CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
8/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Rok 2020 pod znakiem pandemii
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
Preferencje partyjne w lutym
Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w lutym
Stosunek do rządu w lutym
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 20 lat później


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

szczepień przeciw COVID-19
nastrojów społecznych w lutym
 
Szczepienia seniorów
W połowie stycznia rozpoczęła się rejestracja seniorów na szczepienia przeciw COVID-19, a szczepienia tej grupy rozpoczęły się w ostatnim tygodniu stycznia.
Zdecydowania większość badanych mających co najmniej 70 lat chciałaby się zaszczepić przeciw COVID-19, a jak wynika z deklaracji respondentów, w pierwszej dekadzie lutego, gdy realizowane było badanie, 8% już zaszczepiło się. Seniorzy na szczepienie najczęściej próbowali rejestrować się w swojej przychodni, dużo rzadziej w tym celu kontaktowali się z ogólnopolską infolinią 989 lub z inną przychodnią czy punktem szczepień.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (369) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego 2021 roku na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3% metodą CAPI, 40,1% – CATI i 15,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Rok 2020 pod znakiem pandemii
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
Preferencje partyjne w lutym
Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w lutym
Stosunek do rządu w lutym
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lutego
Zawiedzione nadzieje, czyli PO–PiS 20 lat później


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

szczepień przeciw COVID-19
nastrojów społecznych w lutym
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89