UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 
 

OCHRONADANYCH

  • Dane adresowe są wykorzystywane wyłącznie przez CBOS w celach kontaktowych. Nie są udostępniane innym podmiotom. Po ich wykorzystaniu nie można będzie ustalić tożsamości osób, których one dotyczą. Po zakończeniu kontroli pracy Ankieterów CBOS niszczy wszelkie dane identyfikujące osoby odpowiadające na pytania ankiety. Przy prezentacji wyników posługujemy się wyłącznie ogólnymi, zbiorczymi danymi.
  • Dane adresowe przetwarzane są na podstawie Ustawy o ewidencji ludności z dn. 24.09.2010 r., rozdz. 6, art. 46, która dopuszcza, by dane były udostępniane w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej.
  • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej Art. 4, który mówi, że „Celem CBOS jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny”.
  • Dane adresowe (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zameldowania) zostały pozyskane z rejestru PESEL.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez CBOS do czasu zakończenia kontroli badania, nie dłużej, niż przez okres 3 miesięcy.
  • Ma Pan(i) prawo do żądania od CBOS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pan(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie do GIODO).
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ochronadanych@cbos.pl.

 

 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze