Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
15/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Materialne warunki życia
Preferencje partyjne w kwietniu
Wiedza o powstaniu w getcie warszawskim i jego znaczenie
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i mediów
Nastroje społeczne w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Zaufanie do polityków w kwietniu
Sytuacja rodzin w Polsce dwa lata po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus
Bezrobotni 2018
Polityka zagraniczna Polski – oceny i postulaty
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-amerykańskich i prezydentury Donalda Trumpa
zainteresowania wyborami samorządowymi i udziału w nich
stosunku Polaków do jawności dochodów
 
Jak oceniamy stosunki polsko‑amerykańskie

Polacy obecne relacje pomiędzy naszymi krajami oceniają lepiej niż przed wyborem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ocena wzajemnych relacji jest jednocześnie jedną z najlepszych w historii naszych badań.
Rysunek 1

Pozytywne oceny budowane są przede wszystkim na podstawie widocznej współpracy militarnej, sojuszu obronnego, gwarancji bezpieczeństwa (zarówno w stosunkach bilateralnych, jak i w ramach NATO), czego wymiernym przykładem jest obecność wojsk Stanów Zjednoczonych i amerykańskich instalacji wojskowych w Polsce. Cieniem na wzajemnych relacjach – w opinii Polaków – niewątpliwie kładzie się kwestia nowelizacji ustawy o IPN, polityka wizowa Stanów Zjednoczonych wobec Polaków oraz przekonanie o nierównoprawności stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Warto dodać, iż uzasadnienia ocen wzajemnych relacji często są zniuansowane i nawet badani uważający, że stosunki polsko‑amerykańskie są dobre, wymieniają kwestie sporne we wzajemnych relacjach, takie jak ustawa o IPN czy brak decyzji o zniesieniu wiz dla Polaków, a oceniający je negatywnie mówią o różnych pozytywach.
Więcej na ten temat w komunikacie
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1987–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl