Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
17/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Bezrobotni 2018
Polityka zagraniczna Polski – oceny i postulaty
O stosunkach polsko­‑amerykańskich i prezydenturze Donalda Trumpa
Kto wie, ile zarabiamy? Stosunek Polaków do jawności dochodów
Zainteresowanie wyborami samorządowymi i gotowość udziału w nich
Wzrost oczekiwań dochodowych Polaków
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
Korzystanie z internetu
Motywy głosowania na partie polityczne
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w maju
oceny działalności instytucji publicznych
stosunku do rządu
nastrojów społecznych
 
Stosunek do daniny solidarnościowej

Zanim jeszcze rząd przedstawił szczegóły dodatkowego opodatkowania najlepiej zarabiających Polaków, zapytaliśmy o ogólne nastawienie do tego typu rozwiązania. Za dodatkowym opodatkowaniem nie więcej niż 5% osób o najwyższych dochodach opowiada się ponad połowa badanych (57%), przeciwni temu stanowią prawie jedną trzecią (31%).
Stosunek do daniny solidarnościowej zależy przede wszystkim od preferencji partyjnych oraz sytuacji finansowej respondentów. Wprowadzenie dodatkowego podatku częściej niż pozostali popierają potencjalni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) oraz badani z gospodarstw domowych o niższych dochodach per capita.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl