Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
31/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Najważniejsze wydarzenia, sukcesy i niepowodzenia w ostatnim stuleciu historii Polski
Aktywność fizyczna Polaków
Zainteresowanie wyborami samorządowymi, deklaracje uczestnictwa oraz preferencje we wrześniu
Kobiety i mężczyźni w domu
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy
Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów 2018
Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

bezpieczeństwa w internecie
pamięci o Janie Pawle II
 
Prywatność online

Ogromna większość korzystających z internetu (80%) udostępniła w sieci jakieś prywatne informacje lub materiały, w tym 44% wyłącznie dla ograniczonej grupy odbiorców (osób, firm lub instytucji), a 36% – dla wszystkich potencjalnych odbiorców. Do najczęściej udostępnianych informacji należą: adres e-mail, który zamieściła w sieci ponad połowa użytkowników (56%, w tym 9% dla wszystkich), zdjęcie, na którym widoczna jest twarz udostępniającego (55%, w tym aż 26% dla wszystkich), a także data urodzenia (51%, w tym 14% dla wszystkich). Obecnie rzadziej niż trzy lata temu użytkownicy zamieszczają online swój adres zamieszkania i e‑mail, datę urodzenia, informacje o lokalizacji (miejscu przebywania) oraz stanie cywilnym (związku). W przypadku dwóch ostatnich typów informacji ubyło osób, które publikują je dla wszystkich potencjalnych odbiorców. Nieco częściej niż w 2015 roku udostępniane są w sieci materiały wideo, na których można rozpoznać udostępniającego.
Rysunek 1

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w lipcu 2015 roku i we wrześniu 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl