Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
39/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Preferencje partyjne w listopadzie
UE a zmiany w sądownictwie
O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW
Stosunek do rządu w listopadzie
Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej?
Nastroje społeczne w listopadzie
Listopadowy ranking zaufania do polityków
(Nad)używanie smartfonów
Polacy wobec zmian klimatu
Społeczna ocena organizacyjnej strony wyborów samorządowych
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności politycznej w internecie
reakcji na wyniki wyborów samorządowych
 
Polityczna aktywność przedwyborcza online

Po wyborach samorządowych sprawdziliśmy, ilu badanych w ciągu poprzedzającego je miesiąca miało styczność z polityką w internecie. Uwzględniliśmy trzy wymiary aktywności: 1) informacyjny – polegający na odbiorze treści politycznych w sieci, 2) deliberatywny – obejmujący rozmowy na tematy polityczne oraz 3) partycypacyjny, czyli angażowanie się w działania w tym zakresie. W ujęciu syntetycznym można powiedzieć, że kontakt online z treściami politycznymi miało w tym czasie blisko sześciu na dziesięciu użytkowników (58%), z kolei aktywność w wymiarze deliberatywnym i partycypacyjnym zadeklarowało po 8% internautów. W porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi znacznie zwiększyło się korzystanie z treści o tematyce politycznej, zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Dwukrotnie częściej niż wówczas pisano też w sieci na tematy dotyczące polityki.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2014 i 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl