Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
10/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

O nieufności i zaufaniu
Preferencje partyjne w marcu
Stosunek do innych narodów
Nastroje społeczne w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych
Zaufanie do polityków w marcu
Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem
Wielkanoc 2018
Społeczny obraz autyzmu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

smogu
współpracy władz lokalnych z mieszkańcami
 
Jak walczyć ze smogiem

Ponad dwie piąte Polaków (44%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w miejscu ich zamieszkania, okolicy, w tym jedna piąta (19%) uważa, że bardzo poważnym. Niemal co trzeci (29%) mówi o niewielkiej skali problemu zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy, natomiast co czwarty (24%) w ogóle go nie dostrzega.
Rysunek 1

W opinii badanych problem smogu najskuteczniej ograniczyłoby wycofanie z rynku węgla złej jakości oraz dopłaty dla najuboższych do wymiany starych kotłów. Wśród najczęściej oczekiwanych działań znalazły się ponadto: dopłaty dla najuboższych do opału, kary dla palących śmieciami lub innym paliwem złej jakości, dofinansowanie docieplania budynków, a także wsparcie dla wykorzystywania ekologicznych systemów grzewczych.
Rysunek 2

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl