Przełączenie wysokiego kontrastu Przełączenie wysokiego kontrastu
Zmień wielkość tekstu Zmień wielkość tekstu
OGŁOSZENIA |
Konkurs na stanowisko Dyrektora CBOS ... więcej >>
hasło rzetelność i profesjonalizm
20 lat Fundacji CBOS
 Pole szybkiego wyszukiwania.

Wpisz szukane słowa oddzielone przecinkami i naciśnij lupkę aby wyszukać publikacje.
Naciśnij samą lupkę aby wyświetlić wszystkie publikacje.

Przeszukanie odbywa się po danych: sygnatura, numer publikacji, rodzaj publikacji,
tytuł, opis, autorzy, badania, słowa kluczowe i kategoie tematyczne. Wielkośc liter jest pomijana.
Szukaj Wyczyść pole
wyszukiwania
Koszyk Koszyk (0 szt. - 0.00 zł)
EN
Przejdź do wersji angielskiej English version
 
Przejdź do Biuletynu Informacji PublicznejBIP   Przejdź do FacebookaFacebook   Prejdź do TwitteraTwitter
 
 
KOMUNIKATY Z BADAŃ CBOS  |  CBOS NEWS  |  OPINIE I DIAGNOZY
POLISH PUBLIC OPINION  |  KSIĄŻKI  |  PRENUMERATA
KOMUNIKATYzBADAŃ CBOS
2017

 

 
Lp.
Data
wydania
Tytuł
 
 
170.
2017-12-15
Zaufanie do polityków przed zmianą premiera

Sygnatura: 5646
Numer publikacji: Nr 170/2017
Liczba stron: 36
Kategorie tematyczne: Polityka, Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201733: Aktualne problemy i wydarzenia (331)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, politycy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Zaufanie do polityków przed zmianą premiera
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Rafalska
- Jarosław Gowin
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Katarzyna Lubnauer
- Piotr Gliński
- Witold Waszczykowski
- Antoni Macierewicz
- Stanisław Karczewski
- Marek Kuchciński
- Kamila Gasiuk-Pihowicz
- Konstanty Radziwiłł
- Borys Budka
- Grzegorz Schetyna
- Rafał Trzaskowski
- Stanisław Piotrowicz
- Ryszard Petru
- Włodzimierz Czarzasty
- Agnieszka Ścigaj
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017

Zaufanie do polityków w grudniu 2017 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań XI 2017, XII 2017

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
169.
2017-12-15
Niepełnosprawni wśród nas

Sygnatura: 5645
Numer publikacji: Nr 169/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Zdrowie
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: niepełnosprawni, inwalida, pomoc, pomoc społeczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

NIEPEŁNOSPRAWNI W OTOCZENIU BADANYCH

Czy w swoim otoczeniu stykał(a) się Pan(i) z osobami niepełnosprawnymi?
- Sam(a) jestem osobą niepełnosprawną
- Mam lub miałe(a)m takie osoby w rodzinie
- Mam lub miałe(a)m takie osoby wśród znajomych, przyjaciół
- Znam takie osoby, ale niezbyt dobrze lub tylko z widzenia
- Nie znam takich osób
/tabela wg terminów badań 1978 (OBOP), 1993 (OBOP), 2000, 2007, 2017/ oraz /wykres - wskaźnik bliskości kontaktu z osobami niepełnosprawnymi/ oraz /tabela aneksowa/

PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Jak Pan(i) sądzi, z jakimi problemami borykają się najczęściej osoby niepełnosprawne?
- Problemy finansowe
- Niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji
- Brak pracy
- Bariery architektoniczne
- Izolacja społeczna, ograniczenie kontaktów społecznych, towarzyskich
- Brak akceptacji, nietolerancja
- Zbyt mała dostępność zorganizowanych form wsparcia
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) sądzi, z jakimi problemami borykają się najczęściej rodziny osób niepełnosprawnych?
- Problemy finansowe
- Trudności w pogodzeniu pracy zarobkowej z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
- Wypalenie, przemęczenie, brak sił
- Niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji
- Zbyt mała dostępność zorganizowanych form wsparcia
- Konflikty w rodzinie, rozpad więzi rodzinnych
- Izolacja społeczna, ograniczenie kontaktów społecznych, towarzyskich
- Trudno powiedzieć
/wykres/

KTO POMAGA, A KTO POWINIEN POMAGAĆ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM?

[Odpowiedzi badanych, którzy sami zaliczyli się do osób niepełnosprawnych]
Kto przede wszystkim pomaga Panu(i), wspomaga w codziennych sprawach?
- Najbliższa rodzina
- Przyjaciele, znajomi
- Pomoc społeczna
- Sąsiedzi
- Odpłatna pomoc
- Dalsza rodzina
- Fundacje, organizacje pozarządowe
- Ktoś inny
- Wolontariusze
- Trudno powiedzieć
- Nie potrzebuję pomocy
/wykres/

[Odpowiedzi badanych, którzy znają lub znali osoby niepełnosprawne]
Kto przede wszystkim pomaga(ł) znanej(ym) Panu(i) osobie/osobom niepełnosprawnej(ym), wspomaga(ł) ją(je) w codziennych sprawach?
- Najbliższa rodzina
- Przyjaciele, znajomi
- Pomoc społeczna
- Sąsiedzi
- Fundacje, organizacje pozarządowe
- Dalsza rodzina
- Wolontariusze
- Odpłatna pomoc
- Ktoś inny
- Nie potrzebuj(e)ą pomocy
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Kto przede wszystkim, poza najbliższą rodziną, Pana(i) zdaniem, powinien pomagać osobom niepełnosprawnym, wspomagać je w codziennych sprawach?
- Pomoc społeczna
- Fundacje, organizacje pozarządowe
- Wolontariusze
- Dalsza rodzina
- Przyjaciele, znajomi
- Sąsiedzi
- Odpłatna pomoc
- Ktoś inny
- Trudno powiedzieć
/wykres/

GOTOWOŚĆ NIESIENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Gdyby powstała na przykład wśród Pana(i) sąsiadów inicjatywa nieodpłatnego pomagania, wyręczania osoby ciężko chorej lub niepełnosprawnej w codziennych sprawach życiowych (zakupy, pomoc w domu, drobne naprawy itp.), to czy miał(a)by Pan(i) czas i chęci na udział w takiej opiece czy też nie?
- Już uczestniczę w podobnej opiece
- Tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań 1993 (OBOP), 2000, 2007/ oraz /tabela aneksowa/

CZY WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE STRONY PAŃSTWA JEST WYSTARCZAJĄCE?

Czy uważa Pan(i), że wsparcie, które obecnie otrzymują od państwa ... jest:
* dorosłe osoby niepełnosprawne i ich rodziny
* dzieci niepełnosprawne i ich rodziny
- Zdecydowanie wystarczające
- Raczej wystarczające
- Raczej niewystarczające
- Zdecydowanie niewystarczające
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

STOSUNEK DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jaki jest, Pana(i) zdaniem, stosunek większości ludzi w naszym kraju do osób niepełnosprawnych?
- Bardzo dobry
- Dosyć dobry
- Raczej niedobry
- Zły, niewłaściwy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań 1993 (OBOP), 2000, 2007, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność opinii o stosunku do osób niepełnosprawnych od wskaźnika bliskości kontaktu z
osobami niepełnosprawnymi

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
168.
2017-12-12
Nastroje społeczne na początku grudnia

Sygnatura: 5644
Numer publikacji: Nr 168/2017
Liczba stron: 28
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201733: Aktualne problemy i wydarzenia (331)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, warunki materialne gospodarstw domowych, poziom życia, prognozy, nastroje, zagrożenie bezrobociem, rynek pracy, utrata pracy, sytuacja w zakładzie pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - XII 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - XII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - XII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2001 - XII 2017: tak, nie/ oraz /tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
167.
2017-12-12
Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej i stosunek do projektu nowych zasad jej wyłaniania

Sygnatura: 5643
Numer publikacji: Nr 167/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory, Polityka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201733: Aktualne problemy i wydarzenia (331)
Słowa kluczowe: Państwowa Komisja Wyborcza - PKW, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowej Komisji Wyborczej?
- zdecydowanie dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- zdecydowanie źle
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności Państwowej Komisji Wyborczej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XII 2014, I 2015, IV 2015, V 2015, VI 2015, XI 2015, XII 2017/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg preferencji wyborczych w potencjalnych wyborach do Sejmu/

Zmiany ocen działalności Państwowej Komisji Wyborczej- wykres wg badań XII 2014 - XII 2017/

Państwowa Komisja Wyborcza składa się obecnie z 9 sędziów, po 3 z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W Sejmie złożony został projekt zmian, zgodnie z którym w skład PKW wejdzie po jednym sędzim TK i NSA, wskazanym przez ich prezesów oraz 7 osób wskazanych przez Sejm. Sejm będzie wybierał członków PKW spośród osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mających co najmniej trzyletni staż pracy jako prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze albo będących co najmniej doktorami habilitowanymi nauk prawnych. Czy popiera Pan(i) takie zmiany czy też jest Pan(i) im przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Nie mam zdania
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg preferencji wyborczych w potencjalnych wyborach do Sejmu/ oraz /tabela wg oceny działalności PKW/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
166.
2017-12-11
Ostatnie notowania rządu Beaty Szydło

Sygnatura: 5642
Numer publikacji: Nr 166/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Premier, Naczelne instytucje władzy, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201733: Aktualne problemy i wydarzenia (331)
Słowa kluczowe: rząd, szydło beata, akceptacja premiera, ocena działalności, polityka gospodarcza, stosunek do rządu, premier
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - XII 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - XII 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - XII 2017/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - XII 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XII 2016 - XII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
165.
2017-12-11
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta

Sygnatura: 5641
Numer publikacji: Nr 165/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Parlament, Prezydent, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201733: Aktualne problemy i wydarzenia (331)
Słowa kluczowe: sejm, senat, prezydent, duda andrzej, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań X ‘16 - XII ‘17/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II ‘98 - XII ‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II ‘98 - XII ‘17

Oceny działalności Sejmu w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X ‘16 - XII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II ‘98 - XII ‘17

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
164.
2017-12-08
Preferencje partyjne w grudniu, przed dymisją premiera

Sygnatura: 5640
Numer publikacji: Nr 164/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201733: Aktualne problemy i wydarzenia (331)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - XII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej i Kukiz‘15 [Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu]
/wykres wg terminów badań X 2015 - XII 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej i Kukiz‘15
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań XI 2017, XII 2017/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem)
- Platforma Obywatelska RP
- Nowoczesna
- Kukiz’15
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Partia Razem
- Wolność Janusza Korwin-Mikke
- Inna partia
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XII 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
163.
2017-12-08
Stosunek do przyjmowania uchodźców

Sygnatura: 5639
Numer publikacji: Nr 163/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych narodów, Polacy - Czesi - Słowacy - Węgrzy o ...
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: uchodźcy, imigranci, obcokrajowcy, afryka, bliski wschód, ukraina, ukraińcy, relokacja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?
- Tak, powinniśmy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić
- Tak, powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą
- Nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2015 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2015 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jeżeli Polsce groziłaby utrata pieniędzy z funduszy unijnych, to czy powinna przyjąć uchodźców z krajów muzułmańskich?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2017, X 2017/ oraz /tabela wg stosunku do relokacji uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu/

W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy odnotowano także wzrost liczby uchodźców z tego kraju.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2015 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między ogólnym nastawieniem do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi a stosunkiem do relokacji uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu

Tabela - zależność między ogólnym nastawieniem do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi a stosunkiem do przyjmowania ukraińskich uchodźców terenów objętych konfliktem

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska /Czechy, Słowacja/ powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?
* Polacy
* Czesi
* Słowacy
- Tak, powinniśmy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić
- Tak, powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą
- Nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska /Czechy, Słowacja/ powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?
* Polacy
* Czesi
* Słowacy
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jeżeli Polsce ?Czechom, Słowacji/ groziłaby utrata pieniędzy z funduszy unijnych, to czy powinna przyjąć uchodźców z krajów muzułmańskich?
* Polacy
* Czesi
* Słowacy
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy odnotowano także wzrost liczby uchodźców z tego kraju.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska ?Czechy, Słowacja/ powinna przyjąć ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
* Polacy
* Czesi
* Słowacy
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Tabele aneksowe

 
 
162.
2017-12-07
Oceny funkcjonowania polskich urzędów i urzędników A.D. 2017

Sygnatura: 5638
Numer publikacji: Nr 162/2017
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Administracja
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: urzędnicy, urzędy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPINIE O FUNKCJONOWANIU URZĘDÓW

Czy, ogólnie rzecz biorąc, zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
- Godziny obsługi interesantów w urzędach są odpowiednie /tabela wg wieku/
- Wiele spraw urzędowych można załatwić za pomocą internetu - bez konieczności udawania się do urzędu /tabela wg wieku/
- Urzędy są nakierowane na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawną obsługę klientów /tabela wg oceny funkcjonowania urzędów w ostatnich latach/
- Struktura urzędów oraz system informacji na ogół pozwalają na sprawne załatwianie spraw w urzędach
- Urzędy działają sprawnie i realizują swoje zadania szybko i terminowo
- Klienci urzędów na ogół znają swoje prawa
- Formalności związane z załatwianiem spraw urzędowych są ograniczone do minimum
- Klienci urzędów na ogół wiedzą, według jakich zasad są podejmowane decyzje w ich sprawach /tabela wg wykształcenia/
* zdecydowanie się zgadzam
* raczej się zgadzam
* raczej się nie zgadzam
* zdecydowanie się nie zgadzam
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /wykresy - odpowiedzi twierdzące wg badań 2007, 2012, 2017/

Odpowiedzi respondentów, którzy w tym roku załatwiali jakieś konkretne sprawy w jakimkolwiek urzędzie)
Czy był(a) Pan(i) zadowolony(a) ze sposobu załatwienia tej sprawy?
- Tak, sprawa została załatwiona sprawnie, „od ręki”
- Sprawa została załatwiona, ale musiałe(a)m przychodzić do urzędu kilka razy
- Sprawa została załatwiona, ale było to bardzo uciążliwe, urzędnicy mnożyli trudności
- Nie, gdyż nie udało mi się załatwić mojej sprawy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg wymiarów funkcjonowania polskich urzędów/ oraz /tabela wg oceny funkcjonowania urzędów w ostatnich latach/

CO W OSTATNICH LATACH ZMIENIŁO SIĘ W POLSKICH URZĘDACH

Czy, generalnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, funkcjonowanie urzędów w Polsce w ostatnich latach:
- zdecydowanie się poprawiło
- raczej się poprawiło
- nie uległo zmianie
- raczej się pogorszyło
- zdecydowanie się pogorszyło
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań IX 2012, XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w tym roku załatwiał(a) Pan(i) jakieś konkretne sprawy w jakimkolwiek urzędzie?
- Tak, wiele razy
- Tak, kilka razy
- Tak, raz
- Nie
/tabela wg oceny funkcjonowania urzędów w ostatnich latach/

OCENA JAKOŚCI OBSŁUGI W URZĘDACH

Posługując się skalą od 1 do 10, na której 1 oznacza karygodną jakość obsługi interesantów,
a 10 – idealną, proszę ocenić przeciętną jakość obsługi, z jaką zazwyczaj spotyka się Pan(i) podczas załatwiania spraw urzędowych /tabela aneksowa/
Opis jakości obsługi interesantów
- karygodna
- zła
- raczej zła
- raczej dobra
- dobra
- idealna
- trudno powiedzieć
/odsetek wskazań wg badań 2007, 2012, 2017/

Przy użyciu skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza karygodną, a 10 idealną jakość obsługi interesantów, proszę ocenić przeciętną jakość obsługi, z jaką zazwyczaj spotyka się Pan(i) podczas załatwiania spraw urzędowych.
Średnie ocen w zależności od stosunku badanych do stwierdzenia: Urzędy są nakierowane na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawną obsługę klientów
- zdecydowanie się zgadzam
- raczej się zgadzam
- raczej się nie zgadzam
- zdecydowanie się nie zgadzam
- trudno powiedzieć
- wykres/

Odpowiedzi respondentów, którzy w tym roku załatwiali jakieś konkretne sprawy w jakimkolwiek urzędzie
Przy użyciu skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza karygodną, a 10 idealną jakość obsługi interesantów, proszę ocenić przeciętną jakość obsługi, z jaką zazwyczaj spotyka się Pan(i) podczas załatwiania spraw urzędowych.
Średnie ocen w zależności od poziomu zadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy w urzędzie
- zadowolony(a), sprawa została załatwiona sprawnie, "od ręki"
- sprawa została załatwiona, ale musiałe(a)m przychodzić do urzędu kilka razy
- sprawa została załatwiona, ale było to bardzo uciążliwe, urzędnicy mnożyli trudności
- niezadowolony(a), gdyż nie udało mi się załatwić mojej sprawy
- trudno powiedzieć
/wykres/

OPINIE O PRACY URZĘDNIKÓW

Jak by Pan(i) ocenił(a) pracę większości urzędników w Polsce? Czy urzędnicy na ogół:
- załatwiają sprawy przede wszystkim wtedy, gdy ma się znajomości i protekcję
- są życzliwi dla interesantów
- znają się na swojej pracy, są kompetentni
- pracują z zaangażowaniem, poświęcają dużo uwagi interesantom
- pracują rzetelnie, dokładnie i sumiennie wykonują swoje obowiązki
- są przekupni – wręczenie prezentu lub łapówki przyśpiesza załatwienie spraw
- są nakierowani raczej na rozwiązywanie spraw klientów niż na własną wygodę w pracy
- przewlekają załatwianie spraw, celowo je opóźniają
/wykresy wg odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie, trudno powiedzieć/ oraz /wykresy wg odpowiedzi: tak, nie i wg badań 2007, 2012, 2017/
oraz /tabela - odpowiedzi respondentów, którzy w tym roku załatwiali jakieś konkretne sprawy w jakimkolwiek urzędzie/

CZY W POLSCE MAMY ZA DUŻO URZĘDNIKÓW?

Czy, Pana(i) zdaniem, liczba urzędników w Polsce jest:
- zbyt mała
- zbyt duża
- odpowiednia
- To zależy - w jednych urzędach jest zbyt mała, a w innych zbyt duża
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2007, 2012, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

 
 
161.
2017-11-30
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i ich kompetencje

Sygnatura: 5637
Numer publikacji: Nr 161/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Służba zdrowia, Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: lekarz, opieka zdrowotna, kompetencje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy ma Pan(i) przychodnię, w której jest Pan(i) zapisany(a) jako osoba mogąca korzystać ze świadczeń wchodzących w zakres podstawowej opieki zdrowotnej – refundowanych przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z wizyt lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
- Tak
- Nie
- Nie wiem
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zna Pan(i) z nazwiska lub z widzenia swojego obecnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

(Odpowiedzi respondentów znających swojego lekarza)
Czy ma Pan(i) zaufanie do swojego obecnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

(Odpowiedzi respondentów znających swojego lekarza)
Czy może Pan(i) powiedzieć o swoim obecnym lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, że:
- ma szeroką wiedzę medyczną i potrafi zaproponować właściwe leczenie również w przypadku niestandardowych dolegliwości i schorzeń
- ma raczej ograniczoną wiedzę medyczną i w przypadku niestandardowych dolegliwości i schorzeń na ogół kieruje do lekarzy specjalistów
- Mam inne zdanie na ten temat
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, korzystne czy też niekorzystne dla pacjentów będzie rozwiązanie, zgodnie z którym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie w szerszym zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, przejmując część funkcji lekarzy specjalistów?
- Zdecydowanie korzystne
- Raczej korzystne
- Raczej niekorzystne
- Zdecydowanie niekorzystne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: korzystne, niekorzystne, trudno powiedzieć/

Tabela - zależność między zaufaniem do swojego lekarza POZ a opinią o zwiększeniu zakresu odpowiedzialności i kompetencji lekarzy POZ

Tabela - zależność między oceną wiedzy medycznej swojego lekarza POZ a opinią o zwiększeniu zakresu odpowiedzialności i kompetencji lekarzy POZ

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
160.
2017-11-29
O polityce, która nie buduje wspólnoty

Sygnatura: 5636
Numer publikacji: Nr 160/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Polityka, Społeczeństwo
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: konflikty, opozycja, podziały polityczne, prawa obywatelskie, swobody obywatelskie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Mówi się, że w polskim społeczeństwie istnieje wyraźny podział na tych, którzy sprzyjają obozowi rządzącemu i tych, którzy sympatyzują z opozycją. Czy Pan(i) zaliczył(a)by siebie raczej do sympatyków obozu rządzącego czy też raczej do sympatyków opozycji?
- Do sympatyków obozu rządzącego
- Nie sympatyzuję ani z rządzącymi, ani z opozycją
- Do sympatyków opozycji
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V 2017, X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWO

Jak Pan(i) ocenia, czy obecnie, za rządów PiS, Polska jest krajem bardziej sprawiedliwym niż była za poprzednich rządów czy też nie jest?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- nie zmieniła się pod tym względem
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego, publiczności, sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w Pana(i) odczuciu obecny rząd dąży do ograniczenia praw i wolności osób mających odmienne poglądy polityczne niż rządząca koalicja czy też nie ma takich dążeń?
- zdecydowanie dąży
- raczej dąży
- raczej nie ma takich dążeń
- zdecydowanie nie ma takich dążeń
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego, publiczności, sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

KONFLIKTY I PODZIAŁY

Czy, Pana(i) zdaniem, polskie społeczeństwo jest dziś bardziej, mniej czy tak samo skonfliktowane, podzielone jak przed wyborami 2015 roku?
- Jest bardziej podzielone, skonfliktowane
- Jest tak samo podzielone, skonfliktowane
- Jest mniej podzielone, skonfliktowane
- W ogóle nie jest podzielone, skonfliktowane
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg sympatyków obozu rządzącego, publiczności, sympatyków opozycji/ oraz /tabela wg potencjalnego elektoratu/ oraz /tabele wg pytań o unikanie rozmów na tematy polityczne/ oraz /tabela aneksowa/

CO NAS DZIELI?

Co, Pana(i) zdaniem, obecnie najbardziej dzieli Polaków?
- Sytuacja polityczna, poglądy polityczne, politycy, polityka (ogólnie)
- Sytuacja polityczna ze wskazaniem na dwie partie: PO i PiS. „Żarcie się między PO i PiS”, „Kłótnie między partiami”, a także podział: rząd – opozycja, zwolennicy PiS versus reszta
- Rząd dzieli, wszelkie krytyczne opinie o rządzących. Nieprzestrzeganie Konstytucji RP, zawłaszczanie państwa, despotyczne rządy. Stosunek do demokracji. Także ogólnie: różne reformy PiS, zmiany wprowadzane przez PiS
- Jarosław Kaczyński, także prezes
- Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro – gdy pada inne konkretne nazwisko ze sfer rządzących
- Opozycja dzieli, wszelkie krytyczne opinie o poprzednich rządach. Wina Tuska, PO, opozycji, KOD

- Pieniądze (ogólnie), finanse, status materialny, różnice w zarobkach, płacach, różnice w poziomie dochodów, poziomie życia, zamożności; bieda, chciwość i zachłanność; wygrani – przegrani
- Kościół, Radio Maryja, ksiądz Rydzyk, religia, ideologia, podział światopoglądowy, wartości, kwestie moralności
- Czynniki psychologiczne i poznawcze – niezdolność do porozumienia, brak zaufania, brak zrozumienia, brak dialogu, odporność na argumenty, zazdrość, zawiść, kłótnie, zacietrzewienie, zażartość, agresja, żądza władzy
- Miesięcznice, katastrofa smoleńska, Smoleńsk
- 500+, niesprawiedliwy podział podatków, nierówne traktowanie przez państwo, rozdawanie pieniędzy publicznych
- Sprawa uchodźców, imigrantów
- Stosunek do rządowych zmian w wymiarze sprawiedliwości, sądy, Trybunał Konstytucyjny
- Media, TVP, TVN, głosy krytyczne zarówno wobec „rządowych”, jak i „opozycyjnych” mediów
- Różne opinie na temat prawa do aborcji (także in vitro), prawa kobiet, gender
- Służba zdrowia, brak reform, protesty, dostęp do opieki zdrowotnej
- Likwidacja gimnazjów, zmiany w szkolnictwie, wiek pierwszoklasistów
- Inne konkretne dziedziny polityki rządu: gospodarka, obronność, bezpieczeństwo
- Stosunek do Unii Europejskiej, stosunki polsko-niemieckie, polityka zagraniczna
- Status społeczny, sytuacja społeczna; miasto – wieś, duże miasta – małe miasta
- Wycinanie lasów, drzew, Puszcza Białowieska
- Wykształcenie i wszystkie inne dualizmy, np. indywidualizm versus kolektywizm
- Wszelkie wzmianki o SB, UB, dezubekizacji, rozliczeniu z komunizmem
- Brak pracy, afery i inne
- Nie ma podziałów
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
159.
2017-11-28
Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Sygnatura: 5635
Numer publikacji: Nr 159/2017
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polacy - Czesi - Słowacy - Węgrzy o ..., Gospodarka, Materialne warunki życia
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: sytuacja gospodarcza, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy, czesi, słowacy, węgrzy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA GOSPODARCZA

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w kraju? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- trudno powiedzieć
/wykresy - odpowiedzi Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów/
oraz /tabela wg badań XII2009/I 2010, VI-VIII 2010, VI-VII 2011, I 2012, VI-VII 2012, I 2013, VI-VII 2013, I-II 2014, VI-VIII 2014, I-II 2015, VI-IX 2015, I-II 2016, VI-IX 2017 - odpowiedzi Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w kraju:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- trudno powiedzieć
/wykresy - Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- trudno powiedzieć
/wykresy - odpowiedzi Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów/
oraz /tabela wg badań XII2009/I 2010, VI-VIII 2010, VI-VII 2011, I 2012, VI-VII 2012, I 2013, VI-VII 2013, I-II 2014, VI-VIII 2014, I-II 2015, VI-IX 2015, I-II 2016, VI-IX 2017 - odpowiedzi Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
- trudno powiedzieć
/wykresy - Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy/

 
 
158.
2017-11-28
Subiektywne vs.obiektywne wskaźniki stanu gospodarki i warunków materialnych

Sygnatura: 5634
Numer publikacji: Nr 158/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Gospodarka, Materialne warunki życia
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: T019: Aktualne wydarzenia (12)
(...)
201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: PKB - Produkt Krajowy Brutto, stopa bezrobocia, sytuacja gospodarcza, sytuacja w kraju, sytuacja w zakładzie pracy, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce?
Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra ani zła
- zła
/wykresy wg badań I 1989 - XI 2017/

Pozytywne oceny sytuacji gospodarczej a dynamika PKB - wykres wg badań I 1989 - XI 2017 i danych GUS

Negatywne oceny sytuacji gospodarczej a stopa bezrobocia rejestrowanego - wykres wg badań I 1989 - XI 2017 i danych GUS

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- w dobrym
- w złym
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań I 1989 - XI 2017/

Pozytywne oceny ogólnej sytuacji w kraju a dynamika PKB - wykres wg badań I 1989 - XI 2017 i danych GUS

Negatywne oceny ogólnej sytuacji w kraju a stopa bezrobocia rejestrowanego - wykres wg badań I 1989 - XI 2017 i danych GUS

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre ani złe
- złe
/wykresy wg badań I 1989 - XI 2017/

Pozytywne oceny warunków materialnych gospodarstw domowych a dynamika PKB - wykres wg badań I 1989 - XI 2017 i danych GUS

Negatywne oceny warunków materialnych gospodarstw domowych a stopa bezrobocia rejestrowanego - wykres wg badań I 1989 - XI 2017 i danych GUS

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy?
Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
/wykresy wg badań I 1989 - XI 2017/

 
 
157.
2017-11-27
Stosunek do równouprawnienia płci - Polska vs. kraje muzułmańskie

Sygnatura: 5633
Numer publikacji: Nr 157/2017
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Kobiety, Praca, Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Gwiazda Magdalena
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: kobiety, prawa kobiet, mężczyźni, równość płci, praca, seks, wykształcenie, Promundo, polityka, małżeństwo, kariera, muzułmanie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
- Kobieta o podobnych kwalifikacjach może wykonywać pracę równie dobrze jak mężczyzna
- Mężatka powinna mieć takie samo prawo do pracy jak jej mąż
- Kobieta ma prawo odmówić współżycia swojemu mężowi
- W polityce powinno być więcej kobiet
- Dla kobiety ważniejsze jest małżeństwo niż kariera
- W sytuacji wysokiego bezrobocia mężczyźni powinni mieć pierwszeństwo w zatrudnieniu
- Im więcej praw mają kobiety, tym więcej problemów mają mężczyźni
- Kobiety na wysokich stanowiskach nie mogą być jednocześnie dobrymi matkami i żonami
- Kobiety są zbyt uczuciowe, by być przywódcami
- Kobiety powinny pozostawić politykę mężczyznom
- Mąż utrzymujący rodzinę ma prawo oczekiwać od żony seksu zawsze, kiedy tego chce
- Ważniejsze jest kształcenie synów niż córek
* Zdecydowanie się zgadzam
* Raczej się zgadzam
* Raczej się nie zgadzam
* Zdecydowanie się nie zgadzam
* Trudno powiedzieć
* Odmowa odpowiedzi
/wykresy - ogół respondentów/ oraz /wykresy wg płci/ oraz /tabele aneksowe/

Porównanie odsetków badanych mężczyzn podzielających poddane ocenie stwierdzenia w badaniach Promundo i CBOS - wykresy

Porównanie odsetków badanych kobiet podzielających poddane ocenie stwierdzenia w badaniach Promundo i CBOS - wykresy

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
156.
2017-11-24
Postrzeganie relacji polsko-niemieckich

Sygnatura: 5632
Numer publikacji: Nr 156/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Międzynarodowe stosunki polityczne, Europa, Niemcy
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie, niemcy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH

Jak Pan(i) ocenia obecne stosunki polsko-niemieckie? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1987 - X 2017/ oraz /tabele zależności między oceną polityki zagranicznej rządu a oceną stosunków polsko-niemieckich/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

[Odpowiedzi osób, które uważają, że obecne stosunki polsko-niemieckie są złe]
Która strona ponosi większą odpowiedzialność za zły stan stosunków polsko-niemieckich?
- Przede wszystkim Niemcy
- Obydwie strony w równym stopniu
- Przede wszystkim Polska
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań XII 2005, VII 2007, X 2017/

INTERESY POLSKI I NIEMIEC W EUROPIE - PODOBNE CZY RÓŻNE?

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie interesy Polski i Niemiec w Europie są podobne czy też raczej rozbieżne?
- W większości podobne
- W większości rozbieżne
- Częściowo podobne, częściowo rozbieżne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VI 2011, X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
155.
2017-11-23
Ograniczenie handlu w niedzielę

Sygnatura: 5631
Numer publikacji: Nr 155/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Gospodarka, Handel
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: handel, zakupy, sklepy, zachowania konsumenckie, praca, niedziela
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

DZIEŃ ZAKUPÓW, DZIEŃ PRACY

Jak często bywają takie sytuacje, że robi Pan(i) zakupy w niedzielę?
- Dość często
- Czasami
- Niezbyt często
- Nigdy
/wykres wg terminów badań IX 2016, XI 2017/ oraz /tabela wg wybranych cech społeczno-demograficznych: robiący zakupy w niedzielę często lub czasami/

Czy zdarza się Panu(i) chodzić do pracy w niedzielę?
* Odpowiedzi pracowników
- Tak, często
- Tak, czasami
- Tak, ale rzadko
- Nie
/wykres/ oraz /tabela wg wybranych cech społeczno-demograficznych: chodzący do pracy w niedzielę/
* Odpowiedzi ogółu badanych
- Tak, często
- Tak, czasami
- Tak, ale rzadko
- Nie
- Niepracujący
/wykres/

STOSUNEK DO OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELĘ

Jest projekt wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Otwarte mogłyby być tylko te sklepy, w których sprzedaje sam właściciel. Wyjątkiem mają być też m.in. stacje benzynowe, apteki, piekarnie, kwiaciarnie. Niektóre niedziele – przedświąteczne – byłyby wyłączone spod zakazu. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę na takich zasadach czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IX 2016, XI 2017/ oraz /tabela zależności poparcia dla tego rozwiązania od robienia zakupów w niedzielę/ oraz /tabela: stosunek do zakazu handlu w każdą niedzielę wg wybranych cech społeczno demograficznych/

Rozważa się również wprowadzenie zakazu handlu, który obowiązywałby w mniej więcej co drugą niedzielę. W drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca sklepy działałyby normalnie. Czy popiera Pan(i) wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę na takich zasadach czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela zależności poparcia dla tego rozwiązania od robienia zakupów w niedzielę/ oraz /tabela: stosunek do zakazu handlu w co drugą niedzielę wg wybranych cech społeczno demograficznych/

Zamiast zakazu handlu w niedzielę można skrócić godziny otwarcia sklepów tego dnia. Mając do wyboru całkowity zakaz handlu w niedzielę, zakaz obowiązujący w co drugą niedzielę w miesiącu oraz skrócenie czasu pracy sklepów w niedzielę – które rozwiązanie określił(a)by Pan(i) jako najlepsze?
- Całkowity zakaz handlu w niedzielę
- Zakaz handlu w co drugą niedzielę w miesiącu
- Skrócenie czasu pracy sklepów w niedzielę
- Żadne nie jest dobre
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów czterech partii/ oraz /tabela zależności od robienia zakupów w niedzielę/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby ograniczyć czas pracy sklepów w niedzielę, to do której godziny powinny być one czynne?
* Odpowiedzi osób uważających, że najlepszym rozwiązaniem jest skrócenie czasu pracy sklepów w niedzielę
* Odpowiedzi ogółu badanych
- Do godziny 11 (lub wcześniejszej)
- Do godziny 12
- Do godziny 13
- Do godziny 14
- Do godziny 15
- Do godziny 16
- Do godziny 17
- Do godziny 18 (lub późniejszej)
- Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi
/wykresy/ oraz /wartości średniej i mediany/

Tabela - średnia godzina zamknięcia sklepów w niedzielę w zależności od robienia zakupów tego dnia

Aneks - tabela zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
154.
2017-11-22
Polacy o reparacjach wojennych

Sygnatura: 5630
Numer publikacji: Nr 154/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Niemcy, Międzynarodowe stosunki polityczne
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: reparacje wojenne, odszkodowania, ii wojna światowa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA ROSZCZEŃ REPARACYJNYCH

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji (odszkodowań) za straty poniesione podczas II wojny światowej?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

CZY WARTO UBIEGAĆ SIĘ O REPARACJE?

Czy, Pana(i) zdaniem, domagając się od Niemiec reparacji (odszkodowań) za straty poniesione podczas II wojny światowej Polska może więcej zyskać czy więcej stracić?
- więcej zyskać
- więcej stracić
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników reparacji/ oraz /tabela aneksowa/

RACJE I ARGUMENTY

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
- Niezależnie od tego, czy polski rząd zdecyduje się wystąpić o reparacje czy też nie, Niemcom należy przypominać
o ich odpowiedzialności za II wojnę światową i wynikających z tego zobowiązaniach wobec Polski
- Postulat wypłacania Polsce reparacji wojennych jest z moralnego punktu widzenia słuszny /tabela aneksowa/
- Otrzymanie przez Polskę reparacji (odszkodowań) wojennych od Niemiec jest dziś mało prawdopodobne /tabela aneksowa/
- Domaganie się reparacji (odszkodowań) wojennych od Niemiec popsuje stosunki polsko-niemieckie /tabela aneksowa/
- Domaganie się reparacji (odszkodowań) może wywołać roszczenia Niemców dotyczące Ziem Zachodnich
- Za późno już na domaganie się reparacji (odszkodowań) wojennych od Niemiec /tabela aneksowa/
- Niemcy wypełniają swoje ewentualne zobowiązania wobec Polski m.in. poprzez to, że są największym płatnikiem
do budżetu Unii Europejskiej, z którego korzysta Polska
* zdecydowanie się zgadzam
* raczej się zgadzam
* raczej się nie zgadzam
* zdecydowanie się nie zgadzam
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

Korelacje między stosunkiem do wysuwania roszczeń reparacyjnych i ogólną oceną skutków tej inicjatywy - tabela

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
153.
2017-11-21
Monolog, dialog czy kłótnia - Polaków rozmowy o polityce

Sygnatura: 5629
Numer publikacji: Nr 153/2017
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: poglądy polityczne, zainteresowanie polityką, rozmowy na tematy polityczne, rodzina
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką?
- bardzo duże - uważnie (szczegółowo) śledzę prawie wszystko, co się dzieje w polityce
- duże - dość uważnie śledzę to, co dzieje się w polityce
- średnie - śledzę jedynie główne wydarzenia
- nikłe, niewielkie - często umykają mojej uwadze nawet ważne wydarzenia
- żadne - praktycznie mnie to nie interesuje
/wykres/

Zainteresowanie polityką
- duże
- średnie
- nikłe lub żadne
/wykres wg badań 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/ oraz /wykres - średnie roczne wg badań 2013-2017/

Jak często zdarza się Panu(i) rozmawiać o polityce?
- Bardzo często
- Dość często
- Raczej rzadko
- Praktycznie w ogóle nie rozmawiam na te tematy
/wykres/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg potencjalnych ugrupowań politycznych/ oraz /tabela - deklaracje ankietowanych wg badań I 2013, X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy i jak często zdarza się Panu(i) uczestniczyć w rozmowach na tematy polityczne:
- w domu, w gronie najbliższej rodziny
- w pracy, z kolegami, koleżankami z pracy
- podczas spotkań towarzyskich
- podczas imprez rodzinnych
- z sąsiadami, znajomymi podczas przypadkowych spotkań
- w miejscach publicznych, z przypadkowymi osobami
- w internecie, np. na forach, blogach, w serwisach społecznościowych
* Bardzo często
* Dość często
* Raczej rzadko
* Nigdy
* Nie dotyczy
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Na pytanie odpowiadały osoby deklarujące co najmniej sporadyczne rozmowy na tematy polityczne.
Z kim najczęściej rozmawia Pan(i) o polityce?
- Członkowie rodziny
- Znajomi, koledzy, przyjaciele
- Współpracownicy, koledzy, koleżanki z pracy
- Sąsiedzi
- Osoby postronne, przypadkowe
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2013, X 2017/

Z kim najczęściej rozmawia Pan(i) o polityce?
- w rodzinie - ogólnie
- domownicy, najbliższa rodzina - ogólnie
- mąż/partner
- żona/partnerka
- rodzice/teściowie/dziadkowie
- dzieci, wnuki
- rodzeństwo
- dalsi krewni
- pozostałe wskazania
/wykres/

Czy w Pana(i) otoczeniu, wśród najbliższych, rodziny, znajomych, przyjaciół jest osoba, z której zdaniem, opinią w sprawach polityki Pan(i) się liczy?
- Tak, jest taka osoba/są takie osoby
- Nie, nie ma takiej osoby
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań I 2013, X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Z czyim zdaniem w sprawach polityki liczy się Pan(i)?
- członkowie rodziny
- znajomi, koledzy, przyjaciele
- sąsiedzi
- współpracownicy, koledzy, koleżanki z pracy
- lokalni politycy, elita lokalna - nauczyciel, poseł, starosta powiatowy
- znajomi z internetu
- odmowa odpowiedzi
/wykres/

Z czyim zdaniem w sprawach polityki liczy się Pan(i)?
- członkowie rodziny - ogólnie, hasłowo
- mąż/partner
- żona/partnerka
- rodzice - ogólnie
- ojciec
- matka
- brat
- siostra
- dzieci - ogólnie
- syn
- córka
- teść
- teściowa
- dziadek
- pozostali krewni płci męskiej
- pozostałe krewne płci żeńskiej
- środowisko znajomych, kolegów, przyjaciół - ogólnie
- kolega, przyjaciel
- koleżanka, przyjaciółka
- sąsiad
- sąsiadka
- kolega z pracy
- koleżanka z pracy
- lokalni politycy, elita lokalna
- znajomi z internetu
/wykres/

Czy w Pana(i) otoczeniu są osoby, których poglądy, sympatie polityczne są dla Pana(i) trudne do zaakceptowania? Czy ma Pan(i) takie osoby:
- w gronie najbliższej rodziny /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/
- wśród przyjaciół /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/
- wśród znajomych, sąsiadów, kolegów/koleżanek z pracy
* tak, jest wiele takich osób
* tak, są dwie - trzy takie osoby
* tak, jest jedna taka osoba
* nie ma takich osób
* trudno powiedzieć
/wykresy/

Obecność osób o nieakceptowanych poglądach i sympatiach politycznych we własnym otoczeniu respondenta – wśród członków najbliższej rodziny, przyjaciół, znajomych
- respondenci mający styczność z takimi osobami zarówno wśród członków rodziny, przyjaciół, jak i znajomych
- respondenci mający styczność z takimi osobami w dwóch spośród wymienionych kręgów
- respondenci mający styczność z takimi osobami w jednym z wymienionych kręgów
- brak takich osób w otoczeniu
/wykres/

Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Panu(i) pokłócić z kimś z powodu polityki, różnych poglądów politycznych?
- tak, wielokrotnie
- tak, raz czy dwa razy
- nie, nie zdarzyło mi się
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz oraz /tabela aneksowa/

Czy w Pana(i) otoczeniu – wśród członków rodziny, przyjaciół znajomych, sąsiadów – są osoby, o których wie Pan(i), że są skłócone lub obrażone na siebie z powodu odmiennych poglądów czy sympatii politycznych?
- tak, jest wiele takich osób
- tak, jest kilka takich osób
- nie, nie ma takich osób
- trudno powiedzieć, nie wiem
/wykres/

Czy zdarza się Panu(i) celowo unikać, nie podejmować rozmów na tematy polityczne:
- z osobami nieznajomymi, w miejscach publicznych
- z osobami ze swojego środowiska zawodowego - kolegami/koleżankami z pracy
- z bliskimi Panu(i) osobami (rodziną, przyjaciółmi), którzy mają inne niż Pan(i) poglądy polityczne
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
152.
2017-11-20
Zaufanie do polityków w listopadzie

Sygnatura: 5628
Numer publikacji: Nr 152/2017
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Polityka, Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: polityk, zaufanie, nieufność, nieznajomość, obojętność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Zaufanie do polityków w listopadzie 2017
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Rafalska
- Jarosław Gowin
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Witold Waszczykowski
- Antoni Macierewicz
- Ryszard Petru
- Katarzyna Lubnauer
- Stanisław Karczewski
- Piotr Gliński
- Grzegorz Schetyna
- Konstanty Radziwiłł
- Marek Kuchciński
- Marek Jakubiak
- Rafał Trzaskowski
- Jan Szyszko
- Włodzimierz Czarzasty
- Adam Bodnar
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017

ŚREDNIE OCEN NA SKALI ZAUFANIA-NIEUFNOŚCI

Zaufanie do polityków w listopadzie 2017 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań X 2017, XI 2017

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
151.
2017-11-17
Więzi społeczne

Sygnatura: 5627
Numer publikacji: Nr 151/2017
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Życie osobiste
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: relacje międzyludzkie, więzi społeczne, osamotnienie, samotność, pomoc
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

PREFEROWANE I REALIZOWANE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Z kim lubi Pan(i) najbardziej spędzać czas wolny?
- Wyłącznie w gronie najbliższej rodziny (rodziców, rodzeństwa, dzieci)
- Wyłącznie z najbliższą osobą (mąż/żona, chłopak/dziewczyna, partner/partnerka)
- W gronie najbliższej rodziny oraz dalszych krewnych
- W gronie najbliższych znajomych/przyjaciół
- Najlepiej czuję się sam/sama
- Wśród wielu znajomych
- W szerokim gronie osób, spośród których wielu nie znam
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań X 2005, IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

W jaki sposób w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej spędzał(a) Pan(i) swój wolny czas?
- W gronie najbliższej rodziny (rodziców, rodzeństwa, dzieci)
- Głównie z najbliższą osobą (mężem/żoną, chłopakiem/dziewczyną, partnerem/partnerką)
- W gronie najbliższej rodziny oraz dalszych krewnych
- W gronie najbliższych znajomych/przyjaciół
- Raczej samotnie
- Wśród wielu znajomych
- W szerokim gronie osób, spośród których wielu nie znałe(a)m
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań X 2005, VI 2012, IX 2017/ oraz /tabela wg grup wiekowych/ oraz /tabela wg stanu cywilnego/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między preferowanym a faktycznym sposobem spędzania wolnego czasu

POCZUCIE WSPARCIA

Każdy człowiek ma czasem problemy osobiste. Każdy też potrzebuje czasem zwierzyć się, poprosić o radę. Czy są takie osoby, z którymi może Pan(i) porozmawiać o wszystkich swoich problemach?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań VIII 1999, X 2005, IX 2017/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Każdy człowiek ma czasem problemy osobiste. Każdy też potrzebuje czasem zwierzyć się, poprosić o radę.
Ile mniej więcej jest takich osób, z którymi może Pan(i) porozmawiać o wszystkich swoich problemach?
- Nie ma nikogo takiego
- Jedna osoba
- Dwie osoby
- Trzy lub cztery osoby
- Pięć do dziesięciu osób
- Więcej niż dziesięć osób
- Trudno powiedzieć
-- Średnia
/wykres wg terminów badań X 2005, IX 2017/ oraz /tabela aneksowa: średnia, odchylenie standardowe/

[Odpowiedzi ankietowanych, którzy deklarują, że w trudnych sytuacjach mają oparcie psychiczne]
Kto to jest? Proszę wymienić nie więcej niż trzy najważniejsze osoby
- Współmałżonek
- Przyjaciel/przyjaciółka
- Ojciec/matka
- Siostra/brat
- Dzieci
- Mój partner - dziewczyna/chłopak
- Kolega/koleżanka z pracy/szkoły
- Ktoś z dalszej rodziny
- Sąsiad sąsiadka
- Siostra/brat żony/męża
- Teść/teściowa
- Ksiądz
- Lekarz
- Ktoś inny
/tabela wg terminów badań VIII 1999, X 2005, IX 2017/

Każdemu zdarza się czasem znaleźć w sytuacji, kiedy nagle wszystko się wali, np. brakuje pieniędzy, nie powodzi się w pracy albo w domu, nie wychodzą plany, nic się nie układa. Czy jest ktoś, na kogo może Pan(i) liczyć w każdej sytuacji, kto nie odmówi Panu(i) pomocy, rady, pożyczki itp.?
- Tak, jest taka osoba, na której pomoc w każdej sytuacji mogę liczyć
- Nie, nie ma takiej osoby, ze wszystkimi problemami zwykle pozostaję sam(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 1999, X 2005, VI 2012, IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Na pomoc ilu osób może lub mógłby (mogłaby) Pan(i) liczyć, gdyby zaistniała taka (opisana w poprzednim pytaniu) sytuacja?
- Na nikogo nie mogę liczyć
- Mogę liczyć na pomoc jednej osoby
- Dwóch osób
- Trzech lub czterech osób
- Pięciu do dziesięciu osób
- Powyżej dziesięciu osób
- Trudno powiedzieć
-- Średnia
/tabela wg terminów badań VIII 1999, X 2005, VI 2012, IX 2017/ oraz /tabela aneksowa: średnia, odchylenie standardowe/

POCZUCIE OSAMOTNIENIA

Czy zdarzają się Panu(i) sytuacje, w których, pomimo iż dookoła są różni ludzie, to czuje się Pan(i) osamotniony(a)?
- Tak, zawsze się tak czuję
- Tak, bardzo często
- Tak, czasami
- Tak, ale bardzo rzadko, prawie nigdy
- Nie, nigdy mi się to nie zdarzyło
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań X 2005, IX 2017/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Tabela - doświadczanie poczucia osamotnienia a stan cywilny

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
150.
2017-11-16
Stosunek do rządu po dwóch latach jego działalności

Sygnatura: 5626
Numer publikacji: Nr 150/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Premier, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: akceptacja premiera, ocena działalności, polityka gospodarcza, premier, rząd, stosunek do rządu, szydło beata
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - XI 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - XI 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - XI 2017/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - XI 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
149.
2017-11-15
Nastroje społeczne w listopadzie

Sygnatura: 5625
Numer publikacji: Nr 149/2017
Liczba stron: 26
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań Xi 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - XI 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - XI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - XI 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2001 - XI 2017: tak, nie/ oraz /tabela wg terminów badań XI 2016 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

 
 
148.
2017-11-14
Oceny działalności parlamentu i prezydenta

Sygnatura: 5624
Numer publikacji: Nr 148/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Parlament, Prezydent
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: duda andrzej, prezydent, parlament, sejm, senat
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań IX ‘16 - XI ‘17/ oraz /tabela: oceny działalności wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II ‘98 - XI ‘17
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II ‘98 - XI ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX ‘16 - XI ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II ‘98 - XI ‘17 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
147.
2017-11-13
Preferencje partyjne w listopadzie

Sygnatura: 5623
Numer publikacji: Nr 147/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Polityka, Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201731: Aktualne problemy i wydarzenia (330)
Słowa kluczowe: preferencje, wybory parlamentarne, frekwencja wyborcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - XI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej [Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu]
/wykres wg terminów badań X 2015 - XI 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań X 2017, XI 2017/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Partia Razem
- Wolność Janusza Korwin Mikke
- Inna partia
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań X 2016 - XI 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
146.
2017-11-09
Relacje sąsiedzkie

Sygnatura: 5622
Numer publikacji: Nr 146/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: więzi społeczne, sąsiad, sąsiedzi, relacje międzyludzkie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jak układają się Panu(i) stosunki z sąsiadami tu, gdzie Pan(i) mieszka? Czy poniższe stwierdzenia odzwierciedlają Pana(i) stosunki z sąsiadami czy też?
* Staram się tak postępować, by nikt z sąsiadów nie miał do mnie pretensji, ale trzymam się od nich na odległość
* W miarę możliwości unikam sąsiadów i z nikim się nie kontaktuję
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
-Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe - w podziale: tak, nie, trudno powiedzieć/

Czy są tacy sąsiedzi, o których może Pan(i) powiedzieć:
* Kiedy się spotykamy to powiemy sobie „dzień dobry”, ale nic więcej
* Świadczymy sobie drobne przysługi
* Bywamy u siebie na imieninach, uroczystościach rodzinnych itp.
* Ciągle są z nimi kłótnie
- Nie ma takich sąsiadów
- Są
-- od jednego do pięciu
-- więcej, ale nie większość
-- większość
/tabela wg terminów badań 1995, 2000, 2008, 2012, 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Typy kontaktów sąsiedzkich
• Konwencjonalne („na dzień dobry”)
• Świadczeniowe („świadczymy sobie drobne przysługi”)
• Towarzyskie („bywamy u siebie”)
• Konfliktowe („ciągle są z nimi kłótnie”)
- Nie ma takich sąsiadów
- Są
-- od jednego do pięciu
-- więcej, ale nie większość
-- większość
/tabela wg miejsca zamieszkania/

Wskaźnik dobrego sąsiedztwa
- Utrzymywanie zarówno kontaktów towarzyskich, jak i świadczeniowych przynajmniej z niektórymi sąsiadami
- Jeden typ kontaktów z przynajmniej niektórymi sąsiadami
- Brak kontaktów towarzyskich i świadczeniowych
/wykres wg terminów badań IV 2008, X 2012, IX 2017/ /oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
145.
2017-11-06
Bilans dokonań rządu po dwóch latach jego działalności

Sygnatura: 5621
Numer publikacji: Nr 145/2017
Liczba stron: 21
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: rząd, dziedziny działalności, gospodarka, ocena działalności, osiągnięcia, polityka prorodzinna, szydło beata
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

PLUSY I MINUSY DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Niedługo miną dwa lata od momentu powołania gabinetu Beaty Szydło. Jakie są, Pana(i) zdaniem, plusy dotychczasowej działalności rządu Beaty Szydło?
POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
Prospołeczna polityka, troska o sprawiedliwość, podmiotowe traktowanie społeczeństwa,
dbanie o zwykłych ludzi – ogólnie
Program „Rodzina 500 plus”, polityka prorodzinna
Obniżenie wieku emerytalnego
Rozwój gospodarczy, polityka gospodarcza, wspieranie przedsiębiorstw
Uszczelnienie systemu podatkowego, lepsza ściągalność podatku VAT, zmniejszenie dziury budżetowej
Zmniejszenie bezrobocia
Mieszkanie 500 plus, mieszkania dla biednych, młodych
Podwyżki emerytur, troska o emerytów, darmowe leki dla seniorów
Podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
Opieka społeczna, pomoc wykluczonym, biednym, likwidacja ubóstwa
Podwyżki płac
Zlikwidowanie umów śmieciowych, poprawa warunków pracy
Poprawa warunków życia
Rozwój przemysłu, przemysł stoczniowy, górnictwo, ratowanie polskich przedsiębiorstw
Repolonizacja banków, przedsiębiorstw
Wsparcie rolnictwa, polityka rolna
Budowa dróg, autostrad, infrastruktury
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wypłata odszkodowań
POLITYKA W INNYCH DZIEDZINACH
Zablokowanie napływu uchodźców i migrantów muzułmańskich, polityka antyimigracyjna
Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów, reaktywacja szkolnictwa zawodowego
Rozliczanie afer, przekrętów, walka z korupcją
Działalność komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji
Reforma sądownictwa
Bezpieczeństwo w kraju
Dezubekizacja, zabranie przywilejów emerytalnych byłym ubekom
Dbanie o tożsamość religijną i narodową, patriotyzm, polityka historyczna
POLITYKA ZAGRANICZNA I OBRONNA
Polityka w UE, odbudowa suwerenności, niezależności, umocnienie pozycji Polski w UE
Poprawa bezpieczeństwa narodowego: modernizacja wojska, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, utworzenie WOT
Polityka zagraniczna – pozytywna ocena różnych inicjatyw, np. idei Trójmorza, poprawa wizerunku Polski
SPOSÓB DZIAŁANIA I OGÓLNE OCENY
Ogólnie – dobre rządy, prężność działania, wola przeprowadzenia zmian
Realizacja obietnic, dotrzymują obietnic
INNE ODPOWIEDZI
Pozytywna ocena premier Beaty Szydło
Same plusy, wszystko mi się podoba
Nie ma plusów, nie widzę plusów
Trudno powiedzieć, nie interesuje mnie to
/tabela/

A jakie są, Pana(i) zdaniem, minusy dotychczasowej działalności rządu Beaty Szydło?
POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
Rozdawnictwo, transfery socjalne obciążające budżet
Za dużo polityki socjalnej, populizm, polityka adresowana do ludzi biedniejszych, pomijanie klasy średniej
500 plus – nie dla wszystkich dzieci, niesprawiedliwe rozwiązania
500 plus – ogólnie zła ocena programu i jego skutków
Brak podwyżek dla emerytów, zła sytuacja emerytów, niskie emerytury
Wzrost cen, wysokie ceny
Brak programu rozwoju gospodarczego, zła polityka gospodarcza
Brak poprawy sytuacji bytowej, brak odczuwalnej poprawy
Niskie zarobki
Nierozwiązane problemy osób znajdujących się w najgorszej sytuacji: samotnych matek, ludzi niepełnosprawnych i ich opiekunów, bezdomnych
Rolnictwo, minister rolnictwa, opieszałość w wypłatach odszkodowań za przymrozki
Obniżenie wieku emerytalnego
POLITYKA W INNYCH DZIEDZINACH
Zmiany w szkolnictwie, likwidacja gimnazjów
Funkcjonowanie służby zdrowia, kolejki do lekarzy
Reforma sądownictwa, zła praca Ministerstwa Sprawiedliwości, zbyt radykalna reforma
Działalność ministra środowiska, wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej
Zbyt blisko Kościoła, nadmierny wpływ Kościoła na państwo
Polityka wobec kobiet, naruszanie praw kobiet, aborcja, in vitro
Polityka wewnętrzna, działalność MSW – ogólnie
Nieprzyjmowanie uchodźców, ksenofobia, nacjonalizm
Brak reformy sądownictwa
Nie pozamykali bandytów, złodziei; za mało rozliczeń
Smoleńsk, miesięcznice smoleńskie
POLITYKA ZAGRANICZNA I OBRONNA
Polityka zagraniczna, słaba dyplomacja, pogorszenie pozycji Polski w świecie, mała skuteczność
Polityka w UE, konflikt z UE, obawy o wyjście Polski z UE
Polityka MON, braki w dziedzinie obronności, niszczenie dowództwa, rozwalanie wojska
SPOSÓB DZIAŁANIA
Naruszanie prawa, łamanie Konstytucji RP, zablokowanie Trybunału Konstytucyjnego, dyktatura PiS, autorytaryzm, brak demokracji
Konflikty polityczne, kłótnie, brak porozumienia z opozycją
Arogancja władzy, brak konsultacji społecznych przy wprowadzaniu zmian, brak dialogu, komunikacji
Podział społeczeństwa na dwa obozy, skłócanie społeczeństwa
Za dużo chwalenia się, zadufanie; dużo mówią, mało robią
Nepotyzm, kumoterstwo, sprawa Misiewicza, obsadzanie stanowisk swoimi ludźmi
Podporządkowanie mediów publicznych, propaganda
RELACJE W OBOZIE WŁADZY
Zbyt duży wpływ Jarosława Kaczyńskiego na rząd, niesamodzielność premier
Bałagan w ministerstwach, słaba pozycja Beaty Szydło, słaby nadzór nad ministerstwami
Nieporozumienia z prezydentem, konflikt na linii Prezydent RP – MON
OGÓLNE OCENY
Ogólnie – źle rządzą, nieprzemyślane reformy, pochopne decyzje
Nie zrealizowali przedwyborczych obietnic, np. dotyczących frankowiczów
Za wolne zmiany, zbyt mało radykalne
INNE ODPOWIEDZI
Niezadowolenie z premier – ogólnie
Ogólnie – zła ocena klasy politycznej
Wszystko źle, same minusy
Brak minusów, wszystko dobrze
Trudno powiedzieć
/tabela/

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZĄDU W WYBRANYCH DZIEDZINACH

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność rządu premier Beaty Szydło od chwili jego powstania w dziedzinie:
- polityki prorodzinnej /tabela aneksowa/
- gospodarki /tabela aneksowa/
- zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
- zwalczania korupcji /tabela aneksowa/
- kierowania państwem /tabela aneksowa/
- opieki nad ludźmi najbardziej potrzebującymi pomocy
- właściwego gospodarowania pieniędzmi publicznymi
- obronności i zapewnienia bezpieczeństwa państwa
- szkolnictwa i oświaty /tabela aneksowa/
- polityki zagranicznej /tabela aneksowa/
- polityki rolnej
- opieki zdrowotnej /tabela aneksowa/
* bardzo dobrze
* dobrze
* dostatecznie
* niedostatecznie
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /średnie oceny/ oraz /tabela - wskazania respondentów dotyczące poszczególnych rządów wg badań XI‘94 - X‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

STOSUNEK DO RZĄDÓW OBECNEGO OBOZU POLITYCZNEGO

Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i w Senacie. Rząd i prezydent wywodzą się z tego samego obozu politycznego. Czy, Pana(i) zdaniem, jest to sytuacja dobra dla kraju?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI‘15, X‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
144.
2017-11-03
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Sygnatura: 5620
Numer publikacji: Nr 144/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: dzieci, uczniowie, wydatki szkolne, zajęcia dodatkowe, szkoła
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYDATKI NA SZKOLNE POTRZEBY DZIECI

Wysokość wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Brak wydatków
- Do 300 zł
- 301–500 zł
- 501–800 zł
- 801–1000 zł
- 1001–1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Nieokreślone wydatki
/tabela wg terminów badań 2009 - 2017/

Ile mniej więcej pieniędzy przeznaczył(a) Pan(i) w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na szkolne potrzeby swoich dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty - np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancję)?
* Ogół rodziców dzieci w wieku szkolnym
/wykresy: średnia, mediana wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 /
* W zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym:
- jedno
- dwoje
- troje i więcej
/wykresy: średnia, mediana wg roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/201, 2017/20187 /

Średnie wydatki rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym.
Liczba dzieci w wieku szkolnym na utrzymaniu rodziny:
- Jedno
- Dwoje
- Troje i więcej
- Ogółem
/tabela wg terminów badań 2009 - 2017/

Wysokość wydatków szkolnych w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym.
Odpowiedzi rodziców, którzy podali wysokość kwot przeznaczonych na szkolne potrzeby dzieci:
- Do 100 zł
- 101–200 zł
- 201–300 zł
- 301–400 zł
- 401–500 zł
- 501–600 zł
- 601–700 zł
- 701–800 zł
- 801–900 zł
- 901–1000 zł
- Powyżej 1000 zł
/tabela wg terminów badań 2009 - 2017/

DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I OGÓLNOROZWOJOWE

Zasięg zjawiska

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań 1998 - 2017/

Czynniki wpływające na finansowanie dodatkowych zajęć

Czy któreś z Pana(i) dzieci będących w wieku szkolnym uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe, opłacane przez Pana(ią) w szkole lub poza szkołą?
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym
- Tak
- Nie
/ wykresy wg wykształcenia rodziców i wg roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 / oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/

Popularność różnego rodzaju płatnych zajęć dodatkowych

[Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym]
Najpopularniejsze płatne zajęcia pozalekcyjne:
- nauka języków obcych
- zajęcia sportowe
- zajęcia artystyczne
- korepetycje, kursy przygotowawcze
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/wykresy wg roku szkolnego od 2009/2010 do 2017/2018 /

[Odpowiedzi twierdzące respondentów mających dzieci w wieku szkolnym]
Na jakie dodatkowo opłacane przez Pana(ią) zajęcia uczęszczają lub będą uczęszczać Pana(i) dzieci w wieku szkolnym? Czy są to:
- zajęcia sportowe
- nauka języków obcych
- zajęcia artystyczne
- korepetycje, kursy przygotowawcze
- kursy komputerowe, informatyczne
- inne
- Rodzice nie opłacają żadnych dodatkowych zajęć
/tabela wg terminów badań 1998 - 2017/

Deklarowana wysokość wydatków na dodatkowe płatne zajęcia

Średnie miesięczne wydatki rodziców na dodatkowe zajęcia dzieci w wieku szkolnym
- Na wszystkie dzieci korzystające z zajęć
- Na jedno dziecko korzystające z zajęć
/tabela wg terminów badań 2009 - 2017/

[Odpowiedzi badanych, którzy opłacają swoim dzieciom dodatkowe zajęcia i podali wysokość miesięcznych wydatków na ten cel]
Wysokość miesięcznych wydatków na dodatkowe zajęcia w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym:
- Do 50 zł
- 51–100 zł
- 101–150 zł
- 151–200 zł
- 201–300 zł
- 301–400 zł
- 401–500 zł
- 501–600 zł
- Powyżej 600 zł
/tabela wg terminów badań 2011 - 2017/

pełna wersja
komunikatu
 
143.
2017-11-02
Patriotyzm gospodarczy

Sygnatura: 5619
Numer publikacji: Nr 143/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Gospodarka, Zachowania konsumenckie, Życie codzienne
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: zakupy, patriotyzm, zwyczaje konsumenckie, zachowania konsumenckie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czym przede wszystkim kieruje się Pan(i) kupując produkty codziennego użytku?
- Ceną
- Jakością
- Polskim pochodzeniem produktu
- Sprawdzoną marką
- Przyzwyczajeniem
- Informacjami na opakowaniu
- Opiniami znajomych
- Znaną marką
- Opinią sprzedawcy
- Reklamą
- Opakowaniem
- Zagranicznym pochodzeniem produktu
- Trudno powiedzieć
- Nie dotyczy, nie robię zakupów
/wykres wg terminów badań V 2016, IX 2017/

Tabela - Osoby kierujących się w codziennych zakupach polskim pochodzeniem produktu /wg grup wiekowych, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, dochodów na osobę w gospodarstwie domowym, oceny warunków materialnych, poglądów politycznych i udziału w praktykach religijnych/

Dlaczego kupując produkty codziennego użytku kieruje się Pan(i) polskim pochodzeniem produktu?
[Odpowiedzi na pytanie otwarte]
- Pozytywny wpływ na sytuację w Polsce, w tym:
chęć wspierania polskiej gospodarki
chęć wspierania polskich przedsiębiorstw
chęć wspieranie zatrudnienia i poprawa sytuacji pracowników w Polsce
niechęć do wspierania obcej gospodarki, zagranicznych producentów
- Specyfika produktów, w tym:
przekonanie o dobrej (lub najlepszej) jakości polskich produktów
zaufanie do polskich producentów, większa wiedza o produktach, przyzwyczajenie do marek
korzystna cena polskich produktów
- Odpowiedzi odnoszące się ogólnie do polskości i patriotyzmu, np. wybieram polskie produkty, bo są polskie, bo jestem patriotą, szanuję to co polskie
/tabela/ oraz /tabela aneksowa/

O jakim z produktów powiedział(a)by Pan(i), że jest to produkt polski. Czy produktem polskim jest:
* produkt wyprodukowany w Polsce przez firmę polską
* produkt wyprodukowany za granicą przez polską firmę
* produkt wyprodukowany w Polsce przez firmę zagraniczną
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy przy wyborze danego produktu codziennego użytku, jest dla Pana(i) istotne to, czy:
* został wyprodukowany przez polską firmę
* został wyprodukowany w Polsce
* firma, która go wyprodukowała, płaci podatki w Polsce
- Bardzo istotne
- Dość istotne
- Raczej istotne
- Zupełnie nieistotne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela: osoby uwzględniające wszystkie trzy kryteria vs osoby nie uwzględniające żadnego kryterium wg cech społeczno-demograficznych/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
* W dzisiejszych czasach uczciwe płacenie podatków jest formą patriotyzmu
* Kupowanie polskich produktów jest przejawem patriotyzmu
* Dobrze jest kupować w małych, lokalnych sklepach należących do polskich właścicieli
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
142.
2017-10-27
Molestowanie czy komplement?

Sygnatura: 5618
Numer publikacji: Nr 142/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Kobiety, Zjawiska kontrowersyjne
Autorzy: Gwiazda Magdalena
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: molestowanie seksualne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Przedstawiamy kilka typów zachowań mężczyzn wobec obcych kobiet. O każdym z tych zachowań proszę powiedzieć czy, w Pana(i) ocenie, jest ono dla kobiety obraźliwe czy jest to dla niej komplement
* Publiczne wyrażanie podziwu dla kobiecych części ciała (nóg, biustu, pośladków)
* Uporczywe wpatrywanie się, taksujący wzrok
* Składanie propozycji seksualnych
* Celowe dotknięcie z podtekstem seksualnym
- Zdecydowanie obraźliwe
- Raczej obraźliwe
- Obojętne
- Raczej komplement
- Zdecydowanie komplement
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /wykresy - ocena zachowań obcych mężczyzn wobec kobiet w podziale wg płci/ oraz /tabele aneksowe/

Ocena publicznego komentowania przez mężczyzn wyglądu obcej kobiety w zależności od typu komentarza
* Publiczne wyrażanie podziwu dla kobiecych części ciała (nóg, biustu, pośladków)
* Publiczne komentowanie niedostatków urody /tabela aneksowa/
- Zdecydowana dezaprobata
- Umiarkowana dezaprobata
- Obojętność
- Umiarkowana aprobata
- Zdecydowana aprobata
- Brak zdania
/wykresy - ogółem, mężczyźni, kobiety/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
141.
2017-10-25
Elektorat PSL w latach 2005-2017

Sygnatura: 5617
Numer publikacji: Nr 141/2017
Liczba stron: 5
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 200522: Aktualne problemy i wydarzenia (181)
(...)
201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: polskie stronnictwo ludowe - psl, elektorat, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ELEKTORAT PSL PRZED WYBORAMI W LATACH 2005-2015

Tabela - elektorat PSL przed wyborami w latach 2005, 2007, 2011, 2015 wg cech społeczno-demograficznych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, zainteresowanie polityką, ocena własnych warunków materialnych, udział w praktykach religijnych, poglądy polityczne (w porównaniu z ogółem badanych)

ELEKTORAT PSL PRZED OSTATNIMI WYBORAMI I OBECNIE

Tabela - elektorat PSL w roku 2015 i 2017 wg cech społeczno-demograficznych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, zainteresowanie polityką, ocena własnych warunków materialnych, udział w praktykach religijnych, poglądy polityczne (w porównaniu z ogółem badanych)


[Analizy na podstawie danych z badań "Aktualne problemy i wydarzenia": czerwiec-wrzesień 2005, lipiec-październik 2007, lipiec październik 2011, lipiec-październik 2015, czerwiec-wrzesień 2017]

pełna wersja
komunikatu
 
140.
2017-10-24
Stosunek do rządu w październiku

Sygnatura: 5616
Numer publikacji: Nr 140/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Premier, Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, akceptacja premiera, premier, szydło beata, ocena działalności, polityka gospodarcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - X 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - X 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - X 2017/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - X 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
139.
2017-10-23
Zaufanie do polityków w październiku

Sygnatura: 5615
Numer publikacji: Nr 139/2017
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, obojętność, nieufność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Zaufanie do polityków w październiku 2017
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Elżbieta Rafalska
- Jarosław Gowin
- Witold Waszczykowski
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Antoni Macierewicz
- Piotr Gliński
- Marek Kuchciński
- Stanisław Karczewski
- Ryszard Petru
- Konstanty Radziwiłł
- Jan Szyszko
- Stanisław Tyszka
- Katarzyna Lubnauer
- Krzysztof Jurgiel
- Grzegorz Schetyna
- Rafał Trzaskowski
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w październiku 2017 - średnie na skali od -5 (głęboka nieufność) do +5 (pełne zaufanie) - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań IX 2017, X 2017

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
138.
2017-10-20
Nastroje społeczne w październiku

Sygnatura: 5614
Numer publikacji: Nr 138/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: nastroje, poziom życia, prognozy, rynek pracy, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, sytuacja w kraju, sytuacja w zakładzie pracy, utrata pracy, warunki materialne gospodarstw domowych, zagrożenie bezrobociem
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - X 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - X 2017/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - X 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - X 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2001 - X 2017: tak, nie/ oraz /tabela wg terminów badań X 2016 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
137.
2017-10-19
Polacy o dostępie do broni palnej

Sygnatura: 5613
Numer publikacji: Nr 137/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Prawo
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, broń, posiadanie broni, przestępczość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- W ogóle się tego nie obawiam
- Raczej się tego nie obawiam
- Obawiam się, ale nie tak bardzo
- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- W ogóle się tego nie obawiam
- Raczej się tego nie obawiam
- Obawiam się, ale nie tak bardzo
- Bardzo się tego obawiam
- Trudno powiedzieć
/wykres/

DOSTĘP DO BRONI OBECNIE

Czy Pan(i) osobiście ma kontakt z bronią palną – posiada Pan(i) broń albo używa jej w pracy, na strzelnicy, w czasie polowania?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś, kto posiada broń palną?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce łatwo czy trudno jest uzyskać dostęp do broni palnej?
- Zdecydowanie łatwo
- Raczej łatwo
- Raczej trudno
- Zdecydowanie trudno
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: łatwo, trudno, trudno powiedzieć/

Tabela - zależność między opiniami o możliwości dostępu do broni palnej a deklarowanym kontaktem (bezpośrednim lub pośrednim) z bronią

MOŻLIWE SKUTKI UPROSZCZENIA PROCEDUR

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce:
- należy ułatwić dostęp do broni palnej
- dostęp do broni palnej powinien być ściśle ograniczony
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, uproszczenie procedury wydawania pozwolenia na broń:
- skutkowałoby zwiększeniem liczby obywateli posiadających broń palną
- nie miałoby wpływu na liczbę obywateli posiadających broń palną
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność między opiniami o ułatwieniu/ograniczeniu dostępu do broni a opiniami o skutkach uproszczenia procedury

Czy, Pana(i) zdaniem, upowszechnienie posiadania broni palnej przyczyniłoby się do:
* zwiększenia liczby wypadków z użyciem broni
* wzrostu liczby zabójstw
* wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli
* ograniczenia przestępczości
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

KTO STARAŁBY SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ

Czy, gdyby procedura uzyskiwania pozwolenia na broń została uproszczona, chciał(a)by Pan(i) starać się o takie pozwolenie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
136.
2017-10-18
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i mediów

Sygnatura: 5612
Numer publikacji: Nr 136/2017
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Prezydent, Parlament, Media
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: duda andrzej, prezydent, parlament, sejm, senat, media, środki masowego przekazu, telewizja publiczna, tvp, tvn, polsat, polskie radio, radio maryja, radio rmf fm, radio zet, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań IX ‘16 - X ‘17/ oraz /tabela: oceny działalności Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Oceny działalności Sejmu - wykres wg terminów badań II ‘98 - X ‘17
Oceny działalności Senatu - wykres wg terminów badań II ‘98 - X ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII ‘16 - X ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny działalności prezydenta - wykres wg terminów badań II ‘98 - X ‘17 (Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda)

OCENY STACJI TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Oceniane stacje telewizyjne:
- Telewizja publiczna
- Telewizja TVN
- Telewizja Polsat
/tabela - oceny: dobra, zła, trudno powiedzieć wg terminów badań IX 2008 - X 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o telewizji publicznej - wykres wg terminów badań XII ‘97 - X ‘17
Zmiany opinii o telewizji TVN - wykres wg terminów badań VI ‘02 - X ‘17
Zmiany opinii o telewizji Polsat - wykres wg terminów badań VI ‘02 - X ‘17

Oceniane stacje radiowe:
- Polskie Radio (publiczne) /tabela aneksowa/
- Radio RMF FM
- Radio Zet
- Radio Maryja /tabela aneksowa/
/tabela - oceny: dobra, zła, trudno powiedzieć wg terminów badań IX 2008 - X 2017/

Zmiany opinii o Polskim Radiu - wykres wg terminów badań XII ‘97 - X ‘17
Zmiany opinii o radiu RMF FM - wykres wg terminów badań XII ‘02 - X ‘17
Zmiany opinii o Radiu Zet - wykres wg terminów badań XII ‘02 - X ‘17
Zmiany opinii o Radiu Maryja - wykres wg terminów badań XII ‘02 - X ‘17

Tabela - oceny działalności Polskiego Radia i Radia Maryja wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
135.
2017-10-16
Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne na półmetku kadencji Sejmu

Sygnatura: 5611
Numer publikacji: Nr 135/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: alternatywy wyborcze, partia drugiego wyboru, identyfikacje partyjne, elektoraty negatywne, partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

IDENTYFIKACJE PARTYJNE

[Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane sympatie partyjne]
Czy i w jakim stopniu czuje się Pan(i) związany(a) z partią / inicjatywą polityczną, na którą zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu?
- W bardzo dużym stopniu
- W dużym stopniu
- Raczej w niewielkim stopniu
- W ogóle nie czuję się związany(a) z tą partią / inicjatywą polityczną
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2017, IX 2017/ oraz /wykres - odpowiedzi w potencjalnych elektoratach ugrupowań politycznych/

Stopień identyfikacji z popieranym ugrupowaniem na 4-punktowej skali od 0 do 3
- średnia
- odchylenie standardowe
/tabela wg elektoratów ugrupowań politycznych/


GDZIE KOMU BLISKO, A GDZIE DALEKO – SYMPATIE I ANTYPATIE PARTYJNE POSZCZEGÓLNYCH ELEKTORATÓW

[Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne]
Gdyby mógł Pan (mogła Pani) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii / inicjatywy politycznej, to którą wybrał(a)by Pan(i) jako drugą?
- Kukiz‘15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Platforma Obywatelska RP
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Partia Razem
- Wolność
- Inna partia
- Nie mam takiej partii
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2017, IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/

ELEKTORATY NEGATYWNE

[Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach]
Na którą z partii / inicjatyw politycznych na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)? Może Pan(i) wybrać nie więcej niż trzy takie partie / inicjatywy polityczne.
- Platforma Obywatelska RP
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Wolność
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Kukiz’15
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Partia Razem
- Inna partia
- Nie mam takiej partii
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań II-III 2017, IX 2017/ oraz /tabela wg elektoratów ugrupowań politycznych plus wyborcy niezdecydowani/

pełna wersja
komunikatu
 
134.
2017-10-13
Preferencje partyjne w październiku

Sygnatura: 5610
Numer publikacji: Nr 134/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Polityka, Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201726: Aktualne problemy i wydarzenia (329)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - X 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej [Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu]
/wykres wg terminów badań X 2015 - X 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IX 2017, X 2017/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Partia Razem
- Wolność Janusza Korwin Mikke
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań IX 2016 - X 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
133.
2017-10-13
Wykorzystywanie symboli narodowych i patriotycznych

Sygnatura: 5609
Numer publikacji: Nr 133/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Polacy; naród; cechy narodowe
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: patriotyzm, symbole narodowe, symbole patriotyczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMBOLE NARODOWE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Czy Pan(i) osobiście:
* wywiesza flagę z okazji uroczystości państwowych?
* chodzi czasem w ubraniach ozdobionych symbolami narodowymi?
* posiada inne przedmioty - np. kubki, torby, breloczki - na których są symbole narodowe?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Jak Pan(i) sądzi, czy obecnie w Polsce symbole narodowe – flaga i godło:
- są nadużywane
- są wykorzystywane we właściwy sposób
- są eksponowane zbyt rzadko
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela aneksowa/

WYKORZYSTYWANIE SYMBOLI NARODOWYCH

Polskie symbole narodowe – flaga i godło – są wykorzystywane w wielu sytuacjach, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Proszę powiedzieć, czy aprobuje Pan(i) ich wykorzystanie w następujących sytuacjach, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
* W trakcie oficjalnych uroczystości państwowych
* Przez kibiców w trakcie zawodów sportowych, np. w formie kapelusza w barwach narodowych
* Na samochodzie, np. w formie naklejek
* Na przedmiotach codziennego użytku, np. kubkach
* Na ubraniach (np. koszulkach) noszonych na co dzień
* Przez demonstrantów w trakcie manifestacji politycznych
* Jako tatuaż
- Zdecydowanie aprobuję
- Raczej aprobuję
- Raczej jestem temu przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem temu przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg grup wiekowych: aprobuję, jestem temu przeciwny(a), trudno powiedzieć/

Polskie symbole narodowe – flaga i godło – są wykorzystywane w wielu sytuacjach, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Proszę powiedzieć, czy aprobuje Pan(i) ich wykorzystanie w następujących sytuacjach, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
* Przez demonstrantów w trakcie manifestacji politycznych
* Przez kibiców w trakcie zawodów sportowych, np. w formie kapelusza w barwach narodowych
* Na ubraniach (np. koszulkach) noszonych na co dzień
* Na samochodzie, np. w formie naklejek
- Aprobuję
- Jestem temu przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg poglądów politycznych/

Polskie symbole narodowe – flaga i godło – są wykorzystywane w wielu sytuacjach, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Proszę powiedzieć, czy aprobuje Pan(i) ich wykorzystanie w następujących sytuacjach, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
* Przez demonstrantów w trakcie manifestacji politycznych
- Aprobuję
- Jestem temu przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg stosunku do rządu/

WYKORZYSTYWANIE ZNAKU POLSKI WALCZĄCEJ

Proszę powiedzieć, czy aprobuje Pan(i) wykorzystanie znaku Polski Walczącej w tych sytuacjach, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
* W trakcie oficjalnych uroczystości państwowych
* Na ubraniach (np. koszulkach) noszonych na co dzień
* Na samochodzie, np. w formie naklejek
* Na przedmiotach codziennego użytku, np. kubkach
* Przez demonstrantów w trakcie manifestacji politycznych
* Jako tatuaż
- Zdecydowanie aprobuję
- Raczej aprobuję
- Raczej jestem temu przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem temu przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg grup wiekowych: aprobuję, jestem temu przeciwny(a), trudno powiedzieć/ oraz /tabela wg poglądów politycznych: aprobuję, jestem temu przeciwny(a), trudno powiedzieć/

CZY SYMBOLE NARODOWE I PATRIOTYCZNE POWINNY BYĆ CHRONIONE PRAWNIE?

Proszę powiedzieć, czy aprobuje Pan(i) wykorzystanie znaku Polski Walczącej w tych sytuacjach, czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
* Czy, Pana(i) zdaniem, flaga i godło państwowe powinny być objęte specjalną ochroną prawną?
* Czy podobną formą ochrony prawnej powinny być objęte symbole takie jak znak Polski Walczącej?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
132.
2017-10-11
Rola państwa w gospodarce

Sygnatura: 5608
Numer publikacji: Nr 132/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Gospodarka
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: gospodarka, gospodarka rynkowa, interwencjonizm państwowy, polityka gospodarcza, kapitał krajowy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILE PAŃSTWA W GOSPODARCE?

Która z opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce
- Im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 2016, IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA

Co przede wszystkim państwo powinno robić w sferze gospodarki?
(odpowiedzi na pytanie otwarte)
- Wspierać przedsiębiorczość – ogólnie
- Wspierać małe i średnie firmy
- Wspierać polskie firmy
- Przeciwdziałać bezrobociu
- Dbać o rozwój gospodarczy, stwarzać dobre ramy dla funkcjonowania gospodarki
- Wspierać polski kapitał, nie wyprowadzać zysków za granicę
- Odkupywać majątek sprzedany, utracony
- Nie wyprzedawać polskich firm
- Kontrolować strategiczne gałęzie gospodarki
- Obniżyć podatki
- Nie przeszkadzać, minimalizować ingerencję w gospodarkę
- Dbać o obywateli, aby ludziom żyło się lepiej, dbać o dobrobyt
- Wspierać rolnictwo
- Dbać o wyższe zarobki, podnieść płacę minimalną
- Wspierać, przyciągać inwestycje - ogólnie
- Wspierać inwestycje zagraniczne
- Wspierać inwestycje krajowe
- Wprowadzać proste, przewidywalne prawo
- Wspierać eksport
- Zabiegać o dobre umowy handlowe, dobre relacje z innymi krajami
- Przeciwdziałać oszustwom i ścigać nadużycia
- Kontrolować i koordynować różne obszary gospodarki
- Wspierać innowacyjność i rozwój nowych technologii
- Przeciwdziałać ubóstwu, chronić najsłabszych – biednych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
- Poprawiać sytuację w służbie zdrowia i szkolnictwie
- Dbać o rozwój infrastruktury
- Wspierać młodych
- Wspierać przemysł
- Inne odpowiedzi
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Proszę spojrzeć na poniższą listę i wskazać te działania w sferze gospodarki, w które państwo obecnie powinno angażować się przede wszystkim. Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
- Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości
- Zwalczanie bezrobocia
- Wspieranie innowacyjności i rozwoju nowych technologii
- Rozwijanie dużych inwestycji państwowych
- Przyciąganie i wspieranie inwestycji zagranicznych w Polsce
- Repolonizacja, odkupywanie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
- Pobudzanie, zwiększanie popytu i konsumpcji
- Dalsza prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw
- Trudno powiedzieć
- Żadne z powyższych
/wykres/ oraz /wykresy wg opinii na temat roli państwa w gospodarce/

CZY KAPITAŁ MA NARODOWOŚĆ?

Która z opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym
- Nie ma znaczenia, na jakim kapitale oparta jest nasza gospodarka – kapitał nie ma narodowości
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI

Wielu ekonomistów pozytywnie ocenia obecny stan polskiej gospodarki. Czy, Pana(i) zdaniem, jest to wynik przede wszystkim:
- polityki gospodarczej obecnego rządu
- innych czynników, niezależnych od działań obecnego rządu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
131.
2017-10-10
Elektorat Kukiz 15 wczoraj i dziś

Sygnatura: 5607
Numer publikacji: Nr 131/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201513: Aktualne problemy i wydarzenia (301)
(...)
201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: kukiz ‘15, elektorat, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Deklaracje chęci głosowania na ruch Kukiz’15 w hipotetycznych wyborach parlamentarnych (VI 2015 – IX 2017) - wykres

W POSZUKIWANIU POLITYCZNEJ REPREZENTACJI, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘLI WYBORCY KUKIZ’15

WYBORCY RUCHU PAWŁA KUKIZA W 2015 ROKU I OBECNIE

Profil społeczno-demograficzny

Tabele:
- Wiek wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Płeć wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Miejsce zamieszkania wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Wykształcenie wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Warunki materialne wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
/elektorat Kukiz‘15, ogół wyborców wg badań VI 2015, IX-X 2015, VIII-IX 2017/

Zainteresowanie polityką, orientacja polityczna, religijność

Tabele:
- Zainteresowanie polityką wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Poglądy polityczne wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Udział w praktykach religijnych wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
/elektorat Kukiz‘15, ogół wyborców wg badań VI 2015, IX-X 2015, VIII-IX 2017/

Postrzeganie sytuacji w kraju i stosunek do rządu

Tabele:
- Oceny sytuacji w Polsce wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
- Stosunek do rządu wyborców Kukiz’15 na tle ogółu głosujących
/elektorat Kukiz‘15, ogół wyborców wg badań VI 2015, IX-X 2015, VIII-IX 2017/

STABILNOŚĆ ELEKTORATU KUKIZ’15

Tabele:
- Deklaracje (VIII-IX 2017) wyborców KWW Kukiz‘15 z 2015 roku dotyczące głosowania w hipotetycznych wyborach do Sejmu
- Deklaracje (VIII-IX 2017) potencjalnych wyborców KWW Kukiz‘15 z 2015 roku dotyczące głosowania w wyborach do Sejmu 25 października 2015 roku

pełna wersja
komunikatu
 
130.
2017-10-09
Elektoraty PO i PiS w ostatnich dwunastu latach

Sygnatura: 5606
Numer publikacji: nr 130/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
(...)
200530: Aktualne problemy i wydarzenia (183)
Słowa kluczowe: elektorat, platforma obywatelska - po rp, prawo i sprawiedliwość - pis, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZMIANY W ELEKTORATACH PIS I PO W LATACH 2005–2015

Elektoraty PO i PiS przed wyborami w latach: 2005, 2007, 2011, 2015
- PO
- PiS
- Ogół głosujących
/tabela wg płci/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela wg wykształcenia/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/ oraz /tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/

ELEKTORATY PIS I PO PRZED OSTATNIMI WYBORAMI I OBECNIE

Elektoraty PO i PiS przed wyborami w roku 2015 i obecnie
- PO
- PiS
- Ogół głosujących
/tabela wg płci/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela wg wykształcenia/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/ oraz /tabela wg udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg poglądów politycznych/

Struktura społeczno-zawodowa elektoratów PO i PiS - wykresy wg badań 2015 i 2017

pełna wersja
komunikatu
 
129.
2017-10-06
Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Sygnatura: 5605
Numer publikacji: Nr 129/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje, Młodzież, Praca
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: uczniowie, praca zarobkowa, wakacje, dzieci, młodzież
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO PODEJMOWANIA WAKACYJNEJ PRACY ZAROBKOWEJ PRZEZ UCZNIÓW

Czy uważa Pan(i), że uczniowie w wieku […] powinni czy raczej nie powinni pracować zarobkowo w czasie wakacji?
- od 7 do 12 lat
- od 13 do 15 lat
- od 16 do 19 lat
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Odsetki odpowiedzi twierdzących wg terminów badań 1994-2017 - tabela oraz wykres

ZASIĘG ZJAWISKA

[Odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie]
Wakacyjna praca zarobkowa uczniów - zasięg zjawiska.
Gospodarstwa domowe, w których pracowało przynajmniej jedno dziecko:
- w wieku szkolnym (ogółem)
- od 7 do 12 lat
- od 13 do 15 lat
- od 16 do 19 lat
/wykres/

Czy uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego pracowali zarobkowo w czasie wakacji?
/tabela oraz wykres: odsetek odpowiedzi twierdzących wśród respondentów z ogółu gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym - wg terminów badań 1992-2017/

Czy uczniowie w wieku […] z Pana(i) gospodarstwa domowego pracowali zarobkowo w czasie wakacji?
- 7-12 lat
- 13-15 lat
- 16-19 lat
/tabela - odsetki odpowiedzi twierdzących wśród respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie z poszczególnych grup wiekowych - wg terminów badań 1997-2017/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
128.
2017-10-04
Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów

Sygnatura: 5604
Numer publikacji: nr 128/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: wakacje, wypoczynek, uczniowie, wyjazdy, wyjazd za granicę
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania?
- tak, wszyscy wyjechali
- tak, ale nie wszyscy wyjechali
- nie, nikt nie wyjechał
/wykres - odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie/ oraz /tabela wg badań 1993 - 2017/ oraz /tabela wg miejsca zamieszkania/

Co najmniej tygodniowe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/ wykresy wg badań 2016, 2017 - odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie/

Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- wyłącznie za granicę
/ wykresy wg badań 2016, 2017 - odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe/

Dlaczego uczniowie nie wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania? Czy dlatego że:
- brakowało pieniędzy na wyjazd
- nie muszą wyjeżdżać na wakacje, mogą wypoczywać w domu
- nie chcieli wyjeżdżać
- nie było możliwości wyjazdu, brak zorganizowanego wypoczynku
- są za mali
- byli potrzebni w domu, w gospodarstwie rolnym
- brakowało czasu (uczniom lub opiekunom)
- pracowali zarobkowo
- stan zdrowia nie pozwalał im na wyjazd
- Inne przyczyny
/tabela - odpowiedzi twierdzące respondentów z gospodarstw domowych, w których co najmniej jeden uczeń nie wyjechał w wakacje nawet na tygodniowy wypoczynek według terminów badań 2011 - 2017/

Dlaczego uczniowie nie wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek wakacyjny? Czy dlatego, że brakowało pieniędzy na wyjazd?
- tak
- nie
- odmowa odpowiedzi
/tabela - odpowiedzi badanych z gospodarstw domowych, w których są uczniowie niewyjeżdżający podczas letnich wakacji na co najmniej tygodniowy wypoczynek - wg oceny własnych warunków materialnych/

Czy w tym roku uczniowie z Pana(i) gospodarstwa domowego byli poza miejscem zamieszkania na dłuższych wakacjach, trwających co najmniej dwa tygodnie?
- tak, wszyscy byli na dłuższych, ponad dwutygodniowych wakacjach
- tak, ale nie wszyscy byli na dłuższych, ponad dwutygodniowych wakacjach
- nie, nikt nie był na dłuższych, ponad dwutygodniowych wakacjach
/wykresy - odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie - wg badań 2016, 2017/

Dwutygodniowe i dłuższe wyjazdy uczniów:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- wyłącznie za granicę
- gospodarstwa, z których żaden uczeń nie wyjechał
/ wykresy wg badań 2016, 2017 - odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, w których są uczniowie/

Czy były to wyjazdy:
- wyłącznie w kraju
- częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- wyłącznie za granicę
/ wykresy wg badań 2016, 2017 - odpowiedzi respondentów z gospodarstw domowych, z których uczniowie wyjeżdżali na co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe/pełna wersja
komunikatu
 
127.
2017-09-29
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych

Sygnatura: 5603
Numer publikacji: Nr 127/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Życie codzienne, Materialne warunki życia
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: bieda, długi, finanse, kredyty, sposoby gospodarowania, oszczędności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSÓB GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V ‘93 - VIII ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I ‘97 - VIII ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Zależność deklarowanego poczucia bezpieczeństwa materialnego od sposobu gospodarowania pieniędzmi - tabela

OSZCZĘDNOŚCI I DŁUGI POLAKÓW

OSZCZĘDNOŚCI

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Odpowiedzi na temat oszczędności respondentów, którzy stwierdzili, że w ich gospodarstwach domowych żyje się: bardzo biednie lub skromnie, średnio, dobrze lub bardzo dobrze - tabela

Jak Pan(i) sądzi, gdyby była potrzeba przeznaczenia wszystkich Państwa oszczędności na bieżące utrzymanie i wydatki, jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze zgromadzonych zasobów finansowych, nie obniżając dotychczasowego poziomu życia?
- Najwyżej kilka dni
- Mniej więcej tydzień
- 2–3 tygodnie
- Około miesiąca
- 2–3 miesiące
- 4–6 miesięcy
- Jeszcze dłużej
- Trudno powiedzieć
/tabela: wskazania respondentów z gospodarstw domowych posiadających oszczędności - wg terminów realizacji badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017/

DŁUGI I KREDYTY

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty?
- Tak, ale spłacamy je regularnie
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Odpowiedzi na temat zadłużenia respondentów, którzy stwierdzili, że w ich gospodarstwach domowych żyje się: bardzo biednie lub skromnie, średnio, dobrze lub bardzo dobrze - tabela

Gdzie zaciągnięte są te pożyczki, kredyty?
(Wskazania respondentów, którzy zadeklarowali, że ich gospodarstwa domowe spłacają jakiegoś rodzaju zadłużenie)
- W bankach
- W zakładzie pracy lub zakładowej kasie samopomocowej
- W innych instytucjach udzielających kredytów niebędących bankami
- U osób prywatnych (rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów)
/tabela wg terminów badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017/ oraz /tabela w podziale na: spłacających długi regularnie, mających kłopoty z regulowaniem należności oraz ogół badanych/

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Czy Pana(i) gospodarstwo domowe ma do spłacenia jakieś zaległe należności (np. za czynsz, elektryczność, telefon, zaległe podatki)?
- Tak, ale stopniowo je spłacamy
- Tak i mamy kłopoty z ich spłaceniem
- Nie
/wykres wg terminów realizacji badań IX-XI 2007, III 2010, III 2014, VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
126.
2017-09-28
Historia elektoratu Nowoczesnej

Sygnatura: 5602
Numer publikacji: Nr 126/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201513: Aktualne problemy i wydarzenia (301)
(...)
201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: elektorat, nowoczesna ryszarda petru
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

HISTORIA POPARCIA DLA NOWOCZESNEJ

Deklaracje chęci głosowania na Nowoczesną Ryszarda Petru w hipotetycznych wyborach parlamentarnych - wykres wg terminów badań VI 2015 - IX 2017

POCZĄTKI NOWOCZESNEJ: OKRES PRZEDWYBORCZY

Poparcie dla rządu Ewy Kopacz w potencjalnych elektoratach partyjnych (VIII - X 2015)
* Wyborcy Nowoczesnej
*Wyborcy Platformy Obywatelskiej
* Pozostali wyborcy
- Zdecydowani zwolennicy
- Umiarkowani zwolennicy
- Obojętni
- Umiarkowani przeciwnicy
- Zdecydowani przeciwnicy
- Trudno powiedzieć
/wykres/

POWYBORCZY WZROST POPARCIA

Potencjalni wyborcy Nowoczesnej
- przed wyborami (VIII - X 2015)
- po wyborach (XII 2015 - I 2016)
/tabela wg cech społeczno-demograficznych: płeć, grupa wiekowa, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, udział w praktykach religijnych, poglądy polityczne, ocena własnej sytuacji materialnej/

Potencjalni wyborcy Nowoczesnej po wyborach (XII 2015 - I 2016) - tabela wg deklarowanego poparcia dla komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 25 X 2015 r.

DZISIEJSI WYBORCY NOWOCZESNEJ

Potencjalni wyborcy Nowoczesnej
- przed wyborami (VIII - X 2015)
- po wyborach (XII 2015 - I 2016)
- obecnie (VII - IX 2017)
/tabela wg cech społeczno-demograficznych: płeć, grupa wiekowa, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, udział w praktykach religijnych, ocena własnych warunków materialnych, poglądy polityczne/

Potencjalni wyborcy Nowoczesnej po wyborach (XII 2015 - I 2016) oraz obecnie (VII - IX 2017) - tabela wg deklarowanego poparcia dla komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 25 X 2015 r.

ZMIANY W STRUKTURZE ELEKTORATU

Struktura społeczno-demograficzna potencjalnego elektoratu Nowoczesnej
- przed wyborami (VIII - X 2015)
- po wyborach (XII 2015 - I 2016)
- obecnie (VII - IX 2017)
/wykresy wg cech społeczno-demograficznych: płeć, grupa wiekowa, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, udział w praktykach religijnych, ocena własnych warunków materialnych, poglądy polityczne/

pełna wersja
komunikatu
 
125.
2017-09-27
Wyposażenie gospodarstw domowych

Sygnatura: 5601
Numer publikacji: Nr 125/2017
Liczba stron: 32
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: dobra trwałego użytku, komputer, samochód, telefon, wyposażenie gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Dobra materialne i usługi w gospodarstwach domowych
- pralka automatyczna
- telefon komórkowy
- telewizor z płaskim ekranem
- dostęp do internetu
- samochód osobowy
- komputer przenośny
- płatna telewizja kablowa lub satelitarna
- cyfrowy aparat fotograficzny
- zmywarka do naczyń
- komputer stacjonarny
- tablet
- telefon stacjonarny
- działka rekreacyjna
- ciśnieniowy ekspres do kawy
- kino domowe
- konsola do gier
- czytnik książek elektronicznych
- dom letniskowy
- klimatyzacja
- łódź motorowa lub żaglowa
* tak, mam
* nie mam, bo nie chcę
* chciał(a)bym mieć, ale mnie nie stać
* chciał(a)bym mieć, ale nie mam z innych powodów
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Czy ma Pan(i) w swoim gospodarstwie domowym następujące dobra i przedmioty:
- pralkę automatyczną
- telefon komórkowy /tabela aneksowa/
- dostęp do internetu /tabela aneksowa/
- telefon stacjonarny
- komputer stacjonarny /tabela aneksowa/
- cyfrowy aparat fotograficzny
- jeden samochód osobowy
- telewizor plazmowy lub LCD /tabela aneksowa/
- komputer przenośny (notebook) /tabela aneksowa/
- co najmniej dwa samochody osobowe
- zmywarkę do naczyń
- działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym /wykres: Tak, mam; Nie mam bo nie chcę mieć; Chciał(a)bym mieć, ale mnie nie stać; Chciał(a)bym mieć, ale nie mam z innych powodów/ oraz /tabela odpowiedzi twierdzące wg badań: I‘96, II‘97, II‘98, IV‘99, VI‘02, I‘04, VI‘07, III‘10, III‘11/

Ile komputerów i tabletów jest łącznie w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- nie posiadam
- jeden
- dwa
- trzy
- cztery
- pięć i więcej
/wykres/

Ile samochodów osobowych znajduje się w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- nie posiadam
- jeden
- dwa
- trzy
- cztery i więcej
/wykres/

Czy ma Pan(i) w swoim gospodarstwie domowym następujące dobra i przedmioty:
- zbiór książek powyżej 50 sztuk (poza podręcznikami szkolnymi) oraz /tabela wg badań 1998-2017/
- zbiór płyt CD z muzyką powyżej 20 sztuk oraz /tabela wg badań 1998-2017/
- zbiór płyt DVD lub Blu-ray z filmami - powyżej 20 sztuk
*Tak, mam
* Nie mam, bo nie chcę mieć
* Chciał(a)bym mieć, ale mnie nie stać
* Chciał(a)bym mieć, ale nie mam z innych powodów
/tabela/ / oraz /tabela wg badań 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2011/ oraz /tabele aneksowe/

Czy ma Pan(i) w swoim gospodarstwie domowym następujące dobra i przedmioty:
- pralkę automatyczną
- telefon komórkowy
- telewizor z płaskim ekranem (plazmowy, LCD, OLED)
- dostęp do internetu
- komputer przenośny (notebook)
- jeden samochód osobowy
- cyfrowy aparat fotograficzny
- zmywarkę do naczyń
- komputer stacjonarny
- telefon stacjonarny
- co najmniej dwa samochody osobowe
/tabela wg badań I 1996, II 1997, II 1998, IV 1999, VI 2002, I 2004, VI 2007, III 2010, III 2011, VIII 2017/

Gospodarstwa domowe:
- posiadające jeden samochód
- posiadające więcej niż jeden samochód
- niemające samochodu
/wykresy wg badań 1992 - 2017/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych:

Tabela 24
Średnia liczba samochodów w gospodarstwie domowym przypadająca na liczbę osób dorosłych

Tabela 25
Średnia liczba komputerów/tabletów w gospodarstwie domowym przypadająca na liczbę osób powyżej 6 roku życia

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
124.
2017-09-25
Oceny działalności instytucji publicznych

Sygnatura: 5600
Numer publikacji: Nr 124/2017
Liczba stron: 47
Kategorie tematyczne: Prezydent, Wymiar sprawiedliwości, Instytucje, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: instytucje polityczne, instytucje prawne, instytucje publiczne, instytucje finansowe, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII‘16 - IX‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich w 2015 roku/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II‘98 - IX‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań VIII ‘16 - IX ‘17/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II‘98 - IX‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II‘98 - IX‘17


OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny władz miasta/gminy:
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2012 - III 2017/ oraz /wykres wg terminów badań XII ‘97 - III‘17/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
- dobra
- zła
- trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2011 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Rzeczniku Praw Obywatelskich - wykres wg terminów badań XII ‘98 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego
- dobra
- zła
- trudno powiedzieć
/tabela wg badań III 2016 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/


Zmiany opinii o Trybunale Konstytucyjnym - wykres wg terminów badań XII ‘02 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny działalności Najwyższej Izby Kontroli
- dobra
- zła
- trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Najwyższej Izbie Kontroli - wykres wg terminów badań XII ‘98 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceniane instytucje:
- Sądy
- Prokuratura
/tabela wg terminów badań X 2012 - IX 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o sądach - wykres wg terminów badań XII ‘97 - IX ‘17
Zmiany opinii o prokuraturze - wykres wg terminów badań XII ‘97 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny policji:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2010 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o policji - wykres wg terminów badań XII ‘97 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA

Oceny wojska:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o wojsku - wykres wg terminów badań XII ‘98 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Oceny CBA:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2008 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o CBA - wykres wg terminów badań IX 2007 - IX 2017/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Oceny działalności Krajowej Administracji Skarbowej / Służby Celnej
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Krajowej Administracji Skarbowej / Służby Celnej - wykres wg terminów badań IX 2011 - IX 2017/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny NBP:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Narodowym Banku Polskim - wykres wg terminów badań XII ‘98 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny NFZ:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII ‘12 - IX ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Narodowym Funduszu Zdrowia - wykres wg terminów badań I ‘10 - IX ‘17

OCENY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny ZUS:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - wykres wg terminów badań X ‘09 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny IPN:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Instytucie Pamięci Narodowej - wykres wg terminów badań VI ‘05 - IX ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego:
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III ‘11 - IX ‘17/ oraz /wykres wg terminów badań II ‘98 - IX ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Kościele rzymskokatolickim - wykres wg badań II‘98 - IX‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceniane związki zawodowe:
- NSZZ "Solidarność"
- OPZZ
/tabela wg terminów badań IV 2013 - IX 2017/ oraz /tabela: ocena NSZZ"S" wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/
- FZZ
/tabela wg terminów badań IX 2015 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o działalności NSZZ "Solidarność" - wykresy wg terminów badań XII ‘98 - IX ‘17
Zmiany opinii o działalności OPZZ - wykresy wg terminów badań XII ‘98 - IX ‘17
Zmiany opinii o działalności Forum Związków Zawodowych - wykresy wg terminów badań IX‘15 - IX‘17


OCENY DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO "LASY PAŃSTWOWE"

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe"?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2012, IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
123.
2017-09-22
Zaufanie do polityków we wrześniu

Sygnatura: 5599
Numer publikacji: Nr 123/2017
Liczba stron: 36
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, politycy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Zaufanie do polityków we wrześniu 2017
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Elżbieta Rafalska
- Jarosław Gowin
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Witold Waszczykowski
- Patryk Jaki
- Anna Zalewska
- Antoni Macierewicz
- Stanisław Karczewski
- Piotr Gliński
- Marek Kuchciński
- Ryszard Petru
- Stanisław Tyszka
- Katarzyna Lubnauer
- Konstanty Radziwiłł
- Grzegorz Schetyna
- Jan Szyszko
- Borys Budka
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków we wrześniu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań VIII 2017, IX 2017

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
122.
2017-09-21
Nastroje społeczne we wrześniu

Sygnatura: 5598
Numer publikacji: Nr 122/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: nastroje, poziom życia, prognozy, rynek pracy, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, sytuacja w kraju, sytuacja w zakładzie pracy, utrata pracy, warunki materialne gospodarstw domowych, zagrożenie bezrobociem
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - IX 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1992 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - IX 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - IX 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - IX 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2001 - IX 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
121.
2017-09-19
Wzrost notowań rządu

Sygnatura: 5597
Numer publikacji: Nr 121/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy, Premier
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: rząd, szydło beata, akceptacja premiera, stosunek do rządu, polityka gospodarcza, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - IX 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - IX 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - IX 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z PREMIER

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - IX 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2016 - IX 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
120.
2017-09-18
Kim są zamierzający głosować w wyborach do Sejmu, ale niezdecydowani, kogo poprzeć

Sygnatura: 5596
Numer publikacji: Nr 120/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
(...)
200530: Aktualne problemy i wydarzenia (183)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, niezdecydowani
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA PRZED WYBORAMI

Data wyborów do Sejmu (25IX 2005/ 231X 2007/ 09X 2011/ 25X 2015)
- Frekwencja w wyborach do Sejmu (dane PKW)
- Deklarowana frekwencja (zagregowane dane z dwóch kolejnych badań CBOS przed wyborami)
- Odsetek badanych deklarujących, że zamierzają głosować, ale nie wiedzą, którą partię poprą (zagregowane dane z dwóch kolejnych badań przed wyborami)
- Odsetek głosów nieważnych (dane PKW)
/tabela/

Porównanie struktury społeczno demograficznej zamierzających głosować, ale niewiedzących, którą partię poprzeć i ogółu deklarujących głosowanie.
Zamierzający brać udział w wyborach parlamentarnych
- Niezdecydowani kogo poprzeć
- Ogółem
/tabela i wykresy wg płci, wieku, miejsca zamieszkania i wg przedwyborczych deklaracji 2005, 2007, 2011, 2015/

Porównanie struktury społecznej zamierzających głosować, ale niewiedzących, którą partię poprzeć i ogółu deklarujących głosowanie.
Zamierzający brać udział w wyborach parlamentarnych
- Niezdecydowani kogo poprzeć
- Ogółem
/tabela i wykresy wg wykształcenia, oceny warunków materialnych, udziału w praktykach religijnych, zainteresowania polityką, deklarowanych poglądów politycznych i wg przedwyborczych deklaracji 2005, 2007, 2011, 2015/

POTENCJALNI WYCOFANI CZY „TRZECIA SIŁA”

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz’15, SLD i Nowoczesnej oraz odsetek osób niezdecydowanych, które ugrupowanie poprzeć
- odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu
- wyniki wyborów 25 X 2015
/wykresy wg badań 7-15X2015, 7-14I2016, 3-10II2016, 12-19III2016, 5-12V2016, 2-9VI2016, 17-25VIII2016, 8-19X2016, 1-11XII2016, 2-9II2017, 30III-6IV2017, 1-8VI2017, 17-24VIII2017/

Deklaracje zamierzających głosować w hipotetycznych wyborach parlamentarnych, ale niewiedzących, która partię poprzeć.
Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Sejmu i Senatu 25 października 2015 roku?
- tak
- nie
- nie pamiętam
- odmowa odpowiedzi
- w dniu wyborów nie miałe(a)m ukończonych 18 lat
/wykres wg badań XII 2015 - VIII 2017/

Czy brał(a) Pan(i) udział w II turze wyborów prezydenckich 24 maja 2015 roku?
- tak
- nie
- nie pamiętam
- odmowa odpowiedzi
- w dniu wyborów nie miałe(a)m ukończonych 18 lat
/wykres wg badań XII 2015 - VIII 2017/

Czy brał(a) Pan(i) udział w wyborach do Sejmu i Senatu 25 października 2015 roku?
Deklaracje dotyczące zachowania w hipotetycznych wyborach parlamentarnych
- zamierzają głosować na konkretną partię
- zamierzają głosować, ale nie wiedzą , którą partię poprą
* tak
* nie
* nie pamiętam
* odmowa odpowiedzi
* w dniu wyborów nie miałe(a)m ukończonych 18 lat
/wykresy wg badań VII 2017, VIII 2017/

Połączone dane z okresu styczeń 2016 – lipiec 2017
- Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy jest ono: ...
- Na tej linii zaznaczono punktami różne poglądy polityczne, od lewicowych do prawicowych. Proszę wskazać, który z tych punktów najlepiej odpowiada Pana(i) poglądom politycznym...
* Zamierzają głosować na konkretną partię
* Zamierzają głosować, ale nie wiedzą, którą partię poprą
* Ogół badanych
/tabele/

Połączone dane z okresu styczeń 2016 –lipiec 2017. Deklarowane poglądy polityczne.
- Lewica
- Centrum
- Prawica
- Trudno Powiedzieć
/wykresy wg badań VII 2017, VIII 2017 i wg deklaracji w hipotetycznych wyborach parlamentarnych oraz ogółu /


Deklaracje zamierzających głosować w hipotetycznych wyborach parlamentarnych, ale niewiedzących, która partię poprzeć.
Na kandydata której partii / komitetu wyborczego głosował(a) Pan(i) w wyborach do Sejmu 25 października 2015 roku?
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
- Komitet Wyborczy Partia Razem
- Komitet Wyborczy KORWIN
- Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica + SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
- Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz‘15"
- Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
- Inny komitet wyborczy
- Nie pamiętam
- odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań XII 2015 - VIII 2017/ oraz /wykresy wg deklaracji w hipotetycznych wyborach parlamentarnych i wg badań VII 2017, VIII 2017/

Deklaracje zamierzających głosować w hipotetycznych wyborach parlamentarnych, ale niewiedzących, która partię poprzeć.
Na kogo Pan(i) głosował(a) w II turze wyborów prezydenckich 24 maja 2015 roku?
- Na Andrzeja Dudę
- Na Bronisława Komorowskiego
- Nie pamiętam
- Oddałem głos nieważny
- Odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań XII 2015 - VIII 2017/

Stosunek do rządu:
- a deklaracje zamierzających głosować, ale niewiedzących na, którą partię / ogółu badanych
- w potencjalnych elektoratach
/tabele wg badań VII 2017, VIII 2017/

Połączone dane z okresu styczeń 20-16 - lipiec 2017.
Deklaracje zamierzających głosować, ale niewiedzących na, którą partię / ogółu badanych a:
- poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej
- udział w praktykach religijnych
- wykształcenie
- miejsce zamieszkania
/tabele/

pełna wersja
komunikatu
 
119.
2017-09-15
Preferencje partyjne we wrześniu

Sygnatura: 5595
Numer publikacji: Nr 119/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201724: Aktualne problemy i wydarzenia (328)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - IX 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, Nowoczesnej i PSL (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - IX 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, Nowoczesnej i PSL
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VIII 2017, IX 2017/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Wolność Janusza Korwin Mikke
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - IX 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
118.
2017-09-14
Opinie o demokracji

Sygnatura: 5594
Numer publikacji: Nr 118/2017
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Demokracja
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: demokracja, alienacja polityczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTAWY WOBEC DEMOKRACJI

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów?
- Zgadzam
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X ‘92 - VIII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X ‘92 - VIII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że rządy oparte na silnym przywództwie są zdecydowanie lepsze od demokratycznych?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 2006- VIII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że dla ludzi takich jak Pan(i) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X ‘92 - VIII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do demokracji
- Demokraci
- Demokraci obojętni
- Nie-demokraci i pozostali
/wykres wg terminów badań X ‘92 - VIII ‘17/ oraz /tabela wg cech społeczno-demograficznych/

OCENA DEMOKRACJI

Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce
- Zadowoleni
- Niezadowoleni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1993 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań XI ‘93 - VIII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność oceny funkcjonowania demokracji w Polsce od stosunku do demokracji

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
117.
2017-09-13
Plany prokreacyjne kobiet

Sygnatura: 5593
Numer publikacji: Nr 117/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Kobiety, Dzieci
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: prokreacja, dzieci, kobiety
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Kobiety w wieku 18–45 lat
- planujące potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
- planujące potomstwo w dalszej perspektywie
- nieplanujące potomstwa
/tabela wg liczby posiadanych dzieci/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela wg zmiennych socjo-demograficznych/

Plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat - wykresy

Niezależnie od aktualnych planów, gdyby zdecydowała się Pani na dziecko, na czyją pomoc w codziennej opiece nad nim mogłaby Pani liczyć? Czy mogłaby Pani liczyć na:
– pomoc partnera w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców w opiece nad dzieckiem
– pomoc rodziców męża / partnera w opiece nad dzieckiem*
– pomoc innych członków rodziny w opiece nad dzieckiem
– nieodpłatną pomoc innych osób (spoza rodziny) w opiece nad dzieckiem
* tak
* nie
/tabela - odpowiedzi kobiet w wieku 18–45 lat wg planów prokreacyjnych/

Krótkoterminowe plany prokreacyjne kobiet w wieku 18-45 lat
- Liczba dzieci (kategoria referencyjna: nieposiadanie dziecka)
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci i więcej
- Wiek respondentki (kategoria referencyjna: 40-45 lat)
25–29 lat
30–34 lata
- Wykształcenie wyższe (kategoria referencyjna – pozostałe poziomy wykształcenia)
- Pomoc innych członków rodziny niż rodzice, teściowie i partner (kategoria referencyjna – brak takiej pomocy)
/tabela: istotność, iloraz szans/

Plany prokreacyjne kobiet niemających dzieci
Bezdzietne kobiety będące w związku (formalnym bądź nieformalnym)
- pracujące zarobkowo
- niepracujące zarobkowo
* planują potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
* planują potomstwo w dalszej perspektywie
* nie planują potomstwa
/wykres/

Bezdzietne kobiety niebędące w związku
- pracujące zarobkowo
- niepracujące zarobkowo
* planują potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
* planują potomstwo w dalszej perspektywie
* nie planują potomstwa
/wykres/

Plany prokreacyjne kobiet będących w związkach i mających dzieci
Kobiety w wieku 18–35 lat, których najmłodsze dziecko ma:
- 5 lat i więcej
- 4 lata lub mniej
* planują potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
* planują potomstwo w dalszej perspektywie
* nie planują potomstwa
/wykres/

Kobiety w wieku 36–45 lat, których najmłodsze dziecko ma:
- 5 lat i więcej
- 4 lata lub mniej
* planują potomstwo w ciągu najbliższych 3–4 lat
* planują potomstwo w dalszej perspektywie
* nie planują potomstwa
/wykres/

Krótkoterminowe plany prokreacyjne kobiet w wieku 18–45 lat mających dzieci
- Liczba dzieci (kategoria referencyjna: 1 dziecko)
2 dzieci
3 dzieci i więcej
- Wiek respondentki (kategoria referencyjna: 40–45 lat)
25–29 lat
30–34 lata
- Wiek najmłodszego dziecka (w latach)
/tabela: istotność, iloraz szans/

pełna wersja
komunikatu
 
116.
2017-09-12
Polacy kontra kleszcze

Sygnatura: 5592
Numer publikacji: Nr 116/2017
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Zdrowie, Internet
Autorzy: Herrmann Marcin, Anastasiia Kuzhda
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: instytut monitorowania mediów - imm, kleszcz, choroby, profilaktyka, internet
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Statystyka wyszukiwań frazy ‘kleszcze‘ w google.pl
- Relacja liczby wyszukiwań w danym miesiącu do liczby wyszukiwań w miesiącu, w którym dane hasło było wyszukiwane najczęściej
/wykres I 2004 - IX 2017/

Liczba zdiagnozowanych przypadków boreliozy w latach 1996–2016 - wykres

OBAWY

Ocena ryzyka ugryzienia przez kleszcza i ryzyka zachorowania:
Ryzyko ugryzienia przez kleszcza
- duże
- średnie
- małe
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji
- duże
- średnie
- małe
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Poczucie ryzyka ugryzieniem przez kleszcza i zachorowaniem
- małe ryzyko
- średnie ryzyko
- duże ryzyko
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

DOŚWIADCZENIA I PROFILAKTYKA

Odsetek badanych ugryzionych przez kleszcza:
- w tym sezonie
- kiedykolwiek w życiu
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Odsetek badanych którzy:
- badali się na obecność chorób odkleszczowych
- szczepili się na choroby odkleszczowe
/wykres/ oraz /tabele aneksowe/

Czy odwiedzając miejsca w których mogą być kleszcze, spacerując po lesie czy łące, stara się Pan(i) w jakiś sposób zabezpieczyć?
- nie
- tak
* unikam miejsc, gdzie jest ich szczególnie dużo
* stosuję preparaty odstraszające
* uważnie oglądam się po spacerze
* staram się ubierać tak, aby zakryć ciało
* w inny sposób
/wykresy/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie/

Gdyby Pana(ią) ugryzł kleszcz, jak by Pan(i) postąpił(a)?
- udał(a)bym się do lekarza lub gabinetu zabiegowego, żeby usunąć kleszcza
- poprosił(a)bym o pomoc kogoś z mojego otoczenia
- próbował(a)bym sam(a) go usunąć
- inne
- trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w przypadku ugryzienia przez kleszcza potrafił(a)by go Pan(i) bezpiecznie usunąć?
- nie
- tak
* ogólnie, nieprecyzyjne zalecenia
* przy pomocy specjalnego przyrządu do usuwania kleszczy
* przy pomocy pincety
* metody szkodliwe i niezalecane
* Inne
/wykres/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

ZAGROŻENIE KLESZCZAMI W INTERNECIE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
115.
2017-09-11
Kto nie lubi "dobrej zmiany"?

Sygnatura: 5591
Numer publikacji: Nr 115/2017
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Konflikt polityczny, Konflikt społeczny
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: konflikty, protesty, reforma, sądy, prawo i sprawiedliwość - pis, kod - komitet obrony demokracji, "czarny protest"
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy Pan(i) osobiście uczestniczył(a) w protestach przeciwko reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS?
- tak
- nie
/wykres/

Czy Pan(i) popierał(a) te protesty?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykres/

Protesty organizowane przez KOD lub inne protesty organizowane pod hasłem obrony demokracji / Działania KOD-u
Dane: styczeń 2016
- Udział ogółem
- Poparcie
/tabela/ oraz /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/

Protesty organizowane/ współorganizowane przez KOD/ Działania KOD u
Dane: czerwiec 2016
- Udział ogółem
- Poparcie
/tabela/ /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/

"Czarny protest”
Dane: listopad 2016
- Udział ogółem
- Poparcie
/tabela/ /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/

Protesty przeciwko reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS
Dane: sierpień 2017
- Udział ogółem
- Poparcie
/tabela/ /tabele wg zmiennych socjo-demograficznych/

pełna wersja
komunikatu
 
114.
2017-09-08
Czy tylko Jasna Góra? Doświadczenia pielgrzymkowe Polaków

Sygnatura: 5590
Numer publikacji: Nr 114/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: pielgrzymka, parafia, częstochwa, licheń, rzym, kościół, wiara, religijność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

UCZESTNICTWO W PIELGRZYMKACH

Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek na pielgrzymce?
- Tak, uczestniczyłe(a)m wielokrotnie
- Tak, kilka razy
- Tak, raz
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Kiedy po raz ostatni był(a) Pan(i) na pielgrzymce?
- W tym roku
- W latach 2011–2016
- Wcześniej
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na pielgrzymce (pielgrzymkach) był(a) Pan(i):
- z grupą z parafii
- ze znajomymi
- z inną grupa kościelną (diecezjalną, wspólnotową itd.)
- z inną grupą - zawodową lub związaną z zainteresowaniami
- sam(a)
- z kimś innym
/wykres/

DOKĄD PIELGRZYMUJĄ POLACY?

Dokąd była(y) to pielgrzymka(i)?
- w Polsce
- Częstochowa
- Licheń
- Kalwaria Zebrzydowska
- Kraków (Łagiewniki)
- Piekary Śląskie
- Święta Lipka
- Inne miejsca w Polsce
- za granicą
- Rzym
- Wilno
- Ziemia Święta
- Inne miejsce za granicą
/wykres/

MOTYWACJE PIELGRZYMÓW

Powody pielgrzymowania:
* Z jakich przede wszystkim powodów uczestniczył(a) Pan w pielgrzymce, pielgrzymkach?
* Jak Pan(i) sądzi, dlaczego ludzie zazwyczaj uczestniczą w pielgrzymkach
- żeby modlić się w konkretnej intencji
- to wyjątkowe duchowe przeżycie
- żeby modlić się, ale nie w konkretnej sprawie
- z ciekawości, żeby zobaczyć jak to jest
- zostałe(a)m do tego przez kogoś zachęcony(a), nakłoniony(a)
- z powodów turystycznych, żeby zobaczyć ciekawe miejsca
- bo w mojej rodzinie chodziło się na pielgrzymki
- z powodów towarzyskich, żeby spędzić czas ze znajomymi lub poznać nowe osoby
- z innych powodów
- trudno powiedzieć
/wykresy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
113.
2017-09-06
Moda na tatuaże

Sygnatura: 5589
Numer publikacji: nr 113/2017
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Życie osobiste
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: moda, tatuaż
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO TATUAŻY

Czy ma Pan(i) jakiś tatuaż, tatuaże?
- tak
- nie
- odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /wykresy wg płci/ oraz /tabela aneksowa/

Odpowiedzi osób niemających tatuaży.
Jaki, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) stosunek do tatuaży?
- zdecydowanie pozytywny- podoba mi się to
- raczej pozytywny
- raczej negatywny
- zdecydowanie negatywny - nie podoba mi się to
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela aneksowa/

Posiadanie tatuaży
- sam(a) mam tatuaż, tatuaże
- nie mam tatuażu, ale wiele osób z mojego otoczenia (rodziny, znajomych, przyjaciół) ma tatuaż
- nie mam tatuażu, ale znam jedną, dwie takie osoby
- nie, nie znam nikogo takiego
/wykres/

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś, kto ma tatuaż?
- Tak, wiele osób z mojego otoczenia (rodziny, znajomych, przyjaciół) ma tatuaż
- Tak, znam jedną, dwie takie osoby
- Nie, nie znam nikogo takiego
/tabela deklaracje badanych: mających tatuaże, niemających tatuaży/

Odpowiedzi osób niemających tatuaży.
Czy Pan(i) osobiście zrobił(a)by sobie tatuaż?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

POLAK WYTATUOWANY

Odpowiedzi osób mających tatuaże

Kiedy, w którym roku zrobił(a) Pan(i) sobie pierwszy tatuaż?
Lata 1950 – 1959
Lata 1960 – 1969
Lata 1970 – 1979
Lata 1980 – 1989
Lata 1990 – 1999
Lata 2000 – 2009
Lata 2010 – 2017
/wykres/ oraz /tabela wg deklaracji kobiet, mężczyzn/
.
Ile ma Pan(i) tatuaży?
- jeden tatuaż
- dwa tatuaże
- trzy tatuaże
- cztery i więcej
/wykres/ oraz /tabela wg deklaracji kobiet, mężczyzn/

Jak określił(a)by Pan(i) swój tatuaż (swoje tatuaże)? Czy ma on (mają one) charakter:
- niewielkiej, dyskretnej, mało widocznej ozdoby
- dużego, wyrazistego, pokrywającego znaczną część ciała rysunku, dekoracji
- Mam tatuaż(e) i jednego, i drugiego rodzaju
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela wg deklaracji kobiet, mężczyzn/

Czy na co dzień Pana(i) tatuaż, tatuaże są widoczne czy też niewidoczne dla osób postronnych?
- bardzo widoczne
- widoczne
- mało widoczne
- w ogóle niewidoczne
- trudno powiedzieć
/wykres/

W jakim miejscu, jakich miejscach ma Pan(i) tatuaż, tatuaże?
- na ramieniu, na barku
- na plecach, łopatce, kości krzyżowej
- na klatce piersiowej, na brzuchu, na boku, na żebrach
- na ręce - ogólnie
- na przedramieniu
- na nadgarstku
- na dłoni
- na nodze - ogólnie
- na łydce
- na kostce
- na całym ciele
- odmowa odpowiedzi
/rysunek/

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) ze swojego tatuażu, swoich tatuaży?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/

Czy w najbliższym czasie chciał(a)by Pan(i):
- zrobić kolejny tatuaż
- wprowadzić jakieś poprawki, zmiany w tatuażu, tatuażach, które już pan(i) ma
- usunąć tatuaż, tatuaże
/wykresy wg odpowiedzi: tak, nie, jeszcze nie wiem/

DLACZEGO LUDZIE SIĘ TATUUJĄ?

Czy, w Pana(i) opinii, tatuaż to raczej:
- ozdoba, rodzaj upiększenia ciała
- oszpecenie, okaleczenie ciała
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) sądzi, jakie są główne powody, dla których ludzie się tatuują, robią sobie tatuaże? Proszę wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, Pana(i) zdaniem, powody.
- Chcą się wyróżnić, zwrócić na siebie uwagę
- Jest taka moda – chcą być modni, na czasie
- Jest to sposób na wyrażenie swojej indywidualności
- Jest to sposób na upamiętnienie ważnych dla kogoś osób lub momentów życia
- Jest to wyraz jakiegoś buntu, niezgody
- Chcą zyskać akceptację swojego otoczenia
- Jest to przejaw autodestrukcji, rodzaj samookaleczenia
- Jest to przejaw siły, odwagi, zdrowia, tężyzny fizycznej
- Inne powody, motywy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela badani: mający tatuaże, niemający tatuaży/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
112.
2017-09-01
Krajobraz po wetach

Sygnatura: 5588
Numer publikacji: Nr 112/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Polityka, Wymiar sprawiedliwości, Prezydent
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: reforma sądownictwa, prezydent, zaufanie, prawo i sprawiedliwość - pis, opozycja, duda andrzej, unia europejska - ue, sędzia, konflikt polityczny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO REFORMY SĄDOWNICTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, reforma sądownictwa w Polsce jest potrzebna czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

OCENA DECYZJI PREZYDENTA

Jak Pan(i) ocenia, czy decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu dwóch z trzech ustaw dotyczących zmian w sądownictwie była słuszna czy też niesłuszna?
- zdecydowanie słuszna
- raczej słuszna
- raczej niesłuszna
- zdecydowanie niesłuszna
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów oraz /tabela aneksowa: słuszna, niesłuszna, trudno powiedzieć/

ZAUFANIE DO STRON I OBSERWATORÓW KONFLIKTU DOTYCZĄCEGO ZMIAN W SĄDOWNICTWIE

Do kogo, do jakich instytucji, środowisk i osób ma Pan(i) zaufanie w kwestii tego, jak należy zmieniać sądownictwo w Polsce? Odpowiedzi proszę zaznaczyć na skali, gdzie 1 oznacza, że w ogóle nie ma Pan(i) zaufania, a 7 – że ma Pan(i) pełne zaufanie.
- Prezydent Andrzej Duda
- Premier Beata Szydło
- Prawo i Sprawiedliwość
- Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
- Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
- Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf
- Komisja Europejska
- Kukiz’15
- Platforma Obywatelska
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Nowoczesna Ryszarda Petru
/wykresy: zaufanie (punkty 5-7 na skali), opinia ambiwalentna (punkt 4 na skali), nieufność (punkty 1-3 na skali), trudno powiedzieć/ oraz /tabela - średnie na skali/

Analiza czynnikowa z użyciem rotacji varimax
- Czynnik I obóz PiS
- Czynnik II - obóz antyPiS
- Czynnik III - niezależni widzowie
/tabela/

Zaufanie do osób, instytucji i środowisk w kwestii zmian w sądownictwie.
Średnie na skali 1 – 7 w potencjalnych elektoratach
- Prezydent Andrzej Duda
- Premier Beata Szydło
- Prawo i Sprawiedliwość
- Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
- Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
- Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf
- Komisja Europejska
- Kukiz’15
- Platforma Obywatelska
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Nowoczesna Ryszarda Petru
/wykres wg elektoratów PiS, Kukiz‘15, PO, Nowoczesnej, ogółu/

ARGUMENTY I NARRACJE, CZYLI DEFINICJA SYTUACJI

O co, Pana(i) zdaniem, chodzi w konflikcie o reformę sądownictwa w Polsce? Z którymi z poniższych opinii się Pan(i) zgadza, a z którymi nie zgadza?
- Prawo i Sprawiedliwość chce podporządkować sobie sądownictwo i przejąć całą władzę w Polsce
- Prawu i Sprawiedliwości zależy na naprawie polskiego sądownictwa

- Opozycji zależy na obaleniu rządu PiS i przejęciu władzy w Polsce
- Opozycji zależy na przestrzeganiu praworządności w Polsce

- Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na naprawie sądownictwa zgodnie z normami konstytucyjnymi
- Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na wzmocnieniu własnej pozycji politycznej

- Unia Europejska, jej politycy i instytucje nie są bezstronni w ocenie sytuacji w Polsce i od początku są niechętne PiS
- Unia Europejska troszczy się o przestrzeganie praworządności w Polsce

- Środowisko sędziowskie nie jest zainteresowane poprawą funkcjonowania sądownictwa
- Środowisku sędziowskiemu zależy na naprawie sądownictwa zgodnie z normami konstytucyjnymi
* zdecydowanie się zgadzam
* raczej się zgadzam
* raczej się nie zgadzam
* zdecydowanie się nie zgadzam
* trudno powiedzieć
/wykresy/

Na podstawie powyższych odpowiedzi utworzono dwa wskaźniki:
- siła narracji PiS,
- siła narracji antyPiS
i przedstawiono je graficznie oraz w tabeli

OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE NOWYCH PROJEKTÓW USTAW REFORMUJĄCYCH SĄDOWNICTWO

Kto, jakie instytucje i środowiska – przede wszystkim – powinny mieć wpływ na dalsze prace nad ustawami reformującymi sądownictwo?
- Prezydent RP
- Środowiska sędziowskie i prawnicze
- Rząd i partia rządząca
- Partie opozycyjne
- Trudno powiedzieć
- Ktoś inny
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa:

Prezydent zapowiedział, że przygotuje nowe ustawy reformujące sądownictwo. Czy Pana(i) zdaniem:
- przygotowywane przez prezydenta projekty powinny iść w kierunku poprawy rozwiązań zaproponowanych przez rządzącą partię
- prezydent powinien przedstawić całkiem nowe rozwiązania
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i), że projekty, które przedstawi prezydent, będą podobne do projektów PiS czy też będą się od nich znacząco różniły?
- będą podobne
- będą się znacząco różniły
- trudno powiedzieć
/wykres/

Reforma sądownictwa PiS zakładała m.in. zwiększenie wpływu polityków na sądy. Czy, Pana(i) zdaniem, to dobrze czy źle?
- To dobrze, bo oznacza to zwiększenie demokratycznej kontroli nad sądami i poprawę ich funkcjonowania
- To źle, bo oznacza to naruszenie podziału i równowagi władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej i osłabienie niezależności sądów
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
111.
2017-09-01
Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego

Sygnatura: 5587
Numer publikacji: Nr 111/2017
Liczba stron: 37
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: zaufanie, obojętność, nieznajomość, nieufność, politycy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Zaufanie do polityków w sierpniu 2017
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Mateusz Morawiecki
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński
- Mariusz Błaszczak
- Elżbieta Rafalska
- Jarosław Gowin
- Witold Waszczykowski
- Antoni Macierewicz
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Patryk Jaki
- Anna Zalewska
- Marek Kuchciński
- Paweł Gliński
- Grzegorz Schetyna
- Ryszard Petru
- Stanisław Karczewski
- Borys Budka
- Kamila Gasiuk-Pihowicz
- Jan Szyszko
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w sierpniu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania od ostatnich wyborów parlamentarnych
- Włodzimierz Czarzasty
- Andrzej Duda
- Jarosław Gowin
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Antoni Macierewicz
- Mateusz Morawiecki
- Ryszard Petru
- Elżbieta Rafalska
- Grzegorz Schetyna
- Beata Szydło
- Zbigniew Ziobro
/wykres wg terminów badań XI 2015 - VIII 2017/

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań VII 2017, VIII 2017

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
110.
2017-08-31
Nastroje społeczne w sierpniu

Sygnatura: 5586
Numer publikacji: Nr 110/2017
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, warunki materialne gospodarstw domowych, poziom życia, sytuacja w zakładzie pracy, prognozy, rynek pracy, utrata pracy, nastroje, zagrożenie bezrobociem
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - VIII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - VIII 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VIII 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - VIII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VIII 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VIII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
109.
2017-08-30
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia

Sygnatura: 5585
Numer publikacji: Nr 109/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Premier, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: rząd, szydło beata, akceptacja premiera, ocena działalności, stosunek do rządu, polityka gospodarcza, premier
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - VIII 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - VIII 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - VIII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - VIII 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VIII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
108.
2017-08-29
Oceny działalności parlamentu i prezydenta

Sygnatura: 5584
Numer publikacji: Nr 108/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Parlament, Prezydent
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: ocena działalności, prezydent, duda andrzej, sejm, senat, parlament
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań VIII ‘16 - VIII ‘17/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VIII ‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VIII ‘17

Oceny działalności Sejmu w potencjalnych elektoratach partyjnych - tabela

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII ‘16 - VIII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VIII ‘17

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
107.
2017-08-28
Zasady demokracji i ich realizacja w Polsce

Sygnatura: 5583
Numer publikacji: Nr 107/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Demokracja, Ustrój polityczny
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: demokracja, system polityczny, ustrój
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które z wymienionych cech systemu uważa Pan(i) za ważne, aby można było uznać państwo za demokratyczne, a które za nieważne?
* Wolne i uczciwe wybory
* Równość wobec prawa
* Powszechne prawo wyborcze
* Ochrona wolności osobistej obywateli
* Zapewnienie dzieciom ze wszystkich rodzin równych szans kształcenia
* Dobór najlepszych ludzi do rządzenia krajem
* Finansowanie przez państwo ochrony zdrowia, nauki, kultury
* Dbałość rządu o dobrobyt obywateli
* Wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Zapewnienie przez państwo godziwych warunków życia najbiedniejszym
* Kontrolowanie działań rządu przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Odpowiedzialność państwa za życie gospodarcze
* Aktywność obywateli w życiu publicznym
* Reprezentowanie woli wyborców przez parlament
* Ciągłe konsultowanie ze społeczeństwem ważnych decyzji państwowych
* Możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Rządy prawa
* Przekazanie przez państwo jak najszerszych kompetencji samorządom i organizacjom społecznym
* Ochrona praw mniejszości
* Ograniczenie przez państwo nierówności warunków bytu
* Ograniczenie interwencji państwa w życie obywateli
* Podporządkowanie mniejszości woli większości
* Ograniczenie praw jednostki dla osiągania celów ogólnospołecznych
- Bardzo ważne (punkt 4 na skali)
- Średnio ważne (3)
- Niezbyt ważne (2)
- To nie jest cecha demokracji (1)
- Trudno powiedzieć
- Ważność cechy (średnia liczba punktów)
/tabela/

Czy w naszym kraju przestrzegane są następujące zasady?
* Jest powszechne prawo wyborcze
* Wybory są wolne i uczciwe
* Istnieje możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Państwo ponosi odpowiedzialność za życie gospodarcze
* Mniejszość musi podporządkować się woli większości
* Obywatele mają możliwość aktywności w życiu publicznym
* Istnieje wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Państwo finansuje ochronę zdrowia, naukę i kulturę
* Wolność osobista obywateli jest chroniona
* Dla osiągania celów ogólnospołecznych ogranicza się prawa jednostki
* Prawa mniejszości są chronione
* Państwo przekazuje jak najszersze kompetencje samorządom i organizacjom społecznym
* Sejm reprezentuje wolę wyborców
* Państwo ogranicza nierówności warunków bytu
* Rząd dba o dobrobyt obywateli
* Są rządy prawa
* Dzieci ze wszystkich rodzin mają zapewnione równe szanse kształcenia
* Państwo zapewnia godziwe warunki życia najbiedniejszym
* Państwo stara się jak najmniej ingerować w życie obywateli
* Wobec prawa wszyscy są równi
* Działania rządu są kontrolowane przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Do rządzenia krajem dobiera się najlepszych ludzi
* Ważne decyzje państwowe są konsultowane ze społeczeństwem
- Zdecydowanie tak (punkt 4 na skali)
- Raczej tak (3)
- Raczej nie (2)
- Zdecydowanie nie (1)
- Trudno powiedzieć
- Stopień realizacji zasady (średnia punktów)
/tabela/

Podział zasad społeczno-politycznych na cztery grupy ze względu na rangę w definiowaniu demokracji i stopień realizacji w Polsce - tabela

Ważność cechy dla zdefiniowania ustroju jako demokratyczny
* Wolne i uczciwe wybory
* Równość wobec prawa
* Powszechne prawo wyborcze
* Ochrona wolności osobistej obywateli
* Zapewnienie dzieciom ze wszystkich rodzin równych szans kształcenia
* Dobór najlepszych ludzi do rządzenia krajem
* Finansowanie przez państwo ochrony zdrowia, nauki, kultury
* Dbałość rządu o dobrobyt obywateli
* Wolność wyrażania poglądów i organizowania się
* Zapewnienie przez państwo godziwych warunków życia najbiedniejszym
* Kontrolowanie działań rządu przez niezawisłe sądy, m.in. Trybunał Konstytucyjny
* Odpowiedzialność państwa za życie gospodarcze
* Aktywność obywateli w życiu publicznym
* Reprezentowanie woli wyborców przez parlament
* Ciągłe konsultowanie ze społeczeństwem ważnych decyzji państwowych
* Możliwość wyboru między programami partii politycznych
* Rządy prawa
* Przekazanie przez państwo jak najszerszych kompetencji samorządom i organizacjom społecznym
* Ochrona praw mniejszości
* Ograniczenie przez państwo nierówności warunków bytu
* Ograniczenie interwencji państwa w życie obywateli
* Podporządkowanie mniejszości woli większości
* Ograniczenie praw jednostki dla osiągania celów ogólnospołecznych
/tabela wg terminów badań IV ‘00, III ‘03, III ‘10, VII ‘13, VII ‘17/

Ocena stopnia realizacji ww. cech w Polsce - tabela wg terminów badań III ‘03, III ‘10, VII ‘13, VII ‘17

Pogrupowanie cech ustrojowych w ogólniejsze czynniki definiujące demokrację. Wyniki analizy czynnikowej metodą „głównych składowych” z rotacją „varimax”
- Liberalizm (czynnik I)
- Egalitaryzm, państwo opiekuńcze (czynnik II)
- Standardy wyborcze, kontrolowanie władzy (czynnik III)
- Państwo minimalne, samorządność (czynnik IV)
- Kolektywizm (czynnik V)
/tabela

Przeciętne wartości przypisywane cechom tworzącym ogólniejsze czynniki definiujące ustrój demokratyczny.
Uogólnione cechy definiujące demokrację:
- Liberalizm
- Egalitaryzm, państwo opiekuńcze
- Standardy wyborcze, kontrolowanie władzy
- Państwo minimalne, samorządność
- Kolektywizm
/tabela/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Pogrupowanie zasad ustrojowych w ogólniejsze czynniki określające realizację założeń demokracji w Polsce. Wyniki analizy czynnikowej metodą „głównych składowych” z rotacją „varimax”
- Utylitaryzm, egalitaryzm, państwo opiekuńcze (czynnik I)
- Liberalizm (czynnik II)
- Standardy wyborcze (czynnik III)
- Kolektywizm (czynnik IV)
/tabela/

Przeciętny stopień realizacji zasad tworzących ogólniejsze kryteria oceny funkcjonowania demokracji w naszym kraju.
Uogólnione kryteria oceny demokracji:
- Utylitaryzm, egalitaryzm, państwo opiekuńcze
- Liberalizm
- Standardy wyborcze
- Kolektywizm
/tabela/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

pełna wersja
komunikatu
 
106.
2017-08-25
Preferencje partyjne w sierpniu

Sygnatura: 5582
Numer publikacji: Nr 106/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201720: Aktualne problemy i wydarzenia (327)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - VIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - VIII 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VII 2017, VIII 2017/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Wolność Janusza Korwin Mikke
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VIII 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
105.
2017-08-23
Elektorat lewicy od roku 2005

Sygnatura: 5581
Numer publikacji: Nr 105/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Polityka
Autorzy: Janowska Paulina
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
201518: Aktualne problemy i wydarzenia (304)
201523: Aktualne problemy i wydarzenia (305)
201133: Aktualne problemy i wydarzenia (255)
201134: Aktualne problemy i wydarzenia (256)
200732: Aktualne problemy i wydarzenia (208)
200735: Aktualne problemy i wydarzenia (209)
200530: Aktualne problemy i wydarzenia (183)
200533: Aktualne problemy i wydarzenia (184)
Słowa kluczowe: elektorat, lewica, preferencje, unia europejska - ue, wiara religijna, wybory parlamentarne, poglądy polityczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POGLĄDY POLITYCZNE OGÓŁU BADANYCH

Deklarowane poglądy polityczne ogółu Polaków w latach 1990–2017 (procentowanie dla poszczególnych lat)
- poglądy lewicowe
- poglądy centrowe
- poglądy prawicowe
/wykresy wg badań 1990 - 2017/

CHARAKTERYSTYKA ZWOLENNIKÓW LEWICY

Płeć:
- mężczyźni
- kobiety
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Wiek:
- 18–24 lata
- 25–34 lata
- 35–44 lata
- 45–54 lata
- 55–64 lata
- 65 lat i więcej
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Wykształcenie:
- Podstawowe
- Zasadnicze zawodowe
- Średnie
- Wyższe
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Miejsce zamieszkania:
- Wieś
- Miasto do 19 999
- 20 000 – 99 999
- 100 000 – 499 999
- 500 tys. i więcej mieszkańców
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Ocena własnych warunków materialnych
- Złe
- Średnie
- Dobre
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski w Unii Europejskiej czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Popieram
- Jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Czy bierze Pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: msze, nabożeństwa lub spotkania religijne?
- Kilka razy w tygodniu
- Raz w tygodniu
- 1–2 razy w miesiącu
- Kilka razy w roku
- W ogóle nie uczestniczy
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Niezależnie od udziału w praktykach religijnych, czy uważa Pan(i) siebie za osobę:
- głęboko wierzącą
- wierzącą
- raczej niewierzącą
- całkowicie niewierzącą
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

PREFERENCJE PARTYJNE

Czy zamierza Pan(i) wziąć udział w tych wyborach?
- Na pewno wezmę w nich udział
- Jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- Na pewno nie wezmę w nich udziału
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

Preferencje partyjne
- SLD
- Partia Demokratyczna
- LiD
- Zjednoczona Lewica (SLD+TR+PPS+UP+ Zieloni) – koalicja
- PSL
- PO
- Samoobrona
- PiS
- PiS wraz z SP i PR
- LPR
- PJN
- Ruch Palikota
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- KORWiN/ Wolność Janusza Korwin- Mikkego
- Partia Razem
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań 2005, 2007, 2011, 2015, 2017 i wg podziału: Lewica, Ogół/

pełna wersja
komunikatu
 
104.
2017-08-18
Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?

Sygnatura: 5580
Numer publikacji: Nr 104/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Życie osobiste, Sfery życia
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: prezencja, wygląd zewnętrzny, uroda
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY JEST DLA NAS WAŻNY?

Czy własny wygląd jest dla Pana(i) ważny czy też nie?
- Zdecydowanie ważny
- Raczej ważny
- Raczej nieważny
- Zdecydowanie nieważny
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VIII 2003, VII 2009, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

W jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, wygląd zewnętrzny człowieka, jego prezencja wpływa na osiąganie sukcesów, powodzenie:
* w życiu osobistym
- Wygląd nie ma wpływu na powodzenie życiowe człowieka
- Wygląd ma niewielki wpływ na powodzenie życiowe człowieka
- Odpowiedź neutralna
- Wygląd ma duży wpływ na powodzenie życiowe człowiek
- Wygląd przesądza o powodzeniu życiowym człowieka
- Trudno powiedzieć
* w karierze zawodowej
- Wygląd nie ma wpływu na powodzenie życiowe człowieka
- Wygląd ma niewielki wpływ na powodzenie życiowe człowieka
- Odpowiedź neutralna
- Wygląd ma duży wpływ na powodzenie życiowe człowiek
- Wygląd przesądza o powodzeniu życiowym człowieka
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Jak Pan(i) sądzi, czy dbałość o wygląd/sylwetkę ma wpływ na sukcesy życiowe?
* Wygląd - fryzura ubranie, makijaż
- w dużym stopniu
- w średnim stopniu
- w ogóle nie decyduje
- trudno mi to ocenić
* Sylwetka - szczupłość, muskulatura
- w dużym stopniu
- w średnim stopniu
- w niewielkim stopniu
- w ogóle nie decyduje
- trudno mi to ocenić
/wykresy wg terminów badań VII 2009, VII 2017/

ZADOWOLENIE Z WŁASNEGO WYGLĄDU

Czy Pan(i) jest zadowolony(a) z własnej sylwetki, z własnego wyglądu zewnętrznego?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2003, VII 2009, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby Pan(i) mógłmogła, to czy coś by Pan(i) zmienił(a) w swojej sylwetce, w swoim wyglądzie zewnętrznym?
- Tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2003, VII 2009, VII 2017/ oraz /tabela: odpowiedzi osób zadowolonych i niezadowolonych z własnego wyglądu/ oraz /tabela aneksowa/

[Korelacja zadowolenia (lub niezadowolenia) z własnego wyglądu z gotowością do jego zmiany]
Respondentów, którzy:
- są zadowoleni z własnego wyglądu i nie chcą nic w nim zmieniać
- są zadowoleni z własnego wyglądu, ale chcą w nim coś zmienić
- są niezadowoleni z własnego wyglądu i chcą w nim coś zmienić
- są niezadowoleni z własnego wyglądu, ale nie chcą nic w nim zmieniać
- Pozostali
/wykres wg terminów badań VIII 2003, VII 2009, VII 2017/

CO CHCIELIBYŚMY, A CO UDAŁO SIĘ ZMIENIĆ W NASZYM WYGLĄDZIE

[Odpowiedzi osób, które zadeklarowały chęć zmiany swojego wyglądu]
Co zmienił(a)by Pan(i) w swojej sylwetce, w swoim wyglądzie?
- Zeszczupleć, schudnąć, zrzucić kilogramy
- Poprawić muskulaturę, umięśnienie, mieć sportową sylwetkę
- Zadbać o włosy (mieć więcej, wzmocnić, zmienić kolor, długość itp.)
- Zmniejszyć brzuch, mieć płaski brzuch
- Odzyskać, poprawić sprawność fizyczną, zdrowie
- Zmienić figurę, proporcje ciała, poprawić sylwetkę
- Zadbać o zęby – wyleczyć, skorygować zgryz, wybielić, wstawić nowe
- Być wyższy(a)
- Poprawić wygląd twarzy (mieć lepszą cerę, zlikwidować zmarszczki, cienie pod oczami itp.)
- Nabrać ciała, przytyć
- Zadbać o nogi – wyszczuplić, wyleczyć
- Poprawić biust, pośladki, inne części tułowia
- Zmienić kształt nosa, brody, innych części twarzy
- Mieć zadbany wygląd (strój, makijaż, fryzura itp.)
- Odmłodzić się – młodziej wyglądać
- Wszystko, wiele rzeczy
/tabela wg podziału: ogół, mężczyźni, kobiety/ oraz tabela wg terminów badań VII 2009, VII 2017/

Czy w ostatnich pięciu latach udało się Panu(i) coś zmienić, „poprawić” w swojej sylwetce, wyglądzie zewnętrznym?
- Nie
- Tak
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Jeśli tak, to co?
- Spadek wagi, utrata kilogramów, utrzymywanie wagi ciała, nietycie
- Zadbane włosy - poprawa kondycji, zmiana fryzury, koloru, długości włosów, farbowanie siwych włosów, odrostów itp.
- Zwiększenie masy ciała, przytycie
- Poprawa muskulatury
- Poprawa sylwetki
- Podjęcie, zwiększenie aktywności fizycznej
- Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia, samopoczucia
- Zmiana nawyków - bardziej o siebie dbam, lepiej się ubieram, regularnie chodzę do kosmetyczki, fryzjera itp.
- Udało się pozbyć brzucha
- Poprawa stanu, wyglądu zębów
- Zmiana wizerunku - stylu ubierania się, zapuszczenie zarostu, tatuaże, usunięcie kolczyków itp
- Poprawa wyglądu i kondycji skóry twarzy
- Zabiegi chirurgii plastycznej (korekta nosa)
- Inne aktywności dla zdrowia i urody - stosowanie diety, rzucenie palenia
- Sukcesem jest zachowanie dobrego wyglądu, urody, zgrabnej sylwetki
/wykres/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
103.
2017-08-16
Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej

Sygnatura: 5579
Numer publikacji: Nr 103/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Polacy - Czesi - Słowacy - Węgrzy o ..., UE (EWG)
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: unia europejska - ue, integracja europejska, czesi, słowacy, węgrzy, polityka zagraniczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UE – ZMIANY I TRENDY

Stosunek do członkostwa Polski w UE
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań IV 2014 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań 1994 - 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Często mówi się o Europie dwóch lub nawet kilku prędkości, o państwach, które ściślej ze sobą współpracują i takich, które są ze sobą luźniej powiązane. Czy w interesie Polski leży:
- przynależność do grupy państw jak najściślej ze sobą współpracujących
- przynależność do państw luźniej ze sobą współpracujących
- wystąpienie z Unii Europejskiej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2012, IV 2017, VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Co, w Pana(i) ocenie, jest obecnie ważniejsze:
- zapewnienie zdolności do działania całej UE, nawet kosztem ograniczania niezależności państw członkowskich Unii
- ochrona niezależności państw członkowskich UE, nawet kosztem ograniczenia zdolności do działania UE jako całości
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań IV 2017, VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Polska nie ma wystarczającego wpływu na decyzje i działania UE
- Wpływ Polski na decyzje i działania UE jest wystarczający
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań II 2014, XI 2015, IV 2017, VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POLACY, CZESI, SŁOWACY I WĘGRZY O CZŁONKOSTWIE W UE

Czy osobiście popiera Pan(i) członkostwo Polski [Węgier, Czech, Słowacji] w Unii Europejskiej czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
* Polacy
* Węgrzy
* Słowacy
* Czesi
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Często mówi się o Europie dwóch lub nawet kilku prędkości, o państwach, które ściślej ze sobą współpracują i takich, które są ze sobą luźniej powiązane. Czy w interesie Polski [Węgier, Czech, Słowacji] leży:
* Polacy
* Węgrzy
* Słowacy
* Czesi
- przynależność do grupy państw jak najściślej ze sobą współpracujących
- przynależność do państw luźniej ze sobą współpracujących
- wystąpienie z Unii Europejskiej
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Co, w Pana(i) ocenie, jest obecnie ważniejsze:
* Polacy
* Węgrzy
* Słowacy
* Czesi
- ochrona niezależności państw członkowskich UE, nawet kosztem ograniczenia zdolności do działania UE jako całości
- zapewnienie zdolności do działania całej UE, nawet kosztem ograniczania niezależności państw członkowskich Unii
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Z którym ze stwierdzeń się Pan(i) zgadza?
- Polska [Węgry, Czechy, Słowacja] nie ma wystarczającego wpływu na decyzje i działania UE
- Wpływ Polski [Węgier, Czech, Słowacji] na decyzje i działania UE jest wystarczający
- Trudno powiedzieć
* Polacy
* Węgrzy
* Słowacy
* Czesi
/wykresy/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych (dla próby Polaków)

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
102.
2017-08-10
Czy młodzi Polacy są prawicowi?

Sygnatura: 5578
Numer publikacji: Nr 102/2017
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Polityka, Młodzież
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
(...)
9501: Aktualne problemy i wydarzenia (56)
Słowa kluczowe: poglądy polityczne, zagregowane dane, lewicowość, prawicowość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu (średnie roczne)
- Lewicowe (18-24 lata; ogół)
- Centrowe (18-24 lata; ogół)
- Prawicowe (18-24 lata; ogół)
- Trudno powiedzieć (18-24 lata; ogół)
/wykres - trendy od 1995 do 2017; w 2017 r. uwzględniono wyniki od stycznia do lipca/

Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat na tle ogółu (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- Lewicowe (18-24 lata; ogół)
- Prawicowe (18-24 lata; ogół)
/wykres - trendy od 2010 do 2017/

Poglądy zdecydowanie prawicowe i zdecydowanie lewicowe badanych w wieku od 18 do 24 lat na tle poglądów ogółu (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- Zdecydowanie lewicowe (18-24 lata; ogół)
- Zdecydowanie prawicowe (18-24 lata; ogół)
/wykres - trendy od 2010 do 2017/

Identyfikacja z poglądami prawicowymi według wieku (średnie roczne)
- 18-24 lata
- 25-34 lata
- 35-44 lata
- 45-54 lata
- 55-64 lata
- 65 lat i więcej
/wykres - trendy od 1995 do 2017/

Identyfikacja z poglądami lewicowymi według wieku (średnie roczne)
- 18-24 lata
- 25-34 lata
- 35-44 lata
- 45-54 lata
- 55-64 lata
- 65 lat i więcej
/wykres - trendy od 1995 do 2017/

pełna wersja
komunikatu
 
101.
2017-08-07
Chęć udziału w wyborach i zainteresowanie polityką

Sygnatura: 5577
Numer publikacji: Nr 101/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Polityka, Wybory parlamentarne
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 9501: Aktualne problemy i wydarzenia (56)
(...)
201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, zainteresowanie polityką, zagregowane dane
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

CHĘĆ UDZIAŁU W WYBORACH

Deklaracje dotyczące udziału w wyborach (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- na pewno wezmę w nich udział
- jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- na pewno nie wezmę w nich udziału
- rzeczywista frekwencja wyborcza
- wybory parlamentarne
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

Deklaracje dotyczące udziału w wyborach (średnie roczne)
- na pewno wezmę w nich udział
- jeszcze nie wiem, czy wezmę w nich udział
- na pewno nie wezmę w nich udziału
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

Deklaracje pewnego udziału w wyborach według miejsca zamieszkania (średnie roczne)
- wieś
- miasto do 19 999
- 20 tys. - 99 999
- 100 tys. - 499 999
- 500 tys. i więcej mieszkańców
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

Deklaracje pewnego udziału w wyborach według poglądów politycznych
- lewicowe
- centrowe
- prawicowe
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

Deklaracje pewnego udziału w wyborach według częstości uczestniczenia w praktykach religijnych (średnie roczne)
- kilka razy w tygodniu
- raz w tygodniu
- rzadziej niż raz w tygodniu lub w ogóle
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ

Zainteresowanie polityką (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- bardzo duże
- duże
- średnie
- nikłe, niewielkie
- żadne
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

Zainteresowanie polityką (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- duże
- średnie
- nikłe lub żadne
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

Zainteresowanie polityką (trzymiesięczne centrowane średnie kroczące)
- co najmniej średnie
- nikłe lub żadne
/wykresy wg badań I 1995 - VII 2017/

pełna wersja
komunikatu
 
100.
2017-08-03
Polacy o obowiązku szczepienia dzieci

Sygnatura: 5576
Numer publikacji: Nr 100/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Zdrowie
Autorzy: Gwiazda Magdalena
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: szczepienia, dzieci, profilaktyka, dziecko
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPINIE O CELOWOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że Pana(i) dziecko nie zostało poddane szczepieniu obowiązkowemu?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć, nie pamiętam
- Odmowa odpowiedzi
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jaka była główna przyczyna nieszczepienia dziecka? Czy:
- były to obawy przed skutkami szczepionki (bez przeciwwskazań medycznych_
- były to przeciwwskazania medyczne (np. choroba dziecka, obniżenie odporności)
- było to zapomnienie, przeoczenie
- Odmowa odpowiedzi

Obecnie można spotkać się z różnymi opiniami na temat szczepień. Czy zgadza się Pan(i), czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?
* Dzięki szczepieniom ochronnym dzieci wiele groźnych chorób obecnie praktycznie nie występuje
* Ogólnie rzecz biorąc, szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego
* Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami
* Szczepionki dla dzieci są bezpieczne
* Rodzice szczepionych dzieci są w dostateczny sposób informowani na temat skutków ubocznych szczepionek
* Szczepienia są promowane nie dlatego, że są rzeczywiście potrzebne, lecz dlatego, że leży to w interesie koncernów farmaceutycznych
* Szczepionki dla dzieci mogą wywoływać poważne skutki uboczne, powikłania
* W pierwszych latach życia dzieci otrzymują zbyt dużo szczepionek
* Szczepionki dla dzieci mogą wywoływać u nich poważne zaburzenia rozwojowe, np. autyzm
* Zamiast szczepienia lepiej jest pozwolić dziecku przechorować chorobę zakaźną, bo przecież to nic strasznego - kilka dni chorowania na odrę, ospę czy różyczkę i już mamy naturalną odporność na całe życie
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań 2013, 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Z roku na rok przybywa rodziców, którzy z obawy przed szczepionkami nie szczepią swoich dzieci przeciwko chorobom zakaźnym. W dyskusji na ten temat z jednej strony pojawiają się argumenty o prawach rodziców do decyzji, z drugiej – o ryzyku powrotu wielu groźnych chorób zakaźnych. Które z następujących stanowisk jest Panu(i) bliższe?
- Żadne szczepienia ochronne nie powinny być obowiązkowe, a o zaszczepieniu bądź nieszczepieniu dziecka powinni decydować wyłącznie rodzina
- Szczepienia ochronne przeciwko najgroźniejszym chorobom zakaźnym powinny być obowiązkowe, a rodzice mogą decydować tylko o ewentualnych szczepieniach dodatkowych
- Mam inne zdanie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

PREFERENCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB NIESZCZEPIĄCYCH DZIECI

W jakim stopniu słuszne bądź niesłuszne są, Pana(i) zdaniem, następujące rozwiązania?
* Dopełnienie obowiązku szczepień powinno być jednym z kryteriów decydujących o przyjęciu dziecka do publicznego żłobka lub przedszkola
* Organizatorzy wyjazdów wakacyjnych powinni mieć możliwość odmówienia uczestnictwa dzieciom, które nie mają obowiązkowych szczepień
* Rodzice, którzy unikają obowiązkowych szczepień dziecka, powinni jednocześnie zobowiązać się do zapłacenia "z własnej
kieszeni" za jego ewentualne leczenie
* Rodzice, którzy unikają obowiązkowych szczepień dziecka, powinni podlegać karze grzywny
* Unikanie obowiązkowych szczepień powinno być traktowane jako zaniedbanie obowiązków rodzicielskich poprzez narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i karane na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu karnego
* Rodzice, którzy unikają obowiązkowych szczepień dziecka, nie powinni ponosić żadnych konsekwencji tej decyzji
/wykres: średnie wartości ocen na skali od 1 (zdecydowanie niesłuszne) do 7 (zdecydowanie słuszne)/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
99.
2017-08-01
Korzystanie z telefonów komórkowych

Sygnatura: 5575
Numer publikacji: Nr 99/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Technika
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: telefon komórkowy, smartfon
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Korzystający:
- ze smartfona
- z klasycznego telefonu komórkowego
/wykresy wg badań VIII 2015, VII 2017/

Korzystający:
- z klasycznego telefonu komórkowego i smartfona
- tylko ze smartfona
- tylko z klasycznego telefonu komórkowego
- niekorzystający z telefonu komórkowego
/wykresy wg badań VIII 2015, VII 2017/ oraz /tabela wg zmiennych socjodemograficznych/

Z jakich funkcji Pan(i) korzysta?
- dzwonienie odbieranie i wykonywanie połączeń
- wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
- robienie zdjęć
- korzystanie z zegarka, budzika
- korzystanie z kalendarza , terminarza
- przeglądanie stron internetowych, np. portali informacyjnych
- sprawdzanie prognozy pogody
- nagrywanie wideo
- nawigacja, mapy, informacje o trasie i odległościach
- wysyłanie i odbieranie poczty e-mail
- słuchanie muzyki, radia
- obsługa konta w serwisach społecznościowych, np. na Facebooku, Twitterze
- korzystanie z komunikatorów, np. Messenger, WhatsApp
- oglądanie wideo
- gry
- edycja plików, np.. Tekstów, zdjęć
- załatwienie różnych spraw przez internet, np. robienie zakupów, rezerwowanie biletów, hoteli
- dyktafon - nagrywanie dźwięku
- czytanie książek i innych plików tekstowych
- korzystanie z programów lojalnościowych, zniżek i bonów w sklepach
- słuchanie radia
- sprawdzanie zanieczyszczenia powietrza
- oglądanie telewizji
- płatności zbliżeniowe
- inne funkcje
/wykres - odpowiedzi użytkowników telefonów komórkowych/ oraz /wykresy - odpowiedzi użytkowników: smartfonów, klasycznych telefonów komórkowych/

Do czego Pan(i) używa telefonu? Z jakich funkcji Pan(i) korzysta?
- Dzwonienie – odbieranie i wykonywanie połączeń
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
- Robienie zdjęć
- Korzystanie z zegarka, budzika
- Korzystanie z kalendarza, terminarza
- Przeglądanie stron internetowych, np. portali informacyjnych
- Sprawdzanie prognozy pogody
- Nagrywanie wideo
- Nawigacja, mapy, informacje o trasie i odległościach
- Wysyłanie i odbieranie poczty e-mail
- Słuchanie muzyki / radia
- Obsługa konta w serwisach społecznościowych, np. na Facebooku, Twitterze
- Oglądanie wideo
- Gry
- Edycja plików, np. tekstów, zdjęć
- Załatwienie różnych spraw przez internet, np. robienie zakupów, rezerwowanie biletów, hoteli
- Dyktafon – nagrywanie dźwięku
- Czytanie książek i innych plików tekstowych
- Płatności zbliżeniowe
- Inne funkcje
/tabela wg badań VIII 2015, VII 2017/

Użytkownicy telefonów komórkowych. Sposoby korzystania z telefonu komórkowego.
- podstawowe zastosowania (dzwonienie, SMS)
- zastosowania podstawowe i multimedialno-internetowe
- zastosowania podstawowe rozszerzone (przeglądanie internetu, robienie zdjęć, zegar, kalendarz, pogoda, nawigacja, nagrywanie wideo)
/wykres/

Sposoby korzystania z telefonu komórkowego z uwzględnieniem jego typu. Użytkownicy:
- smartfonów
- klasycznych telefonów komórkowych
- smartfonów i telefonów komórkowych
* podstawowe zastosowania (dzwonienie, SMS)
* zastosowania podstawowe rozszerzone (przeglądanie internetu, robienie zdjęć, zegar, kalendarz, pogoda, nawigacja, nagrywanie wideo)
* zastosowania podstawowe i multimedialno-internetowe
/wykresy/ oraz /tabela wg zmiennych socjodemograficznych/


pełna wersja
komunikatu
 
98.
2017-07-28
Pełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami

Sygnatura: 5574
Numer publikacji: Nr 98/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rodzina, Struktura i relacje w rodzinie
Autorzy: Boguszewski Rafał, Piszczatowska-Oleksiewicz Mariola
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: dorosłe dzieci, zależność finansowa, młodzież, niezamężna, nieżonaty, single, sytuacja lokalowa, sytuacja mieszkaniowa, samodzielność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Płeć osób pełnoletnich stanu wolnego, które mieszkają z rodzicami pod jednym dachem
- Mężczyźni
- Kobiety
/wykres/

Płeć osób pełnoletnich stanu wolnego, które nie zawarły związku małżeńskiego i mieszkają z rodzicami pod jednym dachem według wielkości miejscowości
- Wieś
- Miasto do 19 999 mieszkańców
- Miasto od 20 tys. do 99 999 mieszkańców
- Miasto od 100 tys. do 499 999 mieszkańców
Miasto 500 tys. i więcej mieszkańców
/tabela: mężczyźni, kobiety, ogółem/

Wiek osób pełnoletnich stanu wolnego, które nie zawarły związku małżeńskiego i mieszkają z rodzicami pod jednym dachem
- 18-24 lata
- 25-34 lata
- 35-44 lata
- 45 lat i więcej
/tabela wg terminów badań 2005, 2017/

Tabela - Płeć osób pełnoletnich stanu wolnego, które nie zawarły związku małżeńskiego i mieszkają z rodzicami pod jednym dachem według wieku

Wykształcenie osób pełnoletnich stanu wolnego, które mieszkają z rodzicami pod jednym dachem
- Podstawowe
- Gimnazjalne
- Średnie (ogólne, techniczne, zawodowe)
- Pomaturalne
- Licencjat
- Wyższe
/wykres/

Przynależność do grup społeczno-zawodowych osób pełnoletnich stanu wolnego, które nie zawarły związku małżeńskiego i mieszkają z rodzicami pod jednym dachem
- Uczniowie, studenci
- Pracujący
- Bezrobotni
- Renciści, emeryci
- Niepracujący z innych powodów
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań 2005, 2017/

Tabela - Wiek osób pełnoletnich stanu wolnego, które nie zawarły związku małżeńskiego i mieszkają z rodzicami
pod jednym dachem według przynależności do grup społeczno-zawodowych

FINANSOWA (NIE)ZALEŻNOŚĆ

(Nie)zależność finansowa osób pełnoletnich stanu wolnego, które mieszkają z rodzicami
pod jednym dachem
- Jest niezależna finansowo od rodziców (opiekunów)
- Jest po części niezależna finansowo, po części zależna od rodziców (opiekunów)
- Jest zależna finansowo od rodziców (opiekunów)
/wykres/ oraz /tabela wg przynależności do grup społeczno-zawodowych/ oraz /tabela wg wieku/

NIEFORMALNE ZWIĄZKI OSÓB PEŁNOLETNICH STANU WOLNEGO MIESZKAJĄCYCH Z RODZICAMI

Czy osoba ta [pełnoletnia, niezamężna i nieżonata, mieszkająca z rodzicami] obecnie:
- jest z kimś w stałym związku nieformalnym, partnerskim i mieszka ze swoim partnerem (partnerką)
- jest z kimś w stałym związku nieformalnym, partnerskim, ale nie mieszka ze swoim partnerem (partnerką)
- nie jest w stałym związku
- Trudno powiedzieć
/wykres/

DLACZEGO PEŁNOLETNIE OSOBY NIEZAMĘŻNE I NIEŻONATE MIESZKAJĄ Z RODZICAMI?

Dlaczego pełnoletnia(e) osoba(y) w Pana(i) rodzinie mieszka(ją) z rodzicami (opiekunami)?
- Kontynuowanie nauki
- Brak mieszkania
- Wygoda
- Poczucie więzi, zależności emocjonalne, chęć wspólnego mieszkania
- Brak pieniędzy
- Dobre warunki lokalowe w domu rodzinnym
- Brak samodzielności
- Brak pracy
- Osoba nie założyła własnej rodziny, jest samotna
- Pomoc rodzicom, również pomoc w gospodarstwie rolnym
- Osoba ta jest chora i sama wymaga opieki
- Mieszkanie jako spadek
- Opieka nad członkami rodziny
- To rodzice mieszkają u swojego dziecka
- Niższe koszty utrzymania
- Osoba ta jest w trakcie odbioru własnego mieszkania / remontu mieszkania
- Lenistwo, niezaradność życiowa, brak determinacji, nie chce się wyprowadzić sam(a)
- Inne
/wykres/ oraz /tabela wg wieku/ oraz /tabela wg płci/

pełna wersja
komunikatu
 
97.
2017-07-26
O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum?

Sygnatura: 5573
Numer publikacji: Nr 97/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Referendum
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: referendum, uchodźcy, system edukacji, euro, przerywanie ciąży, zmiany ustrojowe, pieniądze
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY REFERENDA W POLSCE SĄ ORGANIZOWANE WYSTARCZAJĄCO CZĘSTO?

Czy uważa Pan(i), że w Polsce referenda ogólnokrajowe przeprowadza się:
- zbyt często
- tak często, jak potrzeba
- zbyt rzadko
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg oceny funkcjonowania demokracji w naszym kraju/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że w Polsce referenda w sprawach dotyczących lokalnych wspólnot przeprowadza się:
- zbyt często
- tak często, jak potrzeba
- zbyt rzadko
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg oceny funkcjonowania demokracji w naszym kraju/ oraz /tabela aneksowa/

TEMATY REFERENDALNE

W jakich sprawach, Pana(i) zdaniem, powinno się w Polsce w najbliższym czasie przeprowadzić ogólnokrajowe referendum?
- Przyjmowanie uchodźców z krajów muzułmańskich
- Reforma systemu edukacji
- Przyjęcie przez Polskę euro
- Prawna regulacja przerywania ciąży
- Kierunki zmian ustrojowych w Polsce
- Inna sprawa
- W żadnej z tych spraw nie powinno się przeprowadzać referendum
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Aneks - tabele zróżnicowań społeczno-demograficznych

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
96.
2017-07-25
Polacy wobec wypadków drogowych

Sygnatura: 5572
Numer publikacji: Nr 96/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, kierowca, pierwsza pomoc, samochód
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

Jak często zdarza się Panu(i) jeździć jako kierowca lub pasażer:
- samochodem
- rowerem
- autobusem, trolejbusem
- tramwajem
- ciągnikiem, wozem
- motocyklem, skuterem
* codziennie lub prawie codziennie
* 4-5 razy w tygodniu
* 2-3 razy w tygodniu
* raz w tygodniu
* okazjonalnie, od czasu do czasu
* nigdy lub prawie nigdy
* trudno powiedzieć
/wykresy wg badań 2007, 2017/

Czy jako pieszy, który chodzi ulicami swojej miejscowości czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jako pieszy, który chodzi poboczem dróg lub szos czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w czasie jazdy tramwajem (jako kierowca lub pasażer) czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/

Czy w czasie jazdy ciągnikiem, wozem (jako kierowca lub pasażer) czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/

Czy w czasie jazdy autobusem, trolejbusem (jako kierowca lub pasażer) czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w czasie jazdy samochodem (jako kierowca lub pasażer) czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w czasie jazdy motocyklem, skuterem (jako kierowca lub pasażer) czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/

Czy w czasie jazdy rowerem (jako kierowca lub pasażer) czuje się Pan(i) na ogół bezpiecznie, czy też odczuwa Pan(i) lęk przed wypadkiem drogowym?
- czuję się zdecydowanie bezpiecznie
- czuję się raczej bezpiecznie
- czuję się raczej niebezpiecznie
- czuję się zdecydowanie niebezpiecznie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WYPADKAMI DROGOWYMI

Społeczny zasięg doświadczeń związanych z wypadkami drogowymi
- Ankietowani mający doświadczenia związane z wypadkami drogowymi
- Ankietowani, którzy nie mieli doświadczeń związanych z wypadkami drogowymi
/tabela wskazania respondentów wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zdarzyło się w Pana(i) życiu, że:
– ktoś z Pana(i) bliskich znajomych, przyjaciół, rodziny miał wypadek drogowy
– był(a) Pan(i) świadkiem wypadku drogowego (ogółem, bez specyfikacji)
– był(a) Pan(i) świadkiem wypadku drogowego, w którym ktoś był ranny
– ktoś z Pana(i) bliskich znajomych, przyjaciół, rodziny był ranny w wypadku drogowym
– był(a) Pan(i) ofiarą wypadku drogowego
– ktoś z Pana(i) bliskich znajomych, przyjaciół, rodziny zginął w wypadku drogowym
– był(a) Pan(i) świadkiem wypadku drogowego, w którym ktoś zginął
– spowodował(a) Pan(i) wypadek drogowy (ogółem, bez specyfikacji)
– spowodował(a) Pan(i) wypadek drogowy, w którym ktoś był ranny
– spowodował(a) Pan(i) wypadek drogowy, w którym ktoś zginął
/tabela odsetki odpowiedzi twierdzących wg badań XI 2002, VI 2007, VII 2017/

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA DLA OFIAR WYPADKÓW

Ludzie różnie zachowują się w sytuacji wypadku drogowego. A gdyby Pan(i) był(a) świadkiem wypadku, w którym ucierpieli ludzie, to czy umiał(a)by Pan(i) udzielić im pierwszej pomocy medycznej?
- Zdecydowanie umiał(a)bym
- Raczej umiał(a)bym
- Raczej nie umiał(a)bym
- Zdecydowanie nie umiał(a)bym
-Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy chciał(a)by Pan(i) nauczyć się fachowo udzielać pierwszej pomocy medycznej ofiarom wypadków drogowych?
- Tak, chciał(a)bym
- Nie, bo już potrafię udzielać pierwszej pomocy
- Nie, bo obawiam się udzielać tego typu pomocy z powodu związanego z tym zagrożeniem
- Nie, bo nie mogę udzielać tego typu pomocy z powodu złego stanu zdrowia, starszego wieku lub innych przeszkód
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI 2002, VII 2007, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
95.
2017-07-21
Poczucie wpływu na sprawy publiczne

Sygnatura: 5571
Numer publikacji: Nr 95/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Państwo, Społeczeństwo
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: wpływ na sprawy kraju, wpływ na sprawy lokalne, podmiotowość obywatelska, aktywność obywatelska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy kraju?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - VII 2017/ oraz /tabela wg gotowości udziału w wyborach parlamentarnych/ oraz /tabela wg oceny funkcjonowania demokracji/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg badań VI 1992 - VII 2017/ oraz /tabela wg gotowości udziału w wyborach parlamentarnych/ oraz /tabela wg oceny funkcjonowania demokracji/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w naszym kraju przestrzegana jest zasada, że obywatele mają możność aktywności w życiu publicznym?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg poczucia wpływu na sprawy kraju/ oraz /tabela wg poczucia wpływu na sprawy miasta, gminy/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
94.
2017-07-20
Finansowanie mediów publicznych

Sygnatura: 5570
Numer publikacji: Nr 94/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: media publiczne, finansowanie, abonament, telewizja kablowa, udostępnianie danych osobowych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA MEDIÓW PUBLICZNYCH

Czy publiczne radio i telewizja powinny być finansowane:
- z abonamentu (lub innej opłaty) płaconego przez gospodarstwa domowe
- z budżetu państwa\t
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2008, VIII 2012, IX 2013, IV 2016, VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy publiczne radio i telewizja, które są finansowane z pieniędzy publicznych, powinny mieć prawo pozyskiwania pieniędzy z reklam?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 2008, VIII 2012, IX 2013, IV 2016, VII 2017/

POPRAWA ŚCIĄGALNOŚCI ABONAMENTU

Przygotowywane są przepisy, które mają poprawić pobieranie opłat abonamentowych za publiczną telewizję. Dostawcy sygnału telewizyjnego, czyli płatne telewizje kablowe i satelitarne, będą zobowiązani przekazywać Poczcie Polskiej dane osobowe swoich klientów. Na tej podstawie poczta będzie domagać się od zgłoszonych osób rejestracji odbiorników i opłacania abonamentu. Czy popiera Pan(i) takie rozwiązanie czy też jest mu Pan(i) przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg korzystających (lub nie) z płatnej telewizji kablowej/ oraz /tabela wg deklaracji płacenia abonamentu RTV/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym płaci się abonament radiowo-telewizyjny?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
- odmowa odpowiedzi
/wykresy wg badań VIII 2012, IV 2016, VII 2017/

Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym jest płatna telewizja kablowa lub satelitarna?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
- odmowa odpowiedzi
/wykres/

Czy płatne telewizje kablowe i satelitarne powinny, Pana(i) zdaniem, mieć prawo udostępniania danych osobowych swoich klientów bez ich zgody innej firmie, w tym przypadku Poczcie Polskiej, czy też nie?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
/wykres/

Jak Pan(i) uważa, czy wprowadzenie obowiązku przekazywania przez płatne telewizje kablowe i satelitarne danych osobowych ich klientów Poczcie Polskiej spowoduje wzrost liczby zarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i tym samym gospodarstw domowych płacących abonament radiowo- telewizyjny
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg poparcia dla przepisu o przekazywaniu danych klientów Poczcie Polskiej/

Jak Pan(i) uważa, czy wprowadzenie obowiązku przekazywania przez płatne telewizje kablowe i satelitarne danych osobowych ich klientów Poczcie Polskiej spowoduje spadek liczby klientów płatnych telewizji kablowych i satelitarnych
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg poparcia dla przepisu o przekazywaniu danych klientów Poczcie Polskiej/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
93.
2017-07-19
Osoby niezamężne i nieżonate w polskich rodzinach

Sygnatura: 5569
Numer publikacji: Nr 93/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Rodzina, Struktura i relacje w rodzinie
Autorzy: Boguszewski Rafał, Piszczatowska-Oleksiewicz Mariola
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: kohabitacja, konkubinat, związek nieformalny, niezamężna, nieżonaty, zależność finansowa, sytuacja lokalowa, single, sytuacja mieszkaniowa, dorosłe dzieci, samodzielność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OSOBY PEŁNOLETNIE STANU WOLNEGO W RODZINACH

Czy w Pana(i) najbliższej rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dzieci) są osoby pełnoletnie, które nie zawarły związku małżeńskiego? Jeśli Pan(i) nie zawarł(a) związku małżeńskiego, proszę uwzględnić również siebie.
- tak
- nie
/wykresy wg terminów badań 2005, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Liczba osób pełnoletnich, które nie zawarły związku małżeńskiego, przypadających na rodzinę
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby i więcej
/tabela wg terminów badań 2005, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Płeć osób pełnoletnich, które nie zawarły związku małżeńskiego
- kobiety
- mężczyźni
/wykres/

Wiek osób pełnoletnich, które nie zawarły związku małżeńskiego
18–24 lata
25–34
35–44
45–54
55–64
65 lat i więcej
Średnia wieku
/tabela wg terminów badań 2005, 2017/

NIEFORMALNE ZWIĄZKI PARTNERSKIE OSÓB PEŁNOLETNICH STANU WOLNEGO

Czy osoba ta [pełnoletnia, która nie zawarła związku małżeńskiego] obecnie:
- jest z kimś w stałym związku nieformalnym, partnerskim i mieszka ze swoim partnerem (swoją partnerką)
- jest z kimś w stałym związku nieformalnym, partnerskim, ale nie mieszka ze swoim partnerem (swoją partnerką)
- nie jest w stałym związku
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg grup wiekowych/

SYTUACJA LOKALOWA OSÓB PEŁNOLETNICH STANU WOLNEGO

Które z poniższych stwierdzeń odpowiada obecnej sytuacji takiej osoby w Pana(i) rodzinie?
- Mieszka ze swoimi rodzicami (opiekunami) pod jednym dachem
- Mieszka bez rodziców, ale z sublokatorami, z innymi osobami
- Mieszka sam(a), tj. bez rodziców i sublokatorów
/wykresy wg terminów badań 2005, 2017/ oraz /tabela wg płci/ oraz /tabela wg grup wiekowych/

(NIE)ZALEŻNOŚĆ FINANSOWA

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej określa sytuację tej osoby?
- Jest niezależna finansowo od rodziców (opiekunów)
- Jest po części niezależna finansowo, po części zależna od rodziców (opiekunów)
- Jest zależna finansowo od rodziców (opiekunów)
/wykres/ oraz /tabela wg grup wiekowych/

Tabele aneksowe
komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
92.
2017-07-18
Nastroje społeczne w lipcu

Sygnatura: 5568
Numer publikacji: Nr 92/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: nastroje, poziom życia, prognozy, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w kraju, warunki materialne gospodarstw domowych, sytuacja w zakładzie pracy, zagrożenie bezrobociem, rynek pracy, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - VII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - VII 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VII 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - VII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VII 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
91.
2017-07-14
Zaufanie do polityków na początku sezonu wakacyjnego

Sygnatura: 5567
Numer publikacji: Nr 91/2017
Liczba stron: 39
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Stosunek do polityków w lipcu 2017
- Andrzej Duda /tabela aneksowa/
- Beata Szydło /tabela aneksowa/
- Paweł Kukiz /tabela aneksowa/
- Zbigniew Ziobro /tabela aneksowa/
- Mateusz Morawiecki /tabela aneksowa/
- Elżbieta Rafalska /tabela aneksowa/
- Jarosław Kaczyński /tabela aneksowa/
- Małgorzata Wassermann /tabela aneksowa/
- Jarosław Gowin /tabela aneksowa/
- Mariusz Błaszczak /tabela aneksowa/
- Władysław Kosiniak-Kamysz /tabela aneksowa/
- Witold Waszczykowski /tabela aneksowa/
- Grzegorz Schetyna /tabela aneksowa/
- Patryk Jaki /tabela aneksowa/
- Anna Zalewska /tabela aneksowa/
- Antoni Macierewicz /tabela aneksowa/
- Marek Kuchciński /tabela aneksowa/
- Ryszard Petru /tabela aneksowa/
- Katarzyna Lubnauer /tabela aneksowa/
- Piotr Gliński /tabela aneksowa/
- Sławomir Neumann /tabela aneksowa/
- Stanisław Tyszka /tabela aneksowa/
- Konstanty Radziwiłł /tabela aneksowa/
- Stanisław Karczewski /tabela aneksowa/
- Włodzimierz Czarzasty /tabela aneksowa/
- Jan Szyszko /tabela aneksowa/
/wykres: zaufanie, obojętność, nieufność, trudno powiedzieć, nieznajomość/

Deklaracje zaufania do polityków - tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017

Deklaracje nieufności do polityków - tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017

ŚREDNIE NA SKALI ZAUFANIA

Zaufanie do polityków w lipcu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania od ostatnich wyborów parlamentarnych
- Włodzimierz Czarzasty
- Andrzej Duda
- Jarosław Gowin
- Jarosław Kaczyński
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Paweł Kukiz
- Antoni Macierewicz
- Mateusz Morawiecki
- Ryszard Petru
- Elżbieta Rafalska
- Grzegorz Schetyna
- Beata Szydło
- Zbigniew Ziobro
/wykres wg terminów badań XI 2015 - VII 2017/

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań VI 2017, VII 2017

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
90.
2017-07-13
Stosunek do rządu w lipcu

Sygnatura: 5566
Numer publikacji: Nr 90/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Premier, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: rząd, stosunek do rządu, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, szydło beata, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - VII 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - VII 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - VII 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

AKCEPTACJA PREMIERA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - VII 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2016 - VII 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
89.
2017-07-11
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego

Sygnatura: 5565
Numer publikacji: Nr 89/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Parlament, Prezydent, Trybunał Konstytucyjny
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: ocena działalności, duda andrzej, sejm, senat, parlament, prezydent, trybunał konstytucyjny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań VII ‘16 - VII ‘17/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VII ‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VII ‘17

Tabela: oceny działalności Sejmu w potencjalnych elektoratach partyjnych

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII ‘16 - VII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VII ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny Trybunału Konstytucyjnego:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III ‘16 - VII ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Trybunale Konstytucyjnym - wykres wg terminów badań XII ‘02 - VII ‘17

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
88.
2017-07-07
Poparcie dla partii politycznych u progu sezonu wakacyjnego

Sygnatura: 5564
Numer publikacji: Nr 88/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Polityka, Wybory parlamentarne
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201715: Aktualne problemy i wydarzenia (326)
Słowa kluczowe: preferencje, frekwencja wyborcza, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/wykres wg terminów badań X 2015 - VII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, SLD i Nowoczesnej (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - VII 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, SLD i Nowoczesnej
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań VI 2017, VII 2017/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
[Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach]
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Wolność Janusza Korwin Mikke
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VII 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
87.
2017-07-07
Działalność związków zawodowych w Polsce

Sygnatura: 5563
Numer publikacji: Nr 87/2017
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Związki zawodowe
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: związek zawodowy, związki zawodowe, nszz "solidarność", opzz - ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, forum związków zawodowych, prawa pracownicze, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Członkostwo w związkach zawodowych
- Ogółem
w tym:
- NSZZ „Solidarność”
- związki zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych
- związki zrzeszone w Forum Związków Zawodowych
- inne związki
/tabela: deklaracje ogółu badanych i pracowników najemnych/ oraz /tabela wg terminów badań IV ‘91 - VI ‘17/

Członkostwo w związkach zawodowych według branż i wielkości zakładu pracy.
* Branża
- Przemysł
- Budownictwo
- Transport i łączność
- Handel i usługi
- Oświata, nauka, ochrona zdrowia
- Administracja
* Wielkość zakładu pracy
- Poniżej 50 zatrudnionych
- Od 50 do 249 zatrudnionych
- 250 lub więcej zatrudnionych
/tabela/

ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADACH PRACY

Czy w Pana(i) zakładzie Pracy są związki zawodowe?
- Tak, jest jeden
- Tak, jest kilka
- Nie, nie ma
- Nie wiem, nie orientuję się
/wykres wg terminów badań II 2003 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, nie wiem/

Tabela: pracownicy deklarujący, że w ich zakładach działają związki zawodowe - według branż i wielkości zakładu pracy

Jak Pan(i) ocenia działalność związków zawodowych w Pana(i) przedsiębiorstwie (zakładzie pracy)?
- Są efektywne, załoga wiele im zawdzięcza
- Starają się, lecz niewiele im się udaje
- Nie widać efektów ich działalności
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII 2002 - VI 2017/

ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SKALI KRAJU

Czy, ogólnie rzecz biorąc, obecna działalność związków zawodowych jest dla kraju korzystna czy też niekorzystna?
- Korzystna
- Niekorzystna
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań X/XI 1994 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe w Polsce bronią interesów pracowniczych na ogół skutecznie czy też nieskutecznie?
- Zdecydowanie skutecznie
- Raczej skutecznie
- Raczej nieskutecznie
- Zdecydowanie nieskutecznie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 1999 - VI 2017/ oraz /tabela - wskazania: ogółu badanych, pracowników najemnych, członków związków zawodowych/ oraz /tabela aneksowa: skutecznie, nieskutecznie, trudno powiedzieć/

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe mają obecnie zbyt duży, wystarczający czy też zbyt mały wpływ na decyzje władz w naszym kraju?
- Zbyt duży
- Taki, jaki powinny mieć
- Zbyt mały
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 1993 - VI 2017/ oraz /tabela - wskazania: ogółu badanych, pracowników najemnych, członków związków zawodowych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI NAJWIĘKSZYCH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH

Oceniane związki zawodowe:
- NSZZ "Solidarność"
- OPZZ
/tabela wg terminów badań VI 2013 - VI 2017/ oraz /tabele aneksowe/
- FZZ
/tabela wg terminów badań IX 2015 - VI2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o NSZZ "Solidarność" - wykresy wg terminów badań XII ‘98 - VI ‘17
Zmiany opinii o OPZZ - wykresy wg terminów badań XII ‘98 - VI ‘17

Tabele aneksowe

Tabela 1
Czy obecnie należy Pan(i) do związku zawodowego?
- Tak
- Nie, chociaż pracuję

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
86.
2017-07-05
Styl jazdy polskich kierowców

Sygnatura: 5562
Numer publikacji: Nr 86/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Technika, Życie codzienne
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: kierowca, samochód, prawo jazdy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SKALA ZMOTORYZOWANIA

Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym jest samochód?
- Tak
- Nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - odsetki badanych deklarujących posiadanie samochodu w gospodarstwie domowym wg poziomu wykształcenia i oceny własnych warunków materialnych

Czy ma Pan(i) prawo jazdy?
- Tak
- Nie
/tabela aneksowa/

Tabela - odsetki badanych deklarujących posiadanie prawa jazdy wg płci, grup wiekowych, wielkości miejscowości zamieszkania,poziomu wykształcenia i oceny własnych warunków materialnych

Tabela - odsetki badanych kobiet i mężczyzn deklarujących posiadanie prawa jazdy wg grup wiekowych

Czy jeździ Pan(i) samochodem jako kierowca?
- Codziennie lub prawie codziennie
- 4-5 razy w tygodniu
- 2-3 razy w tygodniu
- Raz w tygodniu
- Okazjonalnie, od czasu do czasu
- Nigdy lub prawie nigdy
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

STYL I KULTURA JAZDY POLSKICH KIEROWCÓW

Jak, ogólnie rzecz biorąc, określił(a)by Pan(i) styl jazdy większości polskich kierowców pod względem:
* kultury jazdy
* bezpieczeństwa jazdy
* odpowiedzialności
* ostrożności
* przestrzegania przepisów
- Dobrze
- Średnio
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań 1998, 2004, 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) umiejętności prowadzenia samochodu przez polskich kierowców?
- Bardzo dobre
- Dobre
- Średnie
- Słabe
- Bardzo słabe
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
85.
2017-07-03
Stosunek Polaków do nierówności społecznych

Sygnatura: 5561
Numer publikacji: Nr 85/2017
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Życie codzienne, Materialne warunki życia
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: równość, nierówności społeczne, egalitaryzm, elitaryzm, poziom życia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

JAK POLACY OCENIAJĄ WŁASNĄ POZYCJĘ?

Czy uważa Pan(i), że obecnie dochody Pana(i) rodziny w porównaniu z przeciętnymi dochodami rodzin w Polsce są:
– znacznie wyższe
– raczej wyższe
– takie same (przeciętne)
– raczej niższe
– znacznie niższe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV ‘92, IV ‘94, IV ‘95, IV ‘96, X ‘97, V ‘98, I ‘99, VI 2000, IV 2002, VIII 2010, VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

CO OZNACZA RÓWNOŚĆ?

Czy, Pana(i) zdaniem, równość w społeczeństwie powinna czy też nie powinna oznaczać, że:
* wszyscy obywatele są równi wobec prawa, mają takie same uprawnienia
* wszyscy obywatele mają równe szanse zdobycia wykształcenia i osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej, o ile mają odpowiednie zdolności i chęci
* wyrównany jest materialny poziom życia obywateli /tabela aneksowa/
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1999, 2010, 2017: tak, nie/

CZY W POLSCE PANUJE RÓWNOŚĆ?

Czy, Pana(i) zdaniem, można powiedzieć, że obecnie w naszym kraju:
* wszyscy są równi wobec prawa
* wszyscy mają równe szanse, niezależnie od pochodzenia społecznego
* wszyscy mają równe szanse, niezależnie od sytuacji materialnej
* gwarantuje się wszystkim obywatelom przyzwoity poziom życia
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabele aneksowe: tak, nie, trudno powiedzieć/

Wykres - odsetki odpowiedzi twierdzących wg terminów badań 2010, 2017

Tabela - zależność między odpowiedziami twierdzącymi a oceną swoich dochodów na tle innych rodzin

POSTAWY EGALITARNE

Czy, Pana(i) zdaniem, można powiedzieć, że obecnie::
* różnice pomiędzy bogatymi i biednymi w naszym kraju są zbyt duże
* różnice zarobków w Polsce są zbyt duże
* aby w przyszłości osiągnąć w Polsce dobrobyt, należy wysoko wynagradzać tych, którzy dobrze pracują
* obowiązkiem rządu powinno być zmniejszenie różnic pomiędzy dobrze i źle zarabiającymi
* energiczni przedsiębiorcy muszą dobrze zarabiać, aby rozwijała się polska gospodarka
* nierówności dochodów są niezbędne dla postępu gospodarczego
- Zdecydowanie zgadzam się
- Raczej zgadzam się
- I tak, i nie
- Raczej nie zgadzam się
- Zdecydowanie nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2010, 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Tabela - zależność między odpowiedziami twierdzącymi a oceną swoich dochodów na tle innych rodzin

Tabela - odpowiedzi twierdzące w potencjalnych elektoratach głównych ugrupowań politycznych


Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
84.
2017-06-28
Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych

Sygnatura: 5560
Numer publikacji: Nr 84/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Religia; wiara
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
201630: Aktualne problemy i wydarzenia (319)
201628: Aktualne problemy i wydarzenia (318)
Słowa kluczowe: wiara, praktyki religijne, wspólnoty religijne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

DEKLARACJE WIARY

Deklaracje wiary:
- głęboko wierzący
- wierzący
- niewierzący
/wykres wg badań 1997 - 2016/

UDZIAŁ W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH

Deklaracje praktyk religijnych
- praktykujący regularnie
- praktykujący nieregularnie
- niepraktykujący
/wykres wg badań 1997 - 2016/

Deklaracja wiary i praktyk religijnych
- wierzący i praktykujący regularnie
- wierzący i praktykujący nieregularnie
- wierzący i niepraktykujący
- niewierzący i praktykujący
- niewierzący i niepraktykujący
/wykresy wg badań 1997 - 2016/

PRZYNALEŻNOŚĆ DO WSPÓLNOT RELIGIJNYCH

Czy należy Pan(i) do jakiegoś ruchu religijnego lub wspólnoty religijnej?
- tak
- nie
/wykres/ oraz /wykres wg deklaracji wiary/ oraz /wykresy wg udziału w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

Do jakiego ruchu religijnego lub wspólnoty religijnej Pan(i) należy?
- Kółko różańcowe, Żywy Różaniec
- Ruch Światło-Życie, Oaza, Domowy Kościół
- Odnowa w Duchu Świętym
- Neokatechumenat
- Chór kościelny
- Lektorzy, ministranci
- Caritas
- Wspólnota ewangelizacyjna
- Akcja Katolicka
- Grupa biblijna, krąg biblijny
- Duszpasterstwo akademickie
- Inna wspólnota\t
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe\t\t\t

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
83.
2017-06-27
Społeczne postrzeganie problemu ubóstwa

Sygnatura: 5559
Numer publikacji: Nr 83/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia, Społeczeństwo
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: bieda, ubóstwo, próg biedy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTRZEGANIE SKALI UBÓSTWA W POLSCE

Czy zna Pan(i) – z sąsiedztwa, z widzenia – naprawdę biedną osobę lub rodzinę?
- Tak, sam(a) jestem biedny(a)
- Tak, znam takie osoby, rodziny
- Nie, nie znam nikogo naprawdę biednego
/wykres wg badań III‘93 - VI‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, ile jest osób biednych wśród 100 mieszkańców Polski?*
- 10% i mniej ogółu społeczeństwa
- Od 11% do 25% ogółu społeczeństwa
- Od 26% do 50% ogółu społeczeństwa
- Od 51% do 75% ogółu społeczeństwa
- Powyżej 75% ogółu społeczeństwa
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań III‘93 -VI‘17/ oraz /tabela aneksowa - średnia/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższych kilku lat ludzi naprawdę biednych będzie w Polsce:
- znacznie więcej niż obecnie
- nieco więcej
- tyle samo
- nieco mniej
- znacznie mniej niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań I‘97 - VI‘17/ oraz /tabela aneksowa/

WYZNACZNIKI UBÓSTWA

Jak Pan(i) sądzi, poniżej jakiego dochodu zaczyna się już bieda?
Chodzi nam o wysokość dochodu netto (na rękę) na jedną osobę w rodzinie.
- Mniej niż 300 zł
- 300–399 zł
- 400–499 zł
- 500–599 zł
- 600–699 zł
- 700–799 zł
- 800–899 zł
- 900–999 zł
- 1000–1099 zł
- 1100–1499 zł
- 1500 zł i więcej
- Trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela aneksowa - średnia/

Jak Pan(i) sądzi, poniżej jakiego dochodu zaczyna się już bieda? Chodzi o wysokość dochodu na osobę w rodzinie
- Średnie wartości finansowego progu biedy
- Średnia wartość finansowego progu biedy jako odsetek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku poprzedzającego badanie
/tabela wg badań III‘93, I‘97, I‘99, VI‘00, III‘04, III‘07, III‘12, VI‘17/

Odsetki osób żyjących w sferze zagrożenia biedą i postrzegane przez respondentów odsetki ludzi biednych w Polsce
- Odsetek osób żyjących w sferze zagrożenia biedą (deklarujących średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż wartość progowa biedy)
- Postrzegany przez respondentów odsetek ludzi biednych w Polsce
/wykresy wg badań III‘93, I‘97, I‘99, VI‘00, III‘04, III‘07, III‘12, VI‘17/

Jak opisał(a)by Pan(i) osobę ubogą, biedną? Czy, Pana(i) zdaniem, osoba uboga, biedna to ktoś, kto / kogo / komu:
- brakuje na jedzenie, musi czasami pożyczać na jedzenie
- brakuje na opłaty, ma kłopoty z regulowaniem bieżących rachunków
- nie ma pracy
- nie ma gdzie mieszkać
- nie starcza na pokrycie nieoczekiwanych wydatków
- nie jest w stanie spłacać długów, pożyczek
- brakuje na zakup nowych ubrań
- nie stać na remont, wymianę starych sprzętów na nowe
- nie ma oszczędności
- brakuje na wyjazd wakacyjny przynajmniej raz w roku
- coś innego świadczy o ubóstwie
/wykresy wg badań III‘12, VI‘17/

POSTRZEGANIE PRZYCZYN UTRWALANIA SIĘ BIEDY

Co, Pana(i) zdaniem, przede wszystkim decyduje o tym, że niektórzy ludzie nie mogą wydostać się z biedy?
- Lenistwo, niechęć do podejmowania pracy
- Alkoholizm
- Niezaradność życiowa, bezradność w załatwianiu swoich spraw
- Choroba, kalectwo
- Brak pracy, bezrobocie
- Niskie emerytury, renty
- Brak wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
- Brak wsparcia i opieki ze strony państwa
- Brak wsparcia i opieki ze strony rodziny, brak rodziny
- Brak szczęścia, ślepy los
/tabela wg badań I‘97 - VI‘17/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
82.
2017-06-26
Używanie telefonów komórkowych za kierownicą

Sygnatura: 5558
Numer publikacji: Nr 82/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Technika
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: telefon komórkowy, samochód, kierowca
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Które ze stwierdzeń najlepiej opisuje Pana(i) zachowanie podczas prowadzenia samochodu?
- Kiedy prowadzę samochód, bez większych ograniczeń odbieram telefon i dzwonię, gdy mam jakieś sprawy do załatwienia
- Kiedy prowadzę samochód, staram się ograniczać rozmowy telefoniczne, np. nie odbieram wszystkich telefonów
- Kiedy prowadzę samochód, na ogół ani nie dzwonię, ani nie odbieram telefonu
- Żadne z nich\t
- Trudno powiedzieć
/wykres - Odpowiedzi badanych kierujących samochodem przynajmniej okazjonalnie/ oraz /tabela wg odpowiedzi jak często jeździ samochodem jako kierowca/ oraz /tabela aneksowa/

Czy i jak często podczas jazdy, gdy kieruje Pan(i) samochodem, używa Pan(i) telefonu komórkowego do:
- prowadzenia rozmów telefonicznych
- czytania/sprawdzania wiadomości, np. SMS ów, e-maili \t
- pisania/wysyłania wiadomości, np. SMS ów, e-maili\t
- przeglądania innych treści zamieszczonych w internecie
* Bardzo często – praktycznie zawsze kiedy prowadzę samochód
* Często
* Od czasu, do czasu
* Rzadko
* Nigdy, praktycznie nigdy mi się to nie zdarza
* Trudno powiedzieć
/tabela - odpowiedzi kierowców/ oraz /tabela - odpowiedzi pasażerów/

Czy na ogół, rozmawiając przez telefon podczas jazdy:
- trzyma Pan(i) telefon w ręku\t
- korzysta Pan(i) z zestawu głośnomówiącego wbudowanego w samochód\t
- korzysta Pan(i) z innego zestawu głośnomówiącego, bądź słuchawkowego
/wykres - Odpowiedzi kierowców prowadzących rozmowy telefoniczne/ oraz /tabela wg odpowiedzi jak często kieruje i używa telefonu komórkowego/

Czy zdarza się Panu(i) podczas jazdy rozmawiać przez telefon komórkowy trzymając go w ręku, gdy kieruje Pan(i) samochodem?
- tak
- nie
/wykres - odpowiedzi kierowców używających na ogół zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych do rozmów telefonicznych w samochodzie/

Czy na ogół, osoba ta/osoby te rozmawiają przez telefon:
- korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego
- trzymając go w ręku
- trudno powiedzieć
/wykres - odpowiedzi badanych będących świadkami prowadzenia rozmów telefonicznych przez kierowców w czasie jazdy samochodem)

Jak Pan(i) sądzi, czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze?
- Tak, nawet gdy korzysta się z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego\t
- Tak, ale tylko wtedy, gdy trzyma się telefon w ręku\t
- Nie, nie stanowi zagrożenia\t
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela odpowiedzi kierowców, pozostałych/ oraz /tabela wg odpowiedzi czy i jak często kieruje i rozmawia przez telefon/

Tabela aneksowa

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
81.
2017-06-23
Antypatie partyjne

Sygnatura: 5557
Numer publikacji: Nr 81/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: partie polityczne, elektoraty negatywne, antypatie wyborcze
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy jest taka partia, inicjatywa polityczna, do której czuje Pan(i) prawdziwą niechęć, złość? Jeśli tak, to proszę podać jej nazwę
(Liczba spontanicznie wymienianych partii, inicjatyw politycznych)
- 0 - nie wymienili żadnego ugrupowania
- 1 - wymienili jedno ugrupowanie
- 2 - wymienili dwa ugrupowania
- 3 - wymienili trzy ugrupowania lub więcej
/wykres/ oraz /tabela wg deklaracji udziału w potencjalnych wyborach/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/

Czy jest taka partia, inicjatywa polityczna, do której czuje Pan(i) prawdziwą niechęć, złość? Jeśli tak, to proszę podać jej nazwę
- Prawo i Sprawiedliwość
- Platforma Obywatelska RP
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Kukiz‘15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Partia Razem
- Wolność (KORWiN)
- Komitet Obrony Demokracji
- Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, narodowcy - ogólnie
- Wszystkie - ogólnie
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Nie ma takiej partii, inicjatywy politycznej
/tabela/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela aneksowa

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
80.
2017-06-23
Reprezentatywność sceny politycznej

Sygnatura: 5556
Numer publikacji: Nr 80/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Partie polityczne, Opcje polityczne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: partie polityczne, reprezentacja interesów, reprezentatywność, prawo i sprawiedliwość - pis, platforma obywatelska - po rp, kukiz ‘15, sojusz lewicy demokratycznej - sld, polskie stronnictwo ludowe - psl, nowoczesna ryszarda petru, partia razem, wolność (korwin), kod - komitet obrony demokracji, identyfikacje partyjne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

REPREZENTATYWNOŚĆ PARTII POLITYCZNYCH

Która z partii / inicjatyw politycznych najlepiej wyraża Pana(i) interesy i poglądy?
- Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
- Platforma Obywatelska RP (PO RP)
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
- Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
- Partia Razem
- Wolność (KORWiN )
- Inna partia / inicjatywa polityczna
- Żadna, nie ma takiej
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań I 2013, II 2014, V 2016, V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE POLITYCZNE A REPREZENTATYWNOŚĆ PARTII

Porównanie poparcia dla poszczególnych ugrupowań wśród ogółu badanych oraz deklaracji, które partie / inicjatywy polityczne reprezentują poglądy i interesy badanych - tabela

Reprezentatywność partii w ich elektoratach - tabela

PARTIE BLIŻSZE I DALSZE

Czy wśród polskich partii / inicjatyw politycznych jest taka, którą uważa Pan(i) za:
- bliską sobie
- nieco bliższą niż inne
- Nie ma takiej
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III ‘98, XI ‘03, I ‘06, IV ‘07, VI ‘08, VIII ‘11, I ‘13, II ‘14, V ‘16, V ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Badani uważający partie lub ugrupowania za bliskie sobie / nieco bliższe niż inne
Partie i ugrupowania wymieniane przez respondentów:
- Prawo i Sprawiedliwość
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Partia Razem
- Wolność (KORWiN)
- Komitet Obrony Demokracji
- Inne
/tabela/

Jednoznacznie identyfikujący się z poszczególnymi ugrupowaniami wśród ogółu ankietowanych.
Partie i ugrupowania wymieniane przez respondentów:
- Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
- Platforma Obywatelska RP (PO RP)
- Kukiz’15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
- Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Partia Razem
- KORWiN
- Inne partie
- Łączne odsetki deklarujących identyfikacje partyjne wśród ogółu badanych
/tabela wg terminów badań VIII 2011, I 2013, II 2014, V 2016, V 2017/

Stopień identyfikacji z ugrupowaniami w ich własnych elektoratach
- silna identyfikacja
- warunkowa identyfikacja
- brak identyfikacji z popieranym ugrupowaniem
/tabela dla potencjalnych elektoratów PiS, Kukiz‘15, PO i Nowoczesnej/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
79.
2017-06-22
Zaufanie do polityków w czerwcu

Sygnatura: 5555
Numer publikacji: Nr 79/2017
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Stosunek do polityków w czerwcu 2017
- Andrzej Duda /tabela aneksowa/
- Beata Szydło /tabela aneksowa/
- Paweł Kukiz /tabela aneksowa/
- Zbigniew Ziobro /tabela aneksowa/
- Mateusz Morawiecki /tabela aneksowa/
- Jarosław Kaczyński /tabela aneksowa/
- Elżbieta Rafalska /tabela aneksowa/
- Jarosław Gowin /tabela aneksowa/
- Mariusz Błaszczak /tabela aneksowa/
- Antoni Macierewicz /tabela aneksowa/
- Władysław Kosiniak-Kamysz /tabela aneksowa/
- Witold Waszczykowski /tabela aneksowa/
- Piotr Gliński /tabela aneksowa/
- Marek Kuchciński /tabela aneksowa/
- Grzegorz Schetyna /tabela aneksowa/
- Ryszard Petru /tabela aneksowa/
- Stanisław Karczewski /tabela aneksowa/
- Katarzyna Lubnauer /tabela aneksowa/
- Konstanty Radziwiłł /tabela aneksowa/
- Sławomir Neumann /tabela aneksowa/
- Stanisław Tyszka /tabela aneksowa/
- Włodzimierz Czarzasty /tabela aneksowa/
/tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań V 2016 - VI 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań V 2016 - VI 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w czerwcu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań V 2017, VI 2017

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
78.
2017-06-21
Nastroje społeczne w czerwcu

Sygnatura: 5554
Numer publikacji: Nr 78/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, warunki materialne gospodarstw domowych, poziom życia, sytuacja w zakładzie pracy, rynek pracy, utrata pracy, prognozy, nastroje, zagrożenie bezrobociem
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - VI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2017/ oraz /tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - VI 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1989 - VI 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 2000 - VI 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań VI 2016 - VI 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - VI 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI‘16 - VI‘17/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)? (Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI‘16 - VI‘17/ oraz /wykres wg terminów badań VI 2001 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
77.
2017-06-20
Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji - pierwsze reakcje

Sygnatura: 5553
Numer publikacji: Nr 77/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Konstytucja
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: referendum konstytucyjne, konstytucja, duda andrzej, prezydent
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO ZMIANY KONSTYTUCJI

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce powinno się zmienić konstytucję czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań X 2004, III 2008, VI 2017/ oraz /tabela wg oceny działalności prezydenta/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO REFERENDUM KONSULTACYJNEGO W SPRAWIE KONSTYTUCJI

Prezydent Andrzej Duda zaproponował, aby w przyszłym roku przeprowadzić referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji. Miałoby ono dotyczyć kierunków zmian ustrojowych w Polsce. Czy popiera Pan(i) pomysł przeprowadzenia takiego referendum czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg oceny działalności prezydenta/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście chciał(a)by się wypowiedzieć w takim referendum czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg pytania o potrzebę zmiany konstytucji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowekomunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
76.
2017-06-20
Opinie o działalności policji, prokuratury, sądów i Rzecznika Praw Obywatelskich

Sygnatura: 5552
Numer publikacji: Nr 76/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Instytucje, Wymiar sprawiedliwości
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: policja, wymiar sprawiedliwości, sądy, prokuratura, rzecznik praw obywatelskich, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI POLICJI

Oceny policji:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 2010 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o policji - wykres wg terminów badań XII ‘97 - VI ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY I SĄDÓW

Oceniane instytucje:
- Sądy
- Prokuratura
/tabela wg ocen: dobra, zła i wg badań X 2002 - VI 2017/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o sądach - wykres wg terminów badań XII ‘97 - VI ‘17

Zmiany opinii o prokuraturze - wykres wg terminów badań XII ‘97 - VI ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Oceny Rzecznika Praw Obywatelskich:
- dobra
- zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 2011 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
75.
2017-06-14
Stosunek do rządu w czerwcu

Sygnatura: 5551
Numer publikacji: Nr 75/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Premier, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: stosunek do rządu, ocena działalności, szydło beata, polityka gospodarcza, akceptacja premiera, rząd
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - VI 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - VI 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - VI 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - VI 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - VI 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
74.
2017-06-13
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta

Sygnatura: 5550
Numer publikacji: Nr 74/2017
Liczba stron: 7
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Parlament, Prezydent
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201711: Aktualne problemy i wydarzenia (325)
Słowa kluczowe: duda andrzej, sejm, prezydent, senat, parlament, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań VI ‘16 - VI ‘17/ oraz /tabela: oceny Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VI ‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VI ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI ‘16 - VI ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II ‘98 - VI ‘17

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
73.
2017-06-09
Preferencje partyjne w czerwcu

Sygnatura: 5549
Numer publikacji: Nr 73/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: :
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/tabela wg terminów badań VIII 2016 - VI 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
(Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Wolność (KORWiN)
- Partia Razem
- Wolni i Solidarni
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań IV 2016 - VI 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO i Kukiz‘15 (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - VI 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO i Kukiz‘15
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań V 2017, VI 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
72.
2017-06-09
Korupcyjne doświadczenia Polaków

Sygnatura: 5548
Numer publikacji: Nr 72/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Prawo, Korupcja i łapownictwo, Sfery życia
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: łapówki, łapownictwo
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZNAJOMOŚĆ OSÓB PRZYJMUJĄCYCH ŁAPÓWKI

Czy zna Pan(i) osobiście kogoś, kto bierze łapówki?
- Tak
- Nie
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań XI 2000 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Ile zna Pan(i) takich osób [biorących łapówki]?
- Jedną
- Dwie
- Trzy
- Cztery
- Pięć
- Sześć
- Siedem
- Osiem
- Dziewięć
- Dziesięć
- Więcej niż dziesięć
- Brak odpowiedzi
- Średnia
- Odchylenie standardowe
- Minimum
- Maksimum
/tabela wg terminów badań XI 2000 - V 2017/

PRZYJMOWANIEŁAPÓWEK

Czy kiedykolwiek próbowano wręczyć Panu(i) łapówkę czy też nie?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań X 2001 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

WRĘCZANIE ŁAPÓWEK

Czy w ciągu ostatnich 3-4 lat miała miejsce taka sytuacja, że był(a) Pan(i) zmuszony(a) dać łapówkę?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć i odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań X 1993 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Ile razy miała miejsce taka sytuacja?
- Raz
- Dwa razy
- Trzy razy
- Cztery razy
- Pięć razy
- Więcej niż pięć razy
- Odmowa odpowiedzi oraz odpowiedzi „nie pamiętam”, „trudno powiedzieć”
/tabela wg terminów badań XI 2000, VII 2006, IV 2009, VI 2013, V 2017/

Czy w ciągu ostatnich 3 lat miała miejsce taka sytuacja, że załatwiając jakąś sprawę próbował(a) Pan(i) wręczyć prezent lub pieniądze, ale odmówiono ich przyjęcia?
- Tak
- Nie
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań XI 2000, VII 2006, XII 2007, IV 2009, VI 2013, V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy w ciągu ostatnich 3 lat miała miejsce taka sytuacja, że załatwiając jakąś sprawę wręczył(a) Pan(i) prezent lub pieniądze, ale mimo to sprawa nie została załatwiona?
- Tak
- Nie
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań XI 2000, VII 2006, XII 2007, IV 2009, VI 2013, V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO ŁAPOWNICTWA

Które z podanych niżej stwierdzeń jest Panu bliższe?
- Ludzie sami dają łapówki, bo chcą, żeby ich sprawę dobrze załatwiono
- Ludzie dają łapówki, bo osoby, które mogą załatwić sprawę, mniej lub bardziej wyraźnie tego oczekują
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań VII 1991, II 1992, VII 2000, IV 2009, VI 2013, V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - zależność opinii na temat uwarunkowań łapownictwa od własnych doświadczeń związanych z wręczaniem łapówek

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
71.
2017-06-08
Polacy oceniają skład rządu

Sygnatura: 5547
Numer publikacji: Nr 71/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Polityka, Rząd; Rada Ministrów
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: rząd, minister, rekonstrukcja rządu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

MOCNE I SŁABE PUNKTY RZĄDU BEATY SZYDŁO

Których z przedstawicieli rządu ocenia Pan(i) najlepiej?
Z podanej listy proszę wybrać nie więcej niż pięć osób
- Premier Beata Szydło
- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki
- Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
- Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska
- Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
- Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak
- Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz
- Minister cyfryzacji Anna Streżyńska
- Minister edukacji narodowej Anna Zalewska
- Minister sportu i turystyki Witold Bańka
- Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński
- Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
- Minister środowiska Jan Szyszko
- Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski
- Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk
- Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel
- Minister Beata Kempa
- Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk
- Minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński
- Minister energii Krzysztof Tchórzewski
- Minister Elżbieta Witek
- Minister Henryk Kowalczyk
- Nie ma takich osób – wszystkie oceniam jednakowo dobrze
- Nie ma takich osób – wszystkie oceniam jednakowo źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela wg podziału na: ogół zdeklarowanych wyborców PiS, nowych wyborców PiS, rozczarowanych wyborów PiS/

Które z osób wchodzących w skład rządu ocenia Pan(i) najgorzej?
Z podanej listy proszę wybrać nie więcej niż pięć osób
- Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz
- Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
- Minister środowiska Jan Szyszko
- Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski
- Premier Beata Szydło
- Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak
- Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
- Minister edukacji narodowej Anna Zalewska
- Minister Beata Kempa
- Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin
- Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel
- Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński
- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki
- Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński
- Minister energii Krzysztof Tchórzewski
- Minister sportu i turystyki Witold Bańka
- Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk
- Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk
- Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska
- Minister cyfryzacji Anna Streżyńska
- Minister Elżbieta Witek
- Minister Henryk Kowalczyk
- Nie ma takich osób – wszystkie oceniam jednakowo dobrze
- Nie ma takich osób – wszystkie oceniam jednakowo źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela wg podziału na: ogół zdeklarowanych wyborców PiS, nowych wyborców PiS, rozczarowanych wyborów PiS/

ZMIANY W RZĄDZIE?

Która z poniższych opinii na temat obecnego rządu premier Beaty Szydło jest Panu(i) najbliższa?
- Skład obecnego rządu jest dobry i nie wymaga żadnych zmian
- Potrzebna jest wymiana niektórych ministrów
- Potrzebna jest poważna rekonstrukcja rządu – wymiana dużej części ministrów
- Potrzebna jest zmiana całego rządu
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela aneksowa

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
70.
2017-06-07
Jak osiągnąć sukces zawodowy?

Sygnatura: 5546
Numer publikacji: Nr 70/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Praca, Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: sukces, zawody, dzieci, wiedza, praca zawodowa, wykształcenie, protekcja, dziecko, syn, córka
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

CO DECYDUJE O SUKCESIE ZAWODOWYM?

Co, w Pana(i) ocenie, ma największy wpływ na sukces zawodowy?
- Wiedza, umiejętności
- Solidna, rzetelna praca
- Wykształcenie
- Znajomości, protekcja
- Inicjatywa i przedsiębiorczość
- Szczęście, przypadek
- Cwaniactwo, przebiegłość
- Pochodzenie społeczne
- Trudno powiedzieć
- Coś innego
/wykresy wg badań 2013, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

WYMARZONE ZAWODY DLA DZIECI

Jakiego zawodu pragną(ę)ł(a)by Pan(i) dla córki/syna?
- Zawody medyczne
- Zawody wymagające studiów politechnicznych lub wykształcenia technicznego
- Zawody prawnicze
- Zawody związane z wykształceniem informatycznym, matematycznym i przyrodniczym
- Zawody związane z wykształceniem pedagogicznym, społeczno-politycznym i humanistycznym
- Zawody rzemieślnicze i robotnicze
- Zawody ekonomiczno-handlowe
- Zawody mundurowe – wojskowy, policjant, celnik, strażak
- Przedsiębiorca, właściciel firmy, biznesmen, menedżer, prezes, dyrektor
- Zawody urzędnicze, związane z administracją (również rządową)
- Zawody związane ze sportem, turystyką
- Zawody artystyczne
- Zawody rolnicze i związane z ochroną środowiska
- Polityk, poseł
- Naukowiec, wykładowca na wyższej uczelni
- Inne
- Odpowiedzi opisowe
- Wybór zawodu należy do córki/syna
- Trudno powiedzieć
/tabela - zagregowane odpowiedzi zakodowane zgodnie z klasyfikacją zawodów używaną we wcześniejszych badaniach/

ASPIRACJE DOTYCZĄCE CÓRKI I SYNA

Aspiracje zawodowe dotyczące
- dzieci
- córki
- syna
/tabela wg grupy zawodów/

Aspiracje zawodowe dotyczące córki
Zawody medyczne,
w tym
- lekarz – ogólnie i różnych specjalności
- dentysta
- pielęgniarka
- farmaceuta
- lekarz weterynarii
Zawody prawnicze,
w tym
- prawnik – ogólnie
- adwokat, sędzia, prokurator
Zawody związane z wykształceniem pedagogicznym, społeczno-politycznym i humanistycznym,
w tym
- nauczyciel, pedagog
- lingwista, tłumacz
Zawody ekonomiczno-handlowe,
w tym
- ekonomista
- księgowy
- bankowiec, finansista
- handlowiec, sprzedawca
Zawody wymagające studiów politechnicznych lub wykształcenia technicznego,
w tym
- architekt
- inżynier – ogólnie
- konstruktor, elektronik, geodeta, lotnik
- inżynier budownictwa
Zawody urzędnicze, związane z administracją (również rządową)
Zawody związane z wykształceniem informatycznym, matematycznym i przyrodniczym,
w tym
- informatyk, programista
Zawody rzemieślnicze i robotnicze
/tabela/

Aspiracje zawodowe dotyczące syna
Zawody wymagające studiów politechnicznych lub wykształcenia technicznego,
w tym
- technik, mechanik, kierowca
- inżynier – ogólnie
- konstruktor, elektronik, geodeta, lotnik
- architekt
- inżynier budownictwa
Zawody związane z wykształceniem informatycznym, matematycznym i przyrodniczym,
w tym
- informatyk, programista
Zawody medyczne,
w tym
- lekarz – ogólnie i różnych specjalności
- dentysta
- lekarz weterynarii
Zawody prawnicze,
w tym
- prawnik – ogólnie
- adwokat, sędzia, prokurator
Zawody mundurowe – wojskowy, policjant, celnik, strażak
Zawody rzemieślnicze i robotnicze
/tabela/

Tabela aneksowa

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
69.
2017-06-06
Wokół reprywatyzacji

Sygnatura: 5545
Numer publikacji: Nr 69/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Reprywatyzacja
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: reprywatyzacja, zwrot mienia, odszkodowania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO REPRYWATYZACJI

Stosunek do reprywatyzacji
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań III 1991 - V 2017 oraz /tabela wg badań III 1991, XI 1992, V 1995, V 1997, XII 1997, IV 1999, IX 1999, I 2000, II 2001, V 2004, V 2008, V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby podjęto decyzję o reprywatyzacji, to kto, Pana(i) zdaniem, powinien mieć prawo do zwrotu mienia lub uzyskania odszkodowania za utracone mienie?
- Tylko osoby, które były jego właścicielami lub ich bezpośredni spadkobiercy\t
- Wszyscy, którzy obecnie posiadają tytuł do ubiegania się o to mienie, niezależnie od tego, czy należało ono do ich rodziny, czy są oni tylko nabywcami roszczeń
- W ogóle jestem przeciwny(a) reprywatyzacji
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników reprywatyzacji/ oraz /tabela aneksowa/

POSZKODOWANI W WYNIKU NACJONALIZACJI I POTENCJALNE OFIARY REPRYWATYZACJI

Czy Panu(i) lub Pana(i) najbliższej rodzinie – rodzicom, dziadkom, pradziadkom – zabrano po wojnie jakiś majątek czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 1999, V 2008, X 2017/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników reprywatyzacji/ oraz /tabela aneksowa/

Czy spodziewa się Pan(i) odzyskać ten majątek, gdyby przeprowadzano reprywatyzację?
- Tak, spodziewam się odzyskać to mienie
- Nie, nie spodziewam się odzyskania tego mienia
- Już odzyskałe(a)m
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań IX 1999, V 2008, V 2017/

Czy Pan(i) lub Pana(i) współmałżonek posiada obecnie lub użytkuje jakieś mienie – np. mieszkanie, ziemię, warsztat – które przed wojną było w posiadaniu kogoś innego? Chodzi o te dobra, które nie zostały kupione, ale otrzymane od państwa, np. w wyniku reformy rolnej, uspołecznienia mienia porzuconego, przydziału
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XII 1997, V 2017/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników reprywatyzacji/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obawia się Pan(i) utraty tego mienia, gdyby przeprowadzono reprywatyzację, czy też nie?
- Tak, obawiam się tego
- Nie, nie obawiam się tego
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XII 1997, V 2017/

OFIARY „CZYŚCICIELI KAMIENIC” – OFIARY REPRYWATYZACJI

Czasem słyszy się o tym, że nowi właściciele odzyskanych nieruchomości wszelkimi sposobami starają się pozbyć dotychczasowych lokatorów, używając niekiedy także metod niezgodnych z obowiązującym prawem. Czy zetknął(ęła) się Pan(i) z takim problemem?
- Tak, dotknęło mnie to osobiście
- Tak, dotknęło to kogoś z mojej rodziny lub znajomych
- Tak, znam takie sytuacje z mediów
- Nie
/wykres/ oraz /tabela wg zwolenników i przeciwników reprywatyzacji/ oraz /tabela aneksowa/

DOŚWIADCZENIA A STOSUNEK DO REPRYWATYZACJI

Tabele aneksowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
68.
2017-06-05
Hazardziści

Sygnatura: 5544
Numer publikacji: Nr 68/2017
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Patologie; zagrożenia
Autorzy: Gwiazda Magdalena
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: hazard, uzależnienia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

W CO GRAJĄ HAZARDZIŚCI?

Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy uczestniczył(a) Pan(i) w następujących grach losowych lub loteriach, w których można wygrać pieniądze?
- Lotto /tabela aneksowa/
- Zdrapki /tabela aneksowa/
- Inne gry liczbowe (np. Multi Multi, Keno) /tabela aneksowa/
- Konkursy SMS-owe /tabela aneksowa/
- Zakłady bukmacherskie (poza internetem) /tabela aneksowa/
- Automaty do gier (tzw. jednoręki bandyta) /tabela aneksowa/
- Gry w kasynie (poza internetem), np. ruletka, poker /tabela aneksowa/
- Gry na pieniądze w internecie (kasyna internetowe)
- Inna gra na pieniądze
/wykres/

KTO GRA?

Odsetki osób deklarujących uczestnictwo w grze na pieniądze w ostatnich 12 miesiącach – ogółem i w grupach wiekowych /wykres/

NAKŁADY I ZYSKI

Rodzaje gier a średnie wydatki i wygrane w rozliczeniu rocznym według rodzaju gry(....)
(na podstawie deklaracji graczy)
- średnie wydatki\t
- średnie wygrane
/tabela/

Bilans nakładów i zysków na podstawie deklaracji badanych o kwotach wydawanych na grę i wygrywanych
- więcej wydaje, niż wygrywa
- tyle samo wydaje, ile wygrywa
- więcej wygrywa, niż wydaje
/wykres/ /tabela aneksowa/

WIELKA WYGRANA

Każdy nieco inaczej ocenia wysokość ewentualnej wygranej. Co dla Pana(i) oznacza „naprawdę duża wygrana”? Jaka co najmniej wygrana JEDNORAZOWO kwota sprawiłaby, że poczuł(a)by się Pan(i) rzeczywiście „szczęśliwym wygranym”?
- do 10 000 zł
- od 20 000 do 100 000 zł
- od 125 000 do 500 000 zł
- od 800 000 do 1 000 000 zł
- 1 500 000 zł i więcej
- trudno powiedzieć
/wykres/ /tabela aneksowa/

Co zrobił(a)by Pan(i) z naprawdę dużą wygraną? Na co przeznaczył(a)by Pan(i) te pieniądze?
- Kupno/ budowa domu, mieszkania
- Wsparcie finansowe potomstwa, "urządzenie" dzieci
- Inwestycje
- Podróże, wycieczki, zwiedzanie świata
- Samochód
- Wsparcie / obdarowanie rodziny, bliskich
- Cele charytatywne, pomoc potrzebującym
- Remont domu/ mieszkania
- Spłata kredytu, hipoteki, długów
- Wakacje, wczasy, odpoczynek
- Finansowanie bieżących potrzeb rodziny
- Lokata bankowa
- Przyjemności, spełnienie marzeń
- Podwyższenie standardu życia, dostatnie życie
- Oszczędności, zabezpieczenie przyszłości - ogólnie
- Wykształcenie, edukacja (własna lub potomstwa)
- Zdrowie, leczenie, rehabilitacja (własne lub najbliższych)
- Wydatki na własne potrzeby
- Zmiana w życiu
- Nie wiem , trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/


Tabele aneksowe

Tabela 8
Ile pieniędzy, mniej więcej, wydał(a) Pan(i) na tego typu gry w czasie ostatnich 12 miesięcy?
- Średnia\t
- Odchylenie standardowe

Tabela 9
A ile w sumie udało się Panu(i) wygrać w tym czasie?
- Średnia\t
- Odchylenie standardowekomunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
67.
2017-06-02
Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy

Sygnatura: 5543
Numer publikacji: Nr 67/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Ubezpieczenia, Seniorzy
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: obniżenie wieku emerytalnego, wiek emerytalny, emerytura, praca zarobkowa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO OBNIŻENIA WIEKU EMERYTALNEGO

Od 1 października wiek emerytalny w Polsce będzie obniżony. Czy, ogólnie rzecz biorąc, popiera Pan(i), czy też jest Pan(i) przeciwny(a) obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2016, V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

JAKICH EMERYTUR SPODZIEWAJĄ SIĘ POLACY?

Jak Pan(i) sądzi, czy w przyszłości, np. za 15 lat, wysokość emerytury w stosunku do zarobków będzie:
- mniejsza niż obecnie
- podobna jak obecnie
- większa niż obecnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VI 1998, VI 2000, X 2008, II 2010, VII 2013, V 2017/ oraz /tabela wg poparcia dla obniżenia wieku emerytalnego/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pani sądzi, na jakiej wysokości świadczenie emerytalne będzie mogła Pani liczyć w wieku 60 lat?
* Deklaracje kobiet niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
* Deklaracje kobiet w wieku 40+ niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
- 0 zł
- Poniżej 1000 zł
- 1000 zł
- 1001-1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Trudno powiedzieć
/tabela/

Jak Pan sądzi, na jakiej wysokości świadczenie emerytalne będzie mógł Pan liczyć w wieku 65 lat?
* Deklaracje mężczyzn niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
* Deklaracje mężczyzn w wieku 40+ niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
- 0 zł
- Poniżej 1000 zł
- 1000 zł
- 1001-1500 zł
- Powyżej 1500 zł
- Trudno powiedzieć
/tabela/

DECYZJE O PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ I ICH UWARUNKOWANIA

[Deklaracje kobiet niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy]
Tego oczywiście nie można wiedzieć na pewno, ale, jak się Pani wydaje, czy mając wybór między pracą zawodową do 60 roku życia i niższym świadczeniem emerytalnym po jej zakończeniu, a przejściem na emeryturę w późniejszym wieku i wyższym świadczeniem w przyszłości, wybrał(a)by Pani:
- pracę do 60 roku życia i niższe świadczenie emerytalne
- przejście na emeryturę w późniejszym wieku i wyższe świadczenie w przyszłości
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2016, V 2017/ oraz /tabela wg deklaracji kobiet 40+ i 50+ niepobierających powyższych świadczeń/

[Deklaracje mężczyzn niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy]
Tego oczywiście nie można wiedzieć na pewno, ale, jak się Panu wydaje, czy mając wybór między pracą zawodową do 65 roku życia i niższym świadczeniem emerytalnym po jej zakończeniu, a przejściem na emeryturę w późniejszym wieku i wyższym świadczeniem w przyszłości, wybrał(a)by Pan:
- pracę do 65 roku życia i niższe świadczenie emerytalne
- przejście na emeryturę w późniejszym wieku i wyższe świadczenie w przyszłości
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2016, V 2017/ oraz /tabela wg deklaracji mężczyzn 40+ i 50+ niepobierających powyższych świadczeń/ oraz /tabela aneksowa dla ogółu badanych/

[Deklaracje osób niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy niezainteresowanych wydłużeniem aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego - odpowiedzi na pytanie otwarte]
Co Pana(ią) osobiście przekonałoby do rezygnacji z przejścia na emeryturę i kontynuowania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego?
- Zdrowie: dobre zdrowie, dobra kondycja fizyczna; dobra opieka zdrowotna, świadczenia medyczne
- Praca: wysokie zarobki, dobre wynagrodzenie, wyższa płaca; dobre warunki pracy, lekka praca, dobre stanowisko, dobra atmosfera w pracy; satysfakcjonująca praca; możliwość pracy
- Wysoka emerytura w przyszłości
- Pieniądze i potrzeby finansowe: większe pieniądze (ogólnie); złą sytuacja finansowa/materialna; kredyt, potrzeby finansowe
- Dodatkowe gratyfikacje z powodu kontynuowania pracy, dodatkowe zyski, duża kwota finansowa, dodatkowe świadczenia (ogólnie)
- Inne; sytuacja rodzinna, brak problemów rodzinnych; chęć bycia aktywnym, nuda
- Chęć łączenia pracy zawodowej z emeryturą
- Ogólnie - chęć dalszej pracy
- Nic - 60/65 lat wystarczy
- Trudno powiedzieć

[Deklaracje kobiet niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy]
Pojawił się pomysł, aby osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) zrezygnują z przejścia na emeryturę i zdecydują się na kontynuowanie pracy zawodowej przez 2 lata, otrzymały od państwa 10 tys. złotych rekompensaty. Jeśli takie rozwiązanie weszłoby w życie, to czy zdecydowałaby się Pani na
przejście na emeryturę w wieku 60 lat, czy też na kontynuowanie pracy?
- Zdecydowanie na kontynuowanie pracy
- Raczej na kontynuowanie pracy
- Raczej na przejście na emeryturę
- Zdecydowanie na przejście na emeryturę
- Trudno powiedzieć
/wykres/

[Deklaracje mężczyzn niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy]
Pojawił się pomysł, aby osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) zrezygnują z przejścia na emeryturę i zdecydują się na kontynuowanie pracy zawodowej przez 2 lata, otrzymały od państwa 10 tys. złotych rekompensaty. Jeśli takie rozwiązanie weszłoby w życie, to czy zdecydowałby się Pan na
przejście na emeryturę w wieku 65 lat, czy też na kontynuowanie pracy?
- Zdecydowanie na kontynuowanie pracy
- Raczej na kontynuowanie pracy
- Raczej na przejście na emeryturę
- Zdecydowanie na przejście na emeryturę
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Odsetek zainteresowanych rezygnacją z przejścia na emeryturę i kontynowaniem pracy zawodowej przez 2 lata w zamian na 10 tys. zł rekompensaty
- Osoby niepobierające emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
- Osoby w wieku 40+ niepobierające emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
- Osoby w wieku 50+ niepobierające emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
/wykres wg płci/

[Deklaracje osób niepobierających emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy]
Gdyby okazało się, że Pana(i) emerytura ma wynieść 1000 zł brutto (tyle wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce), zaś kontynuowanie pracy pozwoliłoby na jej podwyższenie, to czy zdecydował(a)by się Pan(i) na przejście na emeryturę czy też na kontynuowanie pracy?
- Zdecydowanie na kontynuowanie pracy
- Raczej na kontynuowanie pracy
- Raczej na przejście na emeryturę
- Zdecydowanie na przejście na emeryturę
- Trudno powiedzieć
/wykres/

Odsetek zainteresowanych rezygnacją z przejścia na emeryturę i kontynowaniem pracy zawodowej w sytuacji gdyby emerytura miała wynieść 1000 zł, zaś dalsza praca pozwoliłaby na jej podwyższenie
- Osoby niepobierające emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
- Osoby w wieku 40+ niepobierające emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
- Osoby w wieku 50+ niepobierające emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy
/wykres wg płci/


Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
66.
2017-06-02
Ogólny stosunek do partii politycznych

Sygnatura: 5542
Numer publikacji: Nr 66/2017
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Polityka, Partie polityczne
Autorzy: Cybulska Agnieszka, Pankowski Krzysztof
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: partie polityczne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Przeczytam Panu(i) stwierdzenia dotyczące działających obecnie w Polsce partii politycznych. Które z nich trafnie opisują większość partii w Polsce?
* Partie polityczne powodują kłótnie i zamęt w państwie
* Partie są klikami polityków dążących do władzy
* Partie zrzeszają ludzi, dla których najważniejsze są własne ambicje
* Tak naprawdę to nie wiadomo, o co partiom chodzi
* Partie zbierają postulaty i żądania wyborców
* Partie proponują rozwiązania ważnych problemów kraju
* Partie starają się załatwiać sprawy zwykłych ludzi
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg terminów badań 2001, 2011, 2017; odpowiedzi: tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabele aneksowe/

Wizerunek działalności partii politycznych w Polsce (na skali od 1 do 4)
- Dezaprobata - przewaga opinii negatywnych (<2,5)
- Aprobata - przewaga opinii pozytywnych (>2,5)
- Średnia na skali
- Odchylenie standardowe
/tabela: zsumowanie odpowiedzi respondentów wg badań 2001, 2011, 2017/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela wg deklaracji uczestnictwa w hipotetycznych wyborach parlamentarnych/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/

Gdyby z jakichś powodów wszystkie partie polityczne musiały zaprzestać swej działalności, to czy byłoby to:
- ze szkodą dla Polski
- korzystne dla Polski
- obojętne dla Polski
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykres wg poglądów politycznych/oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /wykres wg terminów badań 2001, 2011, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
65.
2017-05-31
Oczekiwania pod adresem polskich polityków w związku z kryzysem migracyjnym w UE

Sygnatura: 5541
Numer publikacji: Nr 65/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych narodów, Rząd; Rada Ministrów, Polityka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201794: CATI - Uchodźcy
Słowa kluczowe: uchodźcy, kryzys migracyjny, fundusze unijne, tusk donald, referendum, rada europejska - re, rząd, unia europejska - ue
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO PRZYJMOWANIA W POLSCE UCHODŹCÓW Z KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH

Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów muzułmańskich?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jeżeli Polsce groziłaby utrata pieniędzy z funduszy unijnych, to czy powinna przyjąć uchodźców z krajów muzułmańskich?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCZEKIWANIE POPARCIA STANOWISKA POLSKIEGO RZĄDU WS. PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW PRZEZ WSZYSTKIE POLSKIE SIŁY POLITYCZNE

Czy Pana(i) zdaniem wszystkie ugrupowania w Sejmie powinny wspierać politykę polskiego rządu ws. uchodźców?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Donald Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej, powinien poprzeć sprzeciw polskiego rządu wobec przyjmowania w Polsce islamskich uchodźców?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Czy stanowisko poszczególnych partii ws. przyjmowania islamskich uchodźców wpływa na Pana(i) stosunek do tych partii?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

CZY W SPRAWIE PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW POWINNO ODBYĆ SIĘ REFERENDUM

Czy Pana(i) zdaniem polski rząd powinien przeprowadzić ogólnopolskie referendum w sprawie przyjmowania uchodźców?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- nie mam zdania
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do przyjmowania w Polsce uchodźców z krajów muzułmańskich/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
64.
2017-05-31
PIT-y 2016

Sygnatura: 5540
Numer publikacji: Nr 64/2017
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Podatki
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: rozliczenia podatkowe, urząd skarbowy, organizacje pożytku publicznego - 1 procent, pit
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSOBY SKŁADANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH

Czy należy Pan(i) do osób, które powinny do 30 kwietnia samodzielnie złożyć w urzędzie skarbowym rozliczenie podatku od dochodów osobistych za ubiegły rok podatkowy?
- Tak
- Nie, ponieważ zeznanie składa za mnie mój zakład pracy bądź ZUS
- Nie, ponieważ nie muszę płacić podatku
- Nie, z innych powodów
/tabela wg badań V‘00 - V‘17/

Wskazania podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem.
W jaki sposób składał(a) Pan(i)\ składali Państwo tegoroczne zeznanie podatkowe?
- Osobiście w urzędzie
- Listownie – pocztą
- Elektronicznie - za pomocą internetu
- W inny sposób
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań V‘11 - V‘17/ oraz /tabela aneksowa/

KŁOPOTY Z PIT-EM?

