CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
11/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Zaufanie do polityków w lutym
Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania
Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania
Stosunek do innych narodów
Preferencje partyjne w marcu
Motywacje wyborcze Polaków
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
Nastroje społeczne w  marcu
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
Marcowy ranking zaufania do polityków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
oceny działalności instytucji publicznych
 
Oceny rynku pracy w czasach epidemii
Od 2015 roku do początku ubiegłego roku obserwowaliśmy systematyczną, znaczącą poprawę ogólnych ocen sytuacji na rynku pracy w Polsce – w efekcie w pierwszej połowie marca 2020 roku były one najlepsze odkąd monitorujemy tę kwestię. Porównanie wyników najnowszego badania z ubiegłorocznym pokazuje, jak dramatycznie zmieniło się postrzeganie polskiego rynku pracy po roku epidemii i związanych z nią ograniczeń. Niemal o połowę zmniejszył się odsetek respondentów oceniających sytuację na rynku pracy w Polsce pozytywnie (spadek z 64% do 33%), a niemal trzykrotnie zwiększyła się grupa oceniających ją negatywnie (wzrost z 9% do 26%). Wyraźnie przybyło też uważających, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest „ani dobra, ani zła” (wzrost z 20% do 29%).
Rysunek 1
* Są to połączone odpowiedzi „bardzo dobra” i „dobra”. Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”
Tegoroczny znaczący spadek ocen sytuacji na krajowym rynku pracy nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach bezrobocia, może jednak być efektem generalnej zmiany sytuacji pracowników i poszukujących pracy w warunkach pandemii. Wskazują na to też oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy, które od przełomu maja i czerwca 2020 roku są wyraźnie gorsze niż przed wybuchem epidemii.
Rysunek 2
Pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć” i odmowy odpowiedzi
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2001–2021.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Zaufanie do polityków w lutym
Poglądy polityczne młodych Polaków a płeć i miejsce zamieszkania
Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania
Stosunek do innych narodów
Preferencje partyjne w marcu
Motywacje wyborcze Polaków
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
Nastroje społeczne w  marcu
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
Marcowy ranking zaufania do polityków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
oceny działalności instytucji publicznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89