Banner 1Banner 2
19/2014   
 
OSTATNIE PUBLIKACJE:

„Opinie i Diagnozy” nr 28:
Młodzież 2013

„Opinie i Diagnozy” nr 29:
25 lat wolności – bilans zmian

Komunikaty:

 • Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena zmian ustrojowych po 25 latach
 • Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach
 • Oceny sytuacji gospodarczej i warunków materialnych po roku 1989
 • Oceny instytucji publicznych
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Nastroje społeczne w maju
 • Stosunek do rządu w maju
 • Wybory czerwcowe w 1989 roku i rząd Tadeusza Mazowieckiego z perspektywy ćwierćwiecza
 • Zaufanie do polityków w maju
 • Rządy i premierzy III Rzeczypospolitej
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE:

 • stosunków polsko­­‑rosyjskich
 • sytuacji na Ukrainie
 • stosunków polsko­­‑amerykańskich

Polacy o stosunkach polsko­‑rosyjskich
Obecne oceny stosunków polsko­‑rosyjskich są najgorsze w historii prowadzonych przez CBOS badań i porównywalne jedynie z uzyskanymi w grudniu 2006 roku. Zdecydowana większość Polaków (65%) sądzi, że są one złe, 27% określa je jako „ani dobre, ani złe”, a jedynie 3% ankietowanych uważa, że te stosunki są dobre.
Rysunek 1
Porównanie wyników obecnych badań z poprzednimi pokazuje, iż od 2000 roku szans na równoprawne i przyjacielskie stosunki Polska–Rosja nigdy nie postrzegano tak pesymistycznie jak obecnie. Znaczna grupa badanych (46%) uważa, iż przyjazne i partnerskie stosunki pomiędzy naszymi krajami są możliwe, jednak niewiele mniejszy jest odsetek tych, którzy uważają je za niemożliwe (43%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 8–14 maja 2014 roku.

Zapytaj          Zamów publikacje          Zapisz się          Wypisz się


Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl