Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
18/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 36
Zdrowie i leczenie w Polsce

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta i mediów
Stosunek do rządu przed głosowaniem nad wotum nieufności
Stosunek do przyjmowania uchodźców
Po reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej
Nastroje społeczne w kwietniu
Stosunek do polityków w kwietniu
Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością
Korzystanie z internetu
Jakiej Unii chcą Polacy?
Bezrobotni 2017
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

telewizyjnych źródeł informacji i ich wiarygodności
mediów online
działania mediów
 
Czy telewizyjne programy informacyjne i publicystyczne są bezstronne?

Programy informacyjne i publicystyczne telewizji publicznej postrzegane są na ogół jako sprzyjające rządowi i partii rządzącej (64%), programy TVN i TVN24 – najczęściej jako sprzyjające opozycji (44%), natomiast programy telewizji Polsat i Polsat News odbierane są przeważnie jako bezstronne (46%).
Wszyscy uwzględnieni w sondażu nadawcy telewizyjni postrzegani są jako mniej bezstronni niż pięć lat temu, a największy spadek wiarygodności odnotowaliśmy w przypadku telewizji publicznej. Należy zaznaczyć, że gdy pytaliśmy o te kwestie w roku 2006 oraz 2012, programy informacyjne i publicystyczne trzech największych nadawców telewizyjnych postrzegane były najczęściej jako bezstronne. Obecnie jedynie programy Polsatu częściej są oceniane jako bezstronne niż sprzyjające którejś ze stron sporu politycznego.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2006–2017.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl