OGŁOSZENIA | Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS ... więcej >>
       
Powrót do strony głównej
hasło rzetelność i profesjonalizm

20 lat Fundacji CBOS

 Koszyk Koszyk (0 szt.)   Kwota (0.00 zł)
 
O firmie  Badania  Publikacje  Kontkt  FAQ  
      EN
 
  BIP  
     Facebook   Twitter  
 
Ustawa i statut CBOS | Dyrekcja | Rada CBOS
Zespoły badawcze | Ośrodek Informacji | Klienci
 
 
 
 
ZESPOŁYBADAWCZE
 

Zespół Badań Społeczno-Politycznych

  KIEROWNIK ZESPOŁU
Beata Roguska

Telefon: 22 860 04 44
e-mail: b.roguska@cbos.pl

 
Zespół Badań Społeczno-Politycznych odpowiada za badania statutowe CBOS - przede wszystkim za realizowany co miesiąc sondaż "Aktualne problemy i wydarzenia" - oraz za przygotowanie i opracowanie badań zleconych o tematyce społeczno-politycznej.

Obok analiz wyników bieżących badań CBOS, Zespół Badań Społeczno-Politycznych przygotowuje również obszerniejsze, często długofalowe analizy problemów badanych przez CBOS. Ich wyniki są publikowane w serii "Opinie i Diagnozy" oraz w pozycjach książkowych, opracowywanych samodzielnie lub we współpracy z różnymi instytucjami naukowymi.

 
 

Zespół Badań Zleconych

    Telefon: 22 628 37 04
e-mail: sekretariat@cbos.pl
 
Zespół Badań Zleconych zajmuje się badaniami - naukowymi i komercyjnymi - zleconymi CBOS. Do jego zadań należy przygotowanie badania, koordynacja jego realizacji oraz opracowanie wyników.

CBOS prowadzi zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe, a także projekty łączące obie te metody. Sposób realizacji badania jest każdorazowo uzgadniany z klientem, dostosowywany do jego potrzeb i do specyfiki badania.

 
 

Zespół Realizacji Badań

  KIEROWNIK ZESPOŁU
Artemis Bellos

Telefon: 22 860 04 47
e-mail: a.bellos@cbos.pl

 
Zespół Realizacji Badań odpowiada za organizację i przebieg terenowej realizacji wszelkich badań firmowanych przez CBOS.

Sieć ankieterska

CBOS dysponuje siecią ankieterską liczącą około 200 stałych współpracowników, jednak w razie potrzeby liczbę tę można szybko zwiększyć ( w 2013 r. pracowało dla nas ponad 500 ankieterów). Ankieterzy są zorganizowani w 21 ośrodkach koordynacyjnych, rozmieszczonych na terenie wszystkich województw. W każdym z ośrodków mamy swoich przedstawicieli - koordynatorów regionalnych, utrzymujących stały kontakt z Zespołem Realizacji Badań w Warszawie.

Koordynatorzy przechodzą szkolenia - co najmniej raz w roku - w Warszawie. Prowadzą je pracownicy CBOS, a czasem także osoby wyznaczone przez zleceniodawców badań.

Ankieterzy szkoleni są przez koordynatorów przed każdym badaniem, a w razie potrzeby organizowane są także szkolenia centralne, prowadzone bezpośrednio przez pracowników CBOS lub przedstawicieli zleceniodawców badań.

CBOS uczestniczy w przygotowanym z inicjatywy OFBOR Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i posiada aktualne certyfikaty jakości w zakresie badań ilościowych (PAPI i CAPI) oraz badań jakościowych.

Zgodnie z wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów CBOS przeprowadza kontrolę wszystkich realizowanych badań. Przebiega ona dwutorowo:

  • Kontrola nieterenowa: weryfikacja logiczna kwestionariuszy oraz analiza merytoryczna pracy ankieterów - podlega jej 100% zrealizowanych wywiadów.
  • Kontrola terenowa: powtórny osobisty bądź telefoniczny kontakt z respondentem - podlega jej 5%-10% zrealizowanych wywiadów.
Dodatkowo na życzenie zleceniodawców zakres kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia może być poszerzony i zmodyfikowany.