Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
1/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 34
Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska

nr 35
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016


Komunikaty

Stosunek do rządu w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Praca za granicą
Zaufanie do polityków w grudniu
Praca obcokrajowców w Polsce
Najważniejsze dla Polski i dla świata wydarzenia roku 2016
Szczęśliwcy czy pechowcy?
Oceny roku 2016 i przewidywania na rok 2017
Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
Polityk roku 2016 w Polsce i na świecie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zadowolenia z życia
samopoczucia psychicznego
 
Zadowolenie z życia

W ostatnich dwóch latach poziom zadowolenia z życia jest najwyższy od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o to Polaków. Pod koniec 2016 roku ogólne zadowolenie z całego życia deklarowało nieco ponad trzy czwarte dorosłych (76%), czyli tyle samo co rok wcześniej. Niemal nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy są ze swego życia średnio zadowoleni (21%). Nadal nieliczną grupę stanowią respondenci wyrażający ogólne niezadowolenie z życia (3%), przy czym większość z nich to raczej niezadowoleni (2%). Największy wpływ na poczucie życiowej satysfakcji ma postrzeganie swoich perspektyw na przyszłość.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia”.
Więcej na ten temat w komunikacie.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl