UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

CENYBADAŃILOŚCIOWYCH

Omnibus survey

pytanie zamknięte jednowyborowe zawierające nie więcej niż 5 kategorii1 600 zł
pytanie zamknięte jednowyborowe zawierające więcej niż 5 kategorii1 900 zł
pytanie zamknięte wielowyborowe2 100 zł
pytanie wieloitemowe (wielopunktowe) i skale
- za pierwszy item/skalę
- za każdy kolejny item/skalę
 
1 600 zł
500 zł
proste pytanie otwarte, zawierające jedynie wyliczenie bądź wskazanie konkretnych osób, instytucji, marek2 500 zł
pytanie otwarte, wymagające głębszej analizy semantycznej wypowiedzi (preferencje, opinie, oczekiwania itp.)3 000 zł

Koszt obejmuje:

 • konsultację metodologiczną,
 • opracowanie skryptu elektronicznego kwestionariusza,
 • pracę ankieterów w terenie,
 • kontrolę pracy ankieterów w terenie,
 • opracowanie kluczy kodowych i kodowanie pytań otwartych,
 • statystyczne opracowanie danych,
 • dostarczenie zbioru danych w formacie SPSS.

Dodatkowo, na specjalne zamówienie Klienta, sporządzamy raport zawierający:

 • pogłębioną analizę odpowiedzi na zamieszczone pytania,
 • graficzną prezentację danych.
Koszt takiej usługi wynosi od 2000 do 5000 zł.
 
 

Ad hoc survey

Koszty badania ankietowego są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od:

 • typu próby (random address, random route, próba kwotowa, próba celowa),
 • liczby respondentów.

Na przykład:

Badanie ankietowe przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie losowej (liczba zrealizowanych wywiadów ok. 1000) zawierające ok. 200 zmiennych (w tym metryczka), nie dłuższe niż max. 40 min.od 130 000 zł
Badanie przeprowadzone na 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie kwotowej zawierające ok. 200 zmiennych (w tym metryczka), nie dłuższe niż max. 40 min.od 100 000 zł
 
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze