Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
6/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Stosunek do dekomunizacji nazw ulic
Preferencje partyjne w lutym
Zainteresowanie igrzyskami w Pjongczang i ocena szans medalowych Polaków
Opinie o działalności parlamentu, prezydenta, władz samorządowych i IPN
Nastroje społeczne w lutym
Wybory samorządowe – znaczenie, gotowość uczestnictwa oraz zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli
Wokół nowelizacji ustawy o IPN
Stosunek do rządu w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Wokół Komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów wypoczynkowych w roku 2017 i planów na rok 2018
aktywności Polaków w organizacjach obywatelskich
gotowości Polaków do współpracy
 
Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2017

W 2017 roku na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 54% dorosłych Polaków, czyli nieco więcej niż w roku 2016 (wzrost o 3 punkty procentowe). Jednocześnie jest to najwyższy odsetek, odkąd pytamy respondentów o wyjazdy wypoczynkowe z co najmniej jednym noclegiem.
Rysunek 1

W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, Polacy najczęściej wypoczywali w kraju. Korzystanie w ubiegłym roku z wypoczynku zarówno krajowego, jak i zagranicznego z przynajmniej jednym noclegiem w odwiedzanym miejscu różnicuje, tak jak w latach wcześniejszych, przede wszystkim poziom wykształcenia – im jest on wyższy, tym większe prawdopodobieństwo skorzystania z wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Rysunek 2

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2013–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się