Jak Pan(i) ocenia, czy rozliczenie rocznego zeznania podatkowego – tzw. PIT–u było dla Pana(i)/Państwa:
- bardzo trudne
- raczej trudne
- raczej łatwe
- bardzo łatwe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia, czy wypełnianie formularza podatkowego – tzw. PIT–u było dla Pana(i)/Państwa:
- trudne
- łatwe
/wykres wg badań IV‘97 - V‘17/

Czy przygotowując swoje rozliczenia podatkowe:
– korzystał(a) Pan(i)/ korzystali Państwo z pomocy kogoś z rodziny lub znajomych
– korzystał(a) Pan(i)/ korzystali Państwo z pomocy fachowych doradców
– złożył(a) Pan(i)/ złożyli Państwo online wniosek PIT-WZ korzystając z możliwości sporządzenia zeznania podatkowego
przez urząd skarbowy
– korzystał(a) Pan(i)/ korzystali Państwo z usługi wstępnie wypełnionego formularza podatkowego (PFR)
– korzystał(a) Pa(i)/korzystali Państwo z innych programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach
/tabela - odpowiedzi twierdzące podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem wg badań V‘09 - V‘17/ oraz /tabela wg oceny stopnia trudności rozliczenia rocznego zeznania podatkowego/ oraz /tabele aneksowe/

1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Podatnicy samodzielnie rozliczający się z fiskusem, którzy skorzystali z możliwości podarowania 1% swoich podatków wybranej organizacji lub kilku organizacjom pożytku publicznego - wykres wg badań V2007 - V2017

Czym kierował(a) się Pan(i) podejmując decyzję o wsparciu tej organizacji? Wsparłe(a)m organizację:
- która pomaga konkretnej osobie, znanej mi osobiście lub ze słyszenia
- której cele i działalność znam i popieram
- która jest powszechnie znana, działa już od dawna
- bez szczególnego zainteresowania jej działalnością, byle tylko przekazać część mojego podatku
- z której reklamą (telewizyjną, prasową, na bilbordzie itp.) się zetknąłem(ęłam)
- Pozostawiłe(a)m wybór organizacji pożytku publicznego komuś innemu
- Inny powód
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań 2013, 2017/

Jaki był najważniejszy powód, dla którego w tym roku nie przekazał(a) Pan(i) 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego?
\t- Miałem taki zamiar, ale zapomniałe(a)m /zabrakło mi czasu itp.
\t- Nie znam organizacji wartej wsparcia
\t- Nie bardzo wiedziałe(a)m jak to zrobić
\t- Przekonanie o braku takiej możliwości
\t- Brak zainteresowania, nie pomyślał(a)m o tym
\t- Zbyt mała kwota możliwa do odpisania
- Powierzenie rozliczenia podatku osobom trzecim
- Brak możliwości odpisania 1% podatku, kwota wolna od podatku
- Inny powód
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań 2013, 2017/

Tabele aneksowe

Tabela 8.
Czy w tym roku skorzystał(a) Pan(i) / skorzystali Państwo z możliwości podarowania 1% swoich podatków wybranej organizacji lub kilku organizacjom pożytku publicznego?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
63.
2017-05-30
Opinie na temat korupcji w Polsce

Sygnatura: 5539
Numer publikacji: Nr 63/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Korupcja i łapownictwo
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: korupcja, rząd, politycy, służba zdrowia, sądy, urzędy, policja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SKALA ZJAWISKA

Jak Pan(i) sądzi, czy korupcja w Polsce jest problemem dużym czy małym?
- Bardzo dużym
- Raczej dużym
- Raczej małym
- Bardzo małym
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań VII‘91 - V‘17/

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat korupcja w Polsce:
- rozszerza się
- utrzymuje się na tym samym poziomie
- maleje
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

Co jakiś czas mówi się o korupcji w różnych dziedzinach naszego życia społecznego. W których z wymienionych dziedzin, Pana(i) zdaniem, korupcja występuje najczęściej?
- wśród polityków - działaczy partyjnych, radnych, posłów, senatorów
- w służbie zdrowia
- w sądach i prokuraturze
- w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
- w urzędach centralnych i ministerstwach
- w firmach państwowych
- w policji
- w firmach prywatnych
- w bankach
- w szkolnictwie i nauce
- gdzie indziej
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań X‘01, VI‘02, VI‘03, VI‘04, V‘05, VII‘06, XII‘07, IV‘09, IV‘10, VI‘13, V‘17/

OCENA WALKI Z KORUPCJĄ

Czy, Pana(i) zdaniem, istnieje w Polsce polityczna wola zwalczania korupcji?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV‘09, IV‘10, VI‘13, V‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg pytania o poziom korupcji/

Jak by Pan(i) ocenił(a) dotychczasowe działania rządu w zwalczaniu korupcji?
- Bardzo dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Bardzo źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań IV 2009, IV 2010, VI 2013, V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/

Tabele aneksowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
62.
2017-05-29
Czy warto się kształcić?

Sygnatura: 5538
Numer publikacji: Nr 62/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: wykształcenie, dyplom, uczelnie, studenci, studia wyższe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE DLA WSZYSTKICH

Czy obecnie w Polsce:
- kształcenie na wyższych uczelniach jest elitarne, dostępne tylko dla najlepszych
- kształcenie na wyższych uczelniach jest masowe, każdy może studiować
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

CZY WARTO SIĘ KSZTAŁCIĆ?

Czy, Pana(i) zdaniem, warto obecnie w Polsce zdobywać wykształcenie, uczyć się czy też nie warto?
- Zdecydowanie warto
- Raczej warto
- Raczej nie warto
- Zdecydowanie nie warto\t
- Trudno powiedzieć
/tabela wg badań XI‘93, X‘02, IV‘04, IV‘07, IV‘09, XI‘09, VI‘13, V‘17/

Jakiego wykształcenia pragnął(ęła)by Pan(i) dla swoich dzieci, córki i syna? Proszę odpowiedzieć niezależnie od tego, czy ma Pan(i) dzieci i w jakim są wieku.
- Podstawowe, gimnazjalne
- Zasadnicze zawodowe
- Średnie zawodowe
- Średnie ogólnokształcące
- Policealne, pomaturalne
- Wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
- Wyższe ze stopniem co najmniej doktora
- Trudno powiedzieć
/wykresy: dla córki, dla syna/ oraz /tabela dla syna, dla córki i wg badań ‘93, ‘96, ‘04, ‘07, ‘09, ‘13, ‘17/

Preferowane wykształcenie dla córki:
- niższe niż własne
- równe własnemu
- wyższe niż własne
/wykresy: badani z wyższym wykształceniem, badani bez wyższego wykształcenia/

Preferowane wykształcenie dla syna:
- niższe niż własne
- równe własnemu
- wyższe niż własne
/wykresy: badani z wyższym wykształceniem, badani bez wyższego wykształcenia/

WARTOŚĆ DYPLOMU

Czy ogólnie rzecz biorąc:
- dyplom wyższej uczelni ma dziś małą wartość na rynku pracy
- dyplom wyższej uczelni ma dziś dużą wartość na rynku pracy
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg pytania czy warto zdobywać wykształcenie/

OGRANICZENIE LICZBY STUDENTÓW NA JEDNEGO WYKŁADOWCĘ

Od przyszłego roku akademickiego wprowadzone zostanie ograniczenie liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę. Czy popiera Pan(i) to rozwiązanie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe
komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
61.
2017-05-25
Suweren podzielony – sympatycy rządzących versus sympatycy opozycji oraz publiczność

Sygnatura: 5537
Numer publikacji: Nr 61/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Polityka, Społeczeństwo
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: podziały polityczne, sympatie polityczne, charakterystyka
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Mówi się, że w polskim społeczeństwie istnieje wyraźny podział na tych, którzy sprzyjają obozowi rządzącemu i tych, którzy sympatyzują z opozycją. Czy Pan(i) zaliczył(a)by siebie raczej do sympatyków obozu rządzącego czy też raczej do sympatyków opozycji?
- Do sympatyków obozu rządzącego
- Do sympatyków opozycji
- Nie sympatyzuję ani z rządzącymi, ani z opozycją
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - podział wg miejsca zamieszkania

Tabela - podział w grupach wiekowych

Tabela - podział wg poziomu wykształcenia

Tabela - podział wg dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (grupy dochodowe)

Tabela - podział ze względu na korzystanie ze świadczenia "Rodzina 500 plus"

Tabela - podział wg udziału w praktykach religijnych

Tabela - podział wg deklaracji wiary

Tabela - podział wg poglądów politycznych

Tabela - podział wg potencjalnych elektoratów partyjnych

Tabela - podział wg deklaracji głosowania w II turze wyborów prezydenckich 2015

Tabela - podział wg zainteresowania polityką

Tabela - podział wg deklaracji, która stacja telewizyjna jest głównym źródłem informacji

Tabela - podział wśród korzystających / nie korzystających z internetu


Tabela aneksowa

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
60.
2017-05-23
Nastroje społeczne w maju

Sygnatura: 5536
Numer publikacji: Nr 60/2017
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, rynek pracy, utrata pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis


OCENY
Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - V 2017/ oraz /tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - V 2017/ oraz /tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - V 2017/ oraz /tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - V 2017/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - V 2017/ oraz /tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres ag badań I 1989 - V 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg badań I 1989 - V 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg badań I 2000 - V 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - V 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V‘16 - V‘17/ oraz /wykres wg badań X 2001 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)? (Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V‘16 - V‘17/ oraz /wykres wg badań V 2001 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
59.
2017-05-22
Zaufanie do polityków w maju

Sygnatura: 5535
Numer publikacji: Nr 59/2017
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Polityka, Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis


Stosunek do polityków w maju 2017
- Andrzej Duda /tabela aneksowa/
- Beata Szydło /tabela aneksowa/
- Paweł Kukiz /tabela aneksowa/
- Zbigniew Ziobro /tabela aneksowa/
- Mateusz Morawiecki /tabela aneksowa/
- Elżbieta Rafalska /tabela aneksowa/
- Jarosław Kaczyński /tabela aneksowa/
- Jarosław Gowin /tabela aneksowa/
- Władysław Kosiniak-Kamysz /tabela aneksowa/
- Mariusz Błaszczak /tabela aneksowa/
- Grzegorz Schetyna /tabela aneksowa/
- Anna Zalewska /tabela aneksowa/
- Witold Waszczykowski /tabela aneksowa/
- Piotr Gliński /tabela aneksowa/
- Marek Kuchciński /tabela aneksowa/
- Antoni Macierewicz /tabela aneksowa/
- Katarzyna Lubnauer /tabela aneksowa/
- Ryszard Petru /tabela aneksowa/
- Stanisław Karczewski /tabela aneksowa/
- Sławomir Neumann /tabela aneksowa/
- Stanisław Tyszka /tabela aneksowa/
- Konstanty Radziwiłł /tabela aneksowa/
- Jan Szyszko /tabela aneksowa/
- Włodzimierz Czarzasty /tabela aneksowa/
/tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań IV 2016 - V 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań IV 2016 - V 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w maju 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań IV 2017, V 2017

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
58.
2017-05-19
Stosunek do rządu w maju

Sygnatura: 5534
Numer publikacji: Nr 58/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Premier, Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Gwiazda Magdalena
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: akceptacja premiera, ocena działalności, polityka gospodarcza, rząd, stosunek do rządu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - V 2017/

OCENA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /wykres wg poziomu wykształcenia/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - V 2017/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - V 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V 2016 - V 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - V 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
57.
2017-05-18
Czy reforma edukacji powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum?

Sygnatura: 5533
Numer publikacji: Nr 57/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata, Referendum
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: reforma szkolnictwa, referendum
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA REFORMY EDUKACJI

We wrześniu tego roku ma wejść w życie reforma systemu szkolnictwa, polegająca m.in. na stopniowym wygaszaniu gimnazjów. Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zwolennikiem czy przeciwnikiem tej reformy?
- Zdecydowanie zwolennikiem
- Raczej zwolennikiem
- Raczej przeciwnikiem
- Zdecydowanie przeciwnikiem
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /wykres wg obecności w gospodarstwie domowym osób poniżej 18 r.ż./ oraz /tabela aneksowa/

CZY REFERENDUM POWINNO SIĘ ODBYĆ?

Czy, Pana(i) zdaniem, ta reforma powinna zostać poddana pod głosowanie w ogólnopolskim referendum czy też nie?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

CZY POLACY WZIĘLIBY UDZIAŁ W REFERENDUM?

Czy, gdyby takie referendum zostało zorganizowane, wzią(ę)ł(a)by Pan(i) w nim udział?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele zależności między poparciem dla reformy edukacji a deklarowanym udziałem w referendum

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
56.
2017-05-17
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta

Sygnatura: 5532
Numer publikacji: Nr 56/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Parlament, Prezydent, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: ocena działalności, sejm, senat, prezydent, duda andrzej, parlament
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań V‘16 - V‘17/ oraz /tabela: oceny Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II‘98 - V‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II‘98 - V‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań V‘16 - V‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II‘98 - V‘17

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
55.
2017-05-15
Preferencje partyjne w maju

Sygnatura: 5531
Numer publikacji: Nr 55/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Polityka, Wybory parlamentarne
Autorzy: Pankowski Krzysztof
Badania: 201709: Aktualne problemy i wydarzenia (324)
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, preferencje, frekwencja wyborcza
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/tabela wg terminów badań VII 2016 - V 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
(Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- "Wolność" (KORWIN)
- Partia Razem
- Wolni i Solidarni
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań III 2016 - V 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - V 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań IV 2017, V 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
54.
2017-05-12
Dystans wobec przekazu medialnego

Sygnatura: 5530
Numer publikacji: Nr 54/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Środki masowego przekazu, Media
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: wiarygodność informacji, media, bezstronność, kapitał zagraniczny, źródła informacji, dziennikarz
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

DYSTANS WOBEC PRZEKAZU MEDIALNEGO

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:
* Aby wyrobić sobie zdanie na temat bieżących wydarzeń, należy korzystać z różnych źródeł informacji
* Przekaz w różnych mediach na temat tych samych wydarzeń jest tak różny, że nie wiadomo, gdzie leży prawda
* Większość mediów w Polsce zachowuje bezstronność
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabele aneksowe/

Wskaźnik dystansu wobec przekazu medialnego
- Brak dystansu
- Dystans w jednym wymiarze
- Dystans w dwóch wymiarach
- Dystans w trzech wymiarach
/wykres/

Wskaźnik dystansu wobec przekazu medialnego
- 0-1
- 2
- 3
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - dystans wobec pięciu najczęściej wskazywanych telewizyjnych źródeł informacji

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującym stwierdzeniem:
Obecnie dziennikarze zamiast informować, wyrażają własne poglądy
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

DEKONCENTRACJA KAPITAŁU

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:
* Udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest zbyt duży
* Ważne jest, aby media funkcjonujące w Polsce należały do różnych właścicieli
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującym stwierdzeniem:
Udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest zbyt duży
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza z następującym stwierdzeniem:
Ważne jest, aby media funkcjonujące w Polsce należały do różnych właścicieli
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
53.
2017-05-10
Media online

Sygnatura: 5529
Numer publikacji: nr 53/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Media, Internet
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: strony internetowe, portale internetowe, wiarygodność informacji, onet, wirtualna polska, interia, gazeta.pl, źródła informacji
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Skąd, z jakich stron, portali internetowych czerpie Pan(i) na ogół informacje o bieżących wydarzeniach i polityce?
Strony internetowe
- Onet
- Wirtualna Polska
- Interia
- Gazeta.pl (w tym internetowa Wyborcza)
- O2 (Tlen)
- MSN
- Facebook
- YouTube
- Wykop
- Twitter
- TVN24, TVN24bis
- TVP Info, TVP
- Polsat News
- Serwisy regionalne
- Serwisy regionalne Polska Press (inne niż ww.)
- Radio (w tym nadawcy regionalni)
- Serwisy ekonomiczne
- Niezależna
- Polityka
- Rzeczpospolita
- wPolityce, wSieci
- Newsweek
- Wprost
- Pikio
- Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik.pl
- naTemat
- OKO.press
- Polska Agencja Prasowa
- wMeritum
- Strony administracji publicznej, strony rządowe, samorządowe
- Serwisy zagraniczne
- Google, „korzystam z wyszukiwarki”, różne źródła internetowe
- Inne (wymienione nie częściej niż raz)
- Trudno powiedzieć
- Nie szukam takich informacji w internecie
/tabela - odsetki użytkowników internetu/

Z jakiej strony, portalu internetowego korzysta Pan(i) w pierwszej kolejności, kiedy chce się Pan(i) czegoś dowiedzieć o bieżących wydarzeniach i polityce?
/tabela - odsetki użytkowników internetu/

Strony internetowe, z których badani czerpią informacje o bieżących wydarzeniach i polityce
- Onet
- Wirtualna Polska
- Interia
- Gazeta.pl (w tym internetowa Wyborcza)
- Facebook, YouTube, Wykop, Twitter
- TVN24, TVN24bis
- Serwisy regionalne
- Niezależna
- Google, „korzystam z wyszukiwarki”, różne źródła internetowe
- Inne (wymienione nie częściej niż raz)
- Trudno powiedzieć
- Nie szukam takich informacji w internecie
/tabela - odsetek badanych o poglądach: lewicowych, centrowych, prawicowych/ oraz /tabela - odsetek popierających: PiS, PO, Kukiz‘15/

WIARYGODNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

Jak ocenia Pan(i) wiarygodność informacji o bieżących wydarzeniach i polityce na portalu:
- Onet
- Wirtualna Polska
- Interia
- Gazeta.pl
/wykresy wg skali 1- niewiarygodne, 2, 3, 4, 5 - wiarygodne, nie korzystam z tego portalu, trudno powiedzieć oraz średnia ocena wiarygodności (1-5) i odchylenie standardowe/
* odpowiedzi ogółu badanych
* odpowiedzi użytkowników internetu

Portale informacyjne
- Onet
- Wirtualna Polska
- Interia
- Gazeta.pl
/tabela - średnia ocena wiarygodności wśród internautów popierających: PiS, PO, Kukiz‘15/ oraz /tabela - średnia ocena wiarygodności wśród internautów o poglądach: lewicowych, centrowych, prawicowych/


pełna wersja
komunikatu
 
52.
2017-05-09
Ocena wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych

Sygnatura: 5528
Numer publikacji: Nr 52/2017
Liczba stron: 20
Kategorie tematyczne: Media, Środki masowego przekazu
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: programy informacyjne, telewizja trwam, polsat, tvn, tvp, telewizja republika, telewizja publiczna, wiarygodność telewizji, wiarygodność informacji, źródła informacji
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYDARZENIACH W KRAJU I NA ŚWIECIE

Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie? Czy:
- z telewizji (również oglądanej w internecie)
- z internetu
- z radia
- z prasy \t
- Z żadnego z powyższych źródeł\t
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg wieku, wykształcenia respondentów/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Proszę wskazać wszystkie stacje telewizyjne, w których ogląda Pan(i) programy informacyjne i publicystyczne
- TVN
- TVN 24
- TVP1
- TVP2
- TVP Info
- Polsat
- Polsat News
- Telewizja Trwam
- Telewizja Republika
/wykres/

Która z wymienionych stacji, który z programów jest głównym źródłem Pana(i) codziennych informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie?
- Wiadomości, Teleexpress, inne programy telewizyjnej Jedynki (TVP1)
- Fakty, inne programy TVN (poza TVN24)
- Wydarzenia, inne programy Polsatu
- TVN24
- TVP Info
- Panorama, inne programy telewizyjnej Dwójki (TVP2)
- Telewizja Trwam
- Żadna z nich / nie oglądam telewizji\t
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Jak ocenia Pan(i) wiarygodność programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych w:
* telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info)
* TVN i TVN24
* Polsat i Polsat News
* TV Trwam
Ocena wg skali:
1 - niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie
2
3 - odpowiedź ambiwalentna
4
5 - wiarygodne, zasługują na zaufanie
Trudno powiedzieć / brak dostatecznej wiedzy na temat danego programu
/wykresy wg badań 2012, 2017/ oraz /tabela - średnie ocen/ oraz /tabela średnie ocen wg potencjalnych elektoratów/

NASTAWIENIE POLITYCZNE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Jak określił(a)by Pan(i) nastawienie polityczne programów informacyjnych i publicystycznych
* w telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info)
* w TVN i TVN24
* w telewizji Polsat i Polsat News
* w TV Trwam (X 2012, IV 20170
Czy zwykle:
- sprzyjają one rządowi i partii rządzącej
- sprzyjają one opozycji
- są bezstronne
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań XI 2006, X 2012, IV 2017/ oraz /tabela wg głównych źródeł codziennych informacji/ oraz /tabele aneksowe/

Tabele aneksowekomunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
51.
2017-05-05
Bezrobotni 2017

Sygnatura: 5527
Numer publikacji: Nr 51/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Bezrobocie, Bezrobotni, Praca
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: bezrobocie, bezrobotni, poszukiwanie pracy, źródła utrzymania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

BEZROBOCIE W RODZINACH RESPONDENTÓW

Czy ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego jest obecnie bezrobotny, szuka pracy i byłby gotów podjąć ją w najbliższym czasie?
-Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań od IV 2001 do III-IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BEZROBOCIEM

Czy Pan(i) jest obecnie bezrobotny(a) lub kiedykolwiek w przeszłości był(a) Pan(i) bezrobotny(a) przez krótki lub dłuższy czas?
- Nie jestem i nigdy nie byłe(a)m bezrobotny(a)
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez krótki czas
- Nie jestem bezrobotny(a), ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny(a) przez dłuższy czas
- Obecnie jestem bezrobotny(a)
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań od IV 2001 do III-IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY

Jak długo jest Pan(i) bezrobotny(a)?
- Krócej niż trzy miesiące
- Od trzech miesięcy do pół roku
- Od ponad pół roku do jednego roku
- Od ponad roku do dwóch lat
- Od ponad dwóch do pięciu lat
- Ponad pięć lat
/wykres/

Jak długo jest Pan(i) bezrobotny(a)?
- co najwyżej rok
- dłużej niż rok
- trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań od IV 2001 do III-IV 2017/

Jak długo jest Pan(i) bezrobotny(a)?
- Krócej niż trzy miesiące
- Od trzech miesięcy do pół roku
- Od ponad pół roku do jednego roku
- Od ponad roku do dwóch lat
- Dłużej niż dwa lata
w tym:
- od ponad dwóch do pięciu lat
- ponad pięć lat
-Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań od IV 2001 do III-IV 2017/

REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY

Czy jest Pan(i) obecnie zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a)?
- Tak
- Nie
/tabela wg terminów badań od IV 2001 do III-IV 2017/

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA

Z czego przede wszystkim utrzymuje się Pan(i) obecnie?
- Pozostaję na utrzymaniu członków rodziny
- Z prac dorywczych
- Z oszczędności
- Z pomocy opieki społecznej, instytucji charytatywnych, Kościoła
- Z zasiłku dla bezrobotnych
- Z drobnego handlu
- Z prac stałych
- Z wyprzedaży posiadanych przedmiotów
- Z pieniędzy zdobytych niezupełnie uczciwie
- Trudno powiedzieć
/tabela – wskazania bezrobotnych wg terminów badań od IV 2001 do III-IV 2017/

POSZUKIWANIE ZATRUDNIENIA I GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY

Czy obecnie poszukuje Pan(i) pracy?
- Tak
- Nie, mam pracę załatwioną i czekam na jej podjęcie
- Nie
/tabela - wskazania bezrobotnych wg terminów badań od III 2003 do III-IV 2017/

Czy jest Pan(i) gotowy(a) podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela - wskazania bezrobotnych wg terminów badań od III 2005 do III-IV 2017/

Czy jest Pan(i) gotowy(a):
- przekwalifikować się, nauczyć się nowego zawodu
- podjąć pracę poza miejscem zamieszkania, dojeżdżać do pracy
- podjąć każdą pracę, nawet nisko płatną lub niezwiązaną z wyuczonym zawodem
- skorzystać z przyznawanych przez urząd pracy pieniędzy na założenie własnej firmy
- podjąć pracę za granicą
- zmienić miejsce zamieszkania, żeby znaleźć pracę
/tabela - odpowiedzi twierdzące bezrobotnych wg terminów badań od III 2004 do III-IV 2017/

SPOŁECZNY ZAKRES BEZROBOCIA

Wskaźniki bezrobocia (według CBOS)
- Badani uznający się za bezrobotnych
- Badani uznający się za bezrobotnych oraz deklarujący, że poszukują pracy i gotowi są podjąć ją w najbliższym czasie
- Badani uznający się za bezrobotnych oraz deklarujący, że są zarejestrowani w urzędzie pracy
- Badani uznający się za bezrobotnych oraz deklarujący, że są zarejestrowani, poszukują pracy i gotowi są podjąć ją w najbliższym czasie
/tabela/ oraz /tabela aneksowa/

Badani uznający się za bezrobotnych:
- ogółem
- deklarujący, że poszukują pracy i gotowi są podjąć ją w najbliższym czasie
- deklarujący, że są zarejestrowani w urzędzie pracy
- deklarujący, że są zarejestrowani, poszukują pracy i gotowi są podjąć ją w najbliższym czasie
/tabela wg terminów badań od III 2005 do III-IV 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
50.
2017-04-27
Jakiej Unii chcą Polacy?

Sygnatura: 5526
Numer publikacji: Nr 50/2017
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: UE (EWG)
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: unia europejska - ue, integracja europejska, euro, waluta, pieniądze, polityka zagraniczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - TRENDY

Stosunek do członkostwa Polski w UE
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Niezdecydowani
/tabela wg terminów badań III 2014 - IV 2017/ oraz /wykres wg terminów badań 1994 - 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Niektórzy uważają, że Europa powinna się zjednoczyć jeszcze bardziej.
Inni sądzą, że zjednoczenie Europy już zaszło za daleko. A jakie jest Pana(i) zdanie?
Proszę określić swoje poglądy korzystając ze skali od 0 (Zjednoczenie Europy już zaszło za daleko) do 10 (Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej)
- Zjednoczenie Europy już zaszło za daleko (punkty od 0 do 4)
- Opinia ambiwalentna (punkt 5)
- Europa powinna zjednoczyć się jeszcze bardziej (punkty od 6 do 10)
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań V/VI 2009, VII 2012, V 2013, II 2014, XI 2015, VII 2016, IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

PREFEROWANY KIERUNEK ZMIAN W UE A POSTRZEGANA POLITYKA PIS

Jak Pan(i) sądzi, jaki jest stosunek polskich władz i rządzącej partii do przyszłości Polski i Unii Europejskiej? Czy rządzący obecnie w Polsce dążą do:
- wyjścia Polski z Unii Europejskiej
- ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej
- zachowania obecnego stanu integracji
- pogłębienia integracji między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Która z tych możliwych wizji przyszłości Polski i Unii Europejskiej Panu(i) osobiście najbardziej odpowiada?
- Wyjście Polski z Unii Europejskiej
- Ograniczenie integracji i zwiększenie roli państw narodowych w Unii Europejskiej
- zachowanie obecnego stanu integracji
- pogłębienie integracji między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- powstanie Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Często mówi się o Europie dwóch lub nawet kilku prędkości, o państwach, które ściślej ze sobą współpracują i takich, które są ze sobą luźniej powiązane. Czy w interesie Polski leży:
- przynależność do grupy państw jak najściślej ze sobą współpracujących
- pozostanie wśród państw luźniej ze sobą współpracujących
- wystąpienie z Unii Europejskiej
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań 2012, 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

POPARCIE DLA WPROWADZENIA EURO W POLSCE

Czy zgodziłaby się Pan(i) na zastąpienie polskiego pieniądza (złotego) wspólnym dla wielu państw UE europejskim pieniądzem – euro?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań I 2002, I 2007, XI 2008, I 2009, III 2009, IV 2010, III 2011, I 2012, VII 2012, II 2013, X 2014, IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabela - stosunek do członkostwa w UE i przyjęcia przez Polskę euro wśród ogółu badanych i w grupie wiekowej 18-24 lata

[Odpowiedzi osób zgadzających się na zastąpienie złotego wspólnym dla wielu państw UE europejskim pieniądzem – euro]
Czy Pana(i) zdaniem:
- euro w Polsce należy wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe
- z wprowadzeniem euro nie należy się śpieszyć
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań IV 2010, III 2011, I 2012, VII 2012, II 2013, X 2014, IV 2017/

W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH KAŻDE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE SAMODZIELNIE?

W jakich sprawach, dziedzinach powinna decydować Unia Europejska, a w jakich każde państwo członkowskie Unii samodzielnie? Czy powinna decydować w takich sprawach, jak:
* walka z terroryzmem
* wysokość ceł w handlu z państwami nienależącymi do UE
* ochrona granic
* polityka obronna
* ochrona konsumenta
* ochrona środowiska
* prawna dopuszczalność przerywania ciąży
* ochrona zdrowia
* polityka migracyjna i azylowa
* polityka zagraniczna
* polityka gospodarcza
* wysokość podatków pośrednich
* polityka socjalna, opieka społeczna
* polityka rolna
* szkolnictwo
* wysokość podatków od dochodów osobistych PIT
- Unia Europejska
- Częściowo UE, częściowo każde państwo członkowskie
- Każde państwo członkowskie UE samodzielnie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2004, IV 2017/ oraz /tabela - opinie zwolenników pogłębiania integracji między wszystkimi państwami członkowskimi/

ZDOLNOŚĆ UE DO DZIAŁANIA VERSUS OCHRONA NIEZALEŻNOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Co, w Pana(i) ocenie, jest obecnie ważniejsze:
- zapewnienie zdolności do działania całej UE, nawet kosztem ograniczania niezależności państw członkowskich Unii
- ochrona niezależności państw członkowskich UE, nawet kosztem ograniczenia zdolności do działania UE jako całości
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
49.
2017-04-26
Korzystanie z internetu

Sygnatura: 5525
Numer publikacji: Nr 49/2017
Liczba stron: 17
Kategorie tematyczne: Internet
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: internauci, internet, internet bezprzewodowy, blog, portal społecznościowy, usługi bankowe, zakupy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Czy korzysta Pan(i) z internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?
- odpowiedzi twierdzące - wykresy wg badań III 2002 - IV 2017
- odsetki internautów wg wieku - wykres
- odsetki internautów wg wykształcenia - wykres
- odsetki internautów w grupach zawodowych - wykres
- odsetki internautów wg oceny własnej sytuacji materialnej - wykres
- odsetki internautów wg miejsca zamieszkania - wykres

Ile (mniej więcej) godzin tygodniowo zazwyczaj spędza Pan(i) w internecie?
- do 2 godzin
- od 3 do 7 godzin
- od 8 do 14 godzin
- od 15 do 21 godzin
- od 22 do 35 godzin
- 36 godzin i więcej
- trudno powiedzieć
- średnia liczba godzin w tygodniu spędzanych w internecie
/wykres wg badań IV 2010, V/VII2011, V2012, V2013/, IV 2014, V 2015, V 2016, IV 2017/

Wiek użytkowników internetu a średnia liczba godzin w tygodniu spędzanych online - wykres

Czy korzysta Pan(i) z internetu:
- w domu
- w szkole lub w pracy
- w kawiarence internetowej
- w innym miejscu/ innych miejscach
/wykresy - odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu wg badań VI 2008, IV2010, V.VII2011, V2012, V2013, IV 2014, V 2015, V 2016, IV 2017/

Czy łączy się Pan(i) z internetem bezprzewodowo, np. używając urządzeń przenośnych, takich jak laptop, telefon komórkowy, netbook, tablet?
- odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu
/wykresy - wg badań IV2010, V.VII2011, V2012, V2013, IV 2014, V 2015, V 2016, IV 2017/

Internauci łączący się z internetem bezprzewodowo (za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak laptop, telefon komórkowy, netbook, tablet itp.) według wieku - wykres

AKTYWNOŚĆ W SIECI

Czy kiedykolwiek kupił(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg badań III2008 - IV2017/

Czy kiedykolwiek sprzedał(a) Pan(i) coś przez internet?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg badań III2008 - IV2017/

Respondenci, którzy w ciągu miesiąca kupili coś przez internet
- użytkownicy internetu
- ogół dorosłych
/tabela wg badań III‘02 - IV‘17/

Co kupił(a) Pan(i) przez internet w ciągu ostatniego miesiąca? Czy kupił(a) Pan(i):
- odzież, obuwie
- zabawki, artykuły dziecięce
- sprzęt elektroniczny
- artykuły motoryzacyjne
- książki, e-booki, audiobooki
- kosmetyki
- sprzęt sportowy
- bilety na samolot, pociąg lub autobus
- muzykę, filmy
- leki
- dostęp do usług lub treści
- artykuły spożywcze
- programy, gry komputerowe
- coś innego
/tabela odpowiedzi twierdzące - użytkowników internetu, ogółu dorosłych/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
- korzystał(a) Pan(i) z usług bankowych przez internet
- ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy
- korzystał(a) Pan(i) z treści dostępnych w sieci internetowej za opłatą, takich jak gazety, zdjęcia, materiały video, płatne członkostwo w serwisach, grach
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu, ogółu dorosłych wg badań III‘05, III‘06, III‘07, III‘08, VI‘09, IV‘10, VII‘11, V‘12, V‘13, IV‘14, V‘15, V‘16, IV‘17/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
- czytał(a) Pan(i) internetowe wersje gazet lub czasopism
- słuchał(a) Pan(i) przez internet radia
- oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
/tabela: odpowiedzi twierdzące użytkowników internetu, ogółu dorosłych wg badań III‘06, III‘07, III‘08, VI‘09, IV‘10, VII‘11, V‘12, V‘13, IV‘14, V‘15, V‘16, IV‘17/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca zamieszczał(a) Pan(i) w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg badań V2012, V2013, IV 2014, V 2015, V 2016, IV 2017/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca czytał(a) Pan(i) blogi?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg badań IV2010, VII2011, V2012, V2013, IV 2014, V 2015, V 2016, IV 2017/

Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
- czytali internetowe wersje gazet lub czasopism
- słuchali przez internet radia
- oglądali przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo
- czytali blogi
- zamieszczali w internecie zrobione przez siebie zdjęcia, filmy
/tabela wg wieku/

Czy prowadzi Pan(i) bloga lub własną stronę internetową?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg badań VI2009, V2012, V2013, IV 2014, V 2015, V 2016, IV 2017/

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:
- rozmawiał(a) Pan(i) ze znajomymi przez komunikator internetowy
- prowadził(a) Pan(i) przez internet rozmowy telefoniczne (np. przez Skype)
- dokonywał(a) Pan(i) wpisów na forach, grupach dyskusyjnych, stronach portali społecznościowych
- grał(a) Pan(i) w coś w sieci z innymi ludźmi
/tabela - odpowiedzi twierdzące: użytkowników internetu, ogółu dorosłych wg badań III‘05 - IV‘17/

Internauci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca:
- rozmawiali ze znajomymi przez komunikator internetowy
- prowadzili rozmowy telefoniczne
- dokonywali wpisów na forach
- grali w sieci
/tabela wg wieku/

ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI PRZEZ INTERNET I KORZYSTANIE Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Czy:
- poznał(a) Pan(i) kogoś przez internet
- spotkał(a) się Pan(i) z osobą poznaną przez internet osobiście
/tabela: użytkownicy internetu, ogół dorosłych wg badań III‘05 - IV‘17/

Czy zarejestrował(a) się Pan(i) w jakimś portalu społecznościowym, np. Facebook, Nasza-klasa, Google+, Goldenline lub podobnym?
Odpowiedzi twierdzące:
- użytkowników internetu
- ogółu dorosłych
/wykresy wg badań III2008 - IV2017/

Odsetki internautów zarejestrowanych w portalach społecznościowych według wieku - wykres

Cele korzystania z portali społecznościowych
- Utrzymanie kontaktów ze znajomymi, grupami znajomych
- Odnawianie dawnych znajomości
- Słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów
- Rozmawianie na interesujące tematy, uczestniczenie w forach dyskusyjnych, komentowanie informacji
- Zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, tekstów
- Nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich
- Szukanie pracy, zaprezentowanie się potencjalnym pracodawcom
- Nawiązanie znajomości zawodowych, biznesowych
/tabela wg badań III2008 - IV2017 oraz wśród użytkowników internetu, wśród ogółu dorosłych/

pełna wersja
komunikatu
 
48.
2017-04-24
Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością

Sygnatura: 5524
Numer publikacji: Nr 48/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, przestępczość, poczucie bezpieczeństwa, poczucie zagrożenia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III‘87- IV‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III‘87 - IV‘17/ oraz /tabela aneksowa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
- nie obawiam się
- obawiam się
- obawiam się, ale nie tak bardzo
- bardzo się tego obawiam
- trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV‘96 - III‘16/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obawia się Pan(i), że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?
- nie obawiam się
- obawiam się
- obawiam się, ale nie tak bardzo
- bardzo się tego obawiam
- trudno powiedzieć
/tabela wg badań IV‘96 - IV‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Poczucie zagrożenia przestępczością
- duże
- umiarkowane
- brak poczucia zagrożenia przestępczością
/wykres wg badań 2002 - 2017/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOSWIADCZENIA

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji:
- ukradziono Panu(i) coś
- dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
- został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
- został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
- stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
/tabela wg badań VI‘99 - IV‘17/

Tabele aneksowe
Tabela 6
Badani, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat padli ofiarą przynajmniej jednego z przestępstw objętych badaniem.

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
47.
2017-04-21
Stosunek do polityków w kwietniu

Sygnatura: 5523
Numer publikacji: Nr 47/2017
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: politycy, zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Stosunek do polityków w kwietniu 2017
- Andrzej Duda /tabela aneksowa/
- Beata Szydło /tabela aneksowa/
- Paweł Kukiz /tabela aneksowa/
- Zbigniew Ziobro /tabela aneksowa/
- Mateusz Morawiecki /tabela aneksowa/
- Jarosław Gowin /tabela aneksowa/
- Elżbieta Rafalska /tabela aneksowa/
- Jarosław Kaczyński /tabela aneksowa/
- Władysław Kosiniak-Kamysz /tabela aneksowa/
- Mariusz Błaszczak /tabela aneksowa/
- Grzegorz Schetyna /tabela aneksowa/
- Anna Zalewska /tabela aneksowa/
- Witold Waszczykowski /tabela aneksowa/
- Ryszard Petru /tabela aneksowa/
- Piotr Gliński /tabela aneksowa/
- Antoni Macierewicz /tabela aneksowa/
- Marek Kuchciński /tabela aneksowa/
- Stanisław Karczewski /tabela aneksowa/
- Stanisław Tyszka /tabela aneksowa/
- Katarzyna Lubnauer /tabela aneksowa/
- Konstanty Radziwiłł /tabela aneksowa/
- Rafał Trzaskowski /tabela aneksowa/
- Włodzimierz Czarzasty /tabela aneksowa/
/wykres/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w kwietniu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań III 2017, IV 2017

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
46.
2017-04-20
Nastroje społeczne w kwietniu

Sygnatura: 5522
Numer publikacji: Nr 46/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, prognozy, rynek pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY
Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - IV 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - IV 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - IV 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - IV 2017/ oraz /tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - IV 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres ag badań I 1989 - IV 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg badań I 1989 - IV 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2017/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg badań I 2000 - IV 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań IV 2016 - IV 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - IV 2017/

OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV‘16 - IV‘17/ oraz /wykres wg badań X 2001 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)? (Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV‘16 - IV‘17/ oraz /wykres wg badań V 2001 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
45.
2017-04-19
Po reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej

Sygnatura: 5521
Numer publikacji: Nr 45/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: UE (EWG), Polityka zagraniczna Polski
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: tusk donald, reelekcja, rada europejska - re, unia europejska - ue, polityka zagraniczna, kaczyński jarosław
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI POLSKI NA FORUM UE

Jak Pan(i) ocenia politykę, jaką prowadzi Polska na forum Unii Europejskiej?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, jaki jest stosunek polskich władz i rządzącej partii do przyszłości Polski i Unii Europejskiej? Czy rządzący obecnie w Polsce dążą do:
- wyjścia Polski z Unii Europejskiej
- ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej
- zachowania obecnego stanu integracji
- pogłębienia integracji między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe
- Trudno powiedzieć
/tabela wg oceny polityki Polski na forum UE/

Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw UE kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg oceny polityki Polski na forum UE/

WYBÓR DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

9 marca na szczycie UE w Brukseli przywódcy 27 państw przy sprzeciwie Polski zdecydowali o drugiej kadencji Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Proszę wybrać opinie, które są najbardziej zbieżne z Pana(i) odczuciami i Pana(i) oceną tej sytuacji? Można wskazać maksymalnie 3 stwierdzenia
- O braku poparcia przez polski rząd dla Donalda Tuska zdecydowała niechęć Jarosława Kaczyńskiego do niego, a nie interes Polski
- Polityka rządu PiS prowadzi Polskę do izolacji, osamotnienia w Unii Europejskiej
- O wyborze Tuska zdecydowała de facto kanclerz Niemiec Angela Merkel
- Wybór Donalda Tuska to porażka polskiego rządu i rządzącej partii, bo okazali się nieskuteczni w realizacji swoich celów
- Sprawa wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej nie jest na tyle ważna, aby z tego powodu warto było narażać dobre relacje z krajami UE
- Sprawa wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej jest w Polsce wyolbrzymiana, nie ma większego znaczenia dla wizerunku i pozycji naszego kraju w UE
- Rząd polski odniósł sukces, bowiem bronił zasad i umiał przeciwstawić się presji ze strony innych państw
- dzięki twardej polityce polskiego rządu kraje UE będą się teraz bardziej liczyć z Polską
- Żadne z tych stwierdzeń nie wyraża moich odczuć, opinii
- Trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela aneksowa/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z REELEKCJI DONALDA TUSKA

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) z ponownego wyboru Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej?
- Bardzo zadowolony(a)\t
- Raczej zadowolony(a)
- Raczej niezadowolony(a)
- Bardzo \tniezadowolony(a)
- Trudno powiedzieć
- /wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

POZYCJA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Jak Pan(i) ocenia, jaką pozycję w Unii Europejskiej ma Polska? Czy Polskę można zaliczyć do:
- państw o najsilniejszej pozycji, największych wpływach w UE\t
- państw o średniej pozycji, średnich wpływach w UE\t
- państw o najsłabszej pozycji, najmniejszych wpływach w UE\t
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VI 2004 - IV 2017/ oraz /tabela wg oceny polityki Polski na forum UE/ oraz /tabela aneksowa/

Z którym ze stwierdzeń zgadza się Pan(i)?
- Polska nie ma wystarczającego wpływu na decyzje i działania UE
- Wpływ Polski na decyzje i działania UE jest zadowalający
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 2014, XI 2015, IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
44.
2017-04-14
Stosunek do przyjmowania uchodźców

Sygnatura: 5520
Numer publikacji: Nr 44/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych narodów
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: uchodźcy, imigranci, cudzoziemcy, ukraina, afryka, bliski wschód, ukraińcy, relokacja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO RELOKACJI DO POLSKI UCHODŹCÓW PRZYBYŁYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Z BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI

Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2015 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa: tak, nie, trudno powiedzieć/

Zależność stosunku do relokacji uchodźców od opinii o tym, kto - UE czy każde z państw członkowskich samodzielnie - powinien decydować o polityce migracyjnej i azylowej /tabela/

STOSUNEK DO PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy odnotowano także wzrost liczby uchodźców z tego kraju.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2015 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
43.
2017-04-13
Stosunek do rządu przed głosowaniem nad wotum nieufności

Sygnatura: 5519
Numer publikacji: Nr 43/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy, Premier
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: rząd, ocena działalności, akceptacja premiera, szydło beata, polityka gospodarcza, stosunek do rządu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - IV 2017/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - IV 2017/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - IV 2017/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - IV 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
42.
2017-04-12
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i mediów

Sygnatura: 5518
Numer publikacji: Nr 42/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Parlament, Prezydent, Media
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201707: Aktualne problemy i wydarzenia (323)
Słowa kluczowe: ocena działalności, instytucje, sejm, senat, duda andrzej, prezydent, tvp, tvn, polsat, radio maryja, radio zet, radio rmf fm, polskie radio
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań IV‘16 - IV‘17/ oraz /tabela: oceny Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II‘98 - IV‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II‘98 - IV‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IV‘16 - IV‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II‘98 - IV‘17

OCENY STACJI TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

Oceniane stacje telewizyjne:
- Telewizja publiczna
- Telewizja TVN
- Telewizja Polsat
/tabela - oceny: dobra, zła, trudno powiedzieć wg terminów badań IX 2008 - IV 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o telewizji publicznej - wykres wg terminów badań XII ‘97 - IV ‘17
Zmiany opinii o telewizji TVN - wykres wg terminów badań VI ‘02 - IV ‘17
Zmiany opinii o telewizji Polsat - wykres wg terminów badań VI ‘02 - IV ‘17

Oceniane stacje radiowe:
- Polskie Radio (publiczne) /tabela aneksowa/
- Radio RMF FM
- Radio Zet
- Radio Maryja /tabela aneksowa/
/tabela - oceny: dobra, zła, trudno powiedzieć wg terminów badań IX 2008 - IV 2017/

Zmiany opinii o Polskim Radiu SA - wykres wg terminów badań XII ‘97 - IV ‘17
Zmiany opinii o radiu RMF FM - wykres wg terminów badań XII ‘02 - IV ‘17
Zmiany opinii o Radiu Zet - wykres wg terminów badań XII ‘02 - IV ‘17
Zmiany opinii o Radiu Maryja - wykres wg terminów badań XII ‘02 - IV ‘17

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
41.
2017-04-11
Sens życia - wczoraj i dziś

Sygnatura: 5517
Numer publikacji: Nr 41/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Życie osobiste
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: życie osobiste, wartości, rodzina, zdrowie, dzieci, praca, pieniądze, cele życiowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Proszę powiedzieć, czy zastanawia się Pan czasami nad sensem i celem swojego życia?
- Bardzo często
- Dość często
- Czasami
- Raczej rzadko
- Zdarza mi się to tylko sporadycznie lub tylko sporadycznie
- Nie, nie mam na to czasu
- Nie interesuje mnie to
/wykres/ oraz /wykresy wg badań III 1997, III 2017/ oraz /tabela wg zmiennych społeczno-demograficznych/

Co jest dla Pana najważniejszą rzeczą w życiu, co stanowi dla Pana jego sens?
- Rodzina - dobro rodziny, dobra, harmonijna rodzina
- Zdrowie
- Dzieci, wnuki - posiadanie, wychowanie, wykształcenie
- Praca - posiadanie pracy, zadowolenie z pracy
- Pieniądze, dobre warunki materialne, bogactwo, własny dom, mieszkania
- Wartości dotyczące życia społecznego: spokój, porządek, sprawiedliwość, przyjaźń
- Wartości egzystencjalne: godne życie, pogoda ducha, żeby coś po sobie zostawić
- Wartości religijne: wiara w Boga, zbawienie
- Miłość
- Szczęście, pomyślność, sukces, brak zmartwień
- Wartości moralne: dobroć, pomaganie innym, uczciwość, prawda
- Dobro Polski i świata: pokój, dobre rządy
- Wykształcenie
- Trudno powiedzieć, odmowy odpowiedzi, ogólniki i wypowiedzi niezrozumiałe
/wykresy wg badań III 1997, III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe
komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
40.
2017-04-07
Preferencje partyjne w kwietniu

Sygnatura: 5516
Numer publikacji: Nr 40/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: :
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/tabela wg terminów badań VI 2016 - IV 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
(Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- "Wolność" (KORWIN)
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań III 2016 - IV 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - IV 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15 i Nowoczesnej
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań III 2017, IV 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
39.
2017-04-05
Materialne warunki życia

Sygnatura: 5515
Numer publikacji: Nr 39/2017
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Materialne warunki życia
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: warunki materialne, bieda, wskaźnik deprywacji, sposoby gospodarowania, deprywacja potrzeb
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SPOSÓB GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI I ZAGROŻENIE BIEDĄ

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie - nie starcza mi (nam) nawet na podstawowe potrzeby
- Żyjemy skromnie - musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
- Żyjemy średnio - starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
- Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
- Żyjemy bardzo dobrze - mogę (możemy) pozwolić sobie na pewien luksus
/wykres/ oraz /tabela wg terminów badań III‘04 - III‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Żyjemy bardzo biednie lub skromnie
- Żyjemy średnio
- Żyjemy dobrze lub bardzo dobrze
/wykres wg terminów badań V‘93 - III‘17/ oraz /tabela wg poziomu wykształcenia/

Które z poniższych stwierdzeń wybrał(a)by Pan(i) jako najbardziej zgodne z obecną sytuacją finansową w Pana(i) gospodarstwie domowym?
- Jestem spokojny(a), że finansowo dam (damy) sobie radę
- Nie boję się biedy, chociaż martwię się, że moja (nasza) sytuacja materialna może się pogorszyć
- Obawiam się biedy, choć sądzę, że jakoś sobie poradzę (poradzimy)
- Boję się biedy i nie wiem, jak sobie poradzę (poradzimy)
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III‘04 - III‘17/ oraz /tabela wg sposobu gospodarowania pieniędzmi/ oraz /wykres wg terminów badań I‘97 - III‘17/ oraz /tabela aneksowa/

KŁOPOTY FINANSOWE RODZIN

Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zdarzyło się Panu(i) lub w Pana(i) gospodarstwie domowym, że nie starczyło pieniędzy na:
- wydatki związane z wypoczynkiem – urlopem lub wakacjami, feriami dzieci
- zakup sprzętu i rzeczy do wyposażenia domu
- wydatki związane z leczeniem
- wydatki związane z życiem kulturalnym (zakup książek, czasopism, biletów do teatru, na koncert itp.)
- zakup ubrania, butów
- pokrycie świadczeń mieszkaniowych (stale opłaty, czynsz, koszty wynajmu itp.)
- zakup żywności
- zakup środków czystości, wydatki na higienę osobistą
- wydatki związane z nauką, kształceniem
/wykres wg tak, nie, trudno powiedzieć/ oraz /tabela odpowiedzi twierdzące wg badań XI‘95, IV‘96, X‘96, X‘97, IV‘02, IV‘03, III‘05, III‘06, III‘10, III‘11, III‘14, III‘17/ oraz /tabela - odpowiedzi twierdzące badanych deklarujących, że ich rodziny żyją: biednie, średnio, dobrze/ oraz /tabele aneksowe/

Poziom zaspokojenia lub deprywacji potrzeb rodzin
- Badani, których rodziny nie miały problemów finansowych w żadnej dziedzinie
- Badani, których rodziny miały problemy:
* w jednej dziedzinie
* w dwóch dziedzinach
* w trzech dziedzinach
* w czterech dziedzinach
* w pięciu dziedzinach
* w sześciu dziedzinach
* w siedmiu dziedzinach
* w ośmiu dziedzinach
* w dziewięciu dziedzinach
/tabela wg badań IV‘03, III‘05, III‘06, III‘10, III‘11, III‘14, III‘17/

WARUNKI MATERIALNE GOSPODARSTW DOMOWYCH - OCENY I PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg badań II‘16 - III‘17/ oraz /wykres wg badań I 1990 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego?
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/wykres wg badań I 2000 - III 2017/ oraz /tabela wg badań II 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg oceny własnych warunków materialnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

Tabela 3
Wskaźnik deprywacji (pokazuje w ilu spośród dziewięciu wyszczególnionych obszarów badani deklarowali występowanie sytuacji braku dostatecznych środków finansowych na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy)
- średnia
- odchylenie standardowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
38.
2017-04-03
Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne

Sygnatura: 5514
Numer publikacji: Nr 38/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: elektoraty negatywne, partie polityczne, identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze, partia drugiego wyboru
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

IDENTYFIKACJE PARTYJNE

Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane sympatie partyjne.
Czy i w jakim stopniu czuje się Pan(i) związany(a) z partią / inicjatywą polityczną, na którą zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu?
- w bardzo dużym
- w dużym
- raczej w niewielkim stopniu
- w ogóle nie czuję się związany(a) z tą partią/inicjatywą polityczną
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/

Stopień identyfikacji z popieranym ugrupowaniem na skali od 0 do 3
- średnia
- odchylenie standardowe
/tabela wg elektoratów politycznych/

GDZIE KOMU BLISKO, A GDZIE DALEKO – SYMPATIE I ANTYPATIE PARTYJNE POSZCZEGÓLNYCH ELEKTORATÓW

Odpowiedzi respondentów deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje partyjne.
Gdyby mógł Pan (mogła Pani) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii / inicjatywy politycznej, to którą wybrał(a)by Pan(i) jako drugą?
- Kukiz‘15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Platforma Obywatelska RP
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Partia Razem
- Wolność (KORWIN)
- Inna Partia
- Nie mam takiej partii
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów ugrupowań politycznych/ oraz tabela wg badań VIII 2015, II-III 2017/

ELEKTORATY NEGATYWNE

Odpowiedzi osób deklarujących udział w wyborach.
Na którą z partii/ inicjatyw politycznych na pewno by Pan(i) nie zagłosował(a)?
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Wolność
- Kukiz’15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Partia Razem
- Inna partia
- Nie mam takiej partii
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów ugrupowań politycznych/

pełna wersja
komunikatu
 
37.
2017-03-29
Dwudziesta rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Sygnatura: 5513
Numer publikacji: Nr 37/2017
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Państwo, Konstytucja
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: konstytucja, referendum konstytucyjne, praworządność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

REFERENDUM KONSTYTUCYJNE Z ROKU 1997

Czy i jak głosował(a) Pan(i) w referendum konstytucyjnym z roku 1997?
- Brałe(a)m udział w referendum i głosowałe(a)m za przyjęciem konstytucji
- Brałe(a)m udział w referendum i głosowałe(a)m przeciw przyjęciu konstytucji
- Brałe(a)m udział w referendum, ale nie pamiętam, jak głosowałe(a)m\t
- Nie wzią(ę)łe(a)m udziału w referendum\t
- Nie pamiętam
/wykres/ oraz /tabela odpowiedzi osób pamiętających, jak głosowały w referendum konstytucyjnym; oficjalne wyniki referendum z 25 maja 1997 roku/ oraz /tabela aneksowa/

ZNACZENIE KONSTYTUCJI

Jakie znaczenie dla życia zwykłych obywateli mają zasady i przepisy zawarte w konstytucji?
- bardzo duże
- raczej duże
- raczej małe
- bardzo małe
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 1993, X 1995, III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, znajomość konstytucji jest zwykłym obywatelom w ogóle potrzebna czy też nie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 1993, X 1995, II 1997, III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy czytał(a) Pan(i) tekst konstytucji?
- Tak, w całości
- Tak, we fragmentach
- Nie
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

CZY KONSTYTUCJA POWINNA BYĆ ZMIENIONA?

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce powinno się zmienić konstytucję czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań X 2004, III 2008, III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg znajomości konstytucji/ oraz /tabela aneksowa/

CZY KONSTYTUCJA JEST PRZESTRZEGANA?

Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie w Polsce konstytucja jest przestrzegana?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jakie zasady i zapisy konstytucji są, Pana(i) zdaniem, naruszane?
Zasada podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w tym m.in:
– kwestia Trybunału Konstytucyjnego
– niezawisłość władzy sądowniczej
– trójpodział władzy
Prawa osobiste, w tym m.in:
– wolność sumienia i wypowiedzi
– prawa kobiet
– prawa człowieka
Sposób funkcjonowania państwa (demokracja, rządy prawa, sposób działania parlamentu) – ogólnie
Prawa obywatelskie i polityczne
Prawa socjalne i ekonomiczne
Równość wobec prawa
Inne
Ogólniki
Nie wiem, trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi
/tabela/

KONSTYTUCJA A SPOŁECZNA KONIECZNOŚĆ

Czy, Pana(i) zdaniem, rząd mając ważny i pilny problem społeczny do rozwiązania powinien:
– próbować rozwiązać ten problem nawet w sposób niezgodny z konstytucją
– postępować zgodnie z konstytucją, nawet za cenę nierozwiązania ważnego problemu społecznego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 1993, X 1995, III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI

Czy ma Pan(i) wrażenie, że obecnie w Polsce można swobodnie wypowiadać swoje opinie polityczne
czy też lepiej mieć się na baczności?
- Można swobodnie wypowiadać swoje opinie polityczne
- Lepiej mieć się na baczności
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań XI 1993, III 2017/ oraz /tabela wg pytania o przestrzeganie konstytucji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowekomunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
36.
2017-03-27
Ocena programu "Rodzina 500 plus" po blisko roku od jego wprowadzenia

Sygnatura: 5512
Numer publikacji: Nr 36/2017
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Dzieci, Rodzina w otoczeniu instytucjonalnym, Materialne warunki życia
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: rodzina, program rodzina 500 plus, polityka prorodzinna, warunki materialne, dzieci, liczba urodzeń
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA POLITYKI PAŃSTWA WOBEC RODZIN

Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny?
- bardzo dobrze
- dobrze
- dostatecznie
- niedostatecznie
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg liczby dzieci do 18 roku życia pozostających pod opieką respondenta/ oraz /tabela wg posiadania pod opieką dzieci do 18 roku życia i korzystania z programu „Rodzina 500 plus”/ oraz /tabela aneksowa/

Ludzie różnie oceniają obecną politykę państwa wobec rodziny. Stosując skalę ocen od „bardzo dobrze” do „niedostatecznie”, proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) obecną politykę państwa wobec rodziny?
- Dobrze lub bardzo dobrze
- Dostatecznie
- Niedostatecznie
- Trudno powiedzieć
- Średnia na skali od 2 do 5, na której 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 – bardzo dobrą
/tabela wg badań IX 1996 - III 2017/

Czy popiera Pan(i) czy też jest Pan(i) przeciwny(a) programowi „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na drugie i każde następne dziecko do 18 roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach?
- Zdecydowanie popieram\t
- Raczej popieram\t
- Raczej jestem przeciwny(a)
- Zdecydowanie jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 2016, III 2017/ oraz /tabela wg posiadania pod opieką dzieci do 18 roku życia i korzystania z programu „Rodzina 500 plus”/ oraz /tabela aneksowa/

POWSZECHNOŚĆ ŚWIADCZENIA

Komu, Pan(i) zdaniem, powinno przysługiwać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko?
- Tylko najbiedniejszym rodzinom\t
- Biednym i średnio sytuowanym rodzinom\t
- Wszystkim wychowującym dzieci, niezależnie od dochodu\t
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 2016, III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRONATALISTYCZNY EFEKT PROGRAMU

Czy, Pana(i) zdaniem, program „Rodzina 500 plus” przyczyni się do wzrostu liczby urodzeń w Polsce czy też nie będzie miał wpływu na liczbę urodzeń w naszym kraju?
- W istotnym stopniu przyczyni się do wzrostu urodzeń
- W pewnym, choć niewielkim, stopniu przyczyni się do wzrostu urodzeń\t
- W ogóle nie będzie miał wpływu na liczbę urodzeń\t
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 2016, III 2017/ oraz /tabela wg wieku i płci/ oraz /tabela aneksowa/

POSTRZEGANIE SKUTKÓW PROGRAMU

Czy zetknął(a) się Pan(i) z następującymi sytuacjami dotyczącymi rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze?
- Swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi oraz /tabela aneksowa/
- Znacząca poprawa sytuacji dzieci z ubogich rodzin oraz /tabela aneksowa/
- Niechętne reakcje, np. nieprzychylne komentarze osób niekorzystających ze świadczenia wychowawczego pod adresem korzystających z programu „Rodzina 500 plus” oraz /tabela aneksowa/
- Poprawa relacji w związku, w małżeństwie, w rodzinie osób korzystających ze świadczenia wychowawczego oraz /tabela aneksowa/
- Spędzanie większej ilości czasu z dziećmi
- Niewłaściwy sposób wydawania pieniędzy z programu „Rodzina 500 plus”
- Rezygnacja matki z pracy zawodowej oraz /tabela aneksowa/
- Podjęcie lub przyspieszenie decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku oraz /tabela aneksowa/
- Zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub intensywności pracy zawodowej przez rodziców / opiekunów lub jedno z rodziców / opiekunów
- Zatajanie, ukrywanie części dochodów, żeby uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko oraz /tabela aneksowa/
- Fikcyjna separacja w celu pomniejszenia dochodu i uzyskania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko
- Niezawieranie formalnego związku małżeńskiego, aby otrzymywać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
- Podjęcie pracy zawodowej przez matkę
* tak, dotyczy to mnie osobiście
* tak, zetknąłe(ęłam) się z takimi przypadkami /sytuacjami w rodzinach, które znam osobiście
* tak, słyszałe(a)m, wiem o takich przypadkach (np. od znajomych, z mediów), ale nie zetknąłem(ęłam) się z takimi przypadkami /sytuacjami w rodzinach, które znam osobiście
- nie, nie slyszałe(a)m o takich przypadkach/ sytuacjach
/wykresy/ oraz /tabela wg posiadania pod opieką dzieci do 18 roku życia i korzystania z programu „Rodzina 500 plus”/

PERSPEKTYWICZNOŚĆ PROGRAMU

Jak Pan(i) sądzi, czy w kolejnych latach będą pieniądze na realizację programu „Rodzina 500 plus”?
- Raczej tak, myślę, że program będzie traktowany priorytetowo i będzie realizowany przez lata\t
- Raczej nie, myślę, że ten rząd lub kolejny wycofa się z realizacji tego programu
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań II 2016, III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe


komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
35.
2017-03-24
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem

Sygnatura: 5511
Numer publikacji: Nr 35/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Praca, Bezrobocie
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: :
Słowa kluczowe: sytuacja na rynku pracy, zagrożenie bezrobociem, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYTUACJA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY - OCENY

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- bardzo dobra
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- bardzo zła
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań III 2016, III 2017/ oraz /tabela wg terminów badań III ‘07 - III ‘17/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ano dobra, ani zła
- zła
/wykres wg terminów badań X 2001 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY – PROGNOZY

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
/wykres wg terminów badań X 2001 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce:
- zdecydowanie się poprawi
- raczej się poprawi
- nie zmieni się
- raczej się pogorszy
- zdecydowanie się pogorszy
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań III 2016, III 2017/ oraz /tabela wg terminów badań III ‘07- III ‘17/

SYTUACJA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - III 2017/ oraz /wykresy wg terminów badań III 2016, III 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 2001 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Terytorialne zróżnicowanie opinii o sytuacji na lokalnych rynkach pracy
[Oszacowane na podstawie zagregowanych danych z trzech ostatnich badań (styczeń–marzec)]
- Odsetki respondentów wskazujących na możliwość znalezienia jakiejś pracy w najbliższej okolicy
- Odsetki respondentów wskazujących na trudności ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy w najbliższej okolicy
/mapki z podziałem na województwa/

POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - III 2017/ oraz /wykresy wg terminów badań III 2016, III 2017/ oraz /wykres wg terminów badań V 2001 - III 2017: Tak, Nie/ oraz /tabela aneksowa: Tak, Nie, Trudno powiedzieć/

Tabela - zależność poczucia zagrożenia bezrobociem od oceny oraz prognozy sytuacji w zakładzie pracy

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
34.
2017-03-21
Nastroje społeczne w marcu

Sygnatura: 5510
Numer publikacji: Nr 34/2017
Liczba stron: 31
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, sytuacja w kraju, prognozy, warunki materialne gospodarstw domowych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis


OGÓŁNA SYTUACJA W KRAJU
OCENY
Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - III 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA
Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA POLITYCZNA
OCENY
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - III 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres ag badań I 1989 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA GOSPODARCZA
OCENY
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - III 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg badań I 1989 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

POZIOM ŻYCIA I WARUNKI MATERIALNE
OCENY
Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - III 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA
Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg badań I 2000 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

SYTUACJA W ZAKŁADACH PRACY
OCENY
Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - IIII 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA
Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017/ oraz /wykres wg badań I 1992 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
33.
2017-03-17
Zaufanie do polityków w marcu

Sygnatura: 5509
Numer publikacji: Nr 33/2017
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Polityka, Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, politycy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Stosunek do polityków w marcu 2017
- Andrzej Duda /tabela aneksowa/
- Beata Szydło /tabela aneksowa/
- Paweł Kukiz /tabela aneksowa/
- Zbigniew Ziobro /tabela aneksowa/
- Elżbieta Rafalska
- Mateusz Morawiecki /tabela aneksowa/
- Władysław Kosiniak-Kamysz /tabela aneksowa/
- Jarosław Gowin /tabela aneksowa/
- Jarosław Kaczyński /tabela aneksowa/
- Mariusz Błaszczak
- Grzegorz Schetyna /tabela aneksowa/
- Anna Zalewska
- Witold Waszczykowski /tabela aneksowa/
- Ryszard Petru /tabela aneksowa/
- Antoni Macierewicz /tabela aneksowa/
- Piotr Gliński /tabela aneksowa/
- Katarzyna Lubnauer /tabela aneksowa/
- Borys Budka
- Marek Kuchciński /tabela aneksowa/
- Stanisław Tyszka
- Konstanty Radziwiłł /tabela aneksowa/
- Stanisław Karczewski /tabela aneksowa/
- Włodzimierz Czarzasty /tabela aneksowa/
- Jan Szyszko /tabela aneksowa/
/wykres/ oraz /tabela: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w marcu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań II 2017, III 2017

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
32.
2017-03-17
Oceny instytucji publicznych

Sygnatura: 5508
Numer publikacji: Nr 32/2017
Liczba stron: 30
Kategorie tematyczne: Instytucje, Naczelne instytucje władzy, Wymiar sprawiedliwości, Związki zawodowe
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: ocena działalności, prezydent, sejm, senat, parlament, władze samorządowe, kościół, związki zawodowe, nszz "solidarność", opzz - ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, forum związków zawodowych, nbp - narodowy bank polski, nfz - narodowy fundusz zdrowia, wojsko, policja, cba - centralne biuro antykorupcyjne, służba celna, bor - biuro ochrony rządu, sądy, prokuratura, ipn - instytut pamięci narodowej, trybunał konstytucyjny, rzecznik praw obywatelskich, nik - najwyższa izba kontroli, zus - zakład ubezpieczeń społecznych
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań III ‘16 - III ‘17/ oraz /tabela: oceny Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II‘98 - III‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II‘98 - III‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III ‘16 - III ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II‘98 - III‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Oceny władz miasta/gminy:
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań IX 2012 - III 2017/ oraz /wykres wg terminów badań XII ‘97 - III‘17/

OCENY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego:
- Dobra
- Zła
/tabela wg terminów badań III ‘11 - III ‘17/ oraz /wykres wg terminów badań II ‘98 - III ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Oceniane związki zawodowe:
- NSZZ "Solidarność" /tabela aneksowa/
- OPZZ
/tabela wg terminów badań IV 2013 - III 2017/
- FZZ
/tabela wg terminów badań IX 2015 - III 2017/

Zmiany opinii o NSZZ "Solidarność" - wykresy wg terminów badań XII ‘98 - III ‘17
Zmiany opinii o OPZZ - wykresy wg terminów badań XII ‘98 - III ‘17

OCENY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oceny ZUS:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2012 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - wykres wg terminów badań X ‘09 - III ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Oceny NFZ:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań VII ‘12 - III ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Narodowym Funduszu Zdrowia - wykres wg terminów badań I ‘10 - III ‘17

OCENY FUNKCJONOWANIA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Oceny NBP:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - III 2017/

Zmiany opinii o Narodowym Banku Polskim - wykres wg terminów badań XII ‘98 - III ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI WOJSKA, POLICJI, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, SŁUŻBY CELNEJ I BIURA OCHRONY RZĄDU

Oceny wojska:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o wojsku - wykres wg terminów badań XII ‘98 - iii ‘17

Oceny policji:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o policji - wykres wg terminów badań XII ‘97 - III ‘17

Oceny CBA:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2008 - III 2017/

Zmiany opinii o CBA - wykres wg terminów badań IX 2007 - III 2017/

Oceny Służby Celnej:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2011 - III 2017/

Zmiany opinii o Służbie Celnej - wykres wg terminów badań IX 2011 - III 2017/

Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Biura Ochrony Rządu?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceniane instytucje:
- Sądy
- Prokuratura
/tabela wg terminów badań IX 2012 - III 2017/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o sądach - wykres wg terminów badań XII ‘97 - III ‘17
Zmiany opinii o prokuraturze - wykres wg terminów badań XII ‘97 - III ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Oceny IPN:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2010 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Instytucie Pamięci Narodowej - wykres wg terminów badań VI ‘05 - III ‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Oceny Trybunału Konstytucyjnego
- Dobra
- Zła
- trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IX 2015 - III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Trybunale Konstytucyjnym - wykres wg terminów badań XII ‘02 - III ‘17

Oceniane instytucje:
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Najwyższa Izba Kontroli
/tabela - oceny: dobra, zła, trudno powiedzieć wg terminów badań IX 2011 - III 2017/

Zmiany opinii o Rzeczniku Praw Obywatelskich - wykres wg terminów badań XII ‘98 - III ‘17
Zmiany opinii o Najwyższej Izbie Kontroli - wykres wg terminów badań XII ‘98 - III ‘17

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
31.
2017-03-16
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości

Sygnatura: 5507
Numer publikacji: Nr 31/2017
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Prawo, Wymiar sprawiedliwości
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: prawo, sądy, wymiar sprawiedliwości, sędzia, krajowa rada sądownictwa, łamanie prawa
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OPINIE NA TEMAT PRAWA I JEGO EGZEKWOWANIA

Czy, Pana(i) zdaniem, większość zwykłych ludzi w Polsce:
- zazwyczaj przestrzega prawa
- często nie przestrzega prawa
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, lepiej byłoby gdyby w Polsce:
- kary dla łamiących prawo były surowsze
- kary dla łamiących prawo były łagodniejsze
- to zależy od przestępstwa
- trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy w ostatnich pięciu latach Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny, znajomych miał(a) jakąś sprawę albo załatwiał(a) coś i kontaktował(a) się z sądem?
- Tak, ja osobiście miałe(a)m kontakt z sądem
- Tak, ktoś z mojej najbliższej rodziny/znajomych miał kontakt z sądem
- Nie
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak, w oparciu o te doświadczenia ocenia Pan(i) działalność sądu?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/

ŹRÓDŁA POGLĄDÓW NA TEMAT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy Pana(i) poglądy na polskie sądy i sędziów są przede wszystkim oparte na:
- osobistym doświadczeniu
- wiedzy z telewizji i gazet
- tym, co inni ludzie mówią o sądach i sędziach
- innych źródłach
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

OGÓLNE OCENY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jak Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, ocenia działanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
- Zdecydowanie dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań X 2005, IV 2007, XII 2012, II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg osobistego kontaktu z wymiarem sprawiedliwości/ oraz /tabela aneksowa/

NAJISTOTNIEJSZE PROBLEMY DOTYCZĄCE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Z podanej listy proszę wskazać trzy, Pana(i) zdaniem, najistotniejsze problemy, które obecnie dotyczą polskiego wymiaru sprawiedliwości
- Przewlekłość postępowań sądowych
- Zbyt skomplikowane procedury postępowań sądowych
- Korupcja wśród sędziów
- Orzekanie zbyt niskich kar za przestępstwa
- Wydawanie przez sędziów wyroków na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego
- Notoryczne opóźnienia rozpraw
- Zbyt wysokie koszty związane z postępowaniem sądowym
- Niewydolny system przepływu informacji pomiędzy sądami
- Zła organizacja pracy w sądach
- Niekompetencja sędziów
- Złe traktowanie obywateli
- Naruszanie przez sędziów przepisów w stosowaniu procedur
- Niewystarczająca liczba sędziów
- Zbyt niski poziom informatyzacji w sądach
- Nadużywanie tzw. tymczasowego aresztowania
- Zbyt rzadkie stosowanie tzw. tymczasowego aresztowania
- Braki kadrowe w administracji sądowej
- Orzekanie zbyt wysokich kar za przestępstwa
- Nepotyzm przy wyborze ławników
- Zbyt niskie zarobki sędziów
- Inne kwestie
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela wg źródeł poglądów na polskie sądy/

STOSUNEK DO SĘDZIÓW ORAZ OPINIE NA TEMAT NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIOWSKIEJ

Jaki jest Pana(i) ogólny stosunek do polskich sędziów?
- Bardzo pozytywny
- Raczej pozytywny
- Ani pozytywny ani negatywny
- Raczej negatywny
- Bardzo negatywny
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela wg osobistego kontaktu z wymiarem sprawiedliwości/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, sędziowie w Polsce w orzekaniu wyroków są niezawiśli, tzn. nie podlegają żadnym naciskom z zewnątrz?
- Tak, zawsze
- Tak, w zdecydowanej większości orzeczeń
- Czasami tak, czasami nie
- Raczej nie
- Nie, nigdy
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg terminów badań XII 2012, II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

WYBÓR SĘDZIÓW DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Czy, Pana(i) zdaniem, to dobry pomysł, żeby sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierał parlament, a nie – jak dotychczas – zgromadzenia sędziowskie?
- Zdecydowanie dobry
- Raczej dobry
- Raczej zły
- Zdecydowanie zły
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
30.
2017-03-15
Dobro wspólne a prawo własności

Sygnatura: 5506
Numer publikacji: Nr 30/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Prawo, Ekologia
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: własność prywatna, ochrona środowiska, infrastruktura, prawa obywatelskie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SWOBODA GOSPODAROWANIA

Wprowadzone na początku tego roku przepisy o ochronie środowiska w znacznej mierze usuwają ograniczenia dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach. Czy Pana(i) zdaniem:
- to krok w dobrą stronę – każdy powinien mieć swobodę gospodarowania na własnej działce
- to złe posunięcie – ta kwestia powinna być ściśle regulowana
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

CZY INTERES SPOŁECZNYMOZE OGRANICZAĆ WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ?

Czy, Pana(i) zdaniem, uzasadnione może być ograniczenie swobody zagospodarowania własnej posesji ze względu na potrzebę ochrony przyrody?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela poziom akceptacji wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, uzasadnione może być ograniczenie swobody zagospodarowania własnej posesji ze względu na inwestycje infrastrukturalne, np. budowę drogi publicznej?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela poziom akceptacji wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, uzasadnione może być ograniczenie swobody zagospodarowania własnej posesji ze względu na konieczność dostosowania wyglądu budowanego domu do innych budynków w okolicy?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela poziom akceptacji wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

"ŚWIĘTE PRAWO WŁASNOŚCI"

Która z poniższych opinii jest bliższa Pana(i) poglądom?
- Ochrona własności prywatnej należy do najważniej-szych praw obywatelskich\t
- Jest wiele praw obywatelskich znacznie ważniejszych od ochrony własności prywatnej\t
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /wykresy wg badań 1998, 2016/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe
komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
29.
2017-03-13
Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie marca

Sygnatura: 5505
Numer publikacji: Nr 29/2017
Liczba stron: 13
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Rząd; Rada Ministrów, Premier
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: rząd, szydło beata, polityka gospodarcza, ocena działalności, akceptacja premiera, stosunek do rządu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg deklaracji posiadania pod opieką dzieci do 18 roku życia i korzystania z programu "Rodzina 500 plus"/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - III 2017/

OCENA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg deklaracji posiadania pod opieką dzieci do 18 roku życia i korzystania z programu "Rodzina 500 plus"/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - III 2017/

OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - III 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań III 2016 - III 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - III 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
28.
2017-03-10
Preferencje partyjne w marcu

Sygnatura: 5504
Numer publikacji: Nr 28/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201705: Aktualne problemy i wydarzenia (322)
Słowa kluczowe: preferencje, frekwencja wyborcza, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/tabela wg terminów badań V 2016 - III 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii / inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
(Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Kukiz’15
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- "Wolność" (KORWIN)
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań II 2016 - III 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, Nowoczesnej i PSL (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - III 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz‘15, Nowoczesnej i PSL
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań II 2017, III 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
27.
2017-03-10
Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej

Sygnatura: 5503
Numer publikacji: Nr 27/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wojsko, Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: wot - wojska obrony terytorialnej, bezpieczeństwo państwa, wojsko, niepodległość
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI JEST ZAGROŻONA?

Czy, Pana(i) zdaniem, w chwili obecnej istnieje czy też nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski?
- Istnieje
- Nie istnieje
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II ‘91 - II ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Obecnie w Polsce tworzony jest nowy rodzaj wojsk zwanych potocznie „obroną terytorialną”. Czy osobiście jest Pan(i) zwolennikiem (zwolenniczką) czy przeciwnikiem (przeciwniczką) istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej?
- Jestem zdecydowanym(ą) zwolennikiem(czką)
- Jestem umiarkowanym(ą) zwolennikiem(czką)
- Jestem umiarkowanym(ą) przeciwnikiem(czką)
- Jestem zdecydowanym(ą) przeciwnikiem(czką)
- Jest mi to obojętne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do rządu/ oraz /tabela wg zaufania do Antoniego Macierewicza/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg opinii o zagrożeniu niepodległości Polski/ oraz /tabela aneksowa/

Wykres - Zaufanie do Antoniego Macierewicza (średnie na skali od -5 "Głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie") w grupach wyróżnionych ze względu na stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
26.
2017-03-09
Stosunek do NATO i obecności wojsk sojuszniczych w naszym kraju

Sygnatura: 5502
Numer publikacji: Nr 26/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: NATO, Bezpieczeństwo państwa
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: nato, bezpieczeństwo państwa, wojska nato
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA CZŁONKOSTWA POLSKI W NATO ORAZ PEWNOŚĆ SOJUSZU I SOJUSZNIKÓW

Czy Pan(i) osobiście popiera przynależność Polski do NATO czy też jest temu przeciwny(a)?
- Zdecydowanie popieram
- Raczej popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem raczej przeciwny(a)
- Jestem zdecydowanie przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/wykres wg terminów badań II 2014, IV 2014, IX 2014, VI 2016, II 2017/ oraz /tabela wg zainteresowania polityką/ oraz /tabela aneksowa/

Czy osobiście popiera Pan(i) przynależność Polski do NATO czy też jest Pan(i) temu przeciwny(a)?
- Popieram
- Jest mi to obojętne
- Jestem przeciwny(a)
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II‘99, III‘‘99, II‘00, III‘01, IV‘02, XII‘02, V‘03, III‘04, IX‘04, XII‘05, II‘14, IV‘14, IX‘14, VI‘16, II‘17/

Bezpieczeństwo Polski oparte jest na przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?
- Zdecydowanie może być pewna
- Raczej może być pewna
- Raczej nie może być pewna
- Zdecydowanie nie może być pewna
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2014, IX 2014, VI 2016, II 2017/ oraz /tabela wg poparcia dla przynależności Polski do NATO/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO STACJONOWANIA W POLSCE WOJSK INNYCH PAŃSTW NATO

Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO czy też nie?
- Zdecydowanie powinny
- Raczej powinny
- Raczej nie powinny
- Zdecydowanie nie powinny
- Nie powinny
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II-III 1999, II 2000, I 2004, IX 2004, XII 2005, IX 2014, VI 2016, II 2017/ oraz /tabela wg poparcia dla przynależności Polski do NATO/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO czy też nie?
- Powinny
- Nie powinny
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań II-III 1999, II 2000, I 2004, IX 2004, XII 2005, IX 2014, VI 2016, II 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
25.
2017-03-03
Opinie na temat ograniczenia liczby kadencji władz w samorządach

Sygnatura: 5501
Numer publikacji: Nr 25/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Organy władzy terenowej (samorządowej)
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: władze samorządowe, kadencja
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Pojawiła się propozycja ograniczenia do dwóch kadencji możliwości pełnienia urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Oznacza to, że osoba, która dwa razy pełniła tę funkcję, nie mogłaby kandydować w kolejnych wyborach. Czy uważa Pan(i), że jest to:
- zdecydowanie dobry pomysł
- raczej dobry pomysł
- raczej zły pomysł
- zdecydowanie zły pomysł
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobry pomysł, zły pomysł, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobry pomysł, zły pomysł, trudno powiedzieć/

Czy ograniczenie do dwóch kadencji możliwości pełnienia urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta powinno dotyczyć osób obecnie pełniących te funkcje czy też powinno dotyczyć dopiero wójtów, burmistrzów i prezydentów wybranych w najbliższych wyborach samorządowych?
- Ograniczenie do dwóch kadencji możliwości pełnienia urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta powinno dotyczyć już obecnie pełniących funkcje
- Ograniczenie do dwóch kadencji możliwości pełnienia urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta powinno dotyczyć dopiero wójtów, burmistrzów i prezydentów wybranych w najbliższych wyborach samorządowych
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg stosunku do ograniczenia liczby kadencji/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jest też propozycja, by wraz z ograniczeniem liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (do dwóch) wydłużyć czas jej trwania z czterech do pięciu lat. Czy uważa Pan(i), że jest to:
- zdecydowanie dobry pomysł
- raczej dobry pomysł
- raczej zły pomysł
- zdecydowanie zły pomysł
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych: dobry pomysł, zły pomysł, trudno powiedzieć/ oraz /tabela aneksowa: dobry pomysł, zły pomysł, trudno powiedzieć/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
24.
2017-03-02
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2016 roku i plany na rok 2017

Sygnatura: 5500
Numer publikacji: Nr 24/2017
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Urlop; wakacje
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: urlop, wakacje, wypoczynek, wyjazdy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ILU POLAKÓW WYJECHAŁO W 2016 ROKU NA WYPOCZYNEK

Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem
- Tak
- Nie
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/ oraz /tabela aneksowa/

ILE RAZY POLACY WYJEŻDŻAJĄ NA WYPOCZYNEK

Liczba deklarowanych co najmniej dwudniowych wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

ŁĄCZNY CZAS TRWANIA WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Łączna liczba dni spędzonych na wyjazdach w celach wypoczynkowych lub turystycznych
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

Ile w sumie dni trwał lub będzie trwał Pana(i) tegoroczny wypoczynek poza miejscem zamieszkania?
- Do 7 dni
- Od 8 do 14 dni
- Od 15 do 21 dni
- Od 22 do 30 dni
- Powyżej 30 dni
- Brak danych o liczbie dni
- Średnia liczba dni wypoczynku poza miejscem zamieszkania
/tabela - Deklaracje respondentów, którzy wyjeżdżali na wypoczynek poza miejsce zamieszkania w kolejnych latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

DŁUGOŚĆ POJEDYNCZYCH WYJAZDÓW

Długość przeciętnego pojedynczego wyjazdu w celach wypoczynkowych lub turystycznych
- Średnia
- Mediana
- Modalna
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

Długość wyjazdów wypoczynkowych w latach 2012-2016
- Wyjazdy zarówno długoterminowe (5 i więcej dni), jak i krótkoterminowe (2-4 dni)
- Wyłącznie wyjazdy długoterminowe (5 i więcej dni)
- Wyłącznie wyjazdy krótkoterminowe (2-4 dni)
- Niewyjeżdżający
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

Wyjeżdżający na co najmniej tygodniowy wypoczynek (trwający 7 dni i więcej) - wykres wg lat: 1992, 1994-2016

Wyjeżdżający na wypoczynek krótszy niż tygodniowy (trwający mniej niż 7 dni) - wykres wg lat 2003 -2016

Wyjeżdżający w danym roku lub zamierzający jeszcze wyjechać
- Wyjazdy zarówno krótkie (poniżej 7 dni) , jak i dłuższe (co najmniej 7 dni)
- Wyłącznie dłuższe wyjazdy (co najmniej 7 dni)
- Wyłącznie krótkie wyjazdy (poniżej 7 dni)
- Niewyjeżdżający i nieplanujący wyjazdu
/wykresy dotyczące lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

GDZIE WYPOCZYWALI WYJEŻDŻAJĄCY POLACY

Dokąd Pan(i) wyjeżdżał(a) na wypoczynek? Czy był to lub będzie wypoczynek:
- wyłącznie w kraju
- wyłącznie za granicą
- zarówno w kraju, jak i za granicą
- Nigdzie nie wyjeżdżał(a)
/wykresy dotyczące lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

WYJAZDY KRAJOWE

Odsetki respondentów wypoczywających w kraju, którzy w 2016 roku odwiedzili poszczególne województwa - mapka Polski w podziale na województwa

Gdzie – w jakiej miejscowości, jakim regionie kraju – Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek w kraju. Odsetki respondentów, którzy odwiedzili poszczególne regiony)
- Odpowiedzi na pytanie otwarte zaklasyfikowane wg województw:
Pomorskie
Małopolskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Warmińsko-mazurskie
Śląskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Lubelskie
Wielkopolskie
Kujawsko-pomorskie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Łódzkie
Lubuskie
Opolskie
- Odpowiedzi niemożliwe do przypisania do konkretnych województw
Morze, Bałtyk – ogólnie
Góry – ogólnie
Nad jeziorami, nad wodą – ogólnie
Objazd Polski – ogólnie
Beskidy – ogólnie
/tabela wg lat: 2013, 2014, 2015, 2016/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W jakim kraju/krajach Pan(i) wypoczywał(a)?
(Odpowiedzi osób deklarujących co najmniej dwudniowy wypoczynek za granicą)
Niemcy
Grecja
Chorwacja
Włochy
Hiszpania
Słowacja
Wielka Brytania
Czechy
Węgry
Holandia
Bułgaria
Austria
Francja
Szwecja
Portugalia
Litwa
Turcja
USA
Czarnogóra
Irlandia
Belgia
Ukraina
Białoruś
Malta
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Norwegia
Rumunia
Cypr
Szwajcaria
Dania
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Republika Zielonego Przylądka
Albania
Meksyk
Słowenia
Kenia
Katar
Kuba
Mołdawia
Chiny
Jordania
Izrael
Egipt
Wietnam
Laos
Malezja
Finlandia
Gruzja
/tabela wg lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016/

Odsetki respondentów wypoczywających za granicą, którzy w 2016 roku odwiedzili poszczególne kraje - mapka

POWODY REZYGNACJI Z WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH

(Odpowiedzi osób, które w latach 2014-2016 ani razu nie wyjechały na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania)
Dlaczego nie wyjechał(a) Pan(i) w minionym roku na wypoczynek? Proszę wskazać wszystkie jedną najważniejszą przyczynę:
- Nie miałe(a)m Pan(i) pieniędzy na taki wyjazd
- Nie miałe(a)m możliwości ze względu na wiek lub stan zdrowia
- Miałe(a)m obowiązki domowe
- Nie odczuwałe(a)m potrzeby, chęci wyjazdu
- Wypoczywałe(a)m w miejscu zamieszkania
- Miałe(a)m obowiązki służbowe, zawodowe, musiałe(a)m zarabiać pieniądze
- Nie miałe(a)m urlopu, wakacji
- Z innych powodów
- Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi
/wykresy dotyczące lat: 2014, 2015, 2016/ oraz /tabela aneksowa/

PLANY NA ROK 2017

Czy w tym roku zamierza Pan(i) wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej 2 dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Tak
- Nie
- Jeszcze nie wiem
/wykresy wg terminów badań I 2013, I 2014, I 2015, I 2016, I 2017 / oraz /tabela aneksowa/

(Odpowiedzi respondentów deklarujących zamiar wyjazdu na co najmniej dwudniowy wypoczynek)
Gdzie planuje Pan(i) wypoczywać w tym roku? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem.
- Wyłącznie w kraju
- Wyłącznie za granicą
- Częściowo w kraju, a częściowo za granicą
- Trudno powiedzieć
/wykresy dotyczące lat: 2016, 2017/

Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2016 a plany na rok 2017 - tabela

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
23.
2017-03-01
Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej

Sygnatura: 5499
Numer publikacji: Nr 23/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: UE (EWG)
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: tusk donald, rada europejska - re, unia europejska - ue
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA DONALDA TUSKA NA STANOWISKU PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Od grudnia 2014 roku Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) jego działalność na tym stanowisku?
- Zdecydowania dobrze
- Raczej dobrze
- Raczej źle
- Zdecydowanie źle
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej:
- jest wystarczająco aktywny czy też nie /tabela aneksowa/
- przyczynia się do poprawy wizerunku Polski w Europie i na świecie czy też nie /tabela aneksowa/
- promuje interesy Polski w Unii Europejskiej czy też nie
- ma istotny wpływ na kierunek działań Unii Europejskiej czy też nie
- jest sprawnym organizatorem i koordynatorem pracy Rady Europejskiej czy też nie
* zdecydowanie tak
* raczej tak
* raczej nie
* zdecydowanie nie
* trudno powiedzieć
/wykresy/

OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI DONALDA TUSKA

Kadencja Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się 31 maja tego roku.
Czy uważa Pan(i), że polski rząd powinien poprzeć ponowny wybór Donalda Tuska na to stanowisko?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy Pan(i) osobiście wolał(a)by, aby Donald Tusk:
- powrócił do polskiej polityki
- pozostał na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej\t
- w ogóle wycofał się z polityki
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
22.
2017-02-28
Polskie podziemie antykomunistyczne w pamięci zbiorowej

Sygnatura: 5498
Numer publikacji: Nr 22/2017
Liczba stron: 33
Kategorie tematyczne: Historia; stosunek do przeszłości
Autorzy: Głowacki Antoni, Feliksiak Michał
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, żołnierze wyklęci, patriotyzm, walka z komunizmem, niezłomni, stosunek do przeszłości, historia
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

WIEDZA

Przez kilka lat po II wojnie światowej w Polsce działały grupy zbrojne walczące z nową, komunistyczną władzą wspieraną przez ZSRR. Czy słyszał(a) Pan(i) o działalności tych grup?
- tak
- nie
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Jak określił(a)by Pan(i) swoją wiedzę na ten temat?
- Wiem dużo\t
- Wiem trochę, moja wiedza jest przeciętna\t
- Wiem mało/ praktycznie się nie orientuję
/wykresy: ogół badanych; badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego/ oraz /tabela aneksowa/

Skąd przede wszystkim ma Pan(i) informacje o działalności grup zbrojnych walczących z władzą komunistyczną?
- Z własnych doświadczeń
- Z opowiadań osób z rodziny, które były świadkami tych wydarzeń
- Z opowiadań innych osób, które były świadkami tych wydarzeń
- Z opowiadań osób, które po prostu interesują się tym tematem (ale nie były świadkami)
- Z telewizji, radia, prasy, internetu\t
- Z innych źródeł (np. ze szkoły, z książek, filmów, imprez historycznych)
- Badani, którzy nie słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego
/wykresy: ogół badanych; badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego/ oraz /tabela aneksowa/

RELACJE ŚWIADKÓW

Powiedział(a) Pan(i), że ma Pan(i) wiedzę o działalności tych grup od świadków wydarzeń lub z własnych doświadczeń. Gdzie, w jakim województwie mieszkały wtedy te osoby lub Pan(i), jeśli opiera się Pan(i) na swoim doświadczeniu?
Warszawskie
Lubelskie
Rzeszowskie
Krakowskie
Białostockie
Kieleckie
Łódzkie
Katowickie/Śląskie
Poznańskie
Gdańskie/Pomorskie
Wrocławskie
Olsztyńskie
Szczecińskie
Inny obszar
Trudno powiedzieć
/tabela - odsetek badanych, którzy mają wiedzę o podziemiu antykomunistycznym od świadków jego działalności/

Jaki obraz tych grup zbrojnych zapisał się w pamięci świadków, od których ma Pan(i) o nich informacje?
- zdecydowanie pozytywny
- raczej pozytywny
- zarówno pozytywny, jak i negatywny
- raczej negatywny
- zdecydowanie negatywny
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Odsetek badanych, którzy maja wiedzę o podziemiu antykomunistycznym od świadków jego działalności.
Z czego wynikał obraz grup zbrojnych walczących z komunizmem, który zapisał się w pamięci świadków?
- Walczyli dla dobra kraju, o niepodległość; walka z komunizmem
- Postawy: patriotyzm, odwaga, bohaterstwo, bezkompromisowość
- Pomagali cywilom, bronili zwykłych ludzi
- Świadkowie sprzyjali partyzantom, współpracowali z nimi
- Działały różne grupy (czasem pod partyzantów podszywali się bandyci); te same grupy postępowały różnie, czasem podejmowano błędne decyzje
- Załatwiali własne interesy i porachunki, samowola, AK zostało rozwiązane
- Ich działalność szkodziła zwykłym ludziom; represje władzy wobec ludności cywilnej
- Walczyli przeciwko innym Polakom; byli zbyt radykalni, komunizm miał też dobre strony
- Bezsensowna walka, brak środków, nie służyło to Polsce
- Napadali, rabowali, mordowali; rodzina respondenta padła ofiarą partyzantów
- Ogólniki, wypowiedzi niejasne, niezawierające uzasadnienia
- Nie wiem
/wykres/ oraz /tabela wg zachowanego wizerunku partyzantów: pozytywnego, niejednoznacznego, negatywnego/

OPINIE I OCENY

Jak ogólnie, na podstawie tego, co Pan(i) na ten temat wie, ocenił(a)by Pan(i) działalność grup zbrojnych walczących z władzą komunistyczną w powojennej Polsce?
Czy, Pan(i) zdaniem, przyniosła ona:
- mieszkańcom terenów, na których te grupy działały oraz /tabela aneksowa/
- Polsce tamtego okresu oraz /tabela aneksowa/
- ludziom, którzy walczyli w tych grupach zbrojnych
* więcej dobrego niż złego
* mniej więcej tyle samo dobrego, co złego
* więcej złego niż dobrego
* nie miała znaczenia
* trudno powiedzieć
* badani, którzy nie słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego
/wykresy: badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego; ogół badanych/

Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi działalności grup zbrojnych walczących z władzą komunistyczną?
- Działalność grup zbrojnych była potrzebnym sygnałem oporu wobec sowietyzacji Polski
- Działalność grup zbrojnych była wyrazem patriotyzmu
- Postawa ludzi walczących wówczas zbrojnie z władzą komunistyczną może stanowić wzór dla młodych pokoleń
- Zbrojny opór wobec władzy komunistycznej przyczynił się do tego, że komuniści pozostawili w Polsce takie swobody, jak indywidualne rolnictwo czy publiczną działalność Kościoła katolickiego
- Napady rabunkowe grup zbrojnych na ludność cywilną nie pozwalają myśleć o nich jak o bohaterach
- Działalność grup zbrojnych utrudniała uspokojenie się sytuacji po wojnie i odbudowę kraju
- Walka zbrojna z władzą komunistyczną w Polsce nie miała wówczas sensu
- Walka zbrojna z władzą komunistyczną w Polsce służyła wyłącznie interesom emigracji polskiej na Zachodzie
* zdecydowanie się zgadzam
* raczej się zgadzam
* raczej się nie zgadzam
* zdecydowanie się nie zgadzam
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela: odsetek badanych, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego, odsetek ogółu badanych/

Syntetyczny wskaźnik nastawienia do grup zbrojnych walczących z władzą komunistyczną obejmuje odpowiedzi na osiem powyższych pytań łącznie. Przyjmuje on wartości od 1 do 4, czyli od skrajnie negatywnego obrazu podziemia do zdecydowanie pozytywnego.

Tabela - syntetyczny wskaźnik stosunku do działalności podziemia antykomunistycznego (na skali od 1 do 4) wg cech społeczno-demograficznych

Czy dla Pana(i) osobiście ludzie walczący wówczas zbrojnie z władzą komunistyczną to bohaterowie
czy też nie?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
- badani, którzy nie słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce
/wykresy: badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego; ogół badanych/ oraz /tabela wg źródeł wiedzy na ten temat/ oraz /tabela wg stopnia wiedzy na ten temat/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

Kiedy mówi się dziś o grupach zbrojnych walczących w Polsce po wojnie z władzą komunistyczną, używa się nazwy „żołnierze wyklęci”. Czy, Pana(i) zdaniem, nazwa ta dobrze opisuje działalność tych ludzi i sytuację, w jakiej się znaleźli?
- tak
- nie
- trudno powiedzieć
- badani, którzy nie słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego w Polsce
/wykresy: badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego; ogół badanych/ oraz /tabela aneksowa/

Odpowiedzi osób odrzucających określenie "Żołnierze wyklęci".
Jak Pana(i) zdaniem powinno się ich nazywać?
- Bohaterowie
- Podkreślenie oporu wobec komunizmu, opozycyjności, działalności podziemnej
- Niezłomni
- Na pewno nie „wyklęci” – źle się kojarzy
- Patrioci
- Walczący o wolność i niepodległość
- Bandy, bandyci, wywrotowcy
- Zagubieni, postaci tragiczne, straceńcy
- Partyzanci
- Ocena ambiwalentna, nie można nazwać wszystkich tak samo
- Armia Krajowa
- Nazwy własne oddziałów
- Podkreślenie niedocenienia, zapomnienia
- Inne
- Nie wiem
/tabela/

ZNAJOMOŚĆ NAZW ODDZIAŁÓW, PSEUDONIMÓW, NAZWISK

Czy kiedy mowa o żołnierzach wyklętych, przychodzą Pana(i) do głowy jakieś nazwiska lub pseudonimy, albo nazwy oddziałów?
- tak
- nie
- badani, którzy nie słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce
/wykresy: badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego; ogół badanych/ oraz /tabela aneksowa/

Kiedy mowa o żołnierzach wyklętych, czy przychodzą Panu(i) do głowy jakieś nazwiska, pseudonimy, nazwy oddziałów. Jakie?
- Organizacje (AK, NSZ, WiN)
- Konkretne osoby
Danuta Siedzikówna „Inka”
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
Józef Kuraś „Ogień”
Witold Pilecki
Inni, w tym m.in:
Feliks Selmanowicz „Zagończyk”
Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”
Jan Piwnik „Ponury”
Hieronim Dekutowski „Zapora”
Romuald Rajs „Bury”
- Inne działania konspiracyjne lub partyzanckie, w tym m.in.:
Skojarzenia związane z Powstaniem Warszawskim
Henryk Dobrzański „Hubal”
August Emil Fieldorf „Nil”
- Nie pamiętam
/tabela/

UPAMIĘTNIENIE

Czy działalność tych grup powinna być obecnie upamiętniana?
- Tak, powinno się tym zajmować państwo
- Tak, ale powinny się tym zajmować przede wszystkim samorządy, na terenie których działały poszczególne grupy zbrojne
- Nie, ich działalność nie powinna być szczególnie upamiętniana
- Trudno powiedzieć
- Badani, którzy nie słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce
/wykresy: badani, którzy słyszeli o działalności podziemia antykomunistycznego; ogół badanych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy wie Pan(i), jakie święto obchodzone jest w Polsce 1 marca?
- prawidłowa odpowiedź (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i inne odnoszące się do żołnierzy wyklętych)
- nie wiem / nieprawidłowa odpowiedź
/wykres/

Tabela aneksowa
komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
21.
2017-02-24
Stosunek do innych narodów

Sygnatura: 5497
Numer publikacji: Nr 21/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych narodów
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: :
Słowa kluczowe: sympatia, niechęć, stosunek do innych narodów, ksenofobia, obojętność
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

SYMPATIA I ANTYPATIA DO INNYCH NARODÓW

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do innych narodów?
- Czesi
- Słowacy
- Włosi
- Amerykanie
- Węgrzy
- Anglicy
- Holendrzy
- Francuzi
- Chorwaci
- Duńczycy
- Japończycy
- Niemcy
- Grecy
- Litwini
- Białorusini
- Chińczycy
- Estończycy
- Żydzi
- Ukraińcy
- Wietnamczycy
- Rosjanie
- Rumuni
- Turcy
- Romowie (Cyganie)
- Arabowie
/tabela - sympatia, obojętność, niechęć, trudno powiedzieć; średnie/

Zmiany sympatii do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań ‘93 - ‘17

Zmiany niechęci do poszczególnych narodów - tabela wg terminów badań ‘93 - ‘17

Stosunek Polaków do poszczególnych narodów. Średnie na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia) - tabela

Zmiany nastawienia wobec naszych sąsiadów - średnie ocen
- Ukraińcy
- Czesi
- Słowacy
- Niemcy
- Litwini
- Białorusini
- Rosjanie
/wykres wg terminów badań 1993 - 2017/

ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Wskaźnik sympatii do narodów
Liczba narodów, do których deklarowano sympatię
- 0-1
- 2-8
- 9-18
- 19-25
/wykres/

Wskaźnik niechęci do narodów
Liczba narodów, do których deklarowano niechęć
- 0
- 1-3
- 4-8
- 9-25
/wykres/

Tabele aneksowe:
Tabela 1
Średnia wartość wskaźnika sympatii
- średnia
- odchylenie standardowe

Tabela 2
Średnia wartość wskaźnika niechęci
- średnia
- odchylenie standardowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
20.
2017-02-20
Zaufanie do polityków w lutym

Sygnatura: 5496
Numer publikacji: Nr 20/2017
Liczba stron: 34
Kategorie tematyczne: Polityka, Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, politycy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Stosunek do polityków w lutym 2017
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- Paweł Kukiz
- Zbigniew Ziobro
- Mateusz Morawiecki
- Jarosław Gowin
- Jarosław Kaczyński
- Elżbieta Rafalska
- Władysław Kosiniak-Kamysz
- Mariusz Błaszczak
- Anna Zalewska
- Grzegorz Schetyna
- Antoni Macierewicz
- Ryszard Petru
- Witold Waszczykowski
- Marek Kuchciński
- Piotr Gliński
- Stanisław Karczewski
- Konstanty Radziwiłł
- Stanisław Tyszka
- Katarzyna Lubnauer
- Rafał Trzaskowski
- Włodzimierz Czarzasty
/wykres: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w lutym 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań I 2017, II 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
19.
2017-02-17
Nastroje społeczne w lutym

Sygnatura: 5495
Numer publikacji: Nr 19/2017
Liczba stron: 27
Kategorie tematyczne: Nastroje, Polityka
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, sytuacja w zakładzie pracy, prognozy, rynek pracy, utrata pracy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - II 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - II 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - II 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - II 2017/ oraz /tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
18.
2017-02-16
Stosunek do rządu w lutym

Sygnatura: 5494
Numer publikacji: Nr 18/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Naczelne instytucje władzy, Premier
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: rząd, ocena działalności, akceptacja premiera, szydło beata, polityka gospodarcza, stosunek do rządu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - II 2017/

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - II 2017/

OCENY POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - II 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - II 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
17.
2017-02-15
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, sądów i prokuratury

Sygnatura: 5493
Numer publikacji: Nr 17/2017
Liczba stron: 11
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Wymiar sprawiedliwości, Parlament, Prezydent
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: sejm, senat, parlament, sądy, prokuratura, prezydent, duda andrzej, ocena działalności
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań II‘16 - II‘17/ oraz /tabela: oceny Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II‘98 - II‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II‘98 - II‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań II‘16 - II‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II‘98 - II‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW I PROKURATURY

Oceniane instytucje:
- Sądy
- Prokuratura
/tabela wg ocen: dobra, zła i wg terminów badań III‘12 - II‘17/ oraz /tabele wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o sądach - wykres wg terminów badań XII‘97 - II‘17
Zmiany opinii o prokuraturze - wykres wg terminów badań XII‘97 - II‘17

Tabele aneksowekomunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
16.
2017-02-14
Polacy o reformie systemu edukacji

Sygnatura: 5492
Numer publikacji: Nr 16/2017
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Edukacja; nauka; oświata
Autorzy: Boguszewski Rafał, Głowacki Antoni
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: poziom kształcenia, edukacja szkolna, gimnazjum, reforma, system edukacji
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENA OBECNEGO SYSTEMU EDUKACJI

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) obecny poziom kształcenia w Polsce:
- w publicznych szkołach podstawowych
- w publicznych gimnazjach
- w publicznych liceach
- w publicznych technikach
- w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych
* bardzo dobrze
* raczej dobrze
* raczej źle
* bardzo źle
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela wg odpowiedzi: ogółu respondentów, rodziców dzieci w wieku do 18 lat/

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) obecny poziom kształcenia w Polsce:
- publicznych szkołach podstawowych
- w publicznych gimnazjach
* dobrze
* źle
* trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów politycznych/

OPINIE NA TEMAT WIEKU INICJACJI SZKOLNEJ

Czy, Pana(i) zdaniem, rodzice powinni mieć zagwarantowane prawo do samodzielnego decydowania o tym, czy posłać dziecko do szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat czy też taką decyzję powinny podejmować instytucje oświatowe?
- zdecydowanie powinni o tym decydować rodzice
- raczej powinni o tym decydować rodzice
- raczej powinny decydować o tym instytucje oświatowe
- zdecydowanie powinny decydować o tym instytucje oświatowe
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

Od jakiego wieku, Pana(i) zdaniem, powinna rozpoczynać się edukacja szkolna? Czy:
- Od czwartego roku życia
- Od piątego
- Od szóstego
- Od siódmego
- Od ósmego
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg badań 2009, 2013, 2017/ oraz /tabela aneksowa/

WIEDZA O REFORMIE

W grudniu Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany w prawie oświatowym, zgodnie z którą już od września bieżącego roku ma zacząć obowiązywać reforma systemu edukacji. Jak określił(a)by Pan(i) swoją wiedzę na temat planowanych zmian w systemie edukacji?
- wiem, na czym maja polegać zmiany
- słyszałe(a)m o planowanych zmianach, ale dokładnie nie wiem, na czym mają one polegać
- nic, nie słyszałe(a)m na ten temat
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA PLANOWANYCH ZMIAN

Odpowiedzi osób, które słyszały o reformie edukacji.
Czy, ogólnie rzecz biorąc, proponowane zmiany w systemie edukacji budzą w Panu(i) osobiście:
- raczej nadzieje niż obawy
- tyle samo obaw co nadziei
- raczej obawy niż nadzieje
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabela aneksowa/

Czy uważa Pan(i), że reforma edukacji, która ma zacząć obowiązywać od września bieżącego roku:
- zmierza w dobrym kierunku
- została dobrze przygotowana
* zdecydowanie tak
* raczej tak
* raczej nie
* zdecydowanie nie
* trudno powiedzieć
/wykresy/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów/ oraz /tabele aneksowe/


Jedną ze zmian, które mają zacząć obowiązywać od września, jest stopniowe wygaszanie gimnazjów oraz wydłużenie nauki w liceach ogólnokształcących i technikach. Czy uważa Pan(i), że system edukacji z ośmioletnią szkołą podstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletnim technikum będzie lepszy niż obecnie obowiązujący – z sześcioletnią podstawówką, trzyletnim gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum?
- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg elektoratów/ oraz /tabela wg odpowiedzi: rodziców uczniów szkół podstawowych, rodziców uczniów gimnazjów, ogółu badanych mających dzieci do 18 roku życia/ oraz /tabela aneksowa/

Inna zmiana, która ma zostać wprowadzona, to zastąpienie zasadniczej szkoły zawodowej dwustopniową szkołą branżową. Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia umożliwiałaby uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która kończyłaby się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Czy uważa Pan(i) wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej za dobre rozwiązanie czy też złe?
- zdecydowanie dobre
- raczej dobre
- raczej złe
- zdecydowanie złe
- trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANE SKUTKI REFORMY

Czy uważa Pan(i), że reforma systemu edukacji polegająca m.in. na likwidacji gimnazjów, wydłużeniu nauki w liceach ogólnokształcących i technikach oraz wprowadzeniu dwustopniowych szkół branżowych:
- spowoduje chaos w szkołach związany z wprowadzaniem reformy
- umożliwi dostosowanie kształcenia w szkołach do potrzeb rynku prac
- wpłynie na poprawę jakości kształcenia
- spowoduje utratę pracy przez część nauczycieli gimnazjów
- da możliwość pełnej realizacji programu nauczania w szkołach
- będzie stanowić zbyt duże obciążenie finansowe dla samorządów
- wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na wsi i w miastach
- wpłynie na ograniczenie patologicznych zachowań wśród uczniów
- spowoduje przepełnienie szkół podstawowych
* zdecydowanie tak
* raczej tak
* raczej nie
* zdecydowanie nie
* trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg odpowiedz:i tak, nie, trudno powiedzieć i wg: ogółu badanych, osób mających dzieci w wieku szkolnym/

Tabele aneksowe
Tabela 9
Wskaźnik przewidywanych skutków wprowadzenia reformy systemu edukacji mierzony na skali od 0 do 9, na której 0 oznacza ocenę maksymalnie negatywną, a 9 – maksymalnie pozytywnąkomunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
15.
2017-02-10
Preferencje partyjne w lutym

Sygnatura: 5491
Numer publikacji: Nr 15/2017
Liczba stron: 8
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201703: Aktualne problemy i wydarzenia (321)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, wybory parlamentarne, preferencje
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/tabela wg terminów badań V 2016 - II 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii/inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
(Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Kukiz’15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- "Wolność" (KORWIN)
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań I 2016 - II 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej, Kukiz‘15 i SLD (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - II 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej, Kukiz‘15 i SLD
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań I 2017, II 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
14.
2017-02-07
Polacy o demokracji

Sygnatura: 5490
Numer publikacji: Nr 14/2017
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Demokracja, Ustrój polityczny
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: demokracja, alienacja polityczna
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POSTAWY WOBEC DEMOKRACJI

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów?
- Zgadzam
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - I 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X‘92 - I‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - I 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X‘92 - I‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że dla ludzi takich jak Pan(i) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne?
- Zgadzam się
- Nie zgadzam się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań X 1992 - I 2017/ oraz /wykres wg terminów badań X 1992 - I 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OCENA DEMOKRACJI

Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce
- Zadowoleni
- Niezadowoleni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI 1993 - I 2017/ oraz /wykres wg terminów badań XI 1993 - I 2017/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że:
- demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów
- dla ludzi takich jak Pan(i) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne
- niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne
* Zgadzam się
* Nie zgadzam się
* Trudno powiedzieć
/tabela wg oceny funkcjonowania demokracji w Polsce/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
13.
2017-02-02
Nadzieje i obawy związane z rokiem 2017

Sygnatura: 5489
Numer publikacji: Nr 13/2017
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Niepokoje Polaków, Społeczeństwo
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: nadzieje, obawy, nastroje, polska
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Z JAKIMI ODCZUCIAMI WCHODZIMY W ROK 2017

Czy w rok [...] wchodzi Pan(i) z nadzieją czy z obawą?
- Z nadzieją
- Z obawą
- Z mieszanymi uczuciami
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 2007, I 2008, I 2017/ oraz /tabela wg stosunku do rządu Beaty Szydło/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

OBAWY

Czego w rozpoczętym roku najbardziej się Pan(i) obawia w sprawach kraju, Polski?
- Konfliktu, kryzysu politycznego, braku dialogu politycznego, destabilizacji politycznej
- Sytuacji międzynarodowej, uwarunkowań zewnętrznych
- Kryzysu gospodarczego w Polsce
- Działań obecnego rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości
- Wojny - ogólnie
- Braku pieniędzy w budżecie państwa, kryzysu finansów publicznych
- Opozycji, oponentów rządu
- Inne obawy
- Ogólnie, że będzie gorzej
- Obawy, że nie będzie lepiej, że będzie tak samo, jak jest, czyli źle
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Brak obaw

OCZEKIWANIA I NADZIEJE

Czego spodziewa się Pan(i) po rozpoczętym roku dla Polski? Jakie wiąże Pan(i) z nim nadzieje, na co liczy dla kraju?
- Spokój, stabilizacja
- Wzrost gospodarczy, poprawa sytuacji gospodarczej, finansów publicznych
- Poprawa warunków życia, postulaty socjalne
- Realizacji programu wyborczego PiS, zamierzeń rządu, wywiązania się z obietnic
- Zmiana polityki, sposobu działania obecnego rządu/partii rządzącej (PiS)
- Zmiana rządu, odejście PiS od władzy
- Postulaty dotyczące funkcjonowania demokracji
- Sytuacja międzynarodowa
- Inne oczekiwania
- Nadzieja, że nie będzie gorzej niż teraz
- Nie wiem, trudno powiedzieć
- Brak nadziei

Tabela aneksowa

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
12.
2017-01-31
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2016 roku

Sygnatura: 5488
Numer publikacji: Nr 12/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Podsumowanie roku
Autorzy: Gwiazda Magdalena
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: kultura, kino, teatr, koncert, książka, internet, wyjazd za granicę, czas wolny, finanse, dobroczynność, strajk, poczucie bezpieczeństwa, szpital, szczęście, nieszczęście
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Pójście do kina /wg badań ‘87 - ‘16/
- Pójście na koncert /wg badań ‘11 - ‘16/
- Pójście na wystawę, do galerii, muzeum /wg badań ‘11 - ‘16/
- Pójście do teatru /wg badań ‘87 - ‘16/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

CZAS WOLNY

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przeczytanie książki dla przyjemności /wg badań ‘88 - ‘16/
- Korzystanie z internetu w celach pozazawodowych /wg badań ‘06 - ‘16/
- Pójście na imprezę sportową /wg badań ‘87 - ‘16/
- Wyjazd na wypoczynek /wg badań ‘06 - ‘16/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

AKTYWNOŚĆ TOWARZYSKA

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Urządzenie przyjęcia dla przyjaciół, znajomych
- Pójście z rodziną do restauracji
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku wg badań ‘87 - ‘16/

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Byli za granicą /wg badań ‘93 - ‘16/
- Pracowali za granicą /wg badań ‘96 - ‘16/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

FINANSE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Kupno czegoś atrakcyjnego, nieplanowanego /wg badań ‘96 - ‘16/
- Gra w gry liczbowe Totalizatora Sportowego /wg badań ‘06 - ‘16/
- Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w instytucji finansowej /wg badań ‘07 - ‘16/
- Pożyczenie pieniędzy od znajomych /wg badań ‘87 - ‘16/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

DOBROCZYNNOŚĆ

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne
- Przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek, na cele dobroczynne
- Przeznaczenie własnej pracy, usług na cele dobroczynne
- Praca w charakterze wolontariusza
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku wg badań ‘06 - ‘16/

UDZIAŁ W PROTEŚCIE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Udział w strajku lub demonstracji
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku wg badań ‘87 - ‘16/

DOŚWIADCZENIA "NIEKOMFORTOWE"

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Brak poczucia bezpieczeństwa na ulicy /wg badań ‘87 - ‘16/
- Bycie okradzionym wg badań ‘88, ‘93 - ‘16/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Przebywanie w szpitalu (jako pacjent) /wg badań ‘07 - ‘16/
- Trudności z załatwieniem spraw w urzędzie /wg badań ‘87 - ‘16/
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku/

ZDARZENIA SZCZĘŚLIWE I NIESZCZĘŚLIWE

Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku:
- Spotkało ich jakieś szczęście
- Spotkało ich jakieś nieszczęście
/tabela - odsetki wskazań dotyczących roku wg badań ‘04 - ‘16/

pełna wersja
komunikatu
 
11.
2017-01-26
Samopoczucie Polaków w roku 2016

Sygnatura: 5487
Numer publikacji: Nr 11/2017
Liczba stron: 23
Kategorie tematyczne: Społeczeństwo, Podsumowanie roku
Autorzy: Omyła-Rudzka Małgorzata
Badania: 201630: Aktualne problemy i wydarzenia (319)
Słowa kluczowe: samopoczucie, kondycja psychiczna, nastroje środowiskowe
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

WŁASNE SAMOPOCZUCIE

Jak często w ciągu 2016 roku doznawał(a) Pan(i) następujących uczuć:
- był(a) Pan(i) zadowolony(a), bo coś się udało, powiodło się w życiu /tabela aneksowa/
- poczuł(a) Pan(i) pewność, że wszystko układa się dobrze /tabela aneksowa/
- był(a) Pan(i) dumny(a) ze swoich osiągnięć /tabela aneksowa/
- był(a) Pan(i) szczególnie czymś zaciekawiony(a), zainteresowany(a), podekscytowany(a) /tabela aneksowa/
- był(a) Pan(i) zdenerwowany(a), rozdrażniony(a) /tabela aneksowa/
- czuł(a) się Pan(i) jako obywatel(ka) wyraźnie lekceważony(a) przez władzę /tabela aneksowa/
- czuł(a) się Pan(i) zniechęcony(a), znużony(a) /tabela aneksowa/
- czuł(a) się Pan(i) bezradny(a) /tabela aneksowa/
- ogarniała Pana(ią) wściekłość, miał(a) Pan(i) ochotę wszystko rozwalić /tabela aneksowa/
- czuł(a) się Pan(i) nieszczęśliwy(a), był(a) Pan(i) w depresji /tabela aneksowa/
- myślał(a) Pan(i) o popełnieniu samobójstwa
/tabela wg odpowiedzi: bardzo często; często; rzadko; prawie wcale + wcale/ oraz /tabela: zsumowanie odpowiedzi "bardzo często" i "często" w latach 1990-2016/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zadowolenia, że coś się w życiu udało
- pewności, że wszystko układa się dobrze
- dumy z własnych osiągnięć
- zaciekawienia, podekscytowania
/wykresy wg terminów badań 1990-2016/

Deklarujący częste lub bardzo częste doświadczanie:
- zdenerwowania, rozdrażnienia
- poczucia lekceważenia przez władzę
- zniechęcenia, znużenia
- bezradności
- wściekłości
- depresji, bycia nieszczęśliwym
/wykresy wg terminów badań 1990 - 2016/

Samopoczucie Polaków w latach 1988-2016 na osi dyskomfort psychiczny - komfort psychiczny /wykres/

Deklaracje częstego lub bardzo częstego doznawania wymienionych uczuć wśród badanych oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych źle, średnio, dobrze /tabela/

NASTROJE W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM BADANYCH

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania? Które z następujących określeń najlepiej to oddaje?
- Ogólne odprężenie i zadowolenie, wiara, że będzie lepiej
- Pewne odprężenie i zadowolenie, że jest trochę lepiej
- Apatia, rezygnacja, pogodzenie z losem
- Lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra
- Ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań XI ‘88 - XII ‘16/

Oceny nastrojów środowiskowych
- Pozytywne
- Negatywne
/wykresy wg terminów badań XII 1999 - XII 2016/

Jak ocenił(a)by Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, obecne nastroje wśród ludzi, z którymi styka się Pan(i) na co dzień w zakładzie pracy, miejscu (środowisku) zamieszkania?
- Pozytywne oceny
- Negatywne oceny
- Określił(a)bym to inaczej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe
tabela 1: Syntetyczny wskaźnik samopoczucia psychicznego Polaków w 2016 roku

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
10.
2017-01-25
Zaufanie do polityków w styczniu

Sygnatura: 5486
Numer publikacji: Nr 10/2017
Liczba stron: 25
Kategorie tematyczne: Polityka, Politycy
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość, politycy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZAUFANIE I NIEUFNOŚĆ

Stosunek do polityków w styczniu 2017
- Andrzej Duda /tabela aneksowa/
- Beata Szydło /tabela aneksowa/
- Paweł Kukiz /tabela aneksowa/
- Zbigniew Ziobro
- Jarosław Kaczyński /tabela aneksowa/
- Władysław Kosiniak-Kamysz /tabela aneksowa/
- Mateusz Morawiecki /tabela aneksowa/
- Jarosław Gowin /tabela aneksowa/
- Elżbieta Rafalska
- Mariusz Błaszczak
- Antoni Macierewicz
- Anna Zalewska
- Witold Waszczykowski
- Grzegorz Schetyna /tabela aneksowa/
- Ryszard Petru /tabela aneksowa/
- Stanisław Karczewski /tabela aneksowa/
- Piotr Gliński /tabela aneksowa/
- Marek Kuchciński /tabela aneksowa/
- Konstanty Radziwiłł
- Włodzimierz Czarzasty /tabela aneksowa/
/wykres: zaufanie, nieufność, obojętność, nieznajomość/

Zmiany zaufania do polityków - tabela wg terminów badań XII 2015 - I 2017

Zmiany nieufności do polityków - tabela wg terminów badań XII 2015 - I 2017

ŚREDNIE OCEN

Zaufanie do polityków w styczniu 2017 - średnie na skali od -5 "głęboka nieufność" do +5 "pełne zaufanie" - wykres

Zmiany średnich zaufania na skali od -5 do +5. Politycy uszeregowani według kierunku i wielkości zmian - tabela wg terminów badań XII 2016, I 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
9.
2017-01-23
Nastroje społeczne w styczniu

Sygnatura: 5485
Numer publikacji: Nr 9/2017
Liczba stron: 22
Kategorie tematyczne: Polityka, Nastroje
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: nastroje, sytuacja w kraju, sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna, sytuacja w zakładzie pracy, poziom życia, warunki materialne gospodarstw domowych, rynek pracy, utrata pracy, prognozy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
- W dobrym
- W złym
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań III 1990 - I 2017/ oraz /tabela wg terminów badań I ‘16 - I ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - I 2017/ oraz /tabela wg terminów badań I‘16 - I ‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Czy jest ona:
- dobra
- ani dobra, ani zła
- zła
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań I 1989 - I 2017/ oraz /tabela wg terminów badań I ‘16 - I ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Czy obecnie Panu(i) i Pana(i) rodzinie żyje się:
- dobrze
- ani dobrze, ani źle
- źle
/wykres wg terminów badań I 1992 - I 2017/ oraz /tabela wg terminów badań I ‘16 - I ‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Jak Pan(i) ocenia obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego? Czy są one:
- dobre
- ani dobre, ani złe
- złe
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /wykres wg terminów badań IV 1987 - I 2017/

Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację w Pana(i) zakładzie pracy? Czy jest ona:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
– dobra
– ani dobra, ani zła
– zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /wykres wg terminów badań I 1992 - I 2017/ oraz /tabela aneksowa/

PRZEWIDYWANIA

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
- Poprawi się
- Nie zmieni się
- Pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce:
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/

Jak Pan(i) sądzi, czy za rok Panu(i) i Pana(i) rodzinie będzie się żyło:
- lepiej
- tak samo
- gorzej
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku warunki materialne Pana(i) gospodarstwa domowego:
- poprawią się
- pozostaną bez zmian
- pogorszą się
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/

Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja w Pana(i) zakładzie pracy:
(Wskazania respondentów aktywnych zawodowo)
- poprawi się
- pozostanie bez zmian
- pogorszy się
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA I OCENA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie:
- bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę
- można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią
- trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę
- nie można znaleźć żadnej pracy
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?
(Wskazania osób aktywnych zawodowo)
- Bardzo poważnie się z tym liczę
- Raczej tak
- Raczej nie
- Nie, to mało prawdopodobne
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
8.
2017-01-20
Wizerunkowy bilans kryzysu parlamentarnego

Sygnatura: 5484
Numer publikacji: Nr 8/2017
Liczba stron: 19
Kategorie tematyczne: Polityka, Parlament
Autorzy: Roguska Beata
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: kryzys polityczny, kryzys parlamentarny, konflikt polityczny, opozycja parlamentarna, protesty, zaufanie
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA STRON KONFLIKTU

Po czyjej stronie opowiada się Pan(i) w trwającym obecnie sporze politycznym?
- Po stronie rządzącej partii i obecnych władz
- Po stronie partii i środowisk protestujących przeciw działaniom Prawa i Sprawiedliwości (PiS)
- Po żadnej z tych stron
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ARGUMENTY I NARRACJE

Z którymi z poniższych opinii zgadza się Pan(i), a z którymi nie zgadza?
* PiS nadużywa władzy, chce rządzić autorytarnie, bez kontroli ze strony innych instytucji /tabela aneksowa/
* PiS rządzi zgodnie w wolą wyborców, ma demokratyczny mandat do tego, co robi
* Opozycja chce doprowadzić do obalenia legalnie wybranych władz Polski /tabela aneksowa/
* Opozycja troszczy się o stan demokracji i praworządność w Polsce
* Protestujący przeciw rządzącej partii i obecnym władzom to przede wszystkim ludzie, którzy stracili władzę i przywileje
* Protestujący przeciw rządzącej partii i obecnym władzom to w ogromnej większości zwykli obywatele troszczący się o praworządność i demokrację w Polsce
* Ostatnie protesty opozycji i przeciwników obecnej władzy to przejaw obywatelskiego sprzeciwu wobec zagrożenia dla demokracji ze strony rządzącej partii (PiS)
* Ostatnie protesty opozycji i przeciwników obecnej władzy to przejaw anarchii zagrażającej demokracji w Polsce
- Zdecydowanie się zgadzam
- Raczej się zgadzam
- Raczej się nie zgadzam
- Zdecydowanie się nie zgadzam
- Trudno powiedzieć
/wykresy/

Siła narracji PiS - liczba opinii, z którymi zgadza się respondent /wykres/
Siła narracji antyPiS - liczba opinii, z którymi zgadza się respondent /wykres/

Tabela - średnia wartość wskaźników: siła narracji PiS i siła narracji antyPiS wg poparcia dla stron konfliktu
Tabela - średnia wartość wskaźników: siła narracji PiS i siła narracji antyPiS wg poglądów politycznych, udziału w praktykach religijnych, źródła informacji, preferencji partyjnych

ZAUFANIE DO STRON KONFLIKTU I JEGO KOMENTATORÓW

Do kogo, do jakich instytucji, środowisk i osób ma Pan(i) zaufanie w trwającym sporze politycznym, a do kogo nie?
Średnie na skali od 1 (w ogóle nie mam zaufania) do 7 (mam pełne zaufanie)
- Andrzej Duda
- Beata Szydło
- PiS
- Ruch Kukiz‘15
- PSL
- Jarosław Kaczyński
- PO
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- KOD
/tabela/ oraz /wykresy dla ogółu badanych i wg poparcia dla stron konfliktu/

STOSUNEK DO OKUPOWANIA PRZEZ POSŁÓW SALI PLENARNEJ

Czy uważa Pan(i) za dopuszczalne, czy też za niedopuszczalne, okupowanie przez posłów opozycji sali plenarnej (posiedzeń) Sejmu, by zaprotestować przeciw działaniom rządzącej partii?
- Zdecydowanie uważam za dopuszczalne
- Raczej uważam za dopuszczalne
- Raczej uważam za niedopuszczalne
- Zdecydowanie uważam za niedopuszczalne
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

CZY PRZEDTERMINOWE WYBORY DOPROWADZIŁYBY DO ZMIANY WŁADZY?

Jak Pan(i) sądzi, czy ewentualne przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu doprowadziłoby:
- do zmiany władzy w Polsce
- do utrzymania władzy przez PiS
- Trudno powiedzieć
/wykres/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
7.
2017-01-19
Stosunek do rządu w styczniu

Sygnatura: 5483
Numer publikacji: Nr 7/2017
Liczba stron: 14
Kategorie tematyczne: Rząd; Rada Ministrów, Premier, Naczelne instytucje władzy
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: rząd, ocena działalności, akceptacja premiera, polityka gospodarcza, szydło beata, regiony kraju, stosunek do rządu
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

POPARCIE DLA RZĄDU

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Przeciwnicy
- Obojętni
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - I 2017/ oraz /tabela wg makroregionów/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Stosunek do rządu
- Zwolennicy
- Obojętni
- Przeciwnicy
/wykres wg terminów badań XI 2007 - I 2017/

OCENY DZIAŁALNOŚCI RZĄDU

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy?
- Dobrze
- Źle
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - I 2017/ oraz /tabela wg makroregionów/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Oceny wyników działalności rządu
- Dobre
- Złe
/wykres wg terminów badań XII 2007 - I 2017/

OCENY POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XII 2007 - I 2017/

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - I 2017/ oraz /tabela wg makroregionów/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

ZADOWOLENIE Z PREMIER BEATY SZYDŁO

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi ... Beata Szydło?
- Tak
- Nie
/wykres wg terminów badań XI 2007 - I 2017/

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I 2016 - I 2017/ oraz /tabela wg makroregionów/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
6.
2017-01-18
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego

Sygnatura: 5482
Numer publikacji: Nr 6/2017
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Naczelne instytucje władzy, Parlament, Prezydent
Autorzy: Feliksiak Michał
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: ocena działalności, sejm, senat, parlament, prezydent, duda andrzej, trybunał konstytucyjny
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

OCENY DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU

Oceniane instytucje:
- Sejm
- Senat
/tabela wg ocen: dobra, zła, trudno powiedzieć i wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /tabela: oceny Sejmu wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabele aneksowe/

Zmiany opinii o Sejmie - wykres wg terminów badań II‘98 - I‘17
Zmiany opinii o Senacie - wykres wg terminów badań II‘98 - I‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA

Oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań I‘16 - I‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela wg elektoratów w II turze wyborów prezydenckich 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o prezydencie - wykres wg terminów badań II‘98 - I‘17

OCENY DZIAŁALNOŚCI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego:
- Dobra
- Zła
- Trudno powiedzieć
/tabela wg terminów badań IIi‘15 - I‘17/ oraz /tabela wg potencjalnych elektoratów partyjnych/ oraz /tabela aneksowa/

Zmiany opinii o Trybunale Konstytucyjnym - wykres wg badań XII‘02 - I‘17

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
5.
2017-01-16
Preferencje partyjne w styczniu

Sygnatura: 5481
Numer publikacji: Nr 5/2017
Liczba stron: 9
Kategorie tematyczne: Wybory parlamentarne, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201701: Aktualne problemy i wydarzenia (320)
Słowa kluczowe: frekwencja wyborcza, preferencje, wybory parlamentarne
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział?
- Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział
- Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział
- Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału
/tabela wg terminów badań IV 2016 - I 2017/ oraz /tabela aneksowa/

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to na kandydata której partii/inicjatywy politycznej głosował(a)by Pan(i) w tych wyborach?
(Odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach)
- Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem)
- Platforma Obywatelska RP
- Nowoczesna Ryszarda Petru
- Kukiz’15
- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- "Wolność" (KORWIN)
- Partia Razem
- Inna odpowiedź
- Trudno powiedzieć
- Odmowa odpowiedzi
/tabela wg terminów badań I 2016 - I 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/ oraz /tabela aneksowa/

Poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej, Kukiz‘15, SLD i PSL (odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w potencjalnych wyborach do Sejmu)
/wykres wg terminów badań X 2015 - I 2017 w porównaniu z wynikami wyborów 25 X 2015/

Poparcie dla PiS, PO, Nowoczesnej, Kukiz‘15, SLD i PSL
- deklarowane poparcie
- przedział ufności
/wykresy wg terminów badań XII 2016, I 2017/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
4.
2017-01-12
Zasady moralne a religia

Sygnatura: 5480
Numer publikacji: Nr 4/2017
Liczba stron: 16
Kategorie tematyczne: Etyka; wartości moralne, Religia; wiara
Autorzy: Boguszewski Rafał
Badania: 201628: Aktualne problemy i wydarzenia (318)
Słowa kluczowe: moralność, religijność, katolicyzm
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

CZY NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ STAŁYMI ZASADAMI MORALNYMI?

Ludzie różnią się między sobą w poglądach na to, jak dalece ich postępowanie powinno być podporządkowane pewnym ogólnym zasadom moralnym.
Który z podanych poglądów zbliżony jest do Pana(i) zdania na ten temat?
- Należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować
- Należy mieć wyraźne zasady moralne, ale w pewnych sytuacjach można od nich odstąpić, byleby to były sytuacje wyjątkowe
- Należy mieć pewne zasady moralne, ale nie ma w tym nic złego, kiedy się od nich odstępuje w związku z wymaganiami różnych sytuacji życiowych
- Nie należy wiązać swojego postępowania określonymi z góry zasadami moralnymi, ale powinno się w zależności od sytuacji znajdować właściwe sposoby postępowania i zachowania
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VII 2005, II 2009, XII 2013, XI 2016/ oraz /tabela aneksowa/

ŹRÓDŁA ZASAD MORALNYCH

Które ze stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii?
- To, czym jest dobro i zło, powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą każdego człowieka
- O tym, czym jest dobro i zło, powinno decydować przede wszystkim społeczeństwo
- O tym, czym jest dobro i zło, powinny decydować przede wszystkim prawa Boże
- Trudno powiedzieć
/wykresy wg badań VII 2005, II 2009, XII 2013, XI 2016 / oraz /tabela wg uczestnictwa w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

MORALNOŚĆ A RELIGIA

Na temat wzajemnego stosunku między religią i moralnością można spotkać wiele różnych poglądów.
Który z przytoczonych jest najbliższy Pana(i) poglądom?
- Tylko religia może uzasadniać słuszne nakazy moralne
- Dla mnie religia uzasadnia moje reguły moralne, ale sądzę, że można je sobie uzasadniać i bez niej
- Nie czuję potrzeby uzasadniania moralności przez religię, wystarczy mi własne sumienie
- Nie interesuję się tą sprawą
/wykresy wg badań II 2009, XII 2013, XI 2016/ oraz /tabela wg deklaracji wiary/ oraz /tabela wg uczestnictwa w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

STOSUNEK DO ZASAD MORALNYCH KATOLICYZMU

Jaki jest Pana(i) stosunek do zasad moralnych religii katolickiej? Proszę wskazać tę odpowiedź, która najbliższa jest Pana(i) poglądom.
- Zasady moralne katolicyzmu są najlepszą i wystarczającą moralnością
- Wszystkie zasady katolicyzmu są słuszne, ale wobec skomplikowania życia trzeba je uzupełniać jakimiś innymi zasadami
- Większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze wszystkim się zgadzam, a ponadto te, które są słuszne, na pewno nie wystarczają człowiekowi
- Moralność religijna jest mi obca, ale niektóre zasady moralne katolicyzmu uważam za słuszne
- Zasady moralne katolicyzmu są mi całkowicie obce
/wykresy wg badań VI 2006, II 2009, XII 2013, XI 2016/ oraz /tabela wg deklaracji wiary/ oraz /tabela wg uczestnictwa w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

Na jakich wartościach i normach moralnych powinno, Pana(i) zdaniem, opierać się wychowanie w szkole państwowej?
- Wynikających z etyki katolickiej głoszonej przez Kościół
- Z szerzej rozumianej etyki chrześcijańskiej
- Z etyki wypracowanej w ramach różnych religii
- Z ogólnoludzkiego humanizmu odwołującego się do zasad wspólnych, uznawanych przez wierzących i niewierzących
- Mam jeszcze inne zdanie na ten temat
- Nie mam zdania
/wykresy wg terminów badań XII 2013, XI 2016/ oraz /tabela wg deklaracji wiary/ oraz /tabela wg uczestnictwa w praktykach religijnych/ oraz /tabela aneksowa/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
3.
2017-01-10
Zadowolenie z życia

Sygnatura: 5479
Numer publikacji: Nr 3/2017
Liczba stron: 24
Kategorie tematyczne: Sfery życia, Życie osobiste
Autorzy: Badora Barbara
Badania: 201630: Aktualne problemy i wydarzenia (319)
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, satysfakcja, dzieci, zdrowie, małżeństwo, materialne warunki życia, praca zawodowa, dochody, przyjaciele, wykształcenie, miejsce zamieszkania
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

ZADOWOLENIE Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a):
- ze swoich dzieci /wykres i tabela wg badań XI‘94 - XII‘16/
- ze swego małżeństwa /wykres i tabela wg badań XI‘94 - XII‘16/
- ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych /wykres i tabela wg badań XII‘08 - XII‘16/
- ze swojego miejsca zamieszkania /wykres i tabela wg badań IV‘99 - XII‘16/
- z przebiegu pracy zawodowej /wykres i tabela wg badań XI‘94 - XII‘16/
- ze swojego wykształcenia, kwalifikacji /wykres i tabela wg badań XII‘08 - XII‘16/
- z materialnych warunków bytu – mieszkania, wyposażenia itp. /wykres i tabela wg badań XI‘94 - XII‘16/
- ze stanu swojego zdrowia /wykres i tabela wg badań IV‘99 - XII‘16/
- ze swoich perspektyw na przyszłość /wykres i tabela wg badań XII‘07 - XII‘16/
- ze swoich dochodów i sytuacji finansowej /wykres i tabela wg badań XI‘09 - XII‘16/
/wykresy wg odpowiedzi: zadowolony, średnio zadowolony, niezadowolony, trudno powiedzieć/ oraz
/tabela wg stopnia zadowolenia/ oraz /tabele aneksowe/

Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a) z przebiegu pracy zawodowej
- zadowolony
- średnio zadowolony
- niezadowolony
- trudno powiedzieć /odmowa odpowiedzi
/tabela wg oceny obecnej sytuacji w zakładzie pracy respondenta/

OGÓLNA SATYSFAKCJA Z ŻYCIA I JEJ KORELATY

Czy na ogół jest pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia
- zadowolony
- średnio zadowolony
- niezadowolony
/wykres wg badań XI ‘94 - XII ‘16/ oraz /tabela aneksowa/

Czy na ogół jest pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego życia
- bardzo zadowolony
- raczej zadowolony
- średnio zadowolony
- raczej niezadowolony
- bardzo niezadowolony
- trudno powiedzieć
/tabela wg badań 1994 - 2016/

Zadowolenie z różnych aspektów życia:
- Ze swoich perspektyw na przyszłość
- Ze swojego małżeństwa
- Z przebiegu pracy zawodowej
- Ze stanu swojego zdrowia
- Z materialnych warunków bytu
- Ze swoich przyjaciół, najbliższych znajomych
- Ze swoich dochodów i sytuacji finansowej
- Ze swojego wykształcenia, kwalifikacji
- Ze swojego miejsca zamieszkania
- Ze swoich dzieci
/tabela współczynniki korelacji rang Spearmana/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
2.
2017-01-04
Polityk roku 2016 w Polsce i na świecie

Sygnatura: 5478
Numer publikacji: Nr 2/2017
Liczba stron: 6
Kategorie tematyczne: Politycy, Polityka
Autorzy: Cybulska Agnieszka
Badania: 201630: Aktualne problemy i wydarzenia (319)
Słowa kluczowe: politycy zagraniczni, polityk roku
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

POLITYK ROKU 2016 W POLSCE

Któremu z polskich polityków należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2016?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
Andrzej Duda
Beata Szydło
Jarosław Kaczyński
Donald Tusk
Mateusz Morawiecki
Paweł Kukiz
Ryszard Petru
Zbigniew Ziobro
Władysław Kosiniak-Kamysz
Andrzej Rzepliński
Aleksander Kwaśniewski
Lech Wałęsa
Inni politycy (42 nazwiska)
Nie ma takiego, nikt się specjalnie nie zasłużył
Nie wiem, nie interesuję się tym, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 1993 - 2016/

POLITYK ROKU 2016 NA ŚWIECIE

Któremu z zagranicznych polityków, działających na arenie światowej, należy się, Pana(i) zdaniem, miano polityka roku 2016?
[pytanie otwarte, odpowiedzi spontaniczne]
Barack Obama
Angela Merkel
Donald Trump
Viktor Orban
Donald Tusk
Papież Franciszek
Władimir Putin
David Cameron
Inni politycy
Nie ma takiego
Nie orientuję się, nie interesuję się, trudno powiedzieć
/tabela/ oraz /tabela wg terminów badań 2002 - 2016/

pełna wersja
komunikatu
 
1.
2017-01-03
Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców

Sygnatura: 5477
Numer publikacji: Nr 1/2017
Liczba stron: 18
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych narodów
Autorzy: Głowacki Antoni
Badania: 201630: Aktualne problemy i wydarzenia (319)
Słowa kluczowe: uchodźcy, obcokrajowcy, imigranci, bliski wschód, afryka, ukraina, relokacja, ukraińcy
Tabele zróżnicowań socjo-demograficznych: Tak
Cena wersji elektronicznej: 8.00 zł   Zamówienie pełnej
wersji komunikatu
Opis:   ∨Rozwiń opis

STOSUNEK DO PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW Z KRAJÓW OBJĘTYCH KONFLIKTAMI ZBROJNYMI W GRUDNIU 2016

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?
- Tak, powinniśmy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić
- Tak, powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą
- Nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2015 - XII 2016/ oraz /tabela aneksowa/

Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań V 2015 - XII 2016/ oraz /tabela aneksowa/

W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy odnotowano także wzrost liczby uchodźców z tego kraju.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg terminów badań VIII 2015 - XII 2016/ oraz /tabela aneksowa/


STOSUNEK DO PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW Z KRAJÓW OBJĘTYCH KONFLIKTAMI ZBROJNYMI
W DRUGIM PÓŁROCZU 2016

CZY POLSKA POWINNA PRZYJMOWAĆ UCHODŹCÓW Z KRAJÓW OBJĘTYCH KONFLIKTAMI ZBROJNYMI?

Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?
- Tak, powinniśmy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić
- Tak, powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą
- Nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców
- Trudno powiedzieć
/wykres wg danych zbiorczych z badań od lipca do grudnia 2016/ oraz /tabela wg województw/ oraz /tabela wg preferencji partyjnych/

RELOKACJA UCHODŹCÓW Z BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI

Z powodu dużego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do niektórych państw Unii Europejskiej kraje te nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć część uchodźców przybywających do Europy?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg danych zbiorczych z badań od lipca do grudnia 2016/ oraz /tabela wg województw/ oraz /tabela wg preferencji partyjnych/

CZY POLSKA POWINNA PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW Z UKRAINY?

W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy odnotowano także wzrost liczby uchodźców z tego kraju.
Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem?
- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie
- Trudno powiedzieć
/wykres wg danych zbiorczych z badań od lipca do grudnia 2016/ oraz /tabela wg województw/ oraz /tabela wg preferencji partyjnych/

Tabele aneksowe

komunikat
bez tabel zróżnicowań
socjo-demograficznych
 
Przejdź do spisu
z 2016 roku
Przejdź do spisu
z 2015 roku
Przejdź do spisu
z 2014 roku
Przejdź do spisu
z 2013 roku
Przejdź do spisu
z 2012 roku
Przejdź do spisu
z 2011 roku
Przejdź do spisu
z 2010 roku
Przejdź do spisu
z 2009 roku
Przejdź do spisu
z 2008 roku
Przejdź do spisu
z 2007 roku
Przejdź do spisu
z 2006 roku
Przejdź do spisu
z 2005 roku
Przejdź do spisu
z 2004 roku
Przejdź do spisu
z 2003 roku
Przejdź do spisu
z 2002 roku
Przejdź do spisu
z 2001 roku
Przejdź do spisu
z 2000 roku
Przejdź do spisu
z 1999 roku
Przejdź do spisu
z 1998 roku
Przejdź do spisu
z 1997 roku
Przejdź do spisu
z 1996 roku
Przejdź do spisu
z 1995 roku
Przejdź do spisu
z 1994 roku
Przejdź do spisu
z 1993 roku
Przejdź do spisu
z 1992 roku
Przejdź do spisu
z 1991 roku
Przejdź do spisu
z 1990 roku
 
 
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Statystyki
strony >