Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
47/2016
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 34
Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska

nr 35
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016


Komunikaty

Nastroje społeczne w listopadzie
Portret społeczno-demograficzny seniorów
Seniorzy a młodsze pokolenia – problemy życia codziennego
Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela?
Sposoby spędzania czasu przez seniorów
Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane?
Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym
Zaufanie do polityków w listopadzie
Postrzeganie globalizacji gospodarki
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

oceny stanu wojennego
opinii Polaków na temat szczepień przeciw grypie
 
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Trzydzieści pięć lat po wprowadzeniu stanu wojennego obserwujemy początki procesu instytucjonalizacji wiedzy o tym okresie i zmiany źródeł informacji. Wprawdzie głównym źródłem wiedzy są dla Polaków ich własne doświadczenia, lecz wyraźnie uwidaczniają się różnice pokoleniowe. Respondenci, którzy w latach 1981–1983 byli dziećmi, czerpią informacje przede wszystkim z relacji rodziny lub znajomych. Ci, którzy urodzili się już po wprowadzeniu stanu wojennego, w znacznie większym stopniu opierają się na wiedzy szkolnej. Tylko dla jednej czwartej najmłodszych badanych (w wieku poniżej 25 lat) głównym źródłem wiedzy są relacje znajomych osób. Pokazuje to, że stan wojenny powoli przestaje być poznawany przez pryzmat jednostkowego doświadczenia, a staje się elementem usystematyzowanej wiedzy historycznej. Wpływa to także na ocenę słuszności decyzji o jego wprowadzeniu.
Rysunek 1

Dwadzieścia lat temu ponad połowa Polaków (54%) była przekonana o słuszności decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, a niespełna jedna trzecia (30%) wyrażała przeciwną opinię. Obecnie dwie piąte badanych (41%) są skłonne przyznać, że był to krok uzasadniony, a jeden na trzech (35%) ocenia go źle.
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 1994–2016
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl