CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
21/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu
Stosunek do energetyki jądrowej


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

transformacji energetycznej
preferencji partyjnych
 
Kiedy neutralność klimatyczna?
Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska do 2050 roku ma osiągnąć neutralność klimatyczną. Niektóre państwa europejskie zapowiedziały, że równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a pochłanianiem ich z atmosfery osiągną wcześniej.
Opinie Polaków w kwestii tempa dochodzenia naszego kraju do tego celu są podzielone. Blisko połowa badanych (ogółem 48%) uważa, że Polska powinna osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, w tym 27% ogółu twierdzi, że powinna to zrobić jak najszybciej – jeszcze przed wyznaczoną datą. Niewiele mniejszy odsetek (43%) jest jednak zdania, że Polska powinna dążyć do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ten cel później.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (372) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8% metodą CAPI, 30,0% – CATI i 15,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu
Stosunek do energetyki jądrowej


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

transformacji energetycznej
preferencji partyjnych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89