Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
17/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Polacy o swoich długach i oszczędnościach
Opinie o warszawskiej karcie LGBT+ i edukacji seksualnej w szkołach
Chcemy chodzić na wybory – deklaracje o uczestnictwie i ocena rangi wyborów
Polacy o demokracji
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wiarygodność mediów
Preferencje partyjne w maju
Opinie Polaków o bezpieczeństwie w kraju i okolicy
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, PKW i Kościoła rzymskokatolickiego
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

ocen zmiany ustroju w Polsce
zaufania do polityków
 

„Opinie i Diagnozy”

nr 43
Młodzież 2018

 
Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena przemian po 1989 roku

Przed 30. rocznicą wyborów z 4 czerwca ponad cztery piąte Polaków (81%) uważa, że w 1989 roku warto było zmieniać ustrój, przy czym przeważają zdecydowanie o tym przekonani.
Rysunek 1

Oceny społecznych skutków transformacji są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie ponad dwie trzecie badanych (68%) twierdzi, że zmiany, jakie zaszły w Polsce od roku 1989, przyniosły ludziom więcej korzyści niż strat, z czego 8% dostrzega wyłącznie korzyści, a jedynie co 20. (5%) uważa, iż transformacja przyniosła ludziom w Polsce więcej strat niż korzyści (z czego zaledwie 0,3% widzi wyłącznie straty). Co dziesiąty badany nie potrafi ocenić społecznych skutków transformacji.
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1994–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl