Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
32/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Preferencje partyjne w sierpniu
Zasady demokracji i ich realizacja w Polsce
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu politycznego
Krajobraz po wetach
Moda na tatuaże
Czy tylko Jasna Góra? Doświadczenia pielgrzymkowe Polaków
Kto nie lubi „dobrej zmiany”?
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

kleszczy
planów prokreacyjnych kobiet
opinii o demokracji
osób zamierzających uczestniczyć w wyborach, ale niezdecydowanych, kogo poprzeć
 
Polacy o kleszczach

Więcej niż co drugi Polak (51%) został kiedyś ugryziony przez kleszcza, przy czym w tym sezonie wiosenno-letnim doświadczyło tego 13% dorosłych. Mimo tak częstego kontaktu z groźnymi pajęczakami tylko nieliczni decydują się na badania profilaktyczne lub szczepienia. Z analizy monitoringu mediów społecznościowych wynika jednocześnie, że zainteresowanie szczepionkami przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest bardzo niewielkie – pytania o taką formę zabezpieczenia pojawiały się tylko sporadycznie.
Według deklaracji, połowa ankietowanych (52%) potrafi samodzielnie pozbyć się kleszcza w bezpieczny sposób, odpowiedzi badanych na pytanie o najlepszą metodę wskazują jednak, że nie jest to umiejętność tak powszechna.
Rysunek 1

 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl