Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
29/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Finansowanie mediów publicznych
Poczucie wpływu na sprawy publiczne
Polacy wobec wypadków drogowych
O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum?
Pełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami
Korzystanie z telefonów komórkowych
Polacy o obowiązku szczepienia dzieci
Chęć udziału w wyborach i zainteresowanie polityką
Czy młodzi Polacy są prawicowi?
Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zadowolenia z własnego wyglądu
tatuaży
 
Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej

Polska jest najbardziej prounijnym krajem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Polacy najczęściej i najsilniej popierają członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej (ogółem 88%, w tym 52% zdecydowanie). Obecność w UE popiera także większość badanych z pozostałych państw regionu – ponad cztery piąte Węgrów (82%), niemal trzy czwarte Słowaków (74%) i ponad połowa Czechów (56%).
Rysunek 1

Spośród czterech badanych społeczeństw Polacy są jedynym, w którym wyraźną przewagę mają zwolennicy ścisłej integracji. W Czechach i na Słowacji przeważają osoby postulujące przynależność ich krajów do państw luźniej ze sobą współpracujących. Na Węgrzech grupy zwolenników i przeciwników ścisłej integracji są mniej więcej równoliczne.
Rysunek 2

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (325) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 czerwca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż w Czechach (CVVM Sociological Institute) realizowano w dniach 5–18 czerwca 2017 roku (N=983), na Słowacji (FOCUS) w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2017 roku (N=1012), a badanie na Węgrzech (TÁRKI) – od 14 do 23 lipca 2017 roku (N=1017). W Polsce, na Słowacji i na Węgrzech badania realizowano na próbach dorosłych mieszkańców (18+), natomiast w Czechach na próbie 15+.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl