CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
13/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Preferencje partyjne w marcu
Motywacje wyborcze Polaków
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
Nastroje społeczne w marcu
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
Marcowy ranking zaufania do polityków
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Oceny działalności instytucji publicznych
Stosunek do rządu w marcu
Doświadczenia związane z bezrobociem


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

smogu i tego, jak sobie z nim radzić
kwartalnego bilansu nastrojów
 
Jak poważny jest problem smogu?
Niemal połowa Polaków (46%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy, w tym około jednej szóstej (16%) postrzega go jako problem bardzo poważny. Mniej niż jedna trzecia badanych (30%) mówi o niewielkim natężeniu tego zjawiska, natomiast co piąty (21%) – nie dostrzega go wcale.
Rysunek 1
Na bardzo poważny problem ze smogiem najczęściej wskazują mieszkańcy dużych miast, szczególnie półmilionowych i większych (32%), oraz badani z makroregionu południowego. Natomiast w ogóle nie odnotowują tego problemu relatywnie często osoby mieszkające na wsi (41%), w makroregionie północnym (brak smogu najczęściej deklarują tu badani z województwa kujawsko-pomorskiego) oraz wschodnim (w którym in plus wyróżnia się województwo podlaskie).
Rysunek 2
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (370) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osoby (w tym: 44,5% metodą CAPI, 41,2% – CATI i 14,3% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Preferencje partyjne w marcu
Motywacje wyborcze Polaków
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w marcu
Nastroje społeczne w marcu
Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
Marcowy ranking zaufania do polityków
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Oceny działalności instytucji publicznych
Stosunek do rządu w marcu
Doświadczenia związane z bezrobociem


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

smogu i tego, jak sobie z nim radzić
kwartalnego bilansu nastrojów
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89