CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
28/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w lipcu
Korzystanie z internetu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Zaufanie do polityków w lipcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca
Nastroje społeczne w lipcu
Stosunek do rządu w lipcu
Czy oswoiliśmy epidemię?
Elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

rzeczy używanych
opinii młodych Polaków o ważnych kwestiach społeczno-politycznych
 
Stosunek do korzystania z rzeczy używanych
Od 2008 roku sposób myślenia Polaków o korzystaniu z rzeczy „z drugiej ręki” całkowicie się zmienił. Odsetek badanych postrzegających wykorzystanie przedmiotów używanych jako przejaw biedy drastycznie zmalał (z 69% do 29%). Upowszechniło się zaś przekonanie, że jest to świadectwem troski o środowisko (wzrost o 18 punktów, z 65% do 83%). Umocniła się zarazem opinia, że korzystanie z rzeczy używanych świadczy o zaradności (84%, wzrost o 8 punktów).
Rysunek 1
Zsumowane odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak” – Tak
Zsumowane odpowiedzi „Zdecydowanie nie” i „Raczej nie” – Nie
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (374) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lipca 2021 roku na próbie liczącej 1166 osób (w tym: 67,7% metodą CAPI, 21,4% – CATI i 10,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Preferencje partyjne w lipcu
Korzystanie z internetu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Zaufanie do polityków w lipcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca
Nastroje społeczne w lipcu
Stosunek do rządu w lipcu
Czy oswoiliśmy epidemię?
Elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

rzeczy używanych
opinii młodych Polaków o ważnych kwestiach społeczno-politycznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89