Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
19/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Korzystanie z internetu
Motywy głosowania na partie polityczne
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
Pogorszenie notowań rządu
Zaufanie do polityków w maju
Nastroje społeczne w maju
PIT-y 2017
Wybory samorządowe 2018
Polacy o NATO i bezpieczeństwie międzynarodowym
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

sytuacji zawodowej Polaków
sprawiedliwych podatków
życia społeczności lokalnych
opinii o demokracji
 
Czy łatwo jest zmienić pracę?

W majowym badaniu zapytaliśmy osoby utrzymujące się z pracy, czy znalezienie innego zatrudnienia, dającego podobne dochody, byłoby dla nich łatwe czy trudne. Okazuje się, że niemal identyczny odsetek badanych twierdzi, że byłoby to łatwe (47%), co obawia się, iż byłoby to trudne (46%).
Jest to bardzo znacząca zmiana w porównaniu do wcześniejszych pomiarów, w których wyraźnie przeważali pesymiści. W ostatnim dwudziestoleciu odsetek badanych utrzymujących się z pracy i twierdzących, że łatwo byłoby im znaleźć inne zatrudnienie dające podobne dochody, wahał się od 16% (w roku 2011) do 25% (w roku 2014). Od ostatniego pomiaru zanotowaliśmy niemal dwukrotny wzrost udziału osób wyrażających optymizm.
Rysunek 1

Poprawę w tej kwestii można zapewne łączyć ze spadkiem poziomu bezrobocia, obserwowanym zarówno w badaniach CBOS (zob. komunikat „Bezrobotni 2018” z kwietnia br.), jak i w danych GUS.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 1998–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl