Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
36/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2018/2019
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Wyjazdy do pracy za granicę
Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego
Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018
Preferencje partyjne w listopadzie
UE a zmiany w sądownictwie
O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW
Stosunek do rządu w listopadzie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

postrzegania polityki PiS w kwestii UE
nastrojów społecznych
zaufania do polityków
używania smartfonów
 
Czy wyjście Polski z UE to obecnie realny scenariusz?

Zdecydowana większość badanych (72%) uważa, że wyjście Polski z Unii Europejskiej nie jest obecnie realnym scenariuszem. Za prawdopodobny uznaje „polexit” 15% ankietowanych.
Rysunek 1

W elektoratach ugrupowań cieszących się największym poparciem społecznym przekonanie, że tzw. polexit jest obecnie prawdopodobnym scenariuszem, stosunkowo często wyrażają zwolennicy SLD (31%), PO (28%) i PSL (26%). Rzadziej niż przeciętnie taką ewentualność dostrzegają dziś wyborcy PiS (wraz z SP i P) oraz Kukiz’15 (po 7%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w listopadzie 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl