CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
17/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
Preferencje partyjne w kwietniu
Termomodernizacja – potrzeby i plany
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i ocena ich organizacji
Zaufanie do polityków w kwietniu
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Nastroje społeczne w kwietniu
Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych w kwietniu
Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do demokracji i ocen jej funkcjonowania
zasad demokracji
 
Spadek zadowolenia z funkcjonowania demokracji w Polsce
Lata 2018–2020 należały do najlepiej ocenianych pod względem funkcjonowania demokracji w Polsce: odsetek osób usatysfakcjonowanych stanem polskiej demokracji przewyższał odsetek jej krytyków. Między lipcem 2020 roku a kwietniem bieżącego roku oceny funkcjonowania demokracji wyraźnie się pogorszyły: odsetek zadowolonych zmniejszył się o 11 punktów procentowych (z 49% do 38%), zaś odsetek niezadowolonych wzrósł o 8 punktów (z 44% do 52%). Obecne oceny demokracji w Polsce są zbliżone do notowanych w latach 2016–2017.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (371) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osób (w tym: 47,3% metodą CAPI, 38,5% – CATI i 14,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
Preferencje partyjne w kwietniu
Termomodernizacja – potrzeby i plany
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i ocena ich organizacji
Zaufanie do polityków w kwietniu
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Nastroje społeczne w kwietniu
Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych w kwietniu
Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do demokracji i ocen jej funkcjonowania
zasad demokracji
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89