Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
39/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Wykorzystywanie symboli narodowych i patriotycznych
Preferencje partyjne w październiku
Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne na półmetku kadencji Sejmu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i mediów
Polacy o dostępie do broni palnej
Nastroje społeczne w październiku
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Elektorat PSL w latach 2005–2017
Molestowanie czy komplement?
Patriotyzm gospodarczy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2017/2018
Bilans dokonań rządu po dwóch latach jego działalności
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

relacji sąsiedzkich
podziałów politycznych
 
Symbole narodowe w przestrzeni publicznej

W ostatnich latach obserwujemy więcej symboli narodowych w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w formie „odzieży patriotycznej” opatrzonej narodową symboliką. Zapytaliśmy badanych, co sądzą o wykorzystywaniu symboli narodowych – w jakich sytuacjach jest to uzasadnione, a kiedy stanowi nadużycie?
Co oczywiste, najmniej kontrowersyjną sytuacją są oficjalne uroczystości państwowe – właściwie nikt nie przeciwstawia się wykorzystywaniu w ich trakcie flagi i godła. Bardzo rozpowszechnione (82%) jest też przyzwolenie na ich pojawianie się w czasie zawodów sportowych. Bardziej kontrowersyjne okazuje się ozdabianie symbolami narodowymi samochodów (akceptuje to 62% badanych), przedmiotów codziennego użytku (51%) oraz odzieży (50%). Mniej niż połowa respondentów (41%) aprobuje ich użycie w czasie demonstracji politycznych. Najmniej osób (26%) przychylnie patrzy na tatuaże wykorzystujące symbolikę narodową.
W większości przypadków bardziej liberalnie nastawieni do wykorzystywania godła i barw narodowych są raczej młodsi niż starsi badani. Jest to szczególnie widoczne w przypadku tatuaży, ale także kibicowania i przedmiotów codziennego użytku. Również badani o poglądach prawicowych częściej niż pozostali są przychylni publicznemu eksponowaniu barw narodowych w sytuacjach codziennych – na ubraniu lub samochodzie, nieco częściej też aprobują ich wykorzystywanie przez kibiców. Warto jednak zwrócić uwagę, że respondenci identyfikujący się z prawicą częściej niż inni są krytycznie nastawieni do używania flagi i godła państwowego w czasie manifestacji politycznych.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego we wrześniu 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl