Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
14/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Przemoc domowa wobec dzieci
Ułatwienia w głosowaniu – opinie i oczekiwania
Sytuacja na rynku pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków
Program Rodzina 500 plus po trzech latach funkcjonowania
Polacy o Koalicji Europejskiej
Społeczne poparcie dla protestu nauczycieli
Preferencje partyjne w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Preferencje w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

15 lat członkostwa Polski w UE
zaufania do polityków w kwietniu
 
15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Bilans skutków integracji Polski z Unią Europejską po 15 latach członkostwa jest oceniany zdecydowanie pozytywnie. Polacy doceniają przede wszystkim gospodarcze i finansowe korzyści z przynależności do Unii. Nic zatem dziwnego, że niemal trzy czwarte badanych (74%), patrząc z perspektywy czasu, uważa, że gdyby Polska nie stała się członkiem Wspólnoty, nasz kraj rozwijałby się gorzej niż obecnie.
Rysunek 1

Symptomy wzmocnienia identyfikacji z Europą są wyraźne. Po raz pierwszy w badaniach CBOS ponad połowa Polaków (ogółem 56%) deklaruje, że czuje się Europejczykami. Poczucie związku z Europą nie doprowadziło do osłabienia tożsamości narodowej. Niemal wszyscy czują się Polakami, a europejska tożsamość jest na ogół wtórna wobec tożsamości narodowej.
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2009–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl