Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
14/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami
Materialne warunki życia
Preferencje partyjne w kwietniu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i mediów
Nastroje społeczne w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Zaufanie do polityków w kwietniu
Sytuacja rodzin w Polsce dwa lata po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus
Bezrobotni 2018
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polskiej polityki zagranicznej
stosunków polsko-amerykańskich
zainteresowania wyborami samorządowymi i udziału w nich
 
Postulowane priorytety polityki zagranicznej

W ocenie społecznej priorytetem polskiej polityki zagranicznej powinna być obecnie poprawa współpracy w ramach Unii Europejskiej. Na drugim miejscu znalazło się utrzymanie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunkowo dużo osób wymieniło wśród najważniejszych postulowanych celów polskiej polityki zagranicznej rozwój współpracy regionalnej w ramach Trójmorza.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w kwietniu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl