Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
7/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Nastroje społeczne w lutym
Wybory samorządowe – znaczenie, gotowość uczestnictwa oraz zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli
Wokół nowelizacji ustawy o IPN
Stosunek do rządu w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Wokół Komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2017 roku i plany na rok 2018
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
Gotowość Polaków do współpracy
Czy Polacy są altruistami?
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zmian w ustawie o ochronie zwierząt
poczucia wpływu obywateli na sprawy publiczne
 
Dobre zmiany w ochronie zwierząt?

Polacy na ogół pozytywnie odnoszą się do przepisów mających poprawić sytuację zwierząt, jak również do zmian prawa karnego w tym zakresie. Zaostrzenie kar dla sprawców znęcania się nad zwierzętami oraz dożywotni zakaz ich posiadania dla tych, którzy dopuścili się tego ze szczególnym okrucieństwem, są niemal bezdyskusyjne. Głosy sprzeciwu pojawiają się najliczniej wobec zdelegalizowania wykorzystywania zwierząt w cyrku, a także, choć nieco rzadziej, w odniesieniu do zakazu hodowli zwierząt na futra i trzymania psów na łańcuchach.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl