Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
35/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Plany prokreacyjne kobiet
Opinie o demokracji
Preferencje partyjne we wrześniu
Kim są zamierzający głosować w wyborach do Sejmu, ale niezdecydowani, kogo poprzeć
Wzrost notowań rządu
Nastroje społeczne we wrześniu
Zaufanie do polityków we wrześniu
Oceny działalności instytucji publicznych
Wyposażenie gospodarstw domowych
Historia elektoratu Nowoczesnej
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

letnich wakacji uczniów
pracy wakacyjnej uczniów
identyfikacji partyjnych, alternatyw wyborczych i elektoratów negatywnych
 
Gdzie uczniowie spędzili letnie wakacje

W porównaniu z poprzednim rokiem nieco więcej gospodarstw domowych wysłało uczniów w czasie ostatnich letnich wakacji na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania, trochę zmalał natomiast odsetek gospodarstw fundujących dzieciom dłuższy, co najmniej dwutygodniowy wypoczynek. Warto dodać, iż w porównaniu z minionym rokiem nastąpił wzrost udziału wyjazdów za granicę, zarówno jeśli chodzi ogólnie o wypoczynek trwający minimum tydzień, jak i dłuższe, co najmniej dwutygodniowe wyjazdy. Wzrost odsetka gospodarstw domowych, które wysłały uczniów na co najmniej tygodniowe letnie wakacje za granicę, jest wyraźny, gdy porówna się deklaracje przedstawicieli ogółu gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, z roku bieżącego i ubiegłego.
Rysunek 1

Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego we wrześniu 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl