Przełączenie wysokiego kontrastu Przełączenie wysokiego kontrastu
Zmień wielkość tekstu Zmień wielkość tekstu
OGŁOSZENIA |
Praca dla ankieterów ... więcej >
hasło rzetelność i profesjonalizm
 Pole szybkiego wyszukiwania.

Wpisz szukane słowa oddzielone przecinkami i naciśnij lupkę aby wyszukać publikacje.
Naciśnij samą lupkę aby wyświetlić wszystkie publikacje.

Przeszukanie odbywa się po danych: sygnatura, numer publikacji, rodzaj publikacji,
tytuł, opis, autorzy, badania, słowa kluczowe i kategoie tematyczne. Wielkośc liter jest pomijana.
Szukaj Wyczyść pole
wyszukiwania
Koszyk Koszyk (0 szt. - 0.00 zł)
EN
Przejdź do wersji angielskiej English version
 
Przejdź do Biuletynu Informacji PublicznejBIP   Przejdź do FacebookaFacebook   Prejdź do TwitteraTwitter
 
 
OGŁOSZENIA
 

W związku z końcem kadencji

Rada Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora CBOS

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  1. stopień co najmniej doktora w zakresie nauk społecznych,
  2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu reprezentatywnych badań społecznych,
  3. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
  4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. deklarację o przystąpieniu do konkursu,
  2. życiorys kandydata (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji,
  3. perspektywiczną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Fundacji CBOS, zgodną z ustawą z dnia 20 lutego 1997 r. o Fundacji CBOS,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Ustawa i Statut Fundacji są dostępne na http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php oraz http://cbos.bip-e.pl/cbs/status-prawny/1665,Status-prawny.html
Zgłoszenie w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem "konkurs" można składać bezpośrednio w siedzibie CBOS, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, do 20 grudnia 2017 r. Rada Fundacji zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.  

 
 
Ochrona
danych >
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze
Statystyki
strony >