Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
20/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
Pogorszenie notowań rządu
Zaufanie do polityków w maju
Nastroje społeczne w maju
PIT-y 2017
Wybory samorządowe 2018
Polacy o NATO i bezpieczeństwie międzynarodowym
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia
Jakich podatków dochodowych oczekują Polacy?
Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej
Opinie o demokracji
Preferencje partyjne w czerwcu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

mundialu
oceny działania instytucji
oceny władz samorządowych
 
Ocena publikacji CBOS

Po raz pierwszy zbadaliśmy odbiorców naszych publikacji, w tym osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Korzystają oni przede wszystkim z komunikatów CBOS. Odbiorcami naszych publikacji są głównie nauczyciele akademiccy, studenci, dziennikarze oraz pracownicy administracji publicznej.
Rysunek 1

Ogromna część osób, które wzięły udział w badaniu deklaruje, że publikacje CBOS są adekwatne do ich potrzeb i oczekiwań. Są one dobrze oceniane pod względem przystępności języka, wartości informacyjnej, przydatności, a także sposobu prezentacji danych i szaty graficznej.
Rysunek 2

Odbiorców publikacji CBOS interesują przede wszystkim postawy polityczne polskiego społeczeństwa, poparcie dla demokracji i instytucji demokratycznych – partii politycznych, instytucji publicznych, polityków, a także kwestie dotyczące wartości, obyczajów, stylu życia i problemy społeczne (takie jak konflikty, nierówności, wykluczenie) oraz kwestie społeczno­‑ekonomiczne odnoszące się do gospodarki, pracy i warunków życia.
Rysunek 3

Chętnych do udziału w ankiecie zapraszamy na naszą stronę internetową.
Prezentowane dane pochodzą z badania odbiorców publikacji CBOS realizowanego od 18 maja do 3 czerwca 2018 (N=151).
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl