Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
18/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Kto wie, ile zarabiamy? Stosunek Polaków do jawności dochodów
Zainteresowanie wyborami samorządowymi i gotowość udziału w nich
Wzrost oczekiwań dochodowych Polaków
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
Korzystanie z internetu
Motywy głosowania na partie polityczne
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
Pogorszenie notowań rządu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do polityków w maju
nastrojów społecznych
stosunku do NATO i opinii o pewności Sojuszu
 
Stosunek do NATO i opinie o pewności Sojuszu

Przed wiosenną sesją Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–28 maja, zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do członkostwa naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim i związane z tym kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa.
W ostatnim dwudziestoleciu przynależność Polski do NATO popierała zdecydowana większość Polaków, nigdy jednak pronatowskie postawy nie były w polskim społeczeństwie tak rozpowszechnione jak od kwietnia 2014 roku – po „referendum” na Krymie i aneksji tego półwyspu przez Federację Rosyjską. Właśnie wtedy, w stosunku do pomiaru z lutego 2014 roku, grupa Polaków popierających przynależność Polski do NATO zwiększyła się aż o 19 punktów procentowych, do 81%, jednocześnie zaś o 16 punktów zmalał odsetek osób twierdzących, że jest im obojętne, czy nasz kraj jest członkiem NATO czy też nie. Obecnie członkostwo naszego kraju w NATO popiera 79% badanych, przy czym 44% stanowią jego zdecydowani zwolennicy. Sprzeciw wobec przynależności Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego deklarowała zawsze relatywnie niewielka grupa respondentów (obecnie 3%). W zdecydowanej mniejszości pozostają też osoby niepotrafiące zająć stanowiska w tej kwestii.
Rysunek 1

Po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów przekonanych, że Polska może być pewna zaangażowania sojuszników z NATO w ewentualną obronę naszych granic. Obecnie sądzi tak 61% Polaków, o 2 punkty procentowe więcej niż w lutym 2017 roku i tyle samo, ile w maju 2014 roku. Wątpi w to 29% ankietowanych, czyli nieznacznie więcej niż poprzednio (wzrost o 1 punkt).
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w maju 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl