Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
37/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Wyjazdy do pracy za granicę
Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego
Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018
Preferencje partyjne w listopadzie
UE a zmiany w sądownictwie
O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW
Stosunek do rządu w listopadzie
Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej?
Nastroje społeczne w listopadzie
Listopadowy ranking zaufania do polityków
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

używania smartfonów
zmian klimatu
 
Kiedy nie akceptujemy sięgania po smartfon?

Wprawdzie coraz więcej Polaków korzysta ze smartfonów i są one coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej i życiu prywatnym, jednak zdecydowana większość jest przeciwna patrzeniu w ekran telefonu podczas rozmów, codziennych posiłków i uroczystości rodzinnych, a prawie wszystkim badanym przeszkadzałoby, gdyby ktoś używał smartfona do przeglądania internetu, portali społecznościowych czy aplikacji podczas kolacji wigilijnej.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2018 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl