Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
44/2015
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 31
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II

nr 32
POLACY WOBEC „INNYCH”.
Stosunek do innych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców


Komunikaty

Ocena stosunków polsko‑niemieckich w kontekście 50. rocznicy listu biskupów polskich do biskupów niemieckich
Motywy niegłosowania
Oczekiwania wobec nowego rządu
Oczekiwania wobec nowego Sejmu
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi
Polacy o swoim przywiązaniu do miejsca zamieszkania i kraju
Przepływy elektoratów w wyborach parlamentarnych 2011 i 2015
Co dalej z polskim górnictwem węgla kamiennego
Stosunek do demokracji
Opinie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Preferencje partyjne w grudniu
Opinie o działalności parlamentu i prezydenta
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów społecznych
stosunku do rządu Beaty Szydło
zaufania do polityków
 
Kto się boi utraty tożsamości kulturowej?

W ramach współpracy między ośrodkami badawczymi z Polski, Słowacji, Czech i Węgier zapytano w państwach Grupy Wyszehradzkiej o opinie na temat skutków wzrostu liczby imigrantów. Okazuje się, że napływowi migrantów towarzyszą obawy dotyczące m.in. zagrożenia dla własnej kultury. Najczęściej pojawiają się one w Czechach, gdzie niemal trzy czwarte badanych uważa, że wraz z nasilaniem się zjawiska imigracji Czesi zatracą swoją kulturę. Na Węgrzech i na Słowacji około dwóch trzecich respondentów podziela obawy dotyczące zagrożenia dla swojej kultury (odpowiednio: 65% i 68%). W Polsce przeważa pogląd, że naszej kulturze imigranci nie zagrożą (50% wobec 44%).
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań zrealizowanych w październiku 2015 roku przez CBOS,TÁRKI, FOCUS i IVVM.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl