Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
10/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 36
Zdrowie i leczenie w Polsce

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej


Komunikaty

Stosunek do innych narodów
Polskie podziemie antykomunistyczne w pamięci zbiorowej
Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2016 roku i plany na rok 2017
Opinie na temat ograniczenia liczby kadencji władz w samorządach
Stosunek do NATO i obecności wojsk sojuszniczych w naszym kraju
Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej
Preferencje partyjne w marcu
Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie marca
Dobro wspólne a prawo własności
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postrzegania wymiaru sprawiedliwości
ocen instytucji publicznych
zaufania do polityków
nastrojów społecznych
 
Wymiar sprawiedliwości w odbiorze społecznym

Połowa badanych (51%) negatywnie ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym co ósmy (12%) twierdzi, że działa on zdecydowanie źle. Pozytywne opinie na ten temat wyraża nieco ponad jedna trzecia respondentów (36%), w tym jedynie nieliczni (2%) uważają, że wymiar sprawiedliwości działa zdecydowanie dobrze. Należy odnotować, że w porównaniu z poprzednim pomiarem oceny działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce się poprawiły. Przybyło respondentów, którzy są z tej działalności zadowoleni (z 28% do 36%), ubyło zaś tych, którzy oceniają ją negatywnie (z 61% do 51%). Nadal jednak działalność wymiaru sprawiedliwości oceniana jest gorzej niż w 2007 roku, kiedy to opinie pozytywne nieznacznie przeważały nad negatywnymi.
Rysunek 1

W hierarchii utworzonej na podstawie wskazywanych przez respondentów trzech najważniejszych, ich zdaniem, problemów wymiaru sprawiedliwości pierwsze miejsce zajmuje przewlekłość postępowań sądowych (48%). W dalszej kolejności do negatywnych stron funkcjonowania sądownictwa w Polsce badani zaliczają zbyt skomplikowane procedury postępowań (33%), korupcję wśród sędziów (30%) oraz orzekanie zbyt niskich kar za przestępstwa (23%).
Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2005–2017.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl