Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
2/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Po rezolucji PE – opinie i obawy
Boże Narodzenie 2017
Polak w urzędzie
Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej i związków partnerskich
Stosunek do poselskich propozycji zmian w kodeksie wyborczym
Polityk roku 2017 w Polsce i na świecie
Wydarzenie roku 2017 w Polsce i na świecie
Oceny roku 2017 i przewidywania na rok 2018
Czy w Warszawie potrzebne są nowe pomniki?
Zadowolenie z życia
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

samopoczucia Polaków w roku 2017
poparcia dla partii politycznych w województwach
 
Nastroje w otoczeniu badanych

W ciągu ostatniego roku nastąpiła dość wyraźna poprawa nastrojów środowiskowych. W porównaniu z poprzednim pomiarem zwiększył się odsetek badanych dostrzegających w swoim otoczeniu odprężenie i zadowolenie, a zmniejszył – zauważających przede wszystkim lęki i obawy związane z niepewnością jutra. Warto zaznaczyć, że postrzeganie nastrojów środowiskowych w znacznej mierze zależy od poglądów politycznych i preferencji partyjnych. Wyraźnie częściej pozytywne emocje wokół siebie, w swoim otoczeniu, dostrzegali badani identyfikujący się z prawicą oraz potencjalni wyborcy PiS.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2016 i 2017.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl