Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
15/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 36
Zdrowie i leczenie w Polsce

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej


Komunikaty

Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia
Dwudziesta rocznica uchwalenia Konstytucji RP
Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Materialne warunki życia
Preferencje partyjne w kwietniu
Sens życia – wczoraj i dziś
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i mediów
Stosunek do rządu przed głosowaniem nad wotum nieufności
Stosunek do przyjmowania uchodźców
Po reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów społecznych w kwietniu
stosunku do polityków
bezpieczeństwa publicznego i zagrożenia przestępczością
 
Rysunek 1

W ciągu 20 lat istnienia fundacji CBOS Polacy wielokrotnie brali udział w głosowaniach:
Rysunek 2

Przed każdymi wyborami i po nich badaliśmy preferencje partyjne Polaków, ich stosunek do premierów i rządów oraz zaufanie do polityków.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl