Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
25/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Co zmieniło się w naszej miejscowości?
Przesądny jak Polak
Stosunek do rządu w lipcu
Zainteresowanie referendum konsultacyjnym ws. konstytucji
Zaufanie do polityków w lipcu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Molestowanie seksualne
Zainteresowanie wyborami samorządowymi, deklaracje uczestnictwa oraz preferencje w lipcu
O historii lokalnie
Społeczne oceny osobistości ostatniego stulecia
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

słuchania muzyki
horoskopów i wróżb
disco polo
 
Źródła muzyki, której słuchamy

Ogromna większość dorosłych (86%) słucha muzyki przynajmniej kilka razy w tygodniu. Największy odsetek słuchających (68%) na ogół słucha muzyki nadawanej w radiu, druga pod względem wielkości grupa (39%) najczęściej wybiera muzykę z telewizji, a blisko jedna trzecia (30%) – dostępną bezpłatnie w internecie. Z płatnych serwisów internetowych korzysta jedynie 8% słuchających muzyki. Pozostali jako swoje główne źródła muzyki wskazują jeszcze płyty CD lub DVD (14%), pliki dźwiękowe zapisane w pamięci jakiegoś urządzenia, np. smartfona lub komputera (11%), a także płyty winylowe (2%).
Rysunek 1
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać trzy źródła

Wybór źródła muzyki jest najsilniej związany z wiekiem. Badani mający co najmniej 45 lat częściej niż przeciętnie słuchają muzyki nadawanej w radiu, a ci, którzy mają powyżej 54 lat – najczęściej również emitowanej w telewizji. Młodsi, a zwłaszcza najmłodsi, w wyraźnie większym stopniu wybierają muzykę online, zarówno dostępną bezpłatnie (to najpopularniejszy sposób pozyskiwania muzyki przez osoby w wieku 18−24 lata), jak i w ramach płatnej oferty, a ponadto także znaczna ich część odtwarza pliki dźwiękowe zapisane w pamięci smartfona lub innego urządzenia.
Rysunek 2

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl