CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
20/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do energetyki jądrowej
transformacji energetycznej
 
Stosunek do budowy elektrowni jądrowych w Polsce
Kierując się ku neutralności klimatycznej Polska energetyka ma stopniowo odchodzić od węgla i w coraz większym stopniu wykorzystywać zeroemisyjne źródła odnawialne oraz – również uznawaną za „czystą” – energię elektryczną wytwarzaną w elektrowniach jądrowych, które w naszym kraju dopiero mają powstać. Planuje się budowę co najmniej dwóch takich obiektów. Zakłada się, że ich udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce będzie wynosił w pierwszej połowie lat 40. około 20%–25%. Pierwszy reaktor ma być gotowy w roku 2033. Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku nasiliła sceptyczny stosunek Polaków do energetyki jądrowej, który od tamtego czasu przeważa nad poparciem. Obecnie jednak przewaga ta jest mniejsza niż przed laty. Za budową elektrowni jądrowych w Polsce opowiada się dwie piąte badanych (39%, od poprzedniego pomiaru w 2018 roku wzrost o 5 punktów procentowych), a  45% jest temu przeciwne (spadek o 5 punktów).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (372) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8% metodą CAPI, 30,0% – CATI i 15,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do energetyki jądrowej
transformacji energetycznej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89