Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
9/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Opinie o działaniach organów państwa i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold oraz o komisji śledczej do zbadania ich prawidłowości
O nieufności i zaufaniu
Preferencje partyjne w marcu
Stosunek do innych narodów
Nastroje społeczne w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych
Zaufanie do polityków w marcu
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Wielkanoc 2018
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

społecznego obrazu autyzmu
smogu
 
Postrzeganie autyzmu

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wiedzy o Autyzmie (2 kwietnia), rozpoczynającym w Polsce i na świecie Miesiąc Wiedzy o Autyzmie, zapytaliśmy Polaków o postrzeganie tego coraz częściej diagnozowanego zaburzenia. Ogromna większość badanych słyszała o autyzmie (83%). Zaburzenie to najczęściej kojarzone jest z zamknięciem we własnym świecie, wycofaniem, izolacją (36%), trudnościami w kontaktach z innymi (18%) oraz w komunikacji, porozumiewaniu się z innymi (13%).
Rysunek 1

Opinie w kwestii nastawienia społeczeństwa do osób z autyzmem są podzielone. W przypadku dzieci przekonanie, że nastawienie to jest życzliwe, nieznacznie przeważa nad opiniami, że jest niechętne. Natomiast w przypadku nastawienia do dorosłych osób z autyzmem niechęć – zdaniem respondentów – przeważa nad życzliwością.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl