CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
6/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
Rok 2020 pod znakiem pandemii
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów wypoczynkowych Polaków w 2020 roku i planów na rok 2021
preferencji partyjnych w lutym
 
Spadek aktywności turystycznej Polaków
W roku 2020 na trwający co najmniej siedem dni kalendarzowych wypoczynek wyjechał poza miejsce zamieszkania tylko co piąty dorosły Polak. Jest to najniższy wynik od 1992 roku (w porównaniu z rokiem 2019 spadek o 15 punktów procentowych). Na zbliżonym poziomie odsetek korzystających z takich wyjazdów kształtował się jedynie w latach: 1992, 1994 i 2005.
Rysunek 1
* W roku 1993 nie było pomiaru. W latach 1992–2002 pytanie brzmiało: „Czy w tym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) na co najmniej tygodniowy wypoczynek?”, a w latach 2003–2011: „Czy w tym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) lub zamierza jeszcze wyjechać na co najmniej tygodniowy wypoczynek?”. W odniesieniu do lat 2012–2020 respondenci po zakończeniu roku proszeni byli o scharakteryzowanie swoich wyjazdów wypoczynkowych (maksymalnie siedmiu), w tym o podanie, ile dni trwał każdy z wyjazdów
Wyraźnie widoczny jest też wpływ pandemii COVID-19 na turystykę wyjazdową związaną z co najmniej jednym noclegiem. W roku 2020 na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 39% dorosłych Polaków, czyli o 16 punktów procentowych mniej niż w roku 2019 i najmniej w okresie objętym badaniem, tj. od 2012 roku. W roku pandemii ucierpiała turystyka krajowa i zagraniczna.
Rysunek 2
Pominięto odpowiedzi „nie pamiętam” oraz odmowy odpowiedzi
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1992–2021.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
Wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
Rok 2020 pod znakiem pandemii
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów wypoczynkowych Polaków w 2020 roku i planów na rok 2021
preferencji partyjnych w lutym
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89