Banner 1Banner 2
7/2014   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 26:
Rodzina i jej przemiany

„Opinie i Diagnozy” nr 27:
Struktura społeczna i jej wymiary

Komunikaty:

 • Stosunek do protestów na Ukrainie
 • Polacy o rozwoju sytuacji na Ukrainie
 • Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 • Zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
 • Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2013 roku i plany na rok 2014
 • Stosunek do rządu w lutym
 • Nastroje społeczne w lutym
 • Zaufanie do polityków w lutym
 • Zaufanie w relacjach międzyludzkich
 • Postawy mieszkańców wsi wobec polityki
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • 15 lat członkostwa Polski w NATO

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zainteresowanie majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego jest wśród Polaków stosunkowo niewielkie, ale zbliżone do tego, które zarejestrowaliśmy w analogicznym okresie poprzedzającym wybory sprzed pięciu lat. Natomiast odsetek wyrażających brak zainteresowania tym wydarzeniem jest największy spośród dotychczas odnotowanych.
Rysunek 1
Zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego zamierza obecnie jedna trzecia Polaków (34%), a więc mniej niż w lutym i marcu 2009 roku, kiedy do urn planowało pójść dwie piąte dorosłych (39%). Należy jednak pamiętać, że faktyczna frekwencja jest na ogół niższa od deklarowanej.
 
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2003–2014.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl