Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
26/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Zainteresowanie referendum konsultacyjnym ws. konstytucji
Zaufanie do polityków w lipcu
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Molestowanie seksualne
Zainteresowanie wyborami samorządowymi, deklaracje uczestnictwa oraz preferencje w lipcu
O historii lokalnie
Społeczne oceny osobistości ostatniego stulecia
Słuchanie muzyki
Co przyniesie przyszłość – o horoskopach, wróżkach i talizmanach
Popularność muzyki disco polo
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

patriotyzmu Polaków
wykluczenia społecznego
 
Patriotyzm Polaków

W roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę powróciliśmy do tematyki patriotyzmu i dumy z polskości. W naszym sondażu zapytaliśmy badanych, czy odczuwają dumę ze swojej narodowości oraz w jakich sytuacjach się to zdarza. Zdecydowanej większości respondentów zdarza się odczuwać dumę ze swojego pochodzenia narodowego co najmniej „dość często” (71%), przy czym ponad jedna czwarta (26%) deklaruje, że to uczucie towarzyszy im „bardzo często”.
Rysunek 1

Badanych, którzy odczuwają dumę z przynależności narodowej – nawet, jeśli zdarza się to rzadko – dopytaliśmy, w jakich sytuacjach się to dzieje. Okazuje się, że duma z pochodzenia narodowego najczęściej związana jest z sukcesami Polaków w sporcie (24% badanych deklaruje, że właśnie wtedy ją odczuwa). Znaczący odsetek respondentów twierdzi, że nie potrzebuje specjalnego wydarzenia, by poczuć się dumnym ze swojego pochodzenia – odczuwa dumę na co dzień, stale (18%). Co dziesiąty deklaruje, że odczuwa dumę na wspomnienie polskiej historii i bohaterstwa Polaków (10%). Istotne sytuacje, w których bywamy dumni z pochodzenia, to wyjazdy zagraniczne (9%), a także obchody świąt narodowych i inne odwołania do symboli narodowych (8%).
Rysunek 2

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje   Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl