UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.Rozumiem
 

CBOSFokus

2023

5/2023
Numer publikacji: 5/2023
Liczba stron: 29
Kategorie tematyczne: Stosunek do innych państw - narodów - narodowości, Wojna; konflikty zbrojne,
Autorzy: Jonathan Scovil,
Badania: F2023/03: Polacy o Ukraińcach,
Słowa kluczowe: Ukraina, Ukraińcy, wojna na Ukrainie, stosunki międzynarodowe, uchodźcy, integracja,
Tabele zróżnicowań socjo.-dem.: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Nasze sondaże dotyczące stosunku Polaków do Ukraińców postanowiliśmy uzupełnić wywiadami grupowymi (badaniami fokusowymi) pozwalającymi respondentom na większą swobodę w wyrażaniu swoich opinii niż gotowe zestawy odpowiedzi z ankiet. Założyliśmy, że badania fokusowe zweryfikują bądź pogłębią wnioski z badań ilościowych. Mieliśmy również nadzieję, że w wywiadach pojawią się zupełnie nowe wątki, których sondaże nie były w stanie wychwycić.

 
4/2023
Numer publikacji: 4/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Organa władzy terenowej (samorządowej),
Autorzy: Marcin Głowacki,
Badania: F2023/03: Polacy o Ukraińcach,
Słowa kluczowe: administracja samorządowa, samorząd, samorządność, władze samorządowe, wybory samorządowe, władze lokalne, polityka lokalna, burmistrz, demokracja, miasto,
Tabele zróżnicowań socjo.-dem.: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Przedstawiamy kolejny raport z badania „Barometr małych miast”. Tematem przewodnim publikacji są władze małych miast. Czy wszyscy wiedzą wszystko? Jak zdobywa się władzę w małym mieście? Na czym polega ciułanie głosów? Jak rządzą? Za co władze miast są chwalone, a za co krytykowane? Czy w małych miastach są układy? Czy lokalni przedsiębiorcy stanowią nieformalne struktury władzy? Jak funkcjonuje demokracja w małych miastach? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w raporcie.

 
3/2023
Numer publikacji: 3/2023
Liczba stron: 10
Kategorie tematyczne: Polityka,
Autorzy: Kamil Nagalski,
Badania: F2023/03: Polacy o Ukraińcach,
Słowa kluczowe: postawy wobec polityki, polityka, polityka lokalna, polityka krajowa,
Tabele zróżnicowań socjo.-dem.: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Jednym z celów „Barometru małych miast” było opisanie i analiza postaw politycznych Polaków, którzy mieszkają w miastach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tysięcy. Na podstawie analizy treści rozmów możemy zidentyfikować trzy typy nastawienia do polityki: zakorzenienie w lokalności, polityka jako sposób na dorobienie się i zagubienie w polityce.

 
2/2023
Numer publikacji: 2/2023
Liczba stron: 12
Kategorie tematyczne: Miasto; wieś,
Autorzy: Kamil Nagalski,
Badania: F2023/03: Polacy o Ukraińcach,
Słowa kluczowe: miasto, mobilność, młodość, starość, praca zarobkowa,
Tabele zróżnicowań socjo.-dem.: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

Na przełomie maja i czerwca 2023 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie jakościowe „Barometr małych miast”. Zostało ono przeprowadzone metodą wywiadu grupowego zogniskowanego w czterech różnych miastach.

Najbardziej podstawowym powodem mobilności młodych mieszkańców małych miast jest brak w ich miejscowości pracy odpowiadającej ich aspiracjom, co odnosi się głównie do poziomu oferowanego wynagrodzenia za pracę.

Zakotwiczenie starszych mieszkańców małych miast – tak jak mobilność młodszych – warunkowane jest strukturalnie, z tym że ich pamięć, z przyczyn naturalnych, sięga dalszej przeszłości, w związku z czym ujawniane przez nich postawy prezentują się inaczej.

 
1/2023
Numer publikacji: 1/2023
Liczba stron: 15
Kategorie tematyczne: Miasto; wieś, Życie codzienne,
Autorzy: Marcin Głowacki,
Badania: F2023/03: Polacy o Ukraińcach,
Słowa kluczowe: jakość życia, miasto, rynek pracy,
Tabele zróżnicowań socjo.-dem.: Nie
Opis:   ∨Rozwiń opis

„Barometr małych miast” to projekt badawczy, którego celem jest przyjrzenie się polskiej prowincji.

Badanie fokusowe dotyczące małych miast jest uzupełnieniem i pogłębieniem informacji uzyskiwanych przy zastosowaniu metod ilościowych, czyli sondaży opinii publicznej. Metody jakościowe pozwalają spojrzeć na badane kwestie z punktu widzenia jednostki i jej doświadczeń.

Analizy koncentrują się na tym, jak mieszkańcy opowiadają o swoim mieście, jakim językiem je opisują, jaki mają do niego stosunek emocjonalny, jak postrzegają rynek pracy i jej dostępność w mieście oraz atmosferę i klimat społeczny, jaki w nim panuje.

 
Przejdź do pkjpaPKJPA        Projekty EFSEFS        Przejdź do portalu Badania WyborczeBadania wyborcze