CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
2/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wartości w czasach zarazy
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Świadomość ekologiczna Polaków
Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie grudnia
Polacy o warunkowości w budżecie UE
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
Jaki był rok 2020?
Samopoczucie Polaków w roku 2020


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polityków roku 2020 w Polsce i na świecie
przewidywań na rok 2021
 
Politycy roku 2020
W ocenie społecznej na miano polityka roku 2020 najbardziej zasłużył premier Mateusz Morawiecki (w odpowiedzi na pytanie otwarte wskazało go 11% badanych), wyprzedzając drugiego w kolejności prezydenta Andrzeja Dudę (8%). Ponad połowa ankietowanych (54%) twierdzi, że nie orientuje się w tej dziedzinie lub że nikt, ich zdaniem, nie zasłużył sobie na miano polityka roku.
Rysunek 1
Wśród 29% badanych, którzy w odpowiedzi na pytanie otwarte o zagranicznego polityka roku wymienili jakieś nazwisko, najwięcej głosów otrzymał – już po raz czwarty z rzędu – Donald Trump (10%). Drugie miejsce zajęła Angela Merkel (6%).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (367) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osób (w tym: 42,2% metodą CAPI, 44,0% – CATI i 13,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wartości w czasach zarazy
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Świadomość ekologiczna Polaków
Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie grudnia
Polacy o warunkowości w budżecie UE
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
Jaki był rok 2020?
Samopoczucie Polaków w roku 2020


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polityków roku 2020 w Polsce i na świecie
przewidywań na rok 2021
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89