Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
42/2017
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 37
Rodzina PLUS. Sytuacja polskich rodzin i oceny polityki prorodzinnej

nr 38
Młodzież 2016


Komunikaty

Stosunek do rządu po dwóch latach jego działalności
Więzi społeczne
Zaufanie do polityków w listopadzie
Monolog, dialog czy kłótnia – Polaków rozmowy o polityce
Polacy o reparacjach wojennych
Ograniczenie handlu w niedzielę
Postrzeganie relacji polsko-niemieckich
Stosunek do równouprawnienia płci – Polska vs. kraje muzułmańskie
Subiektywne vs. obiektywne wskaźniki stanu gospodarki i warunków materialnych
Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
O polityce, która nie buduje wspólnoty
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

podstawowej opieki zdrowotnej
funkcjonowania urzędów w Polsce
stosunku do uchodźców
problemów osób niepełnosprawnych
 
Polacy wobec niektórych założeń ustawy o POZ

Pod koniec października Sejm, a na początku listopada Senat RP przyjęły ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Zakłada ona m.in., że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie w szerszym niż dotychczas zakresie odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem, przejmując jednocześnie część funkcji lekarzy specjalistów. Lekarz POZ ma być swoistym przewodnikiem pacjenta w całym systemie służby zdrowia, zobowiązanym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości działań na rzecz pacjenta. Polacy w ocenie tego rozwiązania są podzieleni. Wprawdzie blisko połowa badanych (48%) uznaje je za korzystne dla pacjentów, jednak niewiele mniejszy odsetek (42%) stanowią ci, którzy wyrażają odmienną opinię, w tym co ósmy respondent (12%) zdecydowanie obawia się przewidzianych w ustawie zmian.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w listopadzie 2017 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl