Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
13/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Struktura sceny politycznej: sympatie i antypatie w elektoratach głównych partii
Nastroje społeczne w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej
Zaufanie do polityków w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych
Reakcje społeczne na rozwiązania tzw. Nowej Piątki PiS
Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego
Stan stosunków polsko‑amerykańskich
Przemoc i konflikty w domu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

kar fizycznych wobec dzieci
sytuacji na rynku pracy
 
Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci

W ciągu ostatnich siedmiu lat umocniła się dezaprobata fizycznego karania dzieci. Nie tylko więcej osób niż w roku 2012 uważa, że nie powinno się stosować wobec nich kar cielesnych (wzrost o 10 punktów procentowych, do 61%), ale także częściej sprzeciw wywołuje dawanie zarówno lania (wzrost z 61% do 70%), jak i klapsów (wzrost z 25% do 37%). Adekwatnie zmniejszyły się odsetki dorosłych dopuszczających kary fizyczne (34%, spadek o 11 punktów), zgadzających się z opiniami, że lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło (25%, spadek o 9 punktów) oraz że są sytuacje, w których trzeba dać dziecku klapsa (61%, spadek o 12 punktów). O ile większość Polaków nie aprobuje zatem kar cielesnych, zwłaszcza mocniejszego bicia (lania), o tyle nadal, choć rzadziej niż przed laty, przyzwala się na ogół na karcenie poprzez klapsy.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 1994–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl