Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
32/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 39
Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej


Komunikaty

Aktywność fizyczna Polaków
Zainteresowanie wyborami samorządowymi, deklaracje uczestnictwa oraz preferencje we wrześniu
Kobiety i mężczyźni w domu
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy
Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów 2018
Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018
Bezpieczeństwo w internecie
Preferencje partyjne w październiku
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

pamięci o Janie Pawle II
działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
wyborów samorządowych
stosunku do rządu w październiku
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

 
Pamięć o Janie Pawle II ciągle żywa

Szesnastego października minie czterdzieści lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mimo że upłynęło już ponad trzynaście lat od śmierci Jana Pawła II, nadal pozostaje on w pamięci Polaków (89% badanych twierdzi, że przynajmniej raz wspominało go w minionym roku) i stanowi dla nich autorytet moralny (deklaruje tak 92% respondentów, od roku 2015 spadek o 3 punkty procentowe).
Rysunek 1

Wprawdzie na uznawanie papieża Polaka za autorytet moralny istotnie oddziałuje religijność, mierzona częstością uczestnictwa w praktykach religijnych, jednak nawet osoby w ogóle niepraktykujące w większości (71%) dostrzegają w nim wzór postępowania.
Rysunek 2

Więcej na ten temat w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2010–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl