Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
41/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Preferencje partyjne w grudniu
Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988–2018
Motywy głosowania w wyborach samorządowych 2018
Polska w Unii Europejskiej
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
Stosunek do rządu w grudniu
Polacy o aferze KNF
Zaufanie do polityków w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Przyczyny absencji w wyborach samorządowych 2018
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do systemu bankowego
samopoczucia Polaków w 2018 roku
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

 
Bezpieczeństwo pieniędzy w bankach

Ogromna większość Polaków (84%) korzysta z usług bankowych, a ponad dwie trzecie (68%) uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne.
Uwzględniając wcześniejsze pomiary można stwierdzić, że wyniki uzyskane w tym roku są najlepsze w ostatniej dekadzie.
Rysunek 1

Opinie na temat bezpieczeństwa pieniędzy ulokowanych w bankach są silnie zróżnicowane społecznie. Częściej przekonani o ich bezpieczeństwie są respondenci lepiej wykształceni, znajdujący się w lepszej sytuacji materialnej, młodsi, mieszkający w większych miejscowościach. Ponadto pozytywnie na ten temat wypowiadają się badani dobrze oceniający działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz uważający, że działalność banków jest nadzorowana właściwie.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2006–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